wpu.nu

Uppslag:Z8124-00-F

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
8124-00-F
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Per Mellberg ringde och ville att Polisen skulle kontakta honom för att ge sin minnesbild av mannen han sett innan han glömmer den.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-05 08:30
Avslutat


Person som sett en man följa efter Palme vid t-banestation, Gamla stan. Tidigare anmält sina iakttagelser.

Per Mellberg mötte Palme vid t-banestationen i Gamla stan när Palme var på väg till biografen Grand.

Per Mellberg observerade en man som följde efter Palme.

Per Mellberg kan precisera var, när och vilka som följde efter Palme.

Per Mellberg har anmält sina iakttagelser i helgen söndags  1986-03-02 , söndags, men han är orolig för att han ska glömma bort förföljarens ansikte och han vill därför att polisen tar kontakt med honom så fort som möjligt.

Per Mellberg nås hela dagen, 1986-03-05 på telefonnummer till arbetsplatsen.

Stockholm, 1986-03-05

(Namnteckning)
Epa Stefan Johansson

Pol-1986-03-05 Z8124-00-F Per Mellberg.pdf

Pol-1986-03-05 Z8124-00-F Per Mellberg.pdf

Person som sett en man följa efter Palme vid t-banestation, Gamla stan. Tidigare anmält sina iakttagelser.

Per Mellberg mötte Palme vid t-banestationen i Gamla stan när Palme var på väg till biografen Grand.

Per Mellberg observerade en man som följde efter Palme.

Per Mellberg kan precisera var, när och vilka som följde efter Palme.

Per Mellberg har anmält sina iakttagelser i helgen söndags  1986-03-02 , söndags, men han är orolig för att han ska glömma bort förföljarens ansikte och han vill därför att polisen tar kontakt med honom så fort som möjligt.

Per Mellberg nås hela dagen, 1986-03-05 på telefonnummer till arbetsplatsen.

Stockholm, 1986-03-05

(Namnteckning)
Epa Stefan Johansson
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-05 00:00
Avslutat


Stockholm, 86-03-05

Sten Jahr

Epa Stefan Johansson

Förtor

mötte Palme vid T-bane stationen i Gamla Stan när Palme var påväg till biografen Grand. N observerade en man som följde eftef Palme. kan precisera var, när och vilka som följde efter Palme. N har anmält sina iakttagelser i helgen, söndags, men han är orolig för att han ska glömma bort förlöljarens ansikte och han vill därför att polisen tar kontakt med honom så fort som möjligt. N nås hela dagen, 86-03-05 på telnr till arbetsplatsen.

306

Pol-1986-03-05 0830 Z8124-Per M.pdf

Pol-1986-03-05 0830 Z8124-Per M.pdf

Stockholm, 86-03-05

Sten Jahr

Epa Stefan Johansson

Förtor

mötte Palme vid T-bane stationen i Gamla Stan när Palme var påväg till biografen Grand. N observerade en man som följde eftef Palme. kan precisera var, när och vilka som följde efter Palme. N har anmält sina iakttagelser i helgen, söndags, men han är orolig för att han ska glömma bort förlöljarens ansikte och han vill därför att polisen tar kontakt med honom så fort som möjligt. N nås hela dagen, 86-03-05 på telnr till arbetsplatsen.

306