wpu.nu

Uppslag:E15-01-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
15-01-A
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Fotokonfrontation
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-04 16:30
Avslutat


Anknyter till spaningsuppslag E 15-1

Krinsp/KK1 Lars Jonsson och Åke Thorstensson sammanträffar 860304 kl 16.30 med vittnat Yvonne Nieminen, för att förevisa henne fotografier på kurdiske medborgaren Abdalrahim, Monarmed Latif, 460308 Nieminen studerar noggrant fotona varefter hon uppger att hon inte kan utpeka denne person som identisk med den som hon såg springande på David Bages gata strax efter mordet. Hon framhåller att hon inte såg ansiktet på den mannen, utan möjligtvis mannens haka som dessutom var den enda del från mannen som framstod ljus. Mannen som kom springande var mycket mörkt klädd. Hon lägger fingrar över huvudet/ansiktet på helbildsfotot av Abdalrabin, varefter hon uppger att kroppsbyggnaden, ävenson rockens laagd dock icke tjocklek och till synes för ljusa färg i stämmer in på mannen som sprang. Hon poängterar på nytt att hon nästan fixerade sin blick på att mannen under de att han hela tiden sprang höll på att antingen öppna eller stänga blixtlåset till den mindre väska 20x15 cm son han höll i sin vänstra hand. Väskan påminner om en handledsväska, men hon såg ingen ren. Hon fick uppfattningen att väskan var stabil hård i sin fomn. Hennes första tanke var att mannen hade stulit pengar eller kanske till och med den aktuella väskan. Hon fick en klar uppfattning om att mannen var jagad, efter sem han flera gånger vände sig om och tittade bakåt. Hon fick en känsla av att mannen av någon anledning hade vissa svårigheter att springa, antingen av skalet att han hade dålig kondition eller av annan orsak. På frilga om hon hörde fläsande eller stönande ljud från honon, uppger hon att det gjorde hon inte. Hon var i uppfattning att mannen fortsatte att springa David Bagares gate, österut. Såvitt hon kan erinra sig såg hon inga andra människor i rörelse på vare sig Johannesgatan eller David Bagares gata. Ej heller såg hon något fordon i rörelse eller person i fordon. Den första son hon såg var: killen som kon springande efter den flyende mannen,

ANKN

H 58

Y 8024

O

Pol-1986-03-04 E15-01-A förhör-yvonne-nieminen.pdf

Pol-1986-03-04 E15-01-A förhör-yvonne-nieminen.pdf

Anknyter till spaningsuppslag E 15-1

Krinsp/KK1 Lars Jonsson och Åke Thorstensson sammanträffar 860304 kl 16.30 med vittnat Yvonne Nieminen, för att förevisa henne fotografier på kurdiske medborgaren Abdalrahim, Monarmed Latif, 460308 Nieminen studerar noggrant fotona varefter hon uppger att hon inte kan utpeka denne person som identisk med den som hon såg springande på David Bages gata strax efter mordet. Hon framhåller att hon inte såg ansiktet på den mannen, utan möjligtvis mannens haka som dessutom var den enda del från mannen som framstod ljus. Mannen som kom springande var mycket mörkt klädd. Hon lägger fingrar över huvudet/ansiktet på helbildsfotot av Abdalrabin, varefter hon uppger att kroppsbyggnaden, ävenson rockens laagd dock icke tjocklek och till synes för ljusa färg i stämmer in på mannen som sprang. Hon poängterar på nytt att hon nästan fixerade sin blick på att mannen under de att han hela tiden sprang höll på att antingen öppna eller stänga blixtlåset till den mindre väska 20x15 cm son han höll i sin vänstra hand. Väskan påminner om en handledsväska, men hon såg ingen ren. Hon fick uppfattningen att väskan var stabil hård i sin fomn. Hennes första tanke var att mannen hade stulit pengar eller kanske till och med den aktuella väskan. Hon fick en klar uppfattning om att mannen var jagad, efter sem han flera gånger vände sig om och tittade bakåt. Hon fick en känsla av att mannen av någon anledning hade vissa svårigheter att springa, antingen av skalet att han hade dålig kondition eller av annan orsak. På frilga om hon hörde fläsande eller stönande ljud från honon, uppger hon att det gjorde hon inte. Hon var i uppfattning att mannen fortsatte att springa David Bagares gate, österut. Såvitt hon kan erinra sig såg hon inga andra människor i rörelse på vare sig Johannesgatan eller David Bagares gata. Ej heller såg hon något fordon i rörelse eller person i fordon. Den första son hon såg var: killen som kon springande efter den flyende mannen,

ANKN

H 58

Y 8024

O

SS36-86

ü -&6

3/3-86.KAMKN y 8024

Pol-1986-03-04 E15-01-A förhör-yvonne-nieminen.pdf

Pol-1986-03-04 E15-01-A förhör-yvonne-nieminen.pdf

SS36-86

ü -&6

3/3-86.KAMKN y 8024
Förhör
Kort sammanfattning
Fotokonfrontation
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
1986-03-04 16:30
Avslutat
1986-03-04 00:00


Anknyter till spaningsuppslag E15-01

Krinsp/KK1 Lars Jonsson och Åke Thorstensson sammanträffar 1986-03-04 16:30 med vittnet Yvonne Nieminen, för att förevisa henne fotografier på kurdiske medborgaren Abdalrahim, Mohammed Latif, f 460308 - . Nieminen studerar noggrant fotona - varefter hon uppger att hon inte kan utpeka denne person som identisk med den som hon såg springande på David Bagares gata strax efter mordet.

