wpu.nu

Oliver North

Från wpu.nu
Foto

Plats för foto
Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Oliver North, född 1943-10-07 är en amerikansk före detta överstelöjtnant i marinkåren och medarbetare i president Ronald Reagans nationella säkerhetsrådsstab, samt numera författare och mediapersonlighet (1) Wikipedia

North tjänstgjorde i marinkåren i Vietnamkriget.

Som stabsofficer vid USA:s Nationella säkerhetsråd ledde han operationerna 1985-1987 med vapenhandel till Iran under kriget mellan Iran och Irak där Olof Palme var FN:s medlare.

Vapenhandeln med Iran kopplades till frisläppandet av amerikaner som hölls som gisslan i Libanon och betalning från Iran för vapen finansierade Contras väpnade uppror för att störta regeringen i Nicaragua

I utredningen

Det finns inget registrerat i wpu på Oliver North

Bilder