wpu.nu

Uppslag:HA9803-00-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9803-00-A
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
OMREG-FR-H425
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-14 11:40
Avslutat


Berättade att hans i slutet eller början av februari 1986 berättat om en händelse på restaurang Continental.

Han hade där träffat en man, som kunde vara och denne hade visat en bag innehållande typ magasin till K-pist.

Det hade kommit till samtal och flera sammanträffanden mellan  Ivan von Birchan  och mannen ifråga.

Senare hade , där han fått träffa en annan man.

 Ivan von Birchan  hade i samma tid tillskrivit TV om saken, detta eftersom t


Alf Karlsson, SÄK har åtskilliga gånger pratat med  Ivan von Birchan ,

Berättat mycket om sig själv, nästan allt påhittat.

Pol-1986-03-14 HA9803-00-A Ivan-von-Birchan.pdf

Pol-1986-03-14 HA9803-00-A Ivan-von-Birchan.pdf

Berättade att hans i slutet eller början av februari 1986 berättat om en händelse på restaurang Continental.

Han hade där träffat en man, som kunde vara och denne hade visat en bag innehållande typ magasin till K-pist.

Det hade kommit till samtal och flera sammanträffanden mellan  Ivan von Birchan  och mannen ifråga.

Senare hade , där han fått träffa en annan man.

 Ivan von Birchan  hade i samma tid tillskrivit TV om saken, detta eftersom t


Alf Karlsson, SÄK har åtskilliga gånger pratat med  Ivan von Birchan ,

Berättat mycket om sig själv, nästan allt påhittat.