Hon framhåller att hon inte såg ansiktet på den mannen, utan möjligtvis mannens haka - som dessutom var den enda del från mannen som framstod som ljus.

Mannen som kom springande var mycket mörkt klädd.

Hon lägger fingrar över huvudet/ansiktet på helbildsfoto av Abdalrahim, varefter hon uppger att kroppsbyggnaden, ävensom rockens längd - dock icke tjocklek och till synes för ljusa färg stämmer in på mannen som sprang.

Hon poängterar på nytt att hon nästan fixerade sin blick på att mannen under det att han hela tiden sprang höll på att antingen öppna eller stänga blixtlåset till den mindre väska 20x15 cm som han höll i sin vänstra hand.

Väskan påminner om en handledsväska, men hon såg ingen rem. Hon fick uppfattningen att väskan var stabil - hård i sin form. Hennes första tanke var att mannen hade stulit pengar eller kanske till och med den aktuella väskan.

Hon fick en klar uppfattning om att mannen var jagad, eftersom han flera gånger vände sig om och tittade bakåt.

Hon fick en känsla av att mannen av någon anledning hade vissa svårigheter att springa, antingen av skälet att han hade dålig kondition eller av annan orsak. På fråga om hon hörde flåsande eller stönande ljud från honom, uppger hon att det gjorde hon inte.

Hon var i uppfattning att mannen fortsatte att springa David Bagares gata, österut.

Såvitt hon kan erinra sig såg hon inga andra människor i rörelse på vare sig Johannesgatan eller David Bagares gata.

Ej heller såg hon något fordon i rörelse eller person i fordon. Den första som hon såg vart killen som kom springande efter den flyende mannen.


Anknytning H58 Y8024

Pol-1986-03-04 1630 E15-01-A Förhör med Yvonne Nieminen.pdf

Pol-1986-03-04 1630 E15-01-A Förhör med Yvonne Nieminen.pdf

Anknyter till spaningsuppslag E15-01

Krinsp/KK1 Lars Jonsson och Åke Thorstensson sammanträffar 1986-03-04 16:30 med vittnet Yvonne Nieminen, för att förevisa henne fotografier på kurdiske medborgaren Abdalrahim, Mohammed Latif, f 460308 - . Nieminen studerar noggrant fotona - varefter hon uppger att hon inte kan utpeka denne person som identisk med den som hon såg springande på David Bagares gata strax efter mordet.

Hon framhåller att hon inte såg ansiktet på den mannen, utan möjligtvis mannens haka - som dessutom var den enda del från mannen som framstod som ljus.

Mannen som kom springande var mycket mörkt klädd.

Hon lägger fingrar över huvudet/ansiktet på helbildsfoto av Abdalrahim, varefter hon uppger att kroppsbyggnaden, ävensom rockens längd - dock icke tjocklek och till synes för ljusa färg stämmer in på mannen som sprang.

Hon poängterar på nytt att hon nästan fixerade sin blick på att mannen under det att han hela tiden sprang höll på att antingen öppna eller stänga blixtlåset till den mindre väska 20x15 cm som han höll i sin vänstra hand.

Väskan påminner om en handledsväska, men hon såg ingen rem. Hon fick uppfattningen att väskan var stabil - hård i sin form. Hennes första tanke var att mannen hade stulit pengar eller kanske till och med den aktuella väskan.

Hon fick en klar uppfattning om att mannen var jagad, eftersom han flera gånger vände sig om och tittade bakåt.

Hon fick en känsla av att mannen av någon anledning hade vissa svårigheter att springa, antingen av skälet att han hade dålig kondition eller av annan orsak. På fråga om hon hörde flåsande eller stönande ljud från honom, uppger hon att det gjorde hon inte.

Hon var i uppfattning att mannen fortsatte att springa David Bagares gata, österut.

Såvitt hon kan erinra sig såg hon inga andra människor i rörelse på vare sig Johannesgatan eller David Bagares gata.

Ej heller såg hon något fordon i rörelse eller person i fordon. Den första som hon såg vart killen som kom springande efter den flyende mannen.


Anknytning H58 Y8024

E15-01-A

Fyra st foton

Anknytning: Y8024

Pol-1986-03-04 1630 E15-01-A Förhör med Yvonne Nieminen.pdf

Pol-1986-03-04 1630 E15-01-A Förhör med Yvonne Nieminen.pdf

E15-01-A

Fyra st foton

Anknytning: Y8024
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
Avslutat


Anknyter till spacingsuppslag E 15-1

Kriasp/K1 Lars Jonsson o Ike Thorstensson sacmanträllar 860304 kl 16.30 med vittoet Yvonne Nieminen, Pör att förevisa benne Potografier på kurdiske medborgaren Abdalrabim, Mobammed Latil, P460308–

-

Nieminen studerar noggrant Potona · varefter bon uppger att hon inte kan utpeka denne person som identisk med den som hon såg springande på David Bages gata strax efter mordet. Hon Pramhåller att hon inte såg ansiktet på den mannen,

utad möjligtvis mandens baka som dessutom var den enda del från mange som framstod som ljus, Manden som kom springande var mycket mörkt klädd. Hoo lägger fingrar över huvudet/ansiktet på helbildsfoto av Abdalrabim, varefter hon uppger att kroppsbyggnaden, ävensom rockens längd - dock icke tjocklek och till synes för ljusa färg stämmer in på mannen som sprang. Hon poängterar på nytt att bon nästan fixerade sio blick på att mannen under det att han bela tiden sprang höll på att Botingen öppna eller stänga blixtlåset till den mindre väska 20x15 cm som ban höll i sin vänstra band, Väskan påminner om en bandledsväska, men hon såg ingen rem. Hon fick uppfattningen att väskan var stabil - hård i s10 Porm. Hendes Pörsta tanke var att mannen hade stulit pengar eller kanske till och med den aktuella väskan. Hon fick en klar uppfattoing om att manden var jagad, eftersom han flera gånger vände sig om och tittade bakåt. Hon fick en känsla av att manden av någon anledning bade vissa svårigheter att springa, antingen av skälet att ban bade dålig kondition eller av annan orsak, På fråga om boo hörde Plåsande eller stönande ljud fråo bonom, uppger boo att det gjorde hon inte. Hon var i uppfattning att mannen fortsatte att springa David Bagares gata österut. Såvitt hon kan erinra sig såg hon inga andra människor i rörelse på vare sig Jobannesgatan eller David Bagares gata, Ej beller såg hon något fordon i rörelse eller person i lordon, Den första som bon såg var killen som kom springande efter den Plyende mannen.

ANKN

H 58

+

Hilse, om blankchen anvands som fortsattningsblad

Ex 1

Till origina pacm ns.fold)

Pol-1986-03-04 E15-01-A Yvonne Nieminen.pdf

Pol-1986-03-04 E15-01-A Yvonne Nieminen.pdf

Anknyter till spacingsuppslag E 15-1

Kriasp/K1 Lars Jonsson o Ike Thorstensson sacmanträllar 860304 kl 16.30 med vittoet Yvonne Nieminen, Pör att förevisa benne Potografier på kurdiske medborgaren Abdalrabim, Mobammed Latil, P460308–

-

Nieminen studerar noggrant Potona · varefter bon uppger att hon inte kan utpeka denne person som identisk med den som hon såg springande på David Bages gata strax efter mordet. Hon Pramhåller att hon inte såg ansiktet på den mannen,

utad möjligtvis mandens baka som dessutom var den enda del från mange som framstod som ljus, Manden som kom springande var mycket mörkt klädd. Hoo lägger fingrar över huvudet/ansiktet på helbildsfoto av Abdalrabim, varefter hon uppger att kroppsbyggnaden, ävensom rockens längd - dock icke tjocklek och till synes för ljusa färg stämmer in på mannen som sprang. Hon poängterar på nytt att bon nästan fixerade sio blick på att mannen under det att han bela tiden sprang höll på att Botingen öppna eller stänga blixtlåset till den mindre väska 20x15 cm som ban höll i sin vänstra band, Väskan påminner om en bandledsväska, men hon såg ingen rem. Hon fick uppfattningen att väskan var stabil - hård i s10 Porm. Hendes Pörsta tanke var att mannen hade stulit pengar eller kanske till och med den aktuella väskan. Hon fick en klar uppfattoing om att manden var jagad, eftersom han flera gånger vände sig om och tittade bakåt. Hon fick en känsla av att manden av någon anledning bade vissa svårigheter att springa, antingen av skälet att ban bade dålig kondition eller av annan orsak, På fråga om boo hörde Plåsande eller stönande ljud fråo bonom, uppger boo att det gjorde hon inte. Hon var i uppfattning att mannen fortsatte att springa David Bagares gata österut. Såvitt hon kan erinra sig såg hon inga andra människor i rörelse på vare sig Jobannesgatan eller David Bagares gata, Ej beller såg hon något fordon i rörelse eller person i lordon, Den första som bon såg var killen som kom springande efter den Plyende mannen.

ANKN

H 58

+

Hilse, om blankchen anvands som fortsattningsblad

Ex 1

Till origina pacm ns.fold)