wpu.nu

Uppslag:E15-00-F

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
15-00-F
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-05-16 12:43
Avslutat
1986-05-16 12:50


Konfrontation nummer 10 påbörjas klockan 12:43 .

Konfrontationsgruppen visas för Jeppsson Lars Christer, född -

Jeppsson har uppgivit att han befann sig i hörnan Luntmakargatan & Tunnelgatan då han hörde två stycken knallar, och att han därefter fått sett hur en man komma springande från brottsplatsen Tunnelgatan upp för trapporna mot David Bagares Gata.

Händelsen inträffade 1986-02-28 vid 23:25 -tiden.

K = Konfrontationsledaren

A = Advokat  Gunnar  Falk  (Viktor Gunnarssons försvarsadvokat) 

J = Jeppsson


K: Du kommer nu att få se en grupp bestående utav 8 personer. De är numrerade från 1-8.

Frågan är om du i den här gruppen kan identifiera någon såsom varande den man du sett springa Tunnelgatan och trapporna upp mot Malmskillnadsgatan 1986-02-28 i samband med att du hörde två knallar avlossas i hörnan Tunnelgatan & Sveavägen.

Innan vi visar gruppen för dig vill jag bara fråga dig om polisen har visat dig några fotografier tidigare i det här ärendet?

J: De visade mig några fotografier.


K: Vad är det för fotografier du har fått se?

J: Ja det var fotografier på några människor, jag vet inte vilka det var.


K: Var det många?

J: Några stycken.


K: Förlåt.

J: Jag vet inte antalet, jag räknade inte, men fem, tio stycken, fem i alla fall, närmare det hållet.


K: Var det lösa bilder, eller fanns de uppsatta på någonting?

J: Både och.


K: Var det svart/vita bilder eller färgbilder?

J: Svar ja, några var svart/vita och så några färger.


K: Har du fått se bilder vid mer än ett tillfälle?

J: Nej bara ett tillfälle.


K: Vid ett tillfälle. Var det hemma hos dig eller...

J: Nej på min arbetsplats,


K: På din arbetsplats, var det snart efter mordet?

Pol-1986-05-16 1243 E15-F Konfrontation-med-Lars-Jeppsson.pdf

Pol-1986-05-16 1243 E15-F Konfrontation-med-Lars-Jeppsson.pdf

Konfrontation nummer 10 påbörjas klockan 12:43 .

Konfrontationsgruppen visas för Jeppsson Lars Christer, född -

Jeppsson har uppgivit att han befann sig i hörnan Luntmakargatan & Tunnelgatan då han hörde två stycken knallar, och att han därefter fått sett hur en man komma springande från brottsplatsen Tunnelgatan upp för trapporna mot David Bagares Gata.

Händelsen inträffade 1986-02-28 vid 23:25 -tiden.

K = Konfrontationsledaren

A = Advokat  Gunnar  Falk  (Viktor Gunnarssons försvarsadvokat) 

J = Jeppsson


K: Du kommer nu att få se en grupp bestående utav 8 personer. De är numrerade från 1-8.

Frågan är om du i den här gruppen kan identifiera någon såsom varande den man du sett springa Tunnelgatan och trapporna upp mot Malmskillnadsgatan 1986-02-28 i samband med att du hörde två knallar avlossas i hörnan Tunnelgatan & Sveavägen.

Innan vi visar gruppen för dig vill jag bara fråga dig om polisen har visat dig några fotografier tidigare i det här ärendet?

J: De visade mig några fotografier.


K: Vad är det för fotografier du har fått se?

J: Ja det var fotografier på några människor, jag vet inte vilka det var.


K: Var det många?

J: Några stycken.


K: Förlåt.

J: Jag vet inte antalet, jag räknade inte, men fem, tio stycken, fem i alla fall, närmare det hållet.


K: Var det lösa bilder, eller fanns de uppsatta på någonting?

J: Både och.


K: Var det svart/vita bilder eller färgbilder?

J: Svar ja, några var svart/vita och så några färger.


K: Har du fått se bilder vid mer än ett tillfälle?

J: Nej bara ett tillfälle.


K: Vid ett tillfälle. Var det hemma hos dig eller...

J: Nej på min arbetsplats,


K: På din arbetsplats, var det snart efter mordet?

J: Två, tre veckor efteråt.


