wpu.nu

Contra

Från wpu.nu

Högerextremism
Avsnitt:XX
Ev. förklaring etc.

Allmänt

Fyll på här...

Relaterar:

Exempel: Stay Behind, Alvar Lindencrona

I utredningen

Fyll på här...

Spår/teorier

Högerextrema krafter ska ha slutit sig samman i konspiration för att mörda Palme.
• Bland annat gav Contra ut en högerextrem tidning som på förstasidan av ett nummer publicerade en nidbild av Palme som en måltavla.
• I några fall hävdas att både poliser och Säpoanställda skall ha ingått, så som Stig Johansson, polis inom Säpo, Stig kallas ibland  ”Contra-Stig”.

Press/Media

Publicerat Rubrik/Länk Medie
28 feb 1986 Rubrik/Länk Medie
28 feb 1986 Mannen som sköt Palme - "det var inte jag" Kvällsbladet

Olle Murvel

Bilder

Litteratur

Förekommer i wpu

 
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/181
Contra
Contra
Contra
Duane Clarridge
Förkortningar
HO19074
HO19074-00
Jeffrey Epstein
KI13328-00
MOP länkar
Pol-1985-09-30 1310 U8214-a Krösher-ligan.pdf/3
Pol-1986-03-14 HO2930-00 Contra.pdf
Pol-1986-03-14 HO2930-01 Contra.pdf
Pol-1986-03-14 HO2930-06 Contra.pdf
Pol-1986-03-20 D6770-00 Förhör-om-och-med-DF.pdf/19
Pol-1986-04-16 HO2930-00 Contra.pdf
Pol-1987-06-01 HO2930-03 Contra.pdf
Pol-1987-08-25 0930 Samtal med Anders-Larsson.pdf/18
Pol-1987-08-25 0930 Samtal med Anders-Larsson.pdf/19
Pol-1987-08-25 0930 Samtal med Anders-Larsson.pdf/2
Pol-1987-08-25 HO2930-03-A Contra.pdf
Pol-1987-08-26 HO2930-04 Contra.pdf
Pol-1987-08-26 HO2930-04 Contra.pdf/1
Pol-1987-10-14 H7132-00 Sammanställning-organisationer.pdf/3
Pol-1987-10-19 D6770-00 Förhör-Hans-von-Hofsten-om-DF.pdf/4
Pol-1988-04-11 HI7504-03 PM-Demokratisk-Allians-uppgifter-lämnade-av-Anders-Larsson.pdf/2
Pol-1989-02-14 10.00 KI13328 Förhör Krinsp Ulf Norlin.pdf/10
Pol-1989-02-14 10.00 KI13328 Förhör Krinsp Ulf Norlin.pdf/11
Pol-1989-02-14 10.00 KI13328 Förhör Krinsp Ulf Norlin.pdf/13
Pol-1989-09-21 D4582-01-C Anders-Larsson-varnade-Palme-Antikvariatet-Lyktan.pdf/6
Pol-1989-09-21 D4582-01-C Anders-Larsson-varnade-Palme-Antikvariatet-Lyktan.pdf/8
Pol-1989-09-21 D4582-01-C skrivelser-från-Anders-Larsson.pdf/10
Pol-1989-09-21 D4582-01-C skrivelser-från-Anders-Larsson.pdf/16
Pol-1989-09-21 D4582-01-C skrivelser-från-Anders-Larsson.pdf/18
Pol-1989-09-21 D4582-01-C skrivelser-från-Anders-Larsson.pdf/19
Pol-1989-09-21 D4582-01-C skrivelser-från-Anders-Larsson.pdf/25
Pol-1989-09-21 D4582-01-C skrivelser-från-Anders-Larsson.pdf/6
Pol-1989-09-21 D4582-01-C skrivelser-från-Anders-Larsson.pdf/8
Pol-1994-09-21 HO2930-03 Contra.pdf
Pol-1994-09-21 HO2930-03 Contra.pdf/1
Pol-1994-09-22 HO2930-06 Contra.pdf
Pol-1994-09-26 HO2930-07 Contra.pdf
Pol-1994-09-26 HO2930-08 Contra.pdf
Pol-1994-09-27 HO2930-07-A Contra.pdf
Pol-1994-09-27 HO2930-10 Contra.pdf
Pol-1994-09-29 HO2930-00-D Contra.pdf
Pol-1994-11-14 HO2930-03-C Contra.pdf
Pol-1994-11-14 HO2930-09 Contra.pdf
Pol-1994-11-24 HO2930-11 Contra.pdf
… ytterligare resultat

Uppdaterad: 2022-04-22 17:51