wpu.nu

Sida:Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/378

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästsDen personkrets, som är aktuell i målet, kan i korthet presenteras enligt följande:

.

att som ordförande i SÄPO-kommittén leda omorganisationen av SÄK.

och deltog i SÄPO-kommitténs arbete.

.

  • Länspolismästaren i Stockholms län Hans Holmér, som ledde den s.k. Palmeutredningen, avgick i realiteten 1987-03-05

men formellt 1987-09-15 samma år. Han tillträdde en befattning i Wien 1988-08-10 .

  • Per-Göran Näss var byråchef på SÄK med ett övergripande operativt ansvar. Han utnämndes i april 1988 till länspolismästare i Uppsala län och tillträdde denna befattning 1988-06-01

.

som informationssekreterare på justitiedepartementet och är numera bokförläggare på Bonniers. Han är god vän med Carl Lidbom och Hans Holmér.

Polisman A har varit knuten till RPS som vapenexpert och driver sedan han slutat där företaget Strateg Protector, som handlar med vapen och säkerhetsutrustning.
  • Per K var under den tid Hans Holmér ledde utredningen efter mordet på Olof Palme livvakt åt Hans Holmér. Som sådan gjorde han affärer med Strateg Protector.
  • Även Per Jörlin har tjänstgjort som handplockad livvakt åt Hans Holmér.

Både Per K och Per Jörlin har träffat Ebbe Carlsson i samband med sina uppdrag som livvakter.

  • ”Robban”  Robert Stangesjö  är en person som är anställd på RPS tekniska byrå och som tidvis varit chef för Företagsskyddsgruppen (FSG) på SÄK.


Händelseförloppet och dess bakgrund beskrevs på följande sätt av tingsrätten, som anmärkte att dess beskrivning byggde på vad som befunnits utrett genom de tilltalades berättelser och vad som i övrigt hade förekommit under huvudförhandlingen.


Det kurdistanska arbetarpartiet PKK bildades i slutet av 1970-talet och har med ofta våldsamma medel verkat för ett fritt Kurdistan.
Organisationen etablerade sig i början av 1980-talet i Tyskland och Sverige.
Den ser strängt på avhoppare och har i Europa verkställt mord på 10-15 medlemmar som lämnat organisationen.
1984-06-20

mördades i Sverige en förutvarande medlem.

SÄK inledde en utredning om PKK under ledning av Näss.
Jan Barrling deltog i utredningsarbetet och var under 1984 främst sysselsatt med detta.
Resultatet blev att åtta eller nio kurder utvisades enligt terroristlagen.
Utvisningsbeslutet var inte verkställbart och omvandlades till kommunarrest.
1985-11-02

begicks i Stockholm ytterligare ett mord på en från PKK avhoppad medlem.

– 1986-02-28

mördades Olof Palme.

Mordutredningen kom snart att ledas av Holmér som organiserade en särskild stab för spaningsledningen, i vilken Näss ingick.
I ett av de spår som bearbetades ingick PKK.
I maj 1986 tog Holmér närmare del av det utredningsarbete som ägnats åt PKK och i juli