Alf Enerström

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sökFoto

Andra kända namn

Enerström


Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Alf Enerström - beträffande MOP

Teorier

Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Alf Enerström i wpu.nu.

Avsnitt

Alf Enerström har inget eget avsnitt.

Dokument

Dokument där Alf Enerström är uppgiftslämnare

  • DA14244-00 (Förhör med Alf Enerström 1986-03-31, Förhör med Alf Enerström, 1986-03-31)
  • DA14244-00-E (Förhör med Alf Enerström, Upplysningsvis beträffande som sänt pengar till honom i egenskap av ledare för inom Socialdemokratin, 1991-12-05)
  • DA14244-00-F (Förhör med Alf Enerström 1991-12-05, PM över samtal mes Enerström, Alf Dag som ovan besöktes Enerström i bostaden, Anledningen till besöket var att upprätthålla kontkkten med Enerström och efterhöra huruvida han via sina kontakter i samhälleteefarit något som kunde vara av intresse i mordutredningen., 1991-12-05)

Dokument där Alf Enerström omnämns

  • D11614-12 (Minnesanteckningar rörande Palmemordet, ☆ DOKUMENTET LIGGER OMASKAT I SLUTET AV SIDAN! ☆, Ulf Lingärde, 1991-09-30)
  • D6770-00 (Förhör om och med DF, Förhör Hans von Hofsten om DF, I januari 1986 annonserade man etgter sjukvårdsbiträden till vårdavdelningen., Förhör Hans von Hofsten om DF Slagning beträffande:     CKR Förekommer ej CBR Fordon saknas PBR Förekommer ej ASP Förekommer ej ISP Förekommer ej APE Innehar pass., Hans von Hofsten , Kommendörkapten, 1986-03-20T12:00:00, 1987-10-19)

Förhör

Alf Enerström har lämnat uppgifter, eller förhörts i följande uppslag:

  • DA14244-00 (Förhör med Alf Enerström 1986-03-31, Förhör med Alf Enerström, Alf Enerström, 1986-03-31)
  • DA14244-00-E (Förhör med Alf Enerström, Upplysningsvis beträffande som sänt pengar till honom i egenskap av ledare för inom Socialdemokratin, Alf Enerström, 1991-12-05)
  • DA14244-00-F (Förhör med Alf Enerström 1991-12-05, PM över samtal mes Enerström, Alf Dag som ovan besöktes Enerström i bostaden, Anledningen till besöket var att upprätthålla kontkkten med Enerström och efterhöra huruvida han via sina kontakter i samhälleteefarit något som kunde vara av intresse i mordutredningen., Alf Enerström, 1991-12-05)

Omnämnd

Alf Enerström har nämnts i följande förhör eller uppslag:

  • D11614-12 (Minnesanteckningar rörande Palmemordet, ☆ DOKUMENTET LIGGER OMASKAT I SLUTET AV SIDAN! ☆, Ulf Lingärde, 1991-09-30)
  • D6770-00 (Förhör om och med DF, Förhör Hans von Hofsten om DF, I januari 1986 annonserade man etgter sjukvårdsbiträden till vårdavdelningen., Förhör Hans von Hofsten om DF Slagning beträffande:     CKR Förekommer ej CBR Fordon saknas PBR Förekommer ej ASP Förekommer ej ISP Förekommer ej APE Innehar pass., Hans von Hofsten , Kommendörkapten, 1986-03-20T12:00:00, 1987-10-19)

Bilder