Jan Stocklassa

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Jan Stocklassa i wpu.nu.

Avsnitt

Jan Stocklassa har inget eget avsnitt.

Dokument

Dokument där Jan Stocklassa är uppgiftslämnare

  • DA21183-01 (Stocklassa sammanfattning om DF, Stocklassa sammanfattning om DF, 2012-09-05)
  • DA21183-03 (PM Stocklassa, PM Mail Den 24 februari 2014 skickade   tt mail till undertecknad där berättar att han är och kommer att publicera i, 2014-02-14)
  • DA21183-03-A (Stocklassa mail om bifogat USB minne, Stocklassa mail om bifogat USB minne, 2014-03-25)
  • DA21183-04-A (Korrespondens Stocklassa, VB: Tips till Palmeutredningen., 2018-08-27T11:53:00)
  • DA21183-04-B (Mail Stocklassa, VB: Kompletterande uppgifter till., 2018-10-08T08:44:00)
  • DA21183-04-C (Förhör med Jan Stocklassa DA21183-04-C, Operativa avdelningens lokaler torsdagen den 23 augusti, 2018 med början klockan 09.10., 2018-08-23T09:10:00)
  • DA21183-04-E (mail Stocklassa, VB: Tips till Palmeutredningen., 2018-11-05T12:26:00)
  • DA21183-04-F (M te Stocklassa, Operativa avdelningen Hans Melander   ., 2018-12-03)
  • DA21183-04-G (Möte med Jan Stocklassa, Möte med Jan Stocklassa, 2019-02-19)
  • DA21183-04-J (mail walkie talkie Jutas Backe, VB: Komplettering till uppgifter., 2019-04-26T12:59:00)

Det finns inga dokument registrerade där Jan Stocklassa omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Jan Stocklassa har lämnat uppgifter, eller förhörts i följande uppslag:

Omnämnd

Det finns inga förhör där Jan Stocklassa har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder