wpu.nu

Storstockholms Lokaltrafik

Från wpu.nu

Uppdaterad: 2023-06-12 07:44

Ev. bild

Allmänt

Storstockholms Lokaltrafik

Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik (SL) är ett av Region Stockholm helägt aktiebolag som fram till 2012 fungerade som trafikhuvudman för den landburna kollektiva persontrafiken inom Stockholms län liksom för pendelbåtslinjer i Saltsjön och Mälaren medan det likaledes regionägda Waxholmsbolaget ansvarar för sjötrafiken i Skärgården.

Relevans

Olof och Lisbeth Palme promenerade mordkvällen från hemmet på Västerlånggatan 31 till Gamla stans t-banestation där de tog linje 17 till Rådmansgatans t-banestation för att gå till biografen Grand cirka 160 meter därifrån.

Tidtabeller finns upptagna i utredningen under avsnitt A7718 och tunnelbanepersonal från mordkvällen har hörts.

Några foton/inspelningar från övervakningskameror från tunnelbanans stationer och/eller tåg har inte offentliggjorts.

Nätverk / Relaterar:

Storstockholms lokaltrafik:

Stations- och planeringsavdelning:
Åke Lennart Olsson / lämnar tidtabeller till PU

Gamla stans t-banestation:
Sergiusz Zadruzny / SL spärrvakt Z8079 mordkvällen 1986-02-28

Rådmansgatan t-banestation
SL Spärrvakt EBB6239


I utredningen

Storstockholms Lokaltrafik förekommer i Granskningskommissionens betänkande SOU1999:88 sid. 162 Brottsutredningen i översikt där kommissionen kommenterar makarna Palmes färd mordkvällen till biografen Grand:

Färdvägen till Grand

Omständigheter som utretts

Makarna Palme lämnade sin bostad Västerlånggatan 31 strax efter halv nio.

De gick Västerlånggatan mot Gamla stans tunnelbanestation, dit de anlände ungefär 20:40.

De steg på ett tåg som anlände 20:42 och avgick mot city 20:43.

20:47 stannade tåget vid station Rådmansgatan där makarna Palme steg av.

De gick upp på Sveavägen och fram till biografen Grand, dit de kom strax före klockan 21 .

Övrigt

Det finns ett flertal vittnesobservationer från detta förlopp:

  • från det tillfälle då makarna Palme kom ut från sin port,
  • från promenaden till t-banan,
  • från tunnelbanespärren,
  • från perrongen,
  • på tåget,
  • från station Rådmansgatan och
  • från det att de anlände till Grand.

Tågtiderna kommer från Storstockholms Lokaltrafik, SL.


I WPU förekommer Storstockholms Lokaltrafik i avsnitt A7718 med följande uppslag:

Uppslag
A7718-00 | 1987-09-30 13:30 | 1 sida
Promemoria om tågtider på tunnelbanan 1986-02-28, morddagen.

A7718-00-A | 1988-11-24 13:00 | 1 sida
Rekvisition. Tidtabeller för bussar, tunnelbanan och pendeltåg gällande 1986-02-28.

A7718-01 | 1988-12-12 | 1 sida
Enligt tidtabell (faktiska tider) avgick t-banetåget makarna Palme färdades i från Gamla stan 20:42:30 A7718-04 och ankom till Rådmansgatans t-banestation 20:48:30. A7718-03

A7718-02 | 1987-09-30 | 5 sidor
Sammanställning av tunnelbanetider linje 17, 18 och 19 under tiden 1986-02-28 20:05 - 20:31, ”tolkade” från tågtidsskrivardiagram.

A7718-03 | 1989-03-07 | 1 sida
Sammanställning över aktuella tunnelbanelinjer (linje 17 tur 2 och linje 19 tur 10) samt ankomst och avgångstider avseende makarna Palmes tunnelbanefärd mordkvällen, 1986-02-28.

A7718-04 | 1993-10-28 | 2 sidor
Tablå över aktuella tunnelbanetider-passager vid Gamla Stans tunnelbanestation, 1986-02-28. De "faktiska" tiderna kan slå fel på upp till 20 sekunder.

A7718-05 | 1993-11-04 | 1 sida
Uppskattning av antalet tunnelbaneresenärer vid Gamla stan, 1986-02-28 20-21

Storstockholms Lokaltrafik omnämns också i avsnitt EAE340 avseende buss 43 och iakttagelse gjord av Lars Krantz.Spår/teorier

Spår/Teorier listan
Fyll på här


Tidslinje

RUBRIK – tidslinje
Datum Händelse Källa
1986-02-28 mord Exempelvis boktitel eller websida

Kronologi

  • (Punktlistelement i wiki)
  1. (Numrerat listelement i wiki)

Press/Media

Publicerat Rubrik/Länk Medie
28 feb 1986 Palmemordet kronologi Web-sida

Bilder

Fyll på här


Förekommer i wpu

Sökning: lokaltrafik i wpu.
Obs! Uppslag kommer sist i listan"

 
A7718-00
A7718-00-A
A7718-01
A7718-02
A7718-04
A7718-05
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 1 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/163
EBB6239-00
Göran S
Pol-1986-03-03 EBB6239-00 Tjänstgörande ersonal TB-station Rådmansgatan 1986-02-28 mordkvällen.pdf
Pol-1986-03-11 EAE340-01-K Buss 43.pdf/1
Pol-1986-03-15 EAE340-33 Buss 43.pdf/18
Pol-1986-03-21 Z8590-00 Tunnelbaneföraren-linje-17.pdf/1
Pol-1986-04-19 Mötesprotokoll-Ledningsgruppen.pdf/3
Pol-1986-04-19 Protokoll-Ledningsgruppen.pdf/3
Pol-1987-09-30 A7718-00 Tågtider tunnelbana sida 1.pdf/1
Pol-1987-09-30 A7718-00 Tågtider tunnelbana.pdf
Pol-1987-09-30 A7718-00 Tågtider tunnelbana.pdf/1
Pol-1987-09-30 A7718-02 Tågtider tunnelbana sidorna 4-8.pdf
Pol-1987-11-24 A7718-00-A Tågtider tunnelbana.pdf
Pol-1987-11-24 A7718-00-A Tågtider tunnelbana.pdf/1
Pol-1988-05-16 I9273-01 Uppslag-Societas-Avantus-Gardiae.pdf/1
Pol-1988-11-24 A7718-00-A Tågtider tunnelbana.pdf/1
Pol-1989-07-27 KH12582-00 åklTingsrättens dom mot CP.pdf/28
Pol-1994-12-05 I9273-01 Societas-Avantus-Gardiae.pdf/2
Pol-2009-04-02 F2607-02 Beslagsprotokoll-tillh righeter-Palmes-kl der.pdf/1
Pol-Beslagsliggaren.pdf/117
Pol-Beslagsliggaren.pdf/78
Pol-Beslagsliggaren.pdf/85
Pol-Beslagsliggaren.pdf/96
Pol-Beslagsliggaren.pdf/98
Sergiusz Zadruzny
Storstockholms Lokaltrafik
Storstockholms Lokaltrafik
Storstockholms Lokaltrafik
Åke Andersson


Källor / Referenser

Publicerat Rubrik / Länk Källor
Datum [URL Titel] Publikation - Namn
Datum [URL Titel] Wikipedia