wpu.nu

Uppslag:E15-00-I

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
15-00-I
Registrerat
2013-04-04
Ad acta
1990-05-29
Uppslagsanteckningar (PU)
Förhör med Lars Jeppsson 2013-03-15. CD förvaras i CD-pärm i Palmeenhetens arkiv,
Uppslagsanteckningar (wpu)


SPC Noteringar
E 15-1 ANDA
Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Kort sammanfattning av förhör 15 mars 2013.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2013-03-15 23:21
Avslutat


Rikskriminalpolisen
Utredningssektionen
Lennart Gustafsson
Kriminalinspektör


Datum: 2013-03-18

RKP, Palmeenheten.


Kort sammanfattning av förhöret med Lars Jeppsson 2013-03-15 .


Fredagen 2013-03-15 genomfördes ett nytt förhör med ovan nämnda person.

Förhöret är av kompletterande art, Jeppsson är hörd i utredningen ett flertal gånger.

Hela förhöret är inspelat på medföljande dvd-skiva. Förhöret är 1 timme 28 min långt.

Förhörsledare: Krkom Dag Andersson samt Krinsp Lennart Gustafsson bägge Rikskriminalpolisens Palmeenhet.

Inledningsvis berättade Lars om varför han befann sig i centrala Stockholm kvällen 1986-02-28 .

Lars uppgav att han träffade sina dåvarande vänner vid namn och . Dessa var ej med då Lars blev vittne till mordet.


Skottögonblicket.

Lars befinner sig ensam stående intill Tunnelgatans trappor mellan Luntmakargatan och Malmskillnadsgatan, se svartvitt bild märkt nr 15 och 16.

Lars tittar ut mot Sveavägen där han uppfattade att " smällarna kom ifrån".

Ser från sin position två personer som ligger på gatan. Avståndet till personerna som ligger på gatan var cirka 50-60 meter.

Lars hör sedan springande steg vilket han uppfattade måste vara den person som skjutit strax innan.

Ser sedan gärningsmannen från cirka två (2) meters håll, vinkeln är snett från sidan, mannen sprang upp för trapporna.

För att få en så korrekt bild av Lars uppgifter så bör den som tar del av denna handling ta del av det inspelade förhöret och höra exakt vad Lars berättade vid detta förhör 2013-03-15 , 27 år efter mordet.

På frågor som berör Christer PetterssonKD10405 svarar Lars att han EJ kan koppla Christer Pettersson till ovan nämnda brott.

Se dvd-filmen, speltid som berör Pettersson börjar vid cirka 10 minuter in i förhöret del 2, efter det korta avbrottet i förhöret.


Lennart Gustafsson
Kriminalinspektör
RIKSKRIMINALPOLISEN

Band 896 förvaras särskilt

Kan anknyta till: KD10405

PM RKP Palmeenheten 2013-03-18 Förhör kort.doc

Pol-2013-03-15 E15-00-I Lars-Jeppsson.pdf

Pol-2013-03-15 E15-00-I Lars-Jeppsson.pdf

Rikskriminalpolisen
Utredningssektionen
Lennart Gustafsson
Kriminalinspektör


Datum: 2013-03-18

RKP, Palmeenheten.


Kort sammanfattning av förhöret med Lars Jeppsson 2013-03-15 .


Fredagen 2013-03-15 genomfördes ett nytt förhör med ovan nämnda person.

Förhöret är av kompletterande art, Jeppsson är hörd i utredningen ett flertal gånger.

Hela förhöret är inspelat på medföljande dvd-skiva. Förhöret är 1 timme 28 min långt.

Förhörsledare: Krkom Dag Andersson samt Krinsp Lennart Gustafsson bägge Rikskriminalpolisens Palmeenhet.

Inledningsvis berättade Lars om varför han befann sig i centrala Stockholm kvällen 1986-02-28 .

Lars uppgav att han träffade sina dåvarande vänner vid namn och . Dessa var ej med då Lars blev vittne till mordet.


Skottögonblicket.

Lars befinner sig ensam stående intill Tunnelgatans trappor mellan Luntmakargatan och Malmskillnadsgatan, se svartvitt bild märkt nr 15 och 16.

Lars tittar ut mot Sveavägen där han uppfattade att " smällarna kom ifrån".

Ser från sin position två personer som ligger på gatan. Avståndet till personerna som ligger på gatan var cirka 50-60 meter.

Lars hör sedan springande steg vilket han uppfattade måste vara den person som skjutit strax innan.

