wpu.nu

Uppslag:A11408-00

Från wpu.nu

Version från den 8 april 2022 kl. 21.50 av Botten Anna (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1989-04-11
Ad acta
1989-04-16
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1985-12-16 00:00
Avslutat


Upprättat(d) av

Johnny Karlsson/Rk

Brott med vilket uppgiften hör samman

på Olof Palme

sak

PROMEMORIA

telefon

Göte Olsson

Björn Jansson

Benny Åkerblom

04 Fortsätt05

ningsblad

JK/Rk

Förhörsprot

06

fortsättningsblad.

Uppgifts &mnare (efternamn och 16mamn)

ang tjänstgörande kommissarier vid narkotikaroteln, Stockholms pd, under tiden 16 december 1985-15 juli 1986

Bifogade uppgifter är inhämtade från krinsp PaUL Lingemark, planerings-roteln, Stockholms pd, den 12 januari 1989.

Av dom inhämtade uppgifterna framgår att ordinari chefen, krkom Helge Eriksson,

Såsom chef har

istället fungerat krkom Åke Lundström.

I övrigt fanns i tjänst som krkom den 28 februari, följande personer:

Utskriftsdatum

Promemoria 1989-01-12

Till denna skrivelse bifogas åtta sidor med listor över vikariat på planeringsroteln.

Vidare bifogas åtta sidor med förteckning över den personal som persoförstärkt KK 1 under utredningen av mordet på Olof Palme.

förvaras i orginal. autem:

Ovannämnda uppgifter är inhämtade av krinsp Stig Edqvist o Johnny , Rk.

Ex 2: Till spaningschefens pärm (i nr-följd inom 126,00 12

Pol-1989-01-12 A11408-00 Personal tjänstgörande på KSN på kvällen.pdf

Pol-1989-01-12 A11408-00 Personal tjänstgörande på KSN på kvällen.pdf

Upprättat(d) av

Johnny Karlsson/Rk

Brott med vilket uppgiften hör samman

på Olof Palme

sak

PROMEMORIA

telefon

Göte Olsson

Björn Jansson

Benny Åkerblom

04 Fortsätt05

ningsblad

JK/Rk

Förhörsprot

06

fortsättningsblad.

Uppgifts &mnare (efternamn och 16mamn)

ang tjänstgörande kommissarier vid narkotikaroteln, Stockholms pd, under tiden 16 december 1985-15 juli 1986

Bifogade uppgifter är inhämtade från krinsp PaUL Lingemark, planerings-roteln, Stockholms pd, den 12 januari 1989.

Av dom inhämtade uppgifterna framgår att ordinari chefen, krkom Helge Eriksson,

Såsom chef har

istället fungerat krkom Åke Lundström.

I övrigt fanns i tjänst som krkom den 28 februari, följande personer:

Utskriftsdatum

Promemoria 1989-01-12

Till denna skrivelse bifogas åtta sidor med listor över vikariat på planeringsroteln.

Vidare bifogas åtta sidor med förteckning över den personal som persoförstärkt KK 1 under utredningen av mordet på Olof Palme.

förvaras i orginal. autem:

Ovannämnda uppgifter är inhämtade av krinsp Stig Edqvist o Johnny , Rk.

Ex 2: Till spaningschefens pärm (i nr-följd inom 126,00 12

Upprättat(d) av

telefon

Krinsp Johnny Karlsson/RK

09 Brott med vilket uppgiften hör samman

Mordet på Olof Palme

TO Teak

BJURARENDET kl 1520-0100

Eklund, Anna MARGARETA

Thulin, Karl Bengt BJÖRN

Persson, ROLF Ingemar

Holmström, Karl BIRGER

Söderholm, Per JÖRGEN

KOKAINÄRENDET kl 1700-0100

Nylander, ANDERS Edvard Bertil

04 Fortsätt05

FÖRTECKNING

över personal, inlånad samt tjänstgörande på KSN, under kvällen den 28 februari 1986.

ningsblad

Förhörsprot

A 06

Uppgiftslamnare (efternamn och förnamn)

Utskriftsdatum

Promemoria 890117

Ex 2: Till spaningschefens pärm (i nr-följd inom

Pol-1989-01-12 A11408-00 Personal tjänstgörande på KSN på kvällen.pdf

Pol-1989-01-12 A11408-00 Personal tjänstgörande på KSN på kvällen.pdf

Upprättat(d) av

telefon

Krinsp Johnny Karlsson/RK

09 Brott med vilket uppgiften hör samman

Mordet på Olof Palme

TO Teak

BJURARENDET kl 1520-0100

Eklund, Anna MARGARETA

Thulin, Karl Bengt BJÖRN

Persson, ROLF Ingemar

Holmström, Karl BIRGER

Söderholm, Per JÖRGEN

KOKAINÄRENDET kl 1700-0100

Nylander, ANDERS Edvard Bertil

04 Fortsätt05

FÖRTECKNING

över personal, inlånad samt tjänstgörande på KSN, under kvällen den 28 februari 1986.

ningsblad

Förhörsprot

A 06

Uppgiftslamnare (efternamn och förnamn)

Utskriftsdatum

Promemoria 890117

Ex 2: Till spaningschefens pärm (i nr-följd inom

Segersten, BENGT Gunnar

, Carl GUNNAR Daniel

, HANS Olof

från vaktdistrikten

, MONICA Birgitta

, CARINA

kl 1520-0100

, Olov STEFAN

P

A 11408-1

Pol-1989-01-12 A11408-00 Personal tjänstgörande på KSN på kvällen.pdf

Pol-1989-01-12 A11408-00 Personal tjänstgörande på KSN på kvällen.pdf

Segersten, BENGT Gunnar

, Carl GUNNAR Daniel

, HANS Olof

från vaktdistrikten

, MONICA Birgitta

, CARINA

kl 1520-0100

, Olov STEFAN

P

A 11408-1

Söderman, LEIF Tollof

Lindholm, ALI Putte

Inlånade från Solna

Olofsson, Ernst GÖRAN

Salin, BERTIL Allan

Janrell, Eric GÖRAN Olof

Stödpatrull kl 1500-0100 Persson, Sten OVE Jonas

Andersson, ROBERT Mikael

E

Pol-1989-01-12 A11408-00 Personal tjänstgörande på KSN på kvällen.pdf

Pol-1989-01-12 A11408-00 Personal tjänstgörande på KSN på kvällen.pdf

Söderman, LEIF Tollof

Lindholm, ALI Putte

Inlånade från Solna

Olofsson, Ernst GÖRAN

Salin, BERTIL Allan

Janrell, Eric GÖRAN Olof

Stödpatrull kl 1500-0100 Persson, Sten OVE Jonas

Andersson, ROBERT Mikael

E

Inlånad från sjöpolisen

Ahlgren, STEFAN

Vik rotelchef

Lundström, Karl ÅKE

Vik spaningschef Ohlsson, KARL GÖTE

Akerblom, Gustav BENNY

Pol-1989-01-12 A11408-00 Personal tjänstgörande på KSN på kvällen.pdf

Pol-1989-01-12 A11408-00 Personal tjänstgörande på KSN på kvällen.pdf

Inlånad från sjöpolisen

Ahlgren, STEFAN

Vik rotelchef

Lundström, Karl ÅKE

Vik spaningschef Ohlsson, KARL GÖTE

Akerblom, Gustav BENNY