wpu.nu

Uppslag:Z8079-01-B

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
8079-01-B
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-07 08:00
Avslutat


SL-vakten ringde till uppgiftsmottagaren eftersom han hade sett polisens bild på den eventuella mördaren och han tror att han såg ett ansikte som liknar dennes i samband med att paret Palme passerade spärren den 28 februari 1986 vid 20.40-tiden. Han kan dock inte säga mer om detta, yhan har bara ett

vagt minne av detta.

860307

Pol-1986-03-07-Z8079-01-B Sergiusz Zadruzny.pdf

Pol-1986-03-07-Z8079-01-B Sergiusz Zadruzny.pdf

SL-vakten ringde till uppgiftsmottagaren eftersom han hade sett polisens bild på den eventuella mördaren och han tror att han såg ett ansikte som liknar dennes i samband med att paret Palme passerade spärren den 28 februari 1986 vid 20.40-tiden. Han kan dock inte säga mer om detta, yhan har bara ett

vagt minne av detta.

860307
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-07 08:00
Avslutat


SL-vakten ringde till uppgiftsmottagaren eftersom han hade sett polisens bild på den eventuella mördaren och han tror att han såg ett ansikte som liknar dennes i samband med att paret Palme passerade spärren den 28 februari 1986 vid 20.40-tiden. Han kan dock inte säga mer om detta, yhan har bara ett

vagt minne av detta.

860307

Pol-1986-03-07 Z8079-01-B Spärrvakt.pdf

Pol-1986-03-07 Z8079-01-B Spärrvakt.pdf

SL-vakten ringde till uppgiftsmottagaren eftersom han hade sett polisens bild på den eventuella mördaren och han tror att han såg ett ansikte som liknar dennes i samband med att paret Palme passerade spärren den 28 februari 1986 vid 20.40-tiden. Han kan dock inte säga mer om detta, yhan har bara ett

vagt minne av detta.

860307
Förhör
Kort sammanfattning
1986-02-28 20:40-tiden, Gamla stans T-banestation. Spärrvakt Sergiusz Zadruzny tror sig ha sett man med ett ansikte liknande Fantombild nr. 1 i samband med att makarna Palme passerade TB-spärren.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-07 08:00
Avslutat


SL-spärrvakten vid Gamla stan vid 20-21 tiden som redan hörts av Gustav Boné

SL-vakten  (Sergiusz Zadruzny ringde till uppgiftsmottagaren eftersom han hade sett polisens bild Fantombild nr. 1 på den eventuelle mördaren och han tror att han såg ett ansikte som liknar dennes i samband med att paret Palme passerade spärren 1986-02-28 vid 20:40-tiden.

Han kan dock inte säga mer om detta, han har bara ett vagt minne av detta.

Anknytning:
K 526Referens behövs

Pol-1986-02-28 2040 Z8079-01-B Sergiusz Zadruzny.pdf

Pol-1986-02-28 2040 Z8079-01-B Sergiusz Zadruzny.pdf

SL-spärrvakten vid Gamla stan vid 20-21 tiden som redan hörts av Gustav Boné

SL-vakten  (Sergiusz Zadruzny ringde till uppgiftsmottagaren eftersom han hade sett polisens bild Fantombild nr. 1 på den eventuelle mördaren och han tror att han såg ett ansikte som liknar dennes i samband med att paret Palme passerade spärren 1986-02-28 vid 20:40-tiden.

Han kan dock inte säga mer om detta, han har bara ett vagt minne av detta.

Anknytning:
K 526Referens behövs