wpu.nu

Uppslag:Z8124-00-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
8124-00-A
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Konfrontation
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-03 00:00
Avslutat


Mellberg vilken tidigare är hörd i ärendet beträffande sina lämnade uppgifter, kontaktade åter polisen för ytterligare information.

Han uppger därvid att han åkte T-banan från station Thorhildsplan med tåget som går kl 20.25. Det tar o:a 12 min till station Gamla Stan. Ej kontrollerad uppgift./

När Mellberg sedan gått upp från perrongen och befinner sig nästan mitt i den tunnel som leder till markplanet möter han paret Palme, Efter paret kommer några ungdom, avståndet är c:a 10 met.

När Mellberg befinner sig o:a 15 met. från trappan upp till gatuplanet ser han en man som stannat precis ovanför och något till höger om översta trappeteget. Mannen börjar att gå ner för trappan omedelbart efter de att Mellber sett honom. Ev. tar mannen något haltande först steg. Mannen tittar intensivt på Mellberg och de kommer på kollisionskurs, varför de väjer åt vart sitt ball, Om mannen hade någon väska skall det isåfall vara av bagmodell. Hade det varit en hanledsväska tror Mellberg att han reagerat på detta. Det är med anledning av tidsfaktorn troligt, att mannen, om paret Falme gått genom spärren och ej blivit hindrade, aldrig skulle hinna se på vilken perrong Palmes hade gått till.

I övrigt lämnar Mellberg samma uppgifter som tidigare på mannens utseende och klädsel, Mallberg uppger att hans minnes bild av klädseln dock är något vag. Han tror sig kunna känna igen mannen vid en ev. konfrontation. Tilläg

Mellberg uppger att mannen var välbyggd möjligeh hade han en liten näee ej glasögon

Ovanstående

Pol-1986-03-03 1445 Z8124-00-A FUP-CP-III-Brottsplatsen.pdf

Pol-1986-03-03 1445 Z8124-00-A FUP-CP-III-Brottsplatsen.pdf

Mellberg vilken tidigare är hörd i ärendet beträffande sina lämnade uppgifter, kontaktade åter polisen för ytterligare information.

Han uppger därvid att han åkte T-banan från station Thorhildsplan med tåget som går kl 20.25. Det tar o:a 12 min till station Gamla Stan. Ej kontrollerad uppgift./

När Mellberg sedan gått upp från perrongen och befinner sig nästan mitt i den tunnel som leder till markplanet möter han paret Palme, Efter paret kommer några ungdom, avståndet är c:a 10 met.

När Mellberg befinner sig o:a 15 met. från trappan upp till gatuplanet ser han en man som stannat precis ovanför och något till höger om översta trappeteget. Mannen börjar att gå ner för trappan omedelbart efter de att Mellber sett honom. Ev. tar mannen något haltande först steg. Mannen tittar intensivt på Mellberg och de kommer på kollisionskurs, varför de väjer åt vart sitt ball, Om mannen hade någon väska skall det isåfall vara av bagmodell. Hade det varit en hanledsväska tror Mellberg att han reagerat på detta. Det är med anledning av tidsfaktorn troligt, att mannen, om paret Falme gått genom spärren och ej blivit hindrade, aldrig skulle hinna se på vilken perrong Palmes hade gått till.

I övrigt lämnar Mellberg samma uppgifter som tidigare på mannens utseende och klädsel, Mallberg uppger att hans minnes bild av klädseln dock är något vag. Han tror sig kunna känna igen mannen vid en ev. konfrontation. Tilläg

Mellberg uppger att mannen var välbyggd möjligeh hade han en liten näee ej glasögon

Ovanstående
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgifter om Per Mellbergs t-baneresa från Thorildsplan klockan 20:25 till Gamla stan dit han kom cirka 12 minuter senare. Ytterligare uppgifter om mötet med en man i trappan upp till Munkbrogatan samt ytterligare signalementsuppgifter.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-03 14:45
Avslutat


Iakttagelse av person vid t-banan, Gamla stan

Mellberg vilken tidigare är hörd i ärendet beträffande sina lämnade uppgifter, kontaktade åter polisen för ytterligare information.

Han uppger därvid att han åkte t-banan från station Thorildsplan med tåget som går klockan 20:25 A7718-04 . Det tar cirka 12 min till station Gamla stan. Ej kontrollerad uppgift.

När Mellberg sedan gått upp från perrongen och befinner sig nästan mitt i den tunnel som leder till markplanet möter han paret Palme. Efter paret kommer några ungdomar, avståndet är cirka 10 meter.

När Mellberg befinner cirka 15 meter från trappan upp till gatuplanet ser han en man som stannat precis ovanför och något till höger om översta trappsteget.

Mannen börjar att gå ner för trappan omedelbart efter de att Mellberg sett honom. Eventuellt tar mannen något haltande första steg. Mannen tittar intensivt på Mellberg och de kommer på kollisionskurs, varför de väjer åt vart sitt håll.

Om mannen hade någon väska skall det i så fall vara av bagmodell. Hade det varit en handledsväska tror Mellberg att han reagerat på detta.

Det är med anledning av tidsfaktorn troligt, att mannen om paret Palme gått genom spärren och ej blivit hindrade, aldrig skulle hinna se på vilken perrong Palmes hade gått till.

I övrigt lämnar Mellberg samma uppgifter som tidigare på mannens utseende och klädsel. Mellberg uppger att hans minnesbild av klädseln dock är något vag.

Han tror sig kunna känna igen mannen vid en eventuell konfrontation.

Mellberg uppger att mannen var välbyggd, möjligen hade han en liten näsa, ej glasögon

Pol-1986-02-03 1445 Z8124-00-A Per Mellberg.pdf

Pol-1986-02-03 1445 Z8124-00-A Per Mellberg.pdf

Iakttagelse av person vid t-banan, Gamla stan

Mellberg vilken tidigare är hörd i ärendet beträffande sina lämnade uppgifter, kontaktade åter polisen för ytterligare information.

Han uppger därvid att han åkte t-banan från station Thorildsplan med tåget som går klockan 20:25 A7718-04 . Det tar cirka 12 min till station Gamla stan. Ej kontrollerad uppgift.

När Mellberg sedan gått upp från perrongen och befinner sig nästan mitt i den tunnel som leder till markplanet möter han paret Palme. Efter paret kommer några ungdomar, avståndet är cirka 10 meter.

När Mellberg befinner cirka 15 meter från trappan upp till gatuplanet ser han en man som stannat precis ovanför och något till höger om översta trappsteget.

Mannen börjar att gå ner för trappan omedelbart efter de att Mellberg sett honom. Eventuellt tar mannen något haltande första steg. Mannen tittar intensivt på Mellberg och de kommer på kollisionskurs, varför de väjer åt vart sitt håll.

Om mannen hade någon väska skall det i så fall vara av bagmodell. Hade det varit en handledsväska tror Mellberg att han reagerat på detta.

Det är med anledning av tidsfaktorn troligt, att mannen om paret Palme gått genom spärren och ej blivit hindrade, aldrig skulle hinna se på vilken perrong Palmes hade gått till.

I övrigt lämnar Mellberg samma uppgifter som tidigare på mannens utseende och klädsel. Mellberg uppger att hans minnesbild av klädseln dock är något vag.

Han tror sig kunna känna igen mannen vid en eventuell konfrontation.

Mellberg uppger att mannen var välbyggd, möjligen hade han en liten näsa, ej glasögon