Ser sedan gärningsmannen från cirka två (2) meters håll, vinkeln är snett från sidan, mannen sprang upp för trapporna.

För att få en så korrekt bild av Lars uppgifter så bör den som tar del av denna handling ta del av det inspelade förhöret och höra exakt vad Lars berättade vid detta förhör 2013-03-15 , 27 år efter mordet.

På frågor som berör Christer PetterssonKD10405 svarar Lars att han EJ kan koppla Christer Pettersson till ovan nämnda brott.

Se dvd-filmen, speltid som berör Pettersson börjar vid cirka 10 minuter in i förhöret del 2, efter det korta avbrottet i förhöret.


Lennart Gustafsson
Kriminalinspektör
RIKSKRIMINALPOLISEN

Band 896 förvaras särskilt

Kan anknyta till: KD10405

PM RKP Palmeenheten 2013-03-18 Förhör kort.doc

Tunnelgatan österut mot Luntmakargatan och trapporna upp till Malmskillnadsgatan.

I bakgrunden vid Luntmakargatan ses avspärrningsstaketet.

Pol-2013-03-15 E15-00-I Lars-Jeppsson.pdf

Pol-2013-03-15 E15-00-I Lars-Jeppsson.pdf

Tunnelgatan österut mot Luntmakargatan och trapporna upp till Malmskillnadsgatan.

I bakgrunden vid Luntmakargatan ses avspärrningsstaketet.

Foto 9.

Tunnelgatans trappor mellan Luntmakargatan och Malmskillnadsgatan.

Till höger en container i ett presenningsskjul och bakom denna en byggnadsställning med bygghiss.

Rakt fram under trapporna ses Brunkebergstunneln som vid tillfället var stängd.

Pol-2013-03-15 E15-00-I Lars-Jeppsson.pdf

Pol-2013-03-15 E15-00-I Lars-Jeppsson.pdf

Foto 9.

Tunnelgatans trappor mellan Luntmakargatan och Malmskillnadsgatan.

Till höger en container i ett presenningsskjul och bakom denna en byggnadsställning med bygghiss.

Rakt fram under trapporna ses Brunkebergstunneln som vid tillfället var stängd.

PMF Svar på personnummerfråga

Visa utvidgat svar
PMF Personinformation
2013-03-12 10:05:06 P


Personuppgifter från PPA
Personnummer: -
Namn: Jeppsson, LARS Krister

Adress:
Medborgarskap: SVERIGE

Folkbokföring inkl inkomst
Relation
Historik
Fastighetsuppgifter:

Övriga register:

CVI: Ingen träff

EPU: Ingen träff på pnr, sök i EPU med födelsetid

??J: Historik Ingen träff


SIS: PMF söker t.v. ej i SIS. Sök i SIS direkt

VTR: Körkortsuppgifter saknas
Förarbevis terrängskoter. GILTIG

Fordonsinnehav: Klicka på länken för uppgift om ev. fordonsinnehav

ASP: Ingen träff på pnr, sök i ASP med födelsetid

SPADI: Ingen träff på pnr, sök i SPADI med födelsetid

MR: Ingen träff

BR: Ingen träff

RIOB: Ingen träff

KVR: Ingen träff

RES: Klicka på länken för att öppna RES sökklient

CBS: Ingen träff

SIGN: Ingen träff

Finger: Ingen träff

DNA/Utr.Reg: Ingen träff

BAR: Ingen träff

LOB: Klicka på länken för uppgift om ev. LOB

Version: PMFWEB_2.06P

Pol-2013-03-15 E15-00-I Lars-Jeppsson.pdf

Pol-2013-03-15 E15-00-I Lars-Jeppsson.pdf

PMF Svar på personnummerfråga

Visa utvidgat svar
PMF Personinformation
2013-03-12 10:05:06 P


Personuppgifter från PPA
Personnummer: -
Namn: Jeppsson, LARS Krister

Adress:
Medborgarskap: SVERIGE

Folkbokföring inkl inkomst
Relation
Historik
Fastighetsuppgifter:

Övriga register:

CVI: Ingen träff

EPU: Ingen träff på pnr, sök i EPU med födelsetid

??J: Historik Ingen träff


SIS: PMF söker t.v. ej i SIS. Sök i SIS direkt

VTR: Körkortsuppgifter saknas
Förarbevis terrängskoter. GILTIG

Fordonsinnehav: Klicka på länken för uppgift om ev. fordonsinnehav

ASP: Ingen träff på pnr, sök i ASP med födelsetid

SPADI: Ingen träff på pnr, sök i SPADI med födelsetid

MR: Ingen träff

BR: Ingen träff

RIOB: Ingen träff

KVR: Ingen träff

RES: Klicka på länken för att öppna RES sökklient

CBS: Ingen träff

SIGN: Ingen träff

Finger: Ingen träff

DNA/Utr.Reg: Ingen träff

BAR: Ingen träff

LOB: Klicka på länken för uppgift om ev. LOB

Version: PMFWEB_2.06P

RES >> Visa resehandling

ID-kort:

Man Jeppsson LARS Krister

Ärendenummer: 09021811428
Pagineringsnummer:


Ansökningsdatum: 2009-08-13 Kl. 18:24
Utfärdandedatum: 2009-08-14
Utlämningsdatum: 2009-08-17
Status: Utlämnad


Utlämningsadress:
Stockholms län
Tingsvägen 7
19129 SollentunaUtfärdande myndighet:

Stockholms Län, Norrort Sollentuna
Handläggare: John Michael Paul Löfdahl (02263D 108)


Glitighetstid: 2014-08-14
Giltighetsområde: Schengenavtal


Nod:resap2.prod.appl.police.se

Pol-2013-03-15 E15-00-I Lars-Jeppsson.pdf

Pol-2013-03-15 E15-00-I Lars-Jeppsson.pdf

RES >> Visa resehandling

ID-kort:

Man Jeppsson LARS Krister

Ärendenummer: 09021811428
Pagineringsnummer:


Ansökningsdatum: 2009-08-13 Kl. 18:24
Utfärdandedatum: 2009-08-14
Utlämningsdatum: 2009-08-17
Status: Utlämnad


Utlämningsadress:
Stockholms län
Tingsvägen 7
19129 SollentunaUtfärdande myndighet:

Stockholms Län, Norrort Sollentuna
Handläggare: John Michael Paul Löfdahl (02263D 108)


Glitighetstid: 2014-08-14
Giltighetsområde: Schengenavtal


Nod:resap2.prod.appl.police.se
Förhör
Kort sammanfattning
Dublett
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
Avslutat


PM

ww Rikskriminalpolisen

Utredningssektionen Lennart Gustafsson Kriminalinspektor

Dalum 2013-03-18

E15-1

RKP, Palmeenheten.

HT

Kort sammanfattning av förhöret med Lars Jeppsson den 15 mars 2013.

23:21

Fredagen den 15 mars 2013 genomfördes ett nytt förhör med ovan nämnda person.

Förhöret är av kompletterande art, Jeppsson är hörd i utredningen ett flertal gånger. Hela förhöret är inspelat på medföljande dvd-skiva. Förhöret är 1 timme 28 min långt. Förhörsledare: Krkom Dag Andersson samt Krinsp Lennart Gustafsson bágge Rikskriminalpolisens Palmeenhet.

Inledningsvis berättade Lars om varför han befann sig i centrala Stockholm kvällen den 28 februari 1986. Lars uppgav átillräffade sina dåvarande vänner vid namnſoch. Dessa var ej med då Lars bley vittne till mordet.

Skottögonblicket.

Lars befinner sig ensam stående intill Tunnelgatans trappor mellan Luntmakargatan och Malmskillnadsgatan, se svartvitt bild märkt nr 15 och 16. Lars tittar ut mot Sveavägen där han uppfattade att " smällarna kom ifrån ", " Ser från sin position två personer som ligger på gatan. Avståndet till personerna som ligger på gatan var ca 50-60 meter. Lars Hör sedan springande steg vilket han uppfattade måste vara den person som skjutit strax innan. Ser sedan gärningsmannen från ca 2 meters håll, vinkeln är snett från sidan, mannen sprang upp för trapporna.

För att få en så korrekt bild av Lars uppgifter så bör den som tar del av denna handling ta del av det inspelade förhöret och höra exakt vad Lars berättade vid detta förhör den 15 mars 2013, 27 år efter mordet.

Pomn På frågor som berör Christer Pettersson svarar Lars att han EJ kan koppla Christer Pettersson till ovan nämnda brott. Se dvd-filmen, speltid som berör Pettersson börjar vid ca 10 ininuter in i förhöret del 2, efter det korta avbrottet i förhöret.

dant fut

Band 896

Särskeilt

Lennart Gustafsson Kriminalinspektör RIKSKRIMINALPOLISEN

tonaras

PM RKP Painteenheten 130318 Foror kort doc

Pol-2013-03-15 E15-I Kort-sammanfattning-av-DVD-förhör-med-Lars-Jeppsson.pdf

Pol-2013-03-15 E15-I Kort-sammanfattning-av-DVD-förhör-med-Lars-Jeppsson.pdf

PM

ww Rikskriminalpolisen

Utredningssektionen Lennart Gustafsson Kriminalinspektor

Dalum 2013-03-18

E15-1

RKP, Palmeenheten.

HT

Kort sammanfattning av förhöret med Lars Jeppsson den 15 mars 2013.

23:21

Fredagen den 15 mars 2013 genomfördes ett nytt förhör med ovan nämnda person.

Förhöret är av kompletterande art, Jeppsson är hörd i utredningen ett flertal gånger. Hela förhöret är inspelat på medföljande dvd-skiva. Förhöret är 1 timme 28 min långt. Förhörsledare: Krkom Dag Andersson samt Krinsp Lennart Gustafsson bágge Rikskriminalpolisens Palmeenhet.

Inledningsvis berättade Lars om varför han befann sig i centrala Stockholm kvällen den 28 februari 1986. Lars uppgav átillräffade sina dåvarande vänner vid namnſoch. Dessa var ej med då Lars bley vittne till mordet.

Skottögonblicket.

Lars befinner sig ensam stående intill Tunnelgatans trappor mellan Luntmakargatan och Malmskillnadsgatan, se svartvitt bild märkt nr 15 och 16. Lars tittar ut mot Sveavägen där han uppfattade att " smällarna kom ifrån ", " Ser från sin position två personer som ligger på gatan. Avståndet till personerna som ligger på gatan var ca 50-60 meter. Lars Hör sedan springande steg vilket han uppfattade måste vara den person som skjutit strax innan. Ser sedan gärningsmannen från ca 2 meters håll, vinkeln är snett från sidan, mannen sprang upp för trapporna.

För att få en så korrekt bild av Lars uppgifter så bör den som tar del av denna handling ta del av det inspelade förhöret och höra exakt vad Lars berättade vid detta förhör den 15 mars 2013, 27 år efter mordet.

Pomn På frågor som berör Christer Pettersson svarar Lars att han EJ kan koppla Christer Pettersson till ovan nämnda brott. Se dvd-filmen, speltid som berör Pettersson börjar vid ca 10 ininuter in i förhöret del 2, efter det korta avbrottet i förhöret.

dant fut

Band 896

Särskeilt

Lennart Gustafsson Kriminalinspektör RIKSKRIMINALPOLISEN

tonaras

PM RKP Painteenheten 130318 Foror kort doc

15

98

間約為23,

sugatan Ozeanut mot Luntmakargatan och trapporna upp till Halmskill* ok kmI bakgrunden vid Lun timakargatan ses avspärrningsstaketet.

Pol-2013-03-15 E15-I Kort-sammanfattning-av-DVD-förhör-med-Lars-Jeppsson.pdf

Pol-2013-03-15 E15-I Kort-sammanfattning-av-DVD-förhör-med-Lars-Jeppsson.pdf

15

98

間約為23,

sugatan Ozeanut mot Luntmakargatan och trapporna upp till Halmskill* ok kmI bakgrunden vid Lun timakargatan ses avspärrningsstaketet.

16

mong

Amman

uomo

Vio

9338

'பம்ப்பார்ப்பரப்ப

wa mums

10 Din

IYOT

hamini

Home

mount tot

NYM

DVOM

000 WOMES

பப்பப்பப்பப்பப்படிப்பாரறர்பார்

32$& og Mason பப்பப்பப்பப்பப்பட்டப்படிப்பார்

jinbat

100ml

AK 100001

-

them

1

Fatma

SOLUTION

mm

9

tans trappor mellan Luntmakargatan och balmskillnadsgatan. Till höses en container i ett presenningsskjUL och bakom denna en byggnadsställmed bygghiss, Rakt fram under trapporna ges Brunkebergstunneln som vid tillfället var stängd.

