wpu.nu

Uppslag:E15-01-C

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
15-01-C
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Fotokonfrontation_nr9_Yvonne_Nieminen
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Konfrontation
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-02-28 15:25
Avslutat


Konfrontation nummer 9 påbörjas klockan 15:25 .

Konfrontationsgruppen förevisas för Nieminen, Yvonne Anita, född -

Syftet med konfrontationen är att utreda huruvida någon i gruppen är identisk med den man som Nieminen mötte på David Bagares Gata vid Johannesgatan 1986-02-28 vid 23:20-23:25 -tiden.

K = Konfrontationsledare

F = Advokat Falk  Viktor Gunnarssons försvarsadvokat 


N = Nieminen Yvonne Anita

K: Du kommer nu att få se en grupp på 8 personer numrerade från 1 - 8.

Frågan är om du i den här gruppen kan identifiera någon såsom varande den man du mötte på David Bagares Gata vid Johannesgatan 1986-02-28 vid 23:20-23:25 -tiden.

Först vill jag bara fråga dig, har du fått se några fotografier i det här ärendet tidigare?

N: Ja, två gånger.


K: Vad är det för bilder du har fått se?

N: Det var bilder först på en speciell man, och sedan var det olika bilder på olika klädesplagg.


K: Fick du se bild på en man?

N: Ja.


K: Vad var det för bild?

N: Det var en bild som var tagen härifrån, vad kallas det för, uppåt. En bröstbild. Sen så var det en helbild. Det var två tre bilder på honom.


K: På samme man?

N: Ja.


K: Bara den bilden?

N: Det var första gången.


K: Det var på samme man som du såg då flera bilder?

N: Ja.


K: Vet du vilken man det var?

N: Nej det vet jag inte.


K: Det var första gången, säger du. Hur långt efter den här händelsen inträffade det?

Anknytning: E15-01

Pol-1987-02-09-E15-01-C Fotokonfrontation nr9 Yvonne Nieminen.pdf

Pol-1987-02-09-E15-01-C Fotokonfrontation nr9 Yvonne Nieminen.pdf

Konfrontation nummer 9 påbörjas klockan 15:25 .

Konfrontationsgruppen förevisas för Nieminen, Yvonne Anita, född -

Syftet med konfrontationen är att utreda huruvida någon i gruppen är identisk med den man som Nieminen mötte på David Bagares Gata vid Johannesgatan 1986-02-28 vid 23:20-23:25 -tiden.

K = Konfrontationsledare

F = Advokat Falk  Viktor Gunnarssons försvarsadvokat 


N = Nieminen Yvonne Anita

K: Du kommer nu att få se en grupp på 8 personer numrerade från 1 - 8.

Frågan är om du i den här gruppen kan identifiera någon såsom varande den man du mötte på David Bagares Gata vid Johannesgatan 1986-02-28 vid 23:20-23:25 -tiden.

Först vill jag bara fråga dig, har du fått se några fotografier i det här ärendet tidigare?

N: Ja, två gånger.


K: Vad är det för bilder du har fått se?

N: Det var bilder först på en speciell man, och sedan var det olika bilder på olika klädