wpu.nu

Uppslag:Z8079-01

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
8079-01
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)
Platser: Gamla stanUppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Om SL:s spärrvakt Sergiusz Zadruzny i Gamla Stan, mordkvällen, 1986-02-28.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-02 14:10
Avslutat


Sergiusz Zadruzny satt som spärrvakt i Gamla Stan när paret Palme köpte biljetter och passerade spärren,

Sergiusz Zadruzny observerade att inom loppet av 5-10 sekunder så var det ingen som gick igenom automatspärren eller manuella spärren.

Pol-1986-03-02-Z8079-01 Sergiusz Zadruzny.pdf

Pol-1986-03-02-Z8079-01 Sergiusz Zadruzny.pdf

Sergiusz Zadruzny satt som spärrvakt i Gamla Stan när paret Palme köpte biljetter och passerade spärren,

Sergiusz Zadruzny observerade att inom loppet av 5-10 sekunder så var det ingen som gick igenom automatspärren eller manuella spärren.