Pol-2013-03-15 E15-I Kort-sammanfattning-av-DVD-förhör-med-Lars-Jeppsson.pdf

Pol-2013-03-15 E15-I Kort-sammanfattning-av-DVD-förhör-med-Lars-Jeppsson.pdf

16

mong

Amman

uomo

Vio

9338

'பம்ப்பார்ப்பரப்ப

wa mums

10 Din

IYOT

hamini

Home

mount tot

NYM

DVOM

000 WOMES

பப்பப்பப்பப்பப்படிப்பாரறர்பார்

32$& og Mason பப்பப்பப்பப்பப்பட்டப்படிப்பார்

jinbat

100ml

AK 100001

-

them

1

Fatma

SOLUTION

mm

9

tans trappor mellan Luntmakargatan och balmskillnadsgatan. Till höses en container i ett presenningsskjUL och bakom denna en byggnadsställmed bygghiss, Rakt fram under trapporna ges Brunkebergstunneln som vid tillfället var stängd.

Visa utvidgat svar

2013-03-12 10:05:06 P

PMF Personinformation

från PPA : :

Jeppsson, LARS Krister :

Folkbokföring inkl inkomst Relation Historik Fastighetsuppgifter: SVERIGEregister Ingen träff Ingen träff på pnr, sök i EPU med födelsetid Historik Ingen träff PMF söker t.v. ej i SIS. Sök i SIS direkt Körkortsuppgifter saknas

Förarbevis terrängskoter. GILTIG rdonsinnehav Klicka på länken för uppgift om ev. fordonsinnehav Ingen träff på pnr, sök i ASP med födelsetid Ingen träff på pnr, sök i SPADI med födelsetid Ingen träff Ingen träff Ingen träff Ingen träff Klicka på länken för att öppna RES sökklient Ingen träff Ingen träff Ingen träff /Utr.Reg

Ingen träff Ingen träff Klicka på länken för uppgift om ev. LOB

Version: PMFWEB_2.06P

Pol-2013-03-15 E15-I Kort-sammanfattning-av-DVD-förhör-med-Lars-Jeppsson.pdf

Pol-2013-03-15 E15-I Kort-sammanfattning-av-DVD-förhör-med-Lars-Jeppsson.pdf

Visa utvidgat svar

2013-03-12 10:05:06 P

PMF Personinformation

från PPA : :

Jeppsson, LARS Krister :

Folkbokföring inkl inkomst Relation Historik Fastighetsuppgifter: SVERIGEregister Ingen träff Ingen träff på pnr, sök i EPU med födelsetid Historik Ingen träff PMF söker t.v. ej i SIS. Sök i SIS direkt Körkortsuppgifter saknas

Förarbevis terrängskoter. GILTIG rdonsinnehav Klicka på länken för uppgift om ev. fordonsinnehav Ingen träff på pnr, sök i ASP med födelsetid Ingen träff på pnr, sök i SPADI med födelsetid Ingen träff Ingen träff Ingen träff Ingen träff Klicka på länken för att öppna RES sökklient Ingen träff Ingen träff Ingen träff /Utr.Reg

Ingen träff Ingen träff Klicka på länken för uppgift om ev. LOB

Version: PMFWEB_2.06P

RES Visa resehandling

ID-kort:

Man Joppsson LARS Krister

Ansökningsdatum: 2009-08-13 Kl. 18:24 Utfärdandedatum: 2009-08-14 Utlämningsdatum: 2009-08-17 Status: Utlämnad

Utlämningsadress: Stockholms län Tingsvägen 7 19129 Sollentuna

wam rennom

Ärendenummer: 09021811428 Pagineringsnummer:

Utfärdande myndighet:

Stockholms Län, Norrort Sollentuna Handläggare: John Michael PaUL Löfdahl (02253D 1081

Glitighetstid: 2014-08-14 Giltighetsområde: Schengenavtal

IN

Makuler

3rra

Wewe

LE

Nod:resap2.prod.appl.police.se

Pol-2013-03-15 E15-I Kort-sammanfattning-av-DVD-förhör-med-Lars-Jeppsson.pdf

Pol-2013-03-15 E15-I Kort-sammanfattning-av-DVD-förhör-med-Lars-Jeppsson.pdf

RES Visa resehandling

ID-kort:

Man Joppsson LARS Krister

Ansökningsdatum: 2009-08-13 Kl. 18:24 Utfärdandedatum: 2009-08-14 Utlämningsdatum: 2009-08-17 Status: Utlämnad

Utlämningsadress: Stockholms län Tingsvägen 7 19129 Sollentuna

wam rennom

Ärendenummer: 09021811428 Pagineringsnummer:

Utfärdande myndighet:

Stockholms Län, Norrort Sollentuna Handläggare: John Michael PaUL Löfdahl (02253D 1081

Glitighetstid: 2014-08-14 Giltighetsområde: Schengenavtal

IN

Makuler

3rra

Wewe

LE

Nod:resap2.prod.appl.police.se