wpu.nu

Uppslag:T2-00-K

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
2-00-K
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Med anledning av den foto
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-04-04 13:15
Avslutat


Protokoll fört vid förhör med PALME, Mårten f. - ,
boende , Stockholm, tfn: .

Förhöret hållet i Palmegruppens lokaler, Kungsholmsgatan 37, tisdagen 1989-04-04 13:15 .

Förhörsledare: Krinsp Lars Hamrén

Mårten Palme underrättades om att han skulle höras med anledning av den fotovisning som företogs natten till 1986-03-01 i KK 1:s lokaler.

Mårten Palme uppger att han på natten efter mordet på Olof Palme kommit på att han sett någon person stående utanför möbelaffären strax invid biografen Grand.

Mårten kommer på detta så kontaktar han polisen som står utanför fastigheten Västerlånggatan 31 och blir sedan körd upp till kriminalpolisen, våldsroteln därstädes.

På Stockholmspolisens våldsrotel träffar han någon polis, vilken han tror sig komma ihåg hette Wigren eller något liknande, samt ytterligare en polis.

Wigren - vilken förmodligen ska vara Wingren och den andre polisen håller sedan ett kortare förhör med Mårten där han får beskriva vad han sett i enlighet med vad han sagt angående den man som stod utanför möbelaffären.

Förhörsledarna frågade då Mårten om han sett om mannen ifråga haft något ärr eller liknande i ansiktet.

Mårten kunde dock inte svara på detta och förhörsledarna nöjde sig med detta svar från Mårten och uppgav att de inte skulle pressa Mårten mer eller ställa någon mer fråga angående detta.

Efter en stund tog förhörsledaren Wingren fram en bild.

Bilden var förmodligen en bild bestående av tre bilder två profilbilder och en bild rakt framifrån alltså en bild på en och samma person.

Bilden föreställde en man vilket enligt Mårten vad han nu kommer ihåg var ganska stor och tjock samt såg väldigt skäggig ut.

Förhörsledaren sa att mannen på bilden hade gripits och Mårten fick

Pol-1989-04-04 1315 T2-00-K Förör med Mårten Palme om fotovisning.pdf

Pol-1989-04-04 1315 T2-00-K Förör med Mårten Palme om fotovisning.pdf

Protokoll fört vid förhör med PALME, Mårten f. - ,
boende , Stockholm, tfn: .

Förhöret hållet i Palmegruppens lokaler, Kungsholmsgatan 37, tisdagen 1989-04-04 13:15 .

Förhörsledare: Krinsp Lars Hamrén

Mårten Palme underrättades om att han skulle höras med anledning av den fotovisning som företogs natten till 1986-03-01 i KK 1:s lokaler.

Mårten Palme uppger att han på natten efter mordet på Olof Palme kommit på att han sett någon person stående utanför möbelaffären strax invid biografen Grand.

Mårten kommer på detta så kontaktar han polisen som står utanför fastigheten Västerlånggatan 31 och blir sedan körd upp till kriminalpolisen, våldsroteln därstädes.

På Stockholmspolisens våldsrotel träffar han någon polis, vilken han tror sig komma ihåg hette Wigren eller något liknande, samt ytterligare en polis.

Wigren - vilken förmodligen ska vara Wingren och den andre polisen håller sedan ett kortare förhör med Mårten där han får beskriva vad han sett i enlighet med vad han sagt angående den man som stod utanför möbelaffären.

Förhörsledarna frågade då Mårten om han sett om mannen ifråga haft något ärr eller liknande i ansiktet.

Mårten kunde dock inte svara på detta och förhörsledarna nöjde sig med detta svar från Mårten och uppgav att de inte skulle pressa Mårten mer eller ställa någon mer fråga angående detta.

Efter en stund tog förhörsledaren Wingren fram en bild.

Bilden var förmodligen en bild bestående av tre bilder två profilbilder och en bild rakt framifrån alltså en bild på en och samma person.

Bilden föreställde en man vilket enligt Mårten vad han nu kommer ihåg var ganska stor och tjock samt såg väldigt skäggig ut.

Förhörsledaren sa att mannen på bilden hade gripits och Mårten fick

den uppfattningen att det var helt klart att mannen på den aktuella bilden var Olof Palmes mördare.

På fråga vilka kommentarer som Mårten fällde då han såg bilden så uppger han att han tror sig minnas att han sagt att mannen inte överensstämde med den minnesbild som Mårten hade av mannen utanför möbelaffären.

Förhörsledaren hade då sagt till Mårten att bilden ifråga var gammal och mannen inte hade något skägg nu för tiden samt såg smalare och mer välvårdad ut.

Mårten uppger att han då hade sagt nånting i stil med "då är det väl han då".

Mårten uppger vidare att han försökte tänka sig in i hur mannen skulle se ut om denne var smalare och inte hade något skägg.

På fråga om Mårten i samband med detta förhör sagt nånting om glasögon, så uppger Mårten att han kommer ihåg att han sagt detta att mannen eventuellt skulle haft stålbågade glasögon.

På fråga om Mårten sagt nånting i stil med vad som står med i förhöret som är hållet med honom 1986-03-01 då han säger att "mannen på fotot mycket väl kan vara identiskt med den man han såg på Sveavägen", så uppger Mårten att han inte har något minne av att han kan ha uttryckt sig på detta vis.

Mårten uppger att han – vad han nu minns - inte kan erinra sig att han har läst det förhör som hölls med honom 1986-03-01 eller att han fått detta förhör uppläst för sig.


F: Ja, Mårten du har hört vad jag har läst in på bandet, kan vi låta detta skrivas ut eller vill du lyssna på det?

M: Nej, det är bra.


Förhöret avslutas klockan 14:10 .


Stockholm som ovan


(Namnteckning)
Lars Hamrén
krinsp

Pol-1989-04-04 1315 T2-00-K Förör med Mårten Palme om fotovisning.pdf

Pol-1989-04-04 1315 T2-00-K Förör med Mårten Palme om fotovisning.pdf

den uppfattningen att det var helt klart att mannen på den aktuella bilden var Olof Palmes mördare.

På fråga vilka kommentarer som Mårten fällde då han såg bilden så uppger han att han tror sig minnas att han sagt att mannen inte överensstämde med den minnesbild som Mårten hade av mannen utanför möbelaffären.

Förhörsledaren hade då sagt till Mårten att bilden ifråga var gammal och mannen inte hade något skägg nu för tiden samt såg smalare och mer välvårdad ut.

Mårten uppger att han då hade sagt nånting i stil med "då är det väl han då".

Mårten uppger vidare att han försökte tänka sig in i hur mannen skulle se ut om denne var smalare och inte hade något skägg.

På fråga om Mårten i samband med detta förhör sagt nånting om glasögon, så uppger Mårten att han kommer ihåg att han sagt detta att mannen eventuellt skulle haft stålbågade glasögon.

På fråga om Mårten sagt nånting i stil med vad som står med i förhöret som är hållet med honom 1986-03-01 då han säger att "mannen på fotot mycket väl kan vara identiskt med den man han såg på Sveavägen", så uppger Mårten att han inte har något minne av att han kan ha uttryckt sig på detta vis.

Mårten uppger att han – vad han nu minns - inte kan erinra sig att han har läst det förhör som hölls med honom 1986-03-01 eller att han fått detta förhör uppläst för sig.


F: Ja, Mårten du har hört vad jag har läst in på bandet, kan vi låta detta skrivas ut eller vill du lyssna på det?

M: Nej, det är bra.


Förhöret avslutas klockan 14:10 .


Stockholm som ovan


(Namnteckning)
Lars Hamrén
krinsp


Daktningsfoto på KIRISITS, WALTER Blasius, - .

Pol-1989-04-04 1315 T2-00-K Förör med Mårten Palme om fotovisning.pdf

Pol-1989-04-04 1315 T2-00-K Förör med Mårten Palme om fotovisning.pdf


Daktningsfoto på KIRISITS, WALTER Blasius, - .
Förhör
Kort sammanfattning
Dublett
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
Avslutat


de MEYALETE

Protokoll fört vid förhör med PALME, Märten f. 611031-0254, boende Norrbackagatan 68-70, uppg H, 113 41 Stockholm, tfn: 08 - 335512. Förhöret hållet i Palmegruppens lokaler, Kungsholmsgatan 37, tisdagen den 4 april 1989 med början kl. 13.15. Förhörsledare: Krinsp Lars Hamrén

Mårten Palme underrättades om att han skulle höras med anledning av den fotovisning som företogs natten till den 1 mars 1986 i KK1:s lokaler.

Mårten Palme uppger att han på natten efter mordet på Olof Palme kommit på att han sett någon person stående utanför möbelaffären strax invid biografen Grand. Då Mårten kommer på detta så kontaktar han polisen som står utanför fastigheten Västerlånggatan

blir sedan körd upp till kriminalpolisen, våldsroteln därstädes.

ber

ch

På Stockholmspolisens våldsrotel träffar han någon polis, vilken han tror sig komma ihåg hette Wigren eller något liknande, samt ytterligare en polis. Wigren vilken förmodligen ska vara Wingren och den andra polisen håller sedan ett kortare förhör med Mårten där han får beskriva vad han sett i enlighet med vad han sagt angående den man som stod utanför möbelaffären. Förhörsledarna frågade då Mårten om han sett om mannen ifråga haft något ärr eller liknande i ansiktet. Mårten kunde dock inte svara på detta och förhörsledarna nöjde sig med detta svar från Mårten och uppgav att de inte skulle pressa Mårten mer eller ställa någon mer fråga angående detta.

-

Efter en stund tog förhörsledaren Wingren fram en bild. Bilden var förmodligen en bild bestående av tre bilder två profilbilder och en bild rakt framifrån alltså en bild på en och samma person. Bilden föreställde en man vilket enligt Mårten vad han nu kommer ihåg var ganska stor och tjock samt såg väldigt skäggig ut. Förhörsledaren sa att mannen på bilden hade gripits och Mårten fick

Pol-1989-04-04 1315 T2-00-K Mårten Palme.pdf

Pol-1989-04-04 1315 T2-00-K Mårten Palme.pdf

de MEYALETE

Protokoll fört vid förhör med PALME, Märten f. 611031-0254, boende Norrbackagatan 68-70, uppg H, 113 41 Stockholm, tfn: 08 - 335512. Förhöret hållet i Palmegruppens lokaler, Kungsholmsgatan 37, tisdagen den 4 april 1989 med början kl. 13.15. Förhörsledare: Krinsp Lars Hamrén

Mårten Palme underrättades om att han skulle höras med anledning av den fotovisning som företogs natten till den 1 mars 1986 i KK1:s lokaler.

Mårten Palme uppger att han på natten efter mordet på Olof Palme kommit på att han sett någon person stående utanför möbelaffären strax invid biografen Grand. Då Mårten kommer på detta så kontaktar han polisen som står utanför fastigheten Västerlånggatan

blir sedan körd upp till kriminalpolisen, våldsroteln därstädes.

ber

ch

På Stockholmspolisens våldsrotel träffar han någon polis, vilken han tror sig komma ihåg hette Wigren eller något liknande, samt ytterligare en polis. Wigren vilken förmodligen ska vara Wingren och den andra polisen håller sedan ett kortare förhör med Mårten där han får beskriva vad han sett i enlighet med vad han sagt angående den man som stod utanför möbelaffären. Förhörsledarna frågade då Mårten om han sett om mannen ifråga haft något ärr eller liknande i ansiktet. Mårten kunde dock inte svara på detta och förhörsledarna nöjde sig med detta svar från Mårten och uppgav att de inte skulle pressa Mårten mer eller ställa någon mer fråga angående detta.

-

Efter en stund tog förhörsledaren Wingren fram en bild. Bilden var förmodligen en bild bestående av tre bilder två profilbilder och en bild rakt framifrån alltså en bild på en och samma person. Bilden föreställde en man vilket enligt Mårten vad han nu kommer ihåg var ganska stor och tjock samt såg väldigt skäggig ut. Förhörsledaren sa att mannen på bilden hade gripits och Mårten fick

den uppfattningen att det var helt klart att mannen på den aktuella bilden var Olof Palmes mördare.

På fråga vilka kommentarer som Mårten fällde då han såg bilden så uppger han att han tror sig minnas att han sagt att mannen inte överensstämde med den minnesbild som Mårten hade av mannen utanför möbelaffären.

Förhörsledaren hade då sagt till Mårten att bilden ifråga var gammal och mannen inte hade något skägg nu för tiden samt såg smalare och mer välvårdad ut.

Mårten uppger att han då hade sagt nånting i stil med "då är det väl han då". Mårten uppger vidare att han försökte tänka sig in i hur mannen skulle se ut om denne var smalare och inte hade något skägg.

På fråga om Mårten i samband med detta förhör sagt nånting om glasögon, så uppger Mårten att han kommer ihåg att han sagt detta att mannen eventuellt skulle haft stålbågade glasögon.

På fråga om Mårten sagt nånting i stil med vad som står med i förhöret som är hållet med honom den 1 mars 1986 då han säger att "mannen på fotot mycket väl kan vara identiskt med den man han såg på Sveavägen", så uppger Mårten att han inte har något minne av att han kan ha uttryckt sig på detta vis.

Mårten uppger att han - vad han nu minns inte kan erinra sig att han har läst det förhör som hölls med honom den 1 mars 1986 eller att han fått detta förhör uppläst för sig.

på bandet, kan vi låta detta

F: Ja, Mårten du har hört vad jag har läst in

skrivas ut eller vill du lyssna på det? M: Nej, det är bra. Förhöret avslutas klockan 14.00. Stockholm som ovan

ir I ars Hamren

Pol-1989-04-04 1315 T2-00-K Mårten Palme.pdf

Pol-1989-04-04 1315 T2-00-K Mårten Palme.pdf

den uppfattningen att det var helt klart att mannen på den aktuella bilden var Olof Palmes mördare.

På fråga vilka kommentarer som Mårten fällde då han såg bilden så uppger han att han tror sig minnas att han sagt att mannen inte överensstämde med den minnesbild som Mårten hade av mannen utanför möbelaffären.

Förhörsledaren hade då sagt till Mårten att bilden ifråga var gammal och mannen inte hade något skägg nu för tiden samt såg smalare och mer välvårdad ut.

Mårten uppger att han då hade sagt nånting i stil med "då är det väl han då". Mårten uppger vidare att han försökte tänka sig in i hur mannen skulle se ut om denne var smalare och inte hade något skägg.

På fråga om Mårten i samband med detta förhör sagt nånting om glasögon, så uppger Mårten att han kommer ihåg att han sagt detta att mannen eventuellt skulle haft stålbågade glasögon.

På fråga om Mårten sagt nånting i stil med vad som står med i förhöret som är hållet med honom den 1 mars 1986 då han säger att "mannen på fotot mycket väl kan vara identiskt med den man han såg på Sveavägen", så uppger Mårten att han inte har något minne av att han kan ha uttryckt sig på detta vis.

