wpu.nu

Uppslag:T2-07

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
2-07
Registrerat
2018/07/18
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2018-06-20 Förhör med Mårten Palme med anledning av att Mårten tycker grandmannen har likheter med  Stig Engström 
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:Förhör
Kort sammanfattning
Om massmedias rapportering och mannen vid Sandins möbler (Grandmannen) och likheter med Stig Engström.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2018-06-20 09:20
Avslutat
2018-06-20 10:10


PROTOKOLL fört vid förhör med Palme, MÅRTEN Olof.
Född -

Förhöret hållet onsdagen 2018-06-20 på Stockholms Universitet, A-huset, rum 732, med början klockan 09:20 .

Förhörsledare: Kriminalkommissarie Hans Melander Förhörs vittne: Ej tillgängligt.

Mårten underrättas om att han ska höras med anledning av att han själv påkallat utredningens uppmärksamhet gällande den mediala rapporteringen som under senaste tiden ägt rum angående mordet på hans far.

Mårten tillfrågas om han kan redogöra för sina funderingar runt den massmediala rapporteringen under senaste tiden, varpå han uppger att han minns det första förhöret gällande den man som han iakttog utanför biografen Grand vid möbelbutikens skyltfönster.

Han kommer då ihåg att han pratade om att mannen i fråga hade en keps och att han dessutom bar stålbågade glasögon.

Han kommer vidare ihåg att han nu på senare tid under medierapporteringen sett Stig Engström i Expressen och att han då slogs av att Engström liknade den man som han såg utanför biografen.

Han minns dessutom att han, under den tidigare utredningen associerade denne man med en speciell hockeyledare, vid namn Lennart Wester, och tycker att denne har drag som påminner dels om Stig Engström, dels om mannen utanför Grand.

Mårten har i mångt och mycket hängt upp sig på ansiktsformen hos mannen, vilken han tyckte var fyrkantig.

Mårten tillägger spontant att han dock inte tog kontakt med utredningen i det skedet då han tyckte att Engström påminde dels om hockeyledaren och dels om mannen utanför Grand beroende på att Engström då hade tagit kontakt på egen hand med media och framträtt helt frivilligt, varför Mårten ansåg det hela som irrelevant.

Då Mårten nu under senare tid tog del av det som fanns i tidskriften Filter reagerade han på nytt på Stig Engström, och tycker fortfarande att denne påminner om mannen som han såg utanför Grand.

Han tillägger dock att han absolut inte kan säga att det var Engström som han såg utan vill endast påpeka att dragen påminner om varandra.

Pol-2018-06-20 T2-07 Förhör-Mårten Palme.pdf

Pol-2018-06-20 T2-07 Förhör-Mårten Palme.pdf

PROTOKOLL fört vid förhör med Palme, MÅRTEN Olof.
Född -

Förhöret hållet onsdagen 2018-06-20 på Stockholms Universitet, A-huset, rum 732, med början klockan 09:20 .

Förhörsledare: Kriminalkommissarie Hans Melander Förhörs vittne: Ej tillgängligt.

Mårten underrättas om att han ska höras med anledning av att han själv påkallat utredningens uppmärksamhet gällande den mediala rapporteringen som under senaste tiden ägt rum angående mordet på hans far.

Mårten tillfrågas om han kan redogöra för sina funderingar runt den massmediala rapporteringen under senaste tiden, varpå han uppger att han minns det första förhöret gällande den man som han iakttog utanför biografen Grand vid möbelbutikens skyltfönster.

Han kommer då ihåg att han pratade om att mannen i fråga hade en keps och att han dessutom bar stålbågade glasögon.

Han kommer vidare ihåg att han nu på senare tid under medierapporteringen sett Stig Engström i Expressen och att han då slogs av att Engström liknade den man som han såg utanför biografen.

Han minns dessutom att han, under den tidigare utredningen associerade denne man med en speciell hockeyledare, vid namn Lennart Wester, och tycker att denne har drag som påminner dels om Stig Engström, dels om mannen utanför Grand.

Mårten har i mångt och mycket hängt upp sig på ansiktsformen hos mannen, vilken han tyckte var fyrkantig.

Mårten tillägger spontant att han dock inte tog kontakt med utredningen i det skedet då han tyckte att Engström påminde dels om hockeyledaren och dels om mannen utanför Grand beroende på att Engström då hade tagit kontakt på egen hand med media och framträtt helt frivilligt, varför Mårten ansåg det hela som irrelevant.

Då Mårten nu under senare tid tog del av det som fanns i tidskriften Filter reagerade han på nytt på Stig Engström, och tycker fortfarande att denne påminner om mannen som han såg utanför Grand.

Han tillägger dock att han absolut inte kan säga att det var Engström som han såg utan vill endast påpeka att dragen påminner om varandra.

Mårten tillfrågas om han kommer ihåg någonting om mannens klädsel, varpå han berättar att han fortfarande minns den aktuella jackan som mannen utanför Grand hade på sig.

Mårten beskriver nu jackan såsom varande av halvlång modell och nådde någonstans ner till halva låren. Jackan var dessutom mörkblå till färgen och han tycker sig komma ihåg att han uppfattade materialet som någon typ utav nylon.

Han tillfrågades om han minns någonting angående fickorna, varpå han uppger att han kommer ihåg att dessa satt ganska så högt upp på jackan och han tycker sig komma ihåg att mannen i fråga hade händerna instuckna i dessa högt sittande fickor.

Mårten tillfrågas om han minns någonting mer angående mannens klädsel varpå han har funderat på huruvida mannen bar på någonting, och han har någon svag minnesbild gällande att mannen eventuellt skulle ha burit på någon axelremsväska. Detta är dock Mårten något osäker på.

Han tillägger dessutom spontant att han har någon svag minnesbild utav ljusa skor. Men tillägger i sammanhanget att han minns att Christer Pettersson under en konfrontation hade ljusa skor på sig, och han säger att detta kan vara en skapad minnesbild som han har lagt på mannen utanför Grand.

Han återkommer dessutom till att mannen eventuellt bar en keps, och tillägger att detta kanske inte är något plagg som Christer Pettersson hade för vana att bära.

Mårten uppger vidare att han minns att han pekade ut Pettersson under konfrontationen, men uppger att detta skedde med ett visst mått av osäkerhet.

Han tillfrågas därpå om han minns någonting av den fantombild som skapades under ett tidigt skede av utredningen, varpå han kommenterar denna med att den aldrig blev riktigt bra.

Han minns att det han ville försöka få fram vid tillfället var att mannen i fråga hade ett fyrkantigt ansikte. Han ville dessutom försöka få ett par glasögon på fantombilden vilket dock inte gick med anledning av att man hade inte den tekniken så att man kunde framkalla ett par glasögon på den aktuella bilden.

Mårten tillägger vid indikteringen att tekniken bestod utav olika bilder som man pusslade ihop och bland dessa bilder fanns det inte några ögon med glasögon på.

Han tillfrågas därpå om han kommer ihåg att han vid ett annat tillfälle kontaktade utredningen och uppgav att han i massmedia sett en person som han då tyckte hade överensstämmande drag med mannen utanför Grand.

Mårten har först svårt att komma ihåg tillfället men då han erinras namnet Sarikaya, uppger han att han har något svagt minne av detta.

Han minns att denne man var aktuell i samband med att man misstänkte kurder och han kommer ihåg att den aktuella mannen hade på något sätt liknande drag med den man han såg utanför Grand. Han har dock inget större minne av denna händelse i utredningsarbetet.

Mårten tillfrågas därpå om han och den övriga familjen har pratat mycket om händelsen och om det i så fall under dessa samtal kommit fram någonting ytterligare om vad som skedde vid själva mordtillfället, varpå

Pol-2018-06-20 T2-07 Förhör-Mårten Palme.pdf

Pol-2018-06-20 T2-07 Förhör-Mårten Palme.pdf

Mårten tillfrågas om han kommer ihåg någonting om mannens klädsel, varpå han berättar att han fortfarande minns den aktuella jackan som mannen utanför Grand hade på sig.

Mårten beskriver nu jackan såsom varande av halvlång modell och nådde någonstans ner till halva låren. Jackan var dessutom mörkblå till färgen och han tycker sig komma ihåg att han uppfattade materialet som någon typ utav nylon.

Han tillfrågades om han minns någonting angående fickorna, varpå han uppger att han kommer ihåg att dessa satt ganska så högt upp på jackan och han tycker sig komma ihåg att mannen i fråga hade händerna instuckna i dessa högt sittande fickor.

Mårten tillfrågas om han minns någonting mer angående mannens klädsel varpå han har funderat på huruvida mannen bar på någonting, och han har någon svag minnesbild gällande att mannen eventuellt skulle ha burit på någon axelremsväska. Detta är dock Mårten något osäker på.

Han tillägger dessutom spontant att han har någon svag minnesbild utav ljusa skor. Men tillägger i sammanhanget att han minns att Christer Pettersson under en konfrontation hade ljusa skor på sig, och han säger att detta kan vara en skapad minnesbild som han har lagt på mannen utanför Grand.

Han återkommer dessutom till att mannen eventuellt bar en keps, och tillägger att detta kanske inte är något plagg som Christer Pettersson hade för vana att bära.

Mårten uppger vidare att han minns att han pekade ut Pettersson under konfrontationen, men uppger att detta skedde med ett visst mått av osäkerhet.