K: Två, tre veckor efter mordet. Då skall du få se den här gruppen nu.

J: Ja det var svårt det här.


K: Man kommer nu en och en fram och visar sig framför konfrontationsspegeln. Du kan gärna stå lite närmare så ser du lite bättre.

J: 1:an verkar ungefär liknande tyggtavla som påminner om... Det är nog likadant med 4:an också, ganska bred.


K: 4:an också?

J: Ja, som påminner om...


K: Ja nu har gruppen gått ett varv förbi dig här. Känner du igen någon av de här personerna?

J: Nej jag känner inte igen ansiktena, jag har försökt och gått så gott det går att gå efter ryggtavlan. 1:an och 4:an påminner.


K: Ryggtavlan på nummer 4.

J: 1:an och 4:an, sen är det...


K: Är det meningsfullt att titta längre tycker du?

J: Inte på ansiktena i alla fall.


K: Det är det inte?

J: Nej.


K: Ryggen då?

J: Nej det är svårt och säga exakt, killen såg, enligt mitt synsätt bred ryggtavla, då blir det l:an och 4:an som har ganska bred...


K: Vad hade han på överkroppen då?

J: Något mörkt klädesplagg då.


K: Kan du beskriva det närmare?

J: Jag fick intryck av täckjacka eller jacka av något slag.


K: Nu har gruppen gått två varv runt här. Täckjacka sa du?

J: Det kan jag inte garantera, det var liksom intrycket, men jag kan inte svära på det.


K: Kort eller lång jacka?

J: Ja ner till stussen i alla fall.


K: Närmare beskrivning har du inte?

J: Nej. Mörk till färgen alltså.


K: Har advokaten några frågor?

Pol-1986-05-16 1243 E15-F Konfrontation-med-Lars-Jeppsson.pdf

Pol-1986-05-16 1243 E15-F Konfrontation-med-Lars-Jeppsson.pdf

J: Två, tre veckor efteråt.


K: Två, tre veckor efter mordet. Då skall du få se den här gruppen nu.

J: Ja det var svårt det här.


K: Man kommer nu en och en fram och visar sig framför konfrontationsspegeln. Du kan gärna stå lite närmare så ser du lite bättre.

J: 1:an verkar ungefär liknande tyggtavla som påminner om... Det är nog likadant med 4:an också, ganska bred.


K: 4:an också?

J: Ja, som påminner om...


K: Ja nu har gruppen gått ett varv förbi dig här. Känner du igen någon av de här personerna?

J: Nej jag känner inte igen ansiktena, jag har försökt och gått så gott det går att gå efter ryggtavlan. 1:an och 4:an påminner.


K: Ryggtavlan på nummer 4.

J: 1:an och 4:an, sen är det...


K: Är det meningsfullt att titta längre tycker du?

J: Inte på ansiktena i alla fall.


K: Det är det inte?

J: Nej.


K: Ryggen då?

J: Nej det är svårt och säga exakt, killen såg, enligt mitt synsätt bred ryggtavla, då blir det l:an och 4:an som har ganska bred...


K: Vad hade han på överkroppen då?

J: Något mörkt klädesplagg då.


K: Kan du beskriva det närmare?

J: Jag fick intryck av täckjacka eller jacka av något slag.


K: Nu har gruppen gått två varv runt här. Täckjacka sa du?

J: Det kan jag inte garantera, det var liksom intrycket, men jag kan inte svära på det.


K: Kort eller lång jacka?

J: Ja ner till stussen i alla fall.


K: Närmare beskrivning har du inte?

J: Nej. Mörk till färgen alltså.


K: Har advokaten några frågor?

A: Nej tack...


K: Då avslutar vi konfrontationen klockan 12:50 .


Som ovan


Lars-Erik Andersson
Ķrinsp


I hörbara delar rätt avskrivet intygas:


/ Ulla Perzohn /

Pol-1986-05-16 1243 E15-F Konfrontation-med-Lars-Jeppsson.pdf

Pol-1986-05-16 1243 E15-F Konfrontation-med-Lars-Jeppsson.pdf

A: Nej tack...


K: Då avslutar vi konfrontationen klockan 12:50 .


Som ovan


Lars-Erik Andersson
Ķrinsp


I hörbara delar rätt avskrivet intygas:


/ Ulla Perzohn /