wpu.nu

Dag Hammarskjöld

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto

Andra kända namn

Hammarskjöld

Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Dag Hammarskjöld var en svensk akademiker, ekonom, politiker, diplomat och statsman som var Förenta nationernas generalsekreterare under kalla kriget mellan 1953-1961.

Som FN:s generalsekreterare omkom han i en flygplanskrasch 1961, 56 år gammal, på väg till ett möte med en av de krigande parterna under Kongokrisen.

Flygplanskraschen har beskrivits som ett attentat och flera utredningar har inte resulterat i klarhet om orsaken till kraschen.

Biografi och karriär (urval)
Datum Händelse
1905-07-29 Namnföddes
1911 Privatskola Tomtebo.
1916 Studier vid Uppsala högre allmänna läroverk, Katedralskolan.
1923 Studentexamen.
1925 Filosofie kandidat-examen vid Uppsala universitet, med fortsatta studier i nationalekonomi, samhällsvetenskapliga ämnen och juridiska studier.
1928 Filosofie licentiat i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
1930 Juris kandidat vid Uppsala universitet.
1930 Sekreterare i 1927 års arbetslöshetsutredning.
1932 Amanuens i finansdepartementet.
1933-11-04 Docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
1934 Filosofie doktor vid Stockholms högskola i nationalekonomi.
1935–1941 Sekreterare i Riksbanken samarbetade nära med riksbankschefen Ivar Rooth, som senare blev chef för Internationella valutafonden i Washington.
1936-1945 Sekreterare i Finansdepartementet.
1937-1948 Ledamot av nämnden för Konjunkturinstitutet.
1940 Styrelseledamot i Svenska Turistföreningen.
1941-1948 Riksbanksfullmäktiges ordförande
1944-1948 Delegat vid ekonomiska förhandlingar främst med Storbritannien och USA.
1946 Sakkunnig vid utrikesdepartementet i finansiella frågor.
1946-1951 Ordförande i Svenska Fjällklubben.
1947 Delegat vid Pariskonferensen.
1948 Ingick i huvuddelegationen i OEEC (1948-1953) och blev då för ett år (1948–1949) vice ordförande i dess exekutiva kommission.
1949-1951 Kabinettssekreterare i Utrikesdepartementet.
1950-1953 Ordförande för den svenska delegationen Uniscansamarbetet.
1950 Ordförande i nationalekonomiska föreningen.
1950 Vice ordförande för Svenska Turistföreningen.
1951-1953 Konsultativt statsråd (biträdande utrikesminister i ekonomiska frågor av internationell karaktär.
1953-04-07 Generalsekreterare för Förenta nationerna (1953-1961).
1954 Invald på stol 17 i Svenska akademien.
1956 Dag Hammarskjöld inrättade United Nations Emergency Force ("blå baskrarna").
Datum Dag Hammarskjöld omvaldes till Generalsekreterare för Förenta nationerna.
1961-09-18 Dag Hammarskjöld avled 56 år gammal i en flygplanskrasch (attentat??/nedskjuten ??) då han var på väg till ett möte med Tshombe i Nordrhodesia (nuvarande Zambia).
Det kalla kriget  mellan USA och Sovjetunionen påverkade utvecklingen i flera av de konflikter som FN och därmed också Dag Hammarskjöld som dess generalsekreterare var engagerad i under 1955-1961 fram till hans död:
Datum Händelse
1955 Vietnamkriget (1955-1975) och CIA:s hemliga krig i Laos.
1956 Dag Hammarskjlöd inrättade United Nations Emergency Force ("blå baskrarna").
1956 Suezkrisen.
1956 Det blodiga upproret i Ungern.
1958 Revolutionen i Irak när kung Faisal II av Irak mördades vid republikens utropande.
1959 Fidel Castro tog makten i Kuba.
1960-1965 Kongokrisen.
1960-06-24 Patricia Lumumba blir Kongos förste premiärminister under president Joseph Kasavubu från Alliance des Bakongo.
1960-07-11 Moise Tshombe utropade sig till president över den mineralrika utbrytarstaten Katanga uppbackade av belgiska trupper, europeiska legosoldater och det inflytelserika gruvföretaget Union Minière du Haut Katanga. Patrice Lumumba fick inget stöd av västmakterna när utbrytarstaten Katanga förklarade sig självständig. Han sökte då Sovjets stöd, och Katanga under Moise Tshombe sökte västblockets stöd.
Datum FN ONUC Opération des Nations Unies au Congo.
En fredsbevarande styrka landade i Kongo 48 timmar efter resolutionen samt civila experter vars uppdrag var att hålla landets infrastruktur fungerande.
1961-01-17 Patrice Lumumba mördades.
1961-09-18 Dag Hammarskjöld avled 56 år gammal i en flygplanskrasch (attentat??/nedskjuten ??) då han var på väg till ett möte med Tshombe i Nordrhodesia (nuvarande Zambia).

I utredningen

Det finns inget registrerat i wpu på Dag Hammarskjöld

Bilder