Mårten uppger att han - vad han nu minns inte kan erinra sig att han har läst det förhör som hölls med honom den 1 mars 1986 eller att han fått detta förhör uppläst för sig.

på bandet, kan vi låta detta

F: Ja, Mårten du har hört vad jag har läst in

skrivas ut eller vill du lyssna på det? M: Nej, det är bra. Förhöret avslutas klockan 14.00. Stockholm som ovan

ir I ars Hamren
Förhör
Kort sammanfattning
Dublett
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-04-04 13:15
Avslutat


Protokoll fört vid förhör med PALME, Mårten f. 611031-0254, boende Norrbackagatan 68-70, uppg H, 113 41 Stockholm, tfn: 08 335512. Förhöret hållet i Palmegruppens lokaler, Kungsholmsgatan 37, tisdagen den 4 april 1989 med början kl. 13.15. Förhörsledare: Krinsp Lars Hanrén

Mårten Palme underrättades om att han skulle höras med anledning av den foto. visning som företags natten till den 1 mars 1986 i KK1:8 lokaler.

Mårten Palme uppger att han på natten efter mordet på Olof Palme kommit på att han sett någon person stående utanför möbelaffären strax invid biografen Grand. Då Mårten kommer på detta så kontaktar han polisen som står utanför fastigheten Västerlånggatan 31 och blir sedan körd upp till kriminalpolisen, våldsroteln därstädes.

På Stockholmspolisens våldsrotel träffar han någon polis, vilken han tror sig komma ihåg hette Wigren eller något liknande, samt ytterligare en polis. Wigren vilken förmodligen ska vara Wingren och den andra polisen håller sedan ett kortare förhör med Mårten där han får beskriva vad han sett i enlighet med vad han sagt angående den man som stod utanför möbelaffären. Förhörsledarna frågade då Mårten om han sett om mannen ifråga haft något ärr eller liknande i ansiktet. Mårten kunde dock inte svara på detta och förhörsLedarna nöjde sig med detta svar från Mårten och uppgav att de inte skulle pressa Mårten mer eller ställa någon mer fråga angående detta.

Efter en stund tog förhörsledaren Wingren fram en bild. Bilden var förmodligen en bild bestående av tre bilder två profilbilder och en bild rakt framifrån alltså en bild på en och samma person. Bilden föreställde en man vilket enligt Mårten vad han nu kommer ihåg var ganska stor och tjock samt såg väldigt skäggig ut. Förhörsledaren sa att mannen på bilden hade gripits och Mårten fick

Pol-1989-04-04 T2-00-K Förhör-Mårten-Palme.pdf

Pol-1989-04-04 T2-00-K Förhör-Mårten-Palme.pdf

Protokoll fört vid förhör med PALME, Mårten f. 611031-0254, boende Norrbackagatan 68-70, uppg H, 113 41 Stockholm, tfn: 08 335512. Förhöret hållet i Palmegruppens lokaler, Kungsholmsgatan 37, tisdagen den 4 april 1989 med början kl. 13.15. Förhörsledare: Krinsp Lars Hanrén

Mårten Palme underrättades om att han skulle höras med anledning av den foto. visning som företags natten till den 1 mars 1986 i KK1:8 lokaler.

Mårten Palme uppger att han på natten efter mordet på Olof Palme kommit på att han sett någon person stående utanför möbelaffären strax invid biografen Grand. Då Mårten kommer på detta så kontaktar han polisen som står utanför fastigheten Västerlånggatan 31 och blir sedan körd upp till kriminalpolisen, våldsroteln därstädes.

På Stockholmspolisens våldsrotel träffar han någon polis, vilken han tror sig komma ihåg hette Wigren eller något liknande, samt ytterligare en polis. Wigren vilken förmodligen ska vara Wingren och den andra polisen håller sedan ett kortare förhör med Mårten där han får beskriva vad han sett i enlighet med vad han sagt angående den man som stod utanför möbelaffären. Förhörsledarna frågade då Mårten om han sett om mannen ifråga haft något ärr eller liknande i ansiktet. Mårten kunde dock inte svara på detta och förhörsLedarna nöjde sig med detta svar från Mårten och uppgav att de inte skulle pressa Mårten mer eller ställa någon mer fråga angående detta.

