wpu.nu

Uppslag:HA9803-28-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-28-A
Registrerat
1993-05-12
Ad acta
1993-09-09
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1992-03-11 00:00
Avslutat


Av RPS/SÄK företagen utredning kring

iar pint Alf Karlsson den 17 april upprättad handling angåerse före mordet på Olof Palme.

Kopia av Alf Karlssons uppgifter har tillställts Palmeutredningen 920310.

Stockholm den 11 mars 1992

Roland Segerman krinsp

Pol-1992-03-11 HA9803-28-A Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1992-03-11 HA9803-28-A Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Av RPS/SÄK företagen utredning kring

iar pint Alf Karlsson den 17 april upprättad handling angåerse före mordet på Olof Palme.

Kopia av Alf Karlssons uppgifter har tillställts Palmeutredningen 920310.

Stockholm den 11 mars 1992

Roland Segerman krinsp

På uppdrag från utredaren i ärende beträffande mordet på statsminister PALME fredagen den 28 februari 1986 och uppgifter i anledning härav som lämnats av
Jag tror mig kunna se ordningen av samtalen enligt foljande tidsschema, nämligen att någon gång i slutet av år 1985 ringde samt att han återkommit innevarande år två eller tre gånger.

Vid varje tillfälle som

d redovisat den allmänna hotbilden och varmen ocksa gumenorkarug till världsläget vars negativa attityd uteslutande berott på verksamhet från Central Intellegence Agency (CIA) samt den israeliska under. rättelsetjänsten MOSSAD.

bedömning var emellertid denna. Några dagar efter den ödesdigra kvällen den 28 februari 1986 si statsminister PALME mördades återkom SSagerande att alltid hänvisa till vad han tidigare sagt och som liu skett tolkades

av mig personligen som ett sätt för

Ovanstaende uppslag

Pol-1992-03-11 HA9803-28-A Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1992-03-11 HA9803-28-A Ivan-von-Birchandel-2.pdf

På uppdrag från utredaren i ärende beträffande mordet på statsminister PALME fredagen den 28 februari 1986 och uppgifter i anledning härav som lämnats av
Jag tror mig kunna se ordningen av samtalen enligt foljande tidsschema, nämligen att någon gång i slutet av år 1985 ringde samt att han återkommit innevarande år två eller tre gånger.

Vid varje tillfälle som

d redovisat den allmänna hotbilden och varmen ocksa gumenorkarug till världsläget vars negativa attityd uteslutande berott på verksamhet från Central Intellegence Agency (CIA) samt den israeliska under. rättelsetjänsten MOSSAD.

bedömning var emellertid denna. Några dagar efter den ödesdigra kvällen den 28 februari 1986 si statsminister PALME mördades återkom SSagerande att alltid hänvisa till vad han tidigare sagt och som liu skett tolkades

av mig personligen som ett sätt för

Ovanstaende uppslag

har sökt undertecknad vid ifler tillfällen än de redovisade oa kontakt erhållits. Detta har framgått av telefonmeddelanden som legat på mitt tjänstebord när jag kommit tillbaka från något tjänsteuppdrag. Han har då till mottagande vid säkerhetsavdelningen lämnat sitt telefonnummer. Jag har inte ringtDet är många frågeställningar som väcks när man20

personer som icke är poliser har

redovistat demamer som varit moliya at Seardetas viss utsträckning.egentliga, avsikt varit att presentera ett underlag för becoming av sanningshalt etc, eller har han underlåtit detta för att kunna bibehålla " nyhetsvärdet" i berättelsen.bör ges möjlighet att förklara sig inte minst på den Punkten.

ty karri AY Karlsson

!

Pol-1992-03-11 HA9803-28-A Ivan-von-Birchandel-2.pdf

Pol-1992-03-11 HA9803-28-A Ivan-von-Birchandel-2.pdf

har sökt undertecknad vid ifler tillfällen än de redovisade oa kontakt erhållits. Detta har framgått av telefonmeddelanden som legat på mitt tjänstebord när jag kommit tillbaka från något tjänsteuppdrag. Han har då till mottagande vid säkerhetsavdelningen lämnat sitt telefonnummer. Jag har inte ringtDet är många frågeställningar som väcks när man20

personer som icke är poliser har

redovistat demamer som varit moliya at Seardetas viss utsträckning.egentliga, avsikt varit att presentera ett underlag för becoming av sanningshalt etc, eller har han underlåtit detta för att kunna bibehålla " nyhetsvärdet" i berättelsen.bör ges möjlighet att förklara sig inte minst på den Punkten.

ty karri AY Karlsson

!