wpu.nu

Iran-Contras-affären

Från wpu.nu


Iran-Contras-affären var en politisk skandal i USA under 1985-1986 om vapenhandel med Iran under Iran-Irak kriget 1981-1988 och beväpnandet av Contrasrebeller som försökte störta Nicaraguas regering ledd av dess president Daniel Ortega.

Olof Palmes utnämning 1981 som FN:s fredsförhandlare i Iran-Irak kriget och Sveriges stöd till Nicaragua samt Olof Palmes statsbesök 1984 i Nicaragua gjorde honom till en måltavla för aktörer i Iran-Contras-affären.

Olof Palme mördades 1986-02-28 i Stockholm.

Iran-Contras-affären handlar i första hand inte om Palmemordet som motiv eller medel men ett antal inblandade organisationer och personer i den förekommer omnämnda i Palmeutredningen varav några har pekats ut som anstiftare och/eller medhjälpare till mordet.

I utredningen

Iran-Contras-affären som motiv till mordet på Sveriges statsminister Olof Palme har inte utretts.

Däremot nämns flera av aktörerna i den av ”tipsare" och även desinformatörer och särskilt nämns de mellanhänder som förmedlade finansiering, logistik och försäljning av olja och andra tillgångar som likvid för vapen. Även narkotikahandel som finansieringsmedel nämns i förbindelse med dessa mellanhänder.

Palmeutredningens översikt över vapenhandel, QÖ12823-00 då främst Bofors, av Sören Morberg tangerar dessa mellanhänder med formuleringen

”Av de 3 nämnda motivbilderna synes det sistnämnda (3) vid en inbördes jämförelse vara det mest troliga om man arbetar efter tesen "att allt är möjligt". Det är då mellanhänder "vapenagenterna" som arbetar på provision som är intressanta.”


Allmänt

Bakgrund

Iran-Contras-affären var en fas i slutskedet av det ”Kalla kriget" (1945-1991), en konflikt mellan USA & NATO och Sovjetunionen & Warzavawapakten (WP) som pågick genom ”proxy"-krig och s.k. ”hot spots" globalt och avslutades med Sovjetunionens upplösning (1991).

Olof Palme var under sitt liv djupt engagerad i flera av dessa händelser, både politiskt, personligt och privat,varav några listas i "Tidslinje - Kalla kriget 1945-1991" (Se nedan Tidslinjer) samt Sverige som ”buffertstat" mellan NATO och Warzavapakten i Norden.

Tidslinje

Tidsperiod Rubrik & Länk Medie
1945-1991 "Tidslinje - Kalla kriget 1945-1991" WPU
1981-1993 Tidslinje från Wikipedia över Iran-Contras affären. Wikipedia - engelska

Iran-Contras-affären

Skandalen om Iran-Contras-affären avslöjades 1986-11-03 och efter utskottsförhör i kongressen dömdes tjänstemän inom president Ronald Reagans administration för olika brott begångna under affären.

Brotten bestod huvudsakligen i vapensmuggling till Iran som bröt mot USA:s vapembargo mot Iran i kraft sedan 1983, olika former av bistånd, vapen och pengar, till Contras-rebeller vilket stred mot Boland Amendent som förbjöd allt bistånd med syftet att störta Nicaraguas regering samt att ljuga, förneka och försvåra för den amerikanska kongressens utredning av Iran-Contras-affären.

Flera av dem tjänade i Ronald Reagans ”executive office” som bla omfattade National Security Councile (NSC) och Central Intelligence Agency (CIA) direkt underställda president Ronald Reagan.

Andra tjänade inom State Department (USA:s Utrikesdepartementet) och Department of Defence (DoD) (USA:s Försvarsdepartementet).

Relaterar/ Nätverk:

Nedan följer några av dessa som finns upplagda i WPU och också nämns i utredningen eller ”Granskningskommissionen” (SOU1999:88). En lista över amerikanska "aktörer” finns i ”Media” i länken ”Prosecutions" från Brown University.

AKTÖRER:

USA:
President Ronald Reagan, vice president George H. W. Bush

NSC: Robert McFarlane, John Poindexter, Oliver North
Oliver Norths nätverk: Richard Secord,

CIA: William Joseph Casey, Duane Clarridge

DoD: Caspar Weinberger

State Dep.: George Shultz

Iran: Ruhollah Khomeini, Manucher Ghorbanifar

Israel: David Kimche

Mellanhänder: Adnan Khashoggi, Jeffrey Epstein, Dois Gene Tatum Jr


Media

Publicerat Rubrik & Länk Medie
"Topic Guide Iran-Contra Scandal" RONALD REAGAN - Presidential Library & Museum"
White House Staff and Office files" RONALD REAGAN - Presidential Library & Museum"
Understanding the Iran-Contra affairs - Prosecutions" Brown University, Providence, Rhode Island, USA
1987-01-10 page 5: Adnan Khashoggi letter to US President Ronald Reagan" RONALD REAGAN - Presidential Library & Museum"
1991-09-23 "U.S. INTELLIGENCE LISTED COLOMBIAN PRESIDENT URIBE AMONG "IMPORTANT COLOMBIAN NARCO-TRAFFICKERS" IN 1991 Others listed include ex-president of Panama Manuel Noriega, Iran-contra arms dealer Adnan Khashoggi." George Washington University - The National Security Archive


Spår & teorier

Spår/Teorier listan


Flera spår och teorier anknyter till aktörer Iran-Contras-affären, varav några länkas nedan

CIA spåret


George H. W. Bush var f.d. CIA chef och var vid tiden för mordet på Palme vicepresident till Ronald Reagan. Har av ett flertal personer pekats ut som inblandad.

Iran Avsnitt:HC Svensk vapenhandel i miljardklassen med Indien och andrahandsaktörer i Iran/Irak kriget kan ha varit orsaken till eliminering av Palme, enligt spårets förespråkare. Se Vapenhandel


Vapenhandel

Avsnitt:Q Bl.a Boforsspåret Svensk vapenhandel i miljardklassen med bl.a Indien och intressenter i Iran/Irak kriget

WACL . - . World Anti-Communist League


Bilder

Fyll på här

Litteratur

Fyll på här


Förekommer i wpu Obs! Uppslag kommer sist i listan"


Hänvisningar/källor:

Uppdaterad: 2023-10-25 14:10