Efter en stund tog förhörsledaren Wingren fram en bild. Bilden var förmodligen en bild bestående av tre bilder två profilbilder och en bild rakt framifrån alltså en bild på en och samma person. Bilden föreställde en man vilket enligt Mårten vad han nu kommer ihåg var ganska stor och tjock samt såg väldigt skäggig ut. Förhörsledaren sa att mannen på bilden hade gripits och Mårten fick

den uppfattningen att det var helt klart att mannen på den aktuella bilden var Olof Palmes mördare.

På fråga vilka kommentarer som Mårten fällde då han såg bilden så uppger han att han tror sig minnas att han sagt att mannen inte överensstämde med den minnesbild som Mårten hade av mannen utanför möbelaffären.

Förhörsledaren hade då sagt till Mårten att bilden ifråga var gammal och mannen inte hade något skägg nu för tiden samt såg smalare och mer välvårdad ut.

Mårten uppger att han då hade sagt nånting i stil med "då är det väl han då". Mårten uppger vidare att han försökte tänka sig in i hur mannen skulle se ut om denne var smalare och inte hade något skägg.

På fråga om Mårten i samband med detta förhör sagt nånting om glasögon, så uppger Mårten att han kommer ihåg att han sagt detta att mannen eventuellt skulle haft stålbågade glasögon.

På fråga om Mårten sagt nånting i stil med vad som står med i förhöret som är hållet med honom den 1 mars 1986 då han säger att "mannen på fotot mycket väl kan vara identiskt med den man han såg på Sveavägen", så uppger Mårten att han inte har något nime av att han kan ha uttryckt sig på detta vis.

Mårten uppger att han vad han nu minns inte kan erinra sig att han har läst det förhör som hölls med honor den 1 mars 1986 eller att han fått detta förhör ist för sig.

F: Ja, Mårten du har hört vad jag har läst inn på bandet, kan vi låta detta

skrivas ut eller vill du lyssna på det? M: Nej, det är bra. Förhöret avslutas klockan 14.00. Stockholm sot

} Lars Hamrén

Hud Muuen

Pol-1989-04-04 T2-00-K Förhör-Mårten-Palme.pdf

Pol-1989-04-04 T2-00-K Förhör-Mårten-Palme.pdf

den uppfattningen att det var helt klart att mannen på den aktuella bilden var Olof Palmes mördare.

På fråga vilka kommentarer som Mårten fällde då han såg bilden så uppger han att han tror sig minnas att han sagt att mannen inte överensstämde med den minnesbild som Mårten hade av mannen utanför möbelaffären.

Förhörsledaren hade då sagt till Mårten att bilden ifråga var gammal och mannen inte hade något skägg nu för tiden samt såg smalare och mer välvårdad ut.

Mårten uppger att han då hade sagt nånting i stil med "då är det väl han då". Mårten uppger vidare att han försökte tänka sig in i hur mannen skulle se ut om denne var smalare och inte hade något skägg.

På fråga om Mårten i samband med detta förhör sagt nånting om glasögon, så uppger Mårten att han kommer ihåg att han sagt detta att mannen eventuellt skulle haft stålbågade glasögon.

På fråga om Mårten sagt nånting i stil med vad som står med i förhöret som är hållet med honom den 1 mars 1986 då han säger att "mannen på fotot mycket väl kan vara identiskt med den man han såg på Sveavägen", så uppger Mårten att han inte har något nime av att han kan ha uttryckt sig på detta vis.

Mårten uppger att han vad han nu minns inte kan erinra sig att han har läst det förhör som hölls med honor den 1 mars 1986 eller att han fått detta förhör ist för sig.

F: Ja, Mårten du har hört vad jag har läst inn på bandet, kan vi låta detta

skrivas ut eller vill du lyssna på det? M: Nej, det är bra. Förhöret avslutas klockan 14.00. Stockholm sot

} Lars Hamrén

Hud Muuen
Förhör
Kort sammanfattning
Dublett
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-04-10 00:00
Avslutat


Protokoll fört vid förhör med PALME, Mårten f. 611031-0254, boende Norrbackagatan 68-70, uppg H, 113 41 Stockholm, tfn: 08 - 335512. Förhöret hållet i Palmegruppens lokaler, Kungsholmsgatan 37, tisdagen den april 1989 med början kl. 13.15. Förhörsledare: Krinsp Lars Hamrén

Mårten Palme underrättades om att han skulle höras med anledning av den fotovisning som företogs natten till den 1 mars 1986 i KK1:s lokaler.

Mårten Palme uppger att han på natten efter mordet på Olof Palme kommit på att han sett någon person stående utanför möbelaffären strax invid biografen Grand. Då Mårten kommer på detta så kontaktar han polisen som står utanför fastigheten Västerlånggatan 31 och blir sedan körd upp till kriminalpolisen, våldsroteln därstädes.

-

På Stockholmspolisens våldsrotel träffar han någon polis, vilken han tror sig komma ihåg hette Wigren eller något liknande, samt ytterligare en polis. Wigren vilken förmodligen ska vara Wingren och den andra polisen håller sedan ett kortare förhör med Mårten där han får beskriva vad han sett i enlighet med vad han sagt angående den man som stod utanför möbelaffären. Förhörsledarna frågade då Mårten om han sett om mannen ifråga haft något ärr eller liknande i ansiktet. Mårten kunde dock inte svara på detta och förhörsledarna nöjde sig med detta svar från Mårten och uppgav att de inte skulle pressa Mårten mer eller ställa någon mer fråga angående detta.

Efter en stund tog förhörsledaren Wingren fram en bild. Bilden var förmodligen en bild bestående av tre bilder två profilbilder och en bild rakt framifrån alltså en bild på en och samma person. Bilden föreställde en man vilket enligt Mårten vad han nu kommer ihåg var ganska stor och tjock samt såg väldigt skäggig ut. Förhörsledaren sa att mannen på bilden hade gripits och Mårten fick

Pol-1989-04-10 T2-00-K Mårten om Kiristis.pdf

Pol-1989-04-10 T2-00-K Mårten om Kiristis.pdf

Protokoll fört vid förhör med PALME, Mårten f. 611031-0254, boende Norrbackagatan 68-70, uppg H, 113 41 Stockholm, tfn: 08 - 335512. Förhöret hållet i Palmegruppens lokaler, Kungsholmsgatan 37, tisdagen den april 1989 med början kl. 13.15. Förhörsledare: Krinsp Lars Hamrén

Mårten Palme underrättades om att han skulle höras med anledning av den fotovisning som företogs natten till den 1 mars 1986 i KK1:s lokaler.

Mårten Palme uppger att han på natten efter mordet på Olof Palme kommit på att han sett någon person stående utanför möbelaffären strax invid biografen Grand. Då Mårten kommer på detta så kontaktar han polisen som står utanför fastigheten Västerlånggatan 31 och blir sedan körd upp till kriminalpolisen, våldsroteln därstädes.

-

På Stockholmspolisens våldsrotel träffar han någon polis, vilken han tror sig komma ihåg hette Wigren eller något liknande, samt ytterligare en polis. Wigren vilken förmodligen ska vara Wingren och den andra polisen håller sedan ett kortare förhör med Mårten där han får beskriva vad han sett i enlighet med vad han sagt angående den man som stod utanför möbelaffären. Förhörsledarna frågade då Mårten om han sett om mannen ifråga haft något ärr eller liknande i ansiktet. Mårten kunde dock inte svara på detta och förhörsledarna nöjde sig med detta svar från Mårten och uppgav att de inte skulle pressa Mårten mer eller ställa någon mer fråga angående detta.

Efter en stund tog förhörsledaren Wingren fram en bild. Bilden var förmodligen en bild bestående av tre bilder två profilbilder och en bild rakt framifrån alltså en bild på en och samma person. Bilden föreställde en man vilket enligt Mårten vad han nu kommer ihåg var ganska stor och tjock samt såg väldigt skäggig ut. Förhörsledaren sa att mannen på bilden hade gripits och Mårten fick

den uppfattningen att det var helt klart att mannen på den aktuella bilden var Olof Palmes mördare.

På fråga vilka kommentarer som Mårten fällde då han såg bilden så uppger han att han tror sig minnas att han sagt att mannen inte överensstämde med den minnesbild som Mårten hade av mannen utanför möbelaffären.

Förhörsledaren hade då sagt till Mårten att bilden ifråga var gammal och mannen inte hade något skägg nu för tiden samt såg smalare och mer välvårdad ut.

Mårten uppger att han då hade sagt nånting i stil med "då är det väl han då". Mårten uppger vidare att han försökte tänka sig in i hur mannen skulle se ut om denne var smalare och inte hade något skägg.

På fråga om Mårten i samband med detta förhör sagt nånting om glasögon, så uppger Mårten att han kommer ihåg att han sagt detta att mannen eventuellt skulle haft stålbågade glasögon.

På fråga om Mårten sagt nånting i stil med vad som står med i förhöret som är hållet med honom den 1 mars 1986 då han säger att "mannen på fotot mycket väl kan vara identiskt med den man han såg på Sveavägen", så uppger Mårten att han inte har något minne av att han kan ha uttryckt sig på detta vis.

-

Mårten uppger att han vad han nu minns inte kan erinra sig att han har läst det förhör som hölls med honom den 1 mars 1986 eller att han fått detta förhör uppläst för sig.

på bandet, kan vi låta detta

F: Ja, Mårten du har hört vad jag har läst in

skrivas ut eller vill du lyssna på det? M: Nej, det är bra. Förhöret avslutas klockan 14.00. Stockholm som ovan

Hur duin

7 7

Lars Hamren

Okrinsp

Pol-1989-04-10 T2-00-K Mårten om Kiristis.pdf

Pol-1989-04-10 T2-00-K Mårten om Kiristis.pdf

den uppfattningen att det var helt klart att mannen på den aktuella bilden var Olof Palmes mördare.

På fråga vilka kommentarer som Mårten fällde då han såg bilden så uppger han att han tror sig minnas att han sagt att mannen inte överensstämde med den minnesbild som Mårten hade av mannen utanför möbelaffären.

Förhörsledaren hade då sagt till Mårten att bilden ifråga var gammal och mannen inte hade något skägg nu för tiden samt såg smalare och mer välvårdad ut.

Mårten uppger att han då hade sagt nånting i stil med "då är det väl han då". Mårten uppger vidare att han försökte tänka sig in i hur mannen skulle se ut om denne var smalare och inte hade något skägg.

På fråga om Mårten i samband med detta förhör sagt nånting om glasögon, så uppger Mårten att han kommer ihåg att han sagt detta att mannen eventuellt skulle haft stålbågade glasögon.

På fråga om Mårten sagt nånting i stil med vad som står med i förhöret som är hållet med honom den 1 mars 1986 då han säger att "mannen på fotot mycket väl kan vara identiskt med den man han såg på Sveavägen", så uppger Mårten att han inte har något minne av att han kan ha uttryckt sig på detta vis.

-

Mårten uppger att han vad han nu minns inte kan erinra sig att han har läst det förhör som hölls med honom den 1 mars 1986 eller att han fått detta förhör uppläst för sig.

på bandet, kan vi låta detta

F: Ja, Mårten du har hört vad jag har läst in

skrivas ut eller vill du lyssna på det? M: Nej, det är bra. Förhöret avslutas klockan 14.00. Stockholm som ovan

Hur duin

7 7

Lars Hamren

Okrinsp

WALTER Blasius,

Daktningsfoto på KIRIS ITS, 380201-9632.

CA

Pol-1989-04-10 T2-00-K Mårten om Kiristis.pdf

Pol-1989-04-10 T2-00-K Mårten om Kiristis.pdf

WALTER Blasius,

Daktningsfoto på KIRIS ITS, 380201-9632.

CA