wpu.nu

Uppslag:HA9803-28

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-28
Registrerat
1991-09-23
Ad acta
1993-09-09
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1991-09-25 00:00
Avslutat


Protokoll över förhör medinderrättades om att anledningen till förhõret var hans tidigare kontakter medoch vad denne berättat för honom om att Olof Palme snart skulle mördas.till honom vid flera tillfällen.

berättar: Under 1985 ringerhar inte vid något tillfälle personligen träffathar inte heller vid de telefonsamtal han hade medhört denne beröra att Palme skulle vara hotad till livet. Denna omständighet haraldrig uppgivit eller berättat förOm så hade varit fallet skulleoaktat hans uppfattning ompå något sätt dokumenterat uppgiften och säkert även kallat (Detta har inte skett.

Såvittcan minnas idag pratade han aldrig medefter mordet. Under mordnatten hadevistades hemma. Han blev uppringdmordet.av

Förhörsledarens notering:behöver ej få förhöret uppläst för sig i nedskrivet skick. slut ku10.10

Her Hejdebäck Krinsp

Pol-1991-09-25 HA9803-28 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1991-09-25 HA9803-28 Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Protokoll över förhör medinderrättades om att anledningen till förhõret var hans tidigare kontakter medoch vad denne berättat för honom om att Olof Palme snart skulle mördas.till honom vid flera tillfällen.

berättar: Under 1985 ringerhar inte vid något tillfälle personligen träffathar inte heller vid de telefonsamtal han hade medhört denne beröra att Palme skulle vara hotad till livet. Denna omständighet haraldrig uppgivit eller berättat förOm så hade varit fallet skulleoaktat hans uppfattning ompå något sätt dokumenterat uppgiften och säkert även kallat (Detta har inte skett.

Såvittcan minnas idag pratade han aldrig medefter mordet. Under mordnatten hadevistades hemma. Han blev uppringdmordet.av

Förhörsledarens notering:behöver ej få förhöret uppläst för sig i nedskrivet skick. slut ku10.10

Her Hejdebäck Krinsp
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1991-09-11 00:00
Avslutat


Protokoll över förhör med Karlsson, Per Alf Ingemund född, hållet den 11 september 1991 kl 09.40 av krinsp Per Hejdebäck på Karlssons arbetsplats Allsec AB med adress182 76 Stocksund. / Inverness /. TelefonKarlsson underrättades om att anledningen till förhöret var hans tidigare kontakter medoch vad denne berättat för honom om att Olof Palme snart skulle mördas.

Karlsson berättar: Under 1985 ringertill honom vid flera tillfällen. Denne berättar allmänt om internationell underrättelseverksamhet mestadels i samband med Israel, CIA och KGB. Det är mest svammel som presenteras och under hand uppfattar Karlssonsom mytoman. Det är möjligt attvill ikläda sig rollen som betydelsfull informatör.

Karlsson har inte vid något tillfälle personligen träffatKarlsson har inte heller vid de telefonsamtal han hade medhört denne beröra att Palme skulle vara hotad till livet. Denna omständighet haraldrig uppgivit eller berättat för Karlsson. Om så hade varit fallet skulle Karlsson, oaktat hans uppfattning ompå något sätt dokumenterat uppgiften och säkert även kallat (för ett ingående förhör. Detta har inte skett.

Såvitt Karlsson kan minnas idag pratade han aldrig medefter mordet. Under mordnatten hade Karlsson Jouren och vistades hemma. Han blev uppringd av Winberg på jourcentralen och meddelad mordet. Karlsson kontaktade då omedelbart Hjälmroth, Pog Näss, Högberg och någon till och begav sig sedan in till sin arbetsplats. Förhörsledarens notering: Karlssons arbetsgivare och arbetsuppgifter är sedan tidigare kända. Han är numera sedan flera år civilanställd.

Karlsson behöver ej få förhöret uppläst för sig i nedskrivet skick. slut kuj0.10 Mer Hejdebäck Krinsp

Ex 2: Till spaningschefens pärm (i nr-följd inom aysnitt)

ej om blanketten används som fortsattningsb ad

Pol-1991-09-11 HA9803-28 Förhör med Alf Karlsson.pdf

Pol-1991-09-11 HA9803-28 Förhör med Alf Karlsson.pdf

Protokoll över förhör med Karlsson, Per Alf Ingemund född, hållet den 11 september 1991 kl 09.40 av krinsp Per Hejdebäck på Karlssons arbetsplats Allsec AB med adress182 76 Stocksund. / Inverness /. TelefonKarlsson underrättades om att anledningen till förhöret var hans tidigare kontakter medoch vad denne berättat för honom om att Olof Palme snart skulle mördas.

Karlsson berättar: Under 1985 ringertill honom vid flera tillfällen. Denne berättar allmänt om internationell underrättelseverksamhet mestadels i samband med Israel, CIA och KGB. Det är mest svammel som presenteras och under hand uppfattar Karlssonsom mytoman. Det är möjligt attvill ikläda sig rollen som betydelsfull informatör.

Karlsson har inte vid något tillfälle personligen träffatKarlsson har inte heller vid de telefonsamtal han hade medhört denne beröra att Palme skulle vara hotad till livet. Denna omständighet haraldrig uppgivit eller berättat för Karlsson. Om så hade varit fallet skulle Karlsson, oaktat hans uppfattning ompå något sätt dokumenterat uppgiften och säkert även kallat (för ett ingående förhör. Detta har inte skett.

Såvitt Karlsson kan minnas idag pratade han aldrig medefter mordet. Under mordnatten hade Karlsson Jouren och vistades hemma. Han blev uppringd av Winberg på jourcentralen och meddelad mordet. Karlsson kontaktade då omedelbart Hjälmroth, Pog Näss, Högberg och någon till och begav sig sedan in till sin arbetsplats. Förhörsledarens notering: Karlssons arbetsgivare och arbetsuppgifter är sedan tidigare kända. Han är numera sedan flera år civilanställd.

Karlsson behöver ej få förhöret uppläst för sig i nedskrivet skick. slut kuj0.10 Mer Hejdebäck Krinsp

Ex 2: Till spaningschefens pärm (i nr-följd inom aysnitt)

ej om blanketten används som fortsattningsb ad