wpu.nu

Uppslag:E63-11

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-11
Registrerat
2018-05-22
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2018-04-25 Förhör med journalisten om artikel i Svenska Dagbladet 1986-03-02.
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Förhör med journalist om artikel i Svenska Dagbladet 1986-03-02.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2018-04-25 00:00
Avslutat


Följande uppgifter her inhämtats om och kring Stig Engströn,Född i Calcutta i Indien, uppväxt i Hadesjö församling i Småland. Han är

Engström anländer till Skandiahuset vid Sveavägen den 28 febr. 1986 vid 08-tiden. Han tar sis in på föreskrivet sätt, genom brukande av passerkort, vilket finnes arkiverat på kontrollsystemet. Nästa markering är kl 23,19, några markeringar däremellan finnes ej. Vid internutredning har dock kunnat fastställas att Engström passerar in i fastigheten från Sveavägen vid 21-tiden utan att det finnes markeringar.Den tjänstgörande vakten samtalade med Engström, vilken hade uppgivit sig varit ute och ätit. Någon utpassering hade dock inte uppmärksammats av vekten.Vid 21-tiden påbörjade securitavakten Anna-Lisa Gahn sin rondering, som enlist instruktion skall börjas högst upp och avslutas i källaren.En ronderingsrunda tar c:a 2 timme i tid. Ronderingsvakten återkommer vid 23,10-tiden. kl. 22,35 utlöses larmet på en ytterdörr mot Luntmakargatan närmaste dörr till den dörr som senare visat sig sakna larmutrustning.Den larmutlösta dörren var sedan olarnad till 23, 22. Under ronderingen passerade vakten förbi Engströns rum -ett säreget rum emedan det i arbetsrummet finnes inhyst ett mörkrum med varningslampa då det nyttjas.Denna varning sslanpa var i funktion då vakten passerade men någon Engström var inte synlig.Enligt instruktionen skall man acceptera varningslampan och ej störa verksamheten.När ronderingsvakten Anna-Lisa Gąhn återvände till receptionen hade avlösande vakt till porten anlänt.Den avgående vakten fanns fortfarande kvar.Den avlösta vekten

, lämnade garaget kl. 23,30 då hon körde ut ur garaget och ut på Luntmakargatan och denna mot Tegnérgatan.Den avlösande vakten Henry Olofsson bor tel till anställingen vid Securitas 08/ 539453 för både Olofsson och Gehn. Vid 23,45-tiden återkom Engström till rceptionen i Skandiahuset och uppträdde förvirrat.Han säger "jag har missat tåget- ska åka taxi - Dom säger det skule vara Palme nen han såg så liten ut. Konstigt vad tanten var lika Lisbeth"."Hon rusade ut i gatan och viftade på bilar." Personalen i receptionen vill ringa taxi åt honom men han av-

Pol-1986-06-05 E63-11 Inh mtade-uppgifter-om-Stig-Engström.pdf

Pol-1986-06-05 E63-11 Inh mtade-uppgifter-om-Stig-Engström.pdf

Följande uppgifter her inhämtats om och kring Stig Engströn,Född i Calcutta i Indien, uppväxt i Hadesjö församling i Småland. Han är

Engström anländer till Skandiahuset vid Sveavägen den 28 febr. 1986 vid 08-tiden. Han tar sis in på föreskrivet sätt, genom brukande av passerkort, vilket finnes arkiverat på kontrollsystemet. Nästa markering är kl 23,19, några markeringar däremellan finnes ej. Vid internutredning har dock kunnat fastställas att Engström passerar in i fastigheten från Sveavägen vid 21-tiden utan att det finnes markeringar.Den tjänstgörande vakten samtalade med Engström, vilken hade uppgivit sig varit ute och ätit. Någon utpassering hade dock inte uppmärksammats av vekten.Vid 21-tiden påbörjade securitavakten Anna-Lisa Gahn sin rondering, som enlist instruktion skall börjas högst upp och avslutas i källaren.En ronderingsrunda tar c:a 2 timme i tid. Ronderingsvakten återkommer vid 23,10-tiden. kl. 22,35 utlöses larmet på en ytterdörr mot Luntmakargatan närmaste dörr till den dörr som senare visat sig sakna larmutrustning.Den larmutlösta dörren var sedan olarnad till 23, 22. Under ronderingen passerade vakten förbi Engströns rum -ett säreget rum emedan det i arbetsrummet finnes inhyst ett mörkrum med varningslampa då det nyttjas.Denna varning sslanpa var i funktion då vakten passerade men någon Engström var inte synlig.Enligt instruktionen skall man acceptera varningslampan och ej störa verksamheten.När ronderingsvakten Anna-Lisa Gąhn återvände till receptionen hade avlösande vakt till porten anlänt.Den avgående vakten fanns fortfarande kvar.Den avlösta vekten

, lämnade garaget kl. 23,30 då hon körde ut ur garaget och ut på Luntmakargatan och denna mot Tegnérgatan.Den avlösande vakten Henry Olofsson bor tel till anställingen vid Securitas 08/ 539453 för både Olofsson och Gehn. Vid 23,45-tiden återkom Engström till rceptionen i Skandiahuset och uppträdde förvirrat.Han säger "jag har missat tåget- ska åka taxi - Dom säger det skule vara Palme nen han såg så liten ut. Konstigt vad tanten var lika Lisbeth"."Hon rusade ut i gatan och viftade på bilar." Personalen i receptionen vill ringa taxi åt honom men han av-

står och lämnar därefter huset ut mot Sveavägen och går denna norrut mot Odengatan. På lördags förmiddagen vid 11-tiden ringer Ergström upp "kontroll-mannen" Roland Bergström och begär att denne skall kontrollera Engströms utstämplingstid föregående kväll. Borgström har inte större lust begiva sig till Sveavägen för denna kontroll utan frågar då efter anledningen varpå Engström skall ha uppgivit,"att polisen och Norge vill veta". Enström finnes antecknad för att ha haft sin första kontakt med polisen lördagen den 1 mars kl. 12,20 således nästan 2 timmar efter den begärda kontrollen. Vad Engström har menat med uppgiften att Norge ville ha ha uppgiften har inte kontrollerats.

(Signatur Linder)

Pol-1986-06-05 E63-11 Inh mtade-uppgifter-om-Stig-Engström.pdf

Pol-1986-06-05 E63-11 Inh mtade-uppgifter-om-Stig-Engström.pdf

står och lämnar därefter huset ut mot Sveavägen och går denna norrut mot Odengatan. På lördags förmiddagen vid 11-tiden ringer Ergström upp "kontroll-mannen" Roland Bergström och begär att denne skall kontrollera Engströms utstämplingstid föregående kväll. Borgström har inte större lust begiva sig till Sveavägen för denna kontroll utan frågar då efter anledningen varpå Engström skall ha uppgivit,"att polisen och Norge vill veta". Enström finnes antecknad för att ha haft sin första kontakt med polisen lördagen den 1 mars kl. 12,20 således nästan 2 timmar efter den begärda kontrollen. Vad Engström har menat med uppgiften att Norge ville ha ha uppgiften har inte kontrollerats.

(Signatur Linder)