Han tillfrågas därpå om han minns någonting av den fantombild som skapades under ett tidigt skede av utredningen, varpå han kommenterar denna med att den aldrig blev riktigt bra.

Han minns att det han ville försöka få fram vid tillfället var att mannen i fråga hade ett fyrkantigt ansikte. Han ville dessutom försöka få ett par glasögon på fantombilden vilket dock inte gick med anledning av att man hade inte den tekniken så att man kunde framkalla ett par glasögon på den aktuella bilden.

Mårten tillägger vid indikteringen att tekniken bestod utav olika bilder som man pusslade ihop och bland dessa bilder fanns det inte några ögon med glasögon på.

Han tillfrågas därpå om han kommer ihåg att han vid ett annat tillfälle kontaktade utredningen och uppgav att han i massmedia sett en person som han då tyckte hade överensstämmande drag med mannen utanför Grand.

Mårten har först svårt att komma ihåg tillfället men då han erinras namnet Sarikaya, uppger han att han har något svagt minne av detta.

Han minns att denne man var aktuell i samband med att man misstänkte kurder och han kommer ihåg att den aktuella mannen hade på något sätt liknande drag med den man han såg utanför Grand. Han har dock inget större minne av denna händelse i utredningsarbetet.

Mårten tillfrågas därpå om han och den övriga familjen har pratat mycket om händelsen och om det i så fall under dessa samtal kommit fram någonting ytterligare om vad som skedde vid själva mordtillfället, varpå

Mårten svarar att han medvetet har försökt undvika att prata om detta, framförallt med sin mor beroende på att han inte vill påverka hennes minnesbild.

Han tillägger spontant att han kommer ihåg att hon efter utpekandet av Christer Pettersson var ganska chockad men då tyckte sig vara helt säker på att hon hade pekat ut rätt person.

Han tillfrågas därpå specifikt om hans mor vid något tillfälle nämnt att gärningsmannen skulle ha sagt någonting i samband med händelsen, varpå han bestämt svarar att detta har aldrig varit på tal och han är fullständigt övertygad om att hans mor skulle ha nämnt detta om så varit fallet.

Han tillfrågas därefter om det på något sätt var prat om att det skulle ha varit något möte på gång som hans far skulle ha, efter att de hade lämnat biografen, varpå han bestämt svarar att så inte alls var fallet.

Det som sas var att Mårten tyckte att de skulle ta en taxi, men att hans far svarade att han hade suttit stilla hela dagen, varför han föredrog att promenera hem för att få röra på sig.

Han kommer dessutom ihåg att det var prat om att de eventuellt skulle dricka te, men att detta inte blev någonting, utan man kommer överens om att man skulle gå var och en hem till sitt istället.

Han tillägger att han är fullständigt övertygad om att ifall det hade varit något möte bestämt efter biobesöket så hade detta givetvis nämnts i samband med att de skiljdes åt utanför biografen.

Avslutningsvis tillfrågas Mårten om han vill avlyssna bandinspelningen, men uppger att han har följt med under inspelningens gång och kan således godkänna förhöret som avslutas klockan 10:10 .

Pol-2018-06-20 T2-07 Förhör-Mårten Palme.pdf

Pol-2018-06-20 T2-07 Förhör-Mårten Palme.pdf

Mårten svarar att han medvetet har försökt undvika att prata om detta, framförallt med sin mor beroende på att han inte vill påverka hennes minnesbild.

Han tillägger spontant att han kommer ihåg att hon efter utpekandet av Christer Pettersson var ganska chockad men då tyckte sig vara helt säker på att hon hade pekat ut rätt person.

Han tillfrågas därpå specifikt om hans mor vid något tillfälle nämnt att gärningsmannen skulle ha sagt någonting i samband med händelsen, varpå han bestämt svarar att detta har aldrig varit på tal och han är fullständigt övertygad om att hans mor skulle ha nämnt detta om så varit fallet.

Han tillfrågas därefter om det på något sätt var prat om att det skulle ha varit något möte på gång som hans far skulle ha, efter att de hade lämnat biografen, varpå han bestämt svarar att så inte alls var fallet.

Det som sas var att Mårten tyckte att de skulle ta en taxi, men att hans far svarade att han hade suttit stilla hela dagen, varför han föredrog att promenera hem för att få röra på sig.

Han kommer dessutom ihåg att det var prat om att de eventuellt skulle dricka te, men att detta inte blev någonting, utan man kommer överens om att man skulle gå var och en hem till sitt istället.

Han tillägger att han är fullständigt övertygad om att ifall det hade varit något möte bestämt efter biobesöket så hade detta givetvis nämnts i samband med att de skiljdes åt utanför biografen.

Avslutningsvis tillfrågas Mårten om han vill avlyssna bandinspelningen, men uppger att han har följt med under inspelningens gång och kan således godkänna förhöret som avslutas klockan 10:10 .