wpu.nu

Uppslag:Z8124-00-I

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
8124-00-I
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-07 00:00
Avslutat


Sammanfattning av samtulet med Phr

har tillsammans med tyska poisen gjort en "Pantom" bild av mannen som han mött i trappan som ligger före tunneln som går till biljetthallen i station Gamla-Stan.

Han berättar att han mötte paret Palme i tunneln ca.2037-20.40. Efter dem, bara några meter efter, kom det tre ynglingar i 20-25 års ålder. Han reflekterade över att paret Palme var ute ensamma en sådan dag, när det bruk vara stökigti i stan. Han gick vidare och i början av trappan som går upp i ga toplanet fick han syn på en mansperson som stod still högst upp i trappan. (Det är denna person som han försökt avbilda tillsammans med de tyska poliserna) Mannen började gå neråt i trappan och de möttes zxxxxxtgx zx.ganska högt upp i trappgången, *xxx tre-fyra trappsteg näråt.

Xxxxxxxxxxx

M. mmåste ha mött denne man, ca 15 sekunder efter att han mötte Palme.

Han har gjort en teckning över situationen som undertecknad bifogat Bifogat Spaningsuppslaget som har gått till registrering. Mannen hade ljust hår, var ca 185 lång, för övrigt se

bilden som tyskarna har gjort. Han är dock inte riktigt nöjd med bilden, vid behov kan han rita en bättre bild.

Sunt Bene

Kriminalinspektör Gustav Boné.

Pol-1986-03-07 Z8124-I Sammanfattning av tfnsamtal m Per M.pdf

Pol-1986-03-07 Z8124-I Sammanfattning av tfnsamtal m Per M.pdf

Sammanfattning av samtulet med Phr

har tillsammans med tyska poisen gjort en "Pantom" bild av mannen som han mött i trappan som ligger före tunneln som går till biljetthallen i station Gamla-Stan.

Han berättar att han mötte paret Palme i tunneln ca.2037-20.40. Efter dem, bara några meter efter, kom det tre ynglingar i 20-25 års ålder. Han reflekterade över att paret Palme var ute ensamma en sådan dag, när det bruk vara stökigti i stan. Han gick vidare och i början av trappan som går upp i ga toplanet fick han syn på en mansperson som stod still högst upp i trappan. (Det är denna person som han försökt avbilda tillsammans med de tyska poliserna) Mannen började gå neråt i trappan och de möttes zxxxxxtgx zx.ganska högt upp i trappgången, *xxx tre-fyra trappsteg näråt.

Xxxxxxxxxxx

M. mmåste ha mött denne man, ca 15 sekunder efter att han mötte Palme.

Han har gjort en teckning över situationen som undertecknad bifogat Bifogat Spaningsuppslaget som har gått till registrering. Mannen hade ljust hår, var ca 185 lång, för övrigt se

bilden som tyskarna har gjort. Han är dock inte riktigt nöjd med bilden, vid behov kan han rita en bättre bild.

Sunt Bene

Kriminalinspektör Gustav Boné.
Förhör
Kort sammanfattning
Sammanfattning av samtal med Per Mellberg om den fantombild han gjort med tyska polisen av den man han såg följa efter ”övervaka" makarna Palme på Gamla stans t-banestation mordkvällen.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-07 00:00
Avslutat


Sammanfattning av samtalet med Per Mellberg

Per Mellberg har tillsammans med tyska polisen gjort en "Fantom"bild av mannen som han mött i trappan som ligger före tunneln som går till biljetthallen i station Gamla Stan.

Han berättar att han mötte paret Palme i tunneln cirka 20:37-20:40 .

Efter dem, bara några meter efter, kom det tre ynglingar i 20-25 års åldern.

Han reflekterade över att paret Palme var ute ensamma en sådan dag, när det brukade vara stökigt i stan.

Han gick vidare och i början av trappan som går upp i gatuplanet fick han syn på en mansperson som stod still högst upp i trappan.

Det är denna person som han försökt avbilda tillsammans med de tyska poliserna.

Mannen började gå neråt i trappan och de möttes ganska högt upp i trappgången, kanske tre-fyra trappsteg neråt.

Per Mellberg måste ha mött denne man, cirka 15 sekunder efter att han mötte Palme.

Han har gjort en teckning över situationen som undertecknad bifogat.

Bifogat spaningsuppslaget som har gått till registrering.

Mannen hade ljust hår, var cirka 185 lång, för övrigt se bilden som tyskarna har gjort. Han är dock inte riktigt nöjd med bilden, vid behov kan han rita en bättre bild.

(Namnteckning)
Kriminalinspektör Gustav Boné.

Pol-1986-03-07 Z8124-01 Per Mellberg.pdf

Pol-1986-03-07 Z8124-01 Per Mellberg.pdf

Sammanfattning av samtalet med Per Mellberg

Per Mellberg har tillsammans med tyska polisen gjort en "Fantom"bild av mannen som han mött i trappan som ligger före tunneln som går till biljetthallen i station Gamla Stan.

Han berättar att han mötte paret Palme i tunneln cirka 20:37-20:40 .

Efter dem, bara några meter efter, kom det tre ynglingar i 20-25 års åldern.

Han reflekterade över att paret Palme var ute ensamma en sådan dag, när det brukade vara stökigt i stan.

Han gick vidare och i början av trappan som går upp i gatuplanet fick han syn på en mansperson som stod still högst upp i trappan.

Det är denna person som han försökt avbilda tillsammans med de tyska poliserna.

Mannen började gå neråt i trappan och de möttes ganska högt upp i trappgången, kanske tre-fyra trappsteg neråt.

Per Mellberg måste ha mött denne man, cirka 15 sekunder efter att han mötte Palme.

Han har gjort en teckning över situationen som undertecknad bifogat.

Bifogat spaningsuppslaget som har gått till registrering.

Mannen hade ljust hår, var cirka 185 lång, för övrigt se bilden som tyskarna har gjort. Han är dock inte riktigt nöjd med bilden, vid behov kan han rita en bättre bild.

(Namnteckning)
Kriminalinspektör Gustav Boné.