wpu.nu

Oliver North

Från wpu.nu
Foto

Plats för foto
Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Oliver North, född 1943-10-07 är en amerikansk före detta överstelöjtnant i marinkåren och medarbetare i president Ronald Reagans nationella säkerhetsrådsstab, samt numera författare och mediapersonlighet (1) Wikipedia

North tjänstgjorde i marinkåren i Vietnamkriget.

Som stabsofficer vid USA:s Nationella säkerhetsråd ledde han operationerna 1985-1987 med vapenhandel till Iran under kriget mellan Iran och Irak där Olof Palme var FN:s medlare.

Vapenhandeln med Iran kopplades till frisläppandet av amerikaner som hölls som gisslan i Libanon och betalning från Iran för vapen finansierade Contras väpnade uppror för att störta regeringen i Nicaragua

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

DA21183-04-M

2020-05-15

 [PDF] 

Pomn 

JA25000-00

GRK
Granskningskommissionen

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder