wpu.nu

SSI - Sektionen för Särskild Inhämtning

Från wpu.nu

DENNA SIDA ÄR UNDER UPPBYGGNAD Uppdaterad: 2024-03-20 07:27


Introduktion
SSI – Sektionen för Särskild Inhämtning var namnet på Sveriges militära underrättelsetjänst vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme.

Idag benämnt som KSI – Kontoret för Särskild Inhämtning inom MUST – Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten. (Se längre ner under "Tidslinjer" för andra benämningar)


Allmänt

Fyll på här

Nätverk / Relaterar:

Personer med anknytning till den svenska militära u-tjänsten.
IB (1965-1973): Gunnar Ekberg, Svante Winqvist, Donald Forsberg

SSI (1982-1994): Ulf Lingärde


I utredningen

Fyll på här

Spår/teorier

Teorier om att den svenska militären och då särskilt dess underrättelsetjänst varit direkt eller indirekt delaktig i mordet på Sveriges statsminister Olof Palme har varit i omlopp tidigt efter mordet.

Fyll på här

Historik

1937 bildades Försvarsstabens underrättelseavdelning och inom denna en G-sektion med uppgift att på inofficiell väg inhämta underrättelser vid och över Sveriges gränser.

1942 omorganiserades Försvarsstaben och Underrättelseavdelningen blev Fst/sektion 2 och G-sektionen blev C-byrån och direkt underställd Chefen för Fst/sektion 2.

Under IB-tiden (1965-1973) var IB direkt underställd ÖB. (Se nedan Hänvisning/källor) “IB lyder direkt under överbefälhavaren  Stig Synnergren  och har till uppgift att med s. k. särskilda medel inhämta militära. militärpolitiska och militärgeografiska underrättelser.”(SOU1976:19 s.57-58)

Tidslinje

Olika benämningar på den svenska militära underrättelsetjänsten

1937 Försvarsstaben Gränsbyrån (G-byrån)

1942 C-byrån
C-byrån (1939-1946) var en hemlig underrättelseorganisation inom det svenska försvaret under andra världskriget under befäl av överstelöjtnant Carl Petersén. Fram till 1942 kallades den G-byrån (Gränsbyrån) på grund av dess arbete vid och över Sveriges gränser. Organisationen började dock därefter kallas C-byrån efter begynnelsebokstaven i chefen Carl Peterséns förnamn.

1946-1964 T-kontoret Thede Palm

1965-1973 Försvarsstabens särskilda byrå (IB – Informationsbyrån) Birger Elmér

1973-1982 GBU – Gemensamma Byrån för Underättelser

1982-1994 SSI – Sektionen för Särskild Inhämtning

1994- nu KSI – Kontoret för Särskild Inhämtning


RUBRIK – tidslinje
Datum Händelse Källa
1979-12-20 BRÖDTEXT Exempelvis boktitel eller websida


Press/Media

Publicerat Rubrik/Länk Medie
28 feb 1986 Rubrik/Länk Medie
28 feb 1986 Mannen som sköt Palme - "det var inte jag" Kvällsbladet

Olle Murvel

Bilder

Fyll på här

Litteratur

Fyll på här

Förekommer i wpu

Obs! Uppslag kommer sist i listan"

 
Ann-1991-09-30 D11614-12 Ulf Lingärde.pdf/4
Ann-1991-09-30 D11614-12 Ulf Lingärde.pdf/8
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/117
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 3 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/228
Ann-1999-09-13-SOU-1999-88 Del 3 GRK Granskningskommissionens bet+ñnkande.pdf/228
Broken/Ann-1999-09-13 1327 Granskningskommissionens bet\xc3\xa4nkande ang\xc3\xa5ende brottsutredningen efter mordet p\xc3\xa5 statsministet Olof Palme Del 3 1999\x3b88 - Del 3\x2epdf/228
D20659-00-B
Förkortningar
Joel Haukka
KI13328-00
Pol-1987-02-23 D6750-00 Ulf-Ling rde.pdf/24
Pol-1987-02-23 D6750-00 Ulf-Ling rde.pdf/58
Pol-1987-03-20 D6866-00 Främlingslegionär.pdf/16
Pol-1988-09-11 D6750-00-D Ulf Lingärde.pdf/2
Pol-1989-02-14 10.00 KI13328 Förhör Krinsp Ulf Norlin.pdf/9
Pol-1989-04-04 D6750-06 Ulf Lingärde.pdf/15
Pol-1989-09-21 D4582-01-C Anders-Larsson-varnade-Palme-Antikvariatet-Lyktan.pdf/9
Pol-1989-09-21 D4582-01-C skrivelser-från-Anders-Larsson.pdf/18
Pol-1989-09-21 D4582-01-C skrivelser-från-Anders-Larsson.pdf/23
Pol-1989-09-21 D4582-01-C skrivelser-från-Anders-Larsson.pdf/9
Pol-1990-11-18 HI7504-11 Skrivelse om WACL till Anna Greta Leijon.pdf/3
Pol-1990-11-18 HI7504-11 Skrivelse-om-WACL-till-Anna-Greta-Leijon.pdf/3
Pol-1991-09-30 D6750-12 Ulf Lingärde.pdf/4
Pol-1995-06-14 grk-Ulf Lingärde-Promemoria-Palmekommissionen.pdf/3
Pol-2006-06-13 Diverse-Ledningsgruppen-14.pdf/14
Pol-2007-06-11 Mötesprotokoll Åklagarmöte.pdf/1
Pol-2012-01-16 D21100-00 Såtenäs.pdf/1
Pol-2012-01-16 D21100-00 Såtenäs.pdf/2
Pol-YYYY-MM-DD H18676-00 Tips marinofficerare, försvarsstaben, Säpo.pdf/3
[[::smw-redi:SSI|SSI]]
SSI - Sektionen för Särskild Inhämtning
SSI - Sektionen för Särskild Inhämtning
SSI - Sektionen för Särskild Inhämtning
Ulf Lingärde


Hänvisningar/källor:

Publicerat Rubrik / Länk Medie
1976-01-15 "SOU 1976:19 Den militära underrättelsetjänsten" Lagen.nu - Försvarsdepartementet


Kategorier

Välj en eller flera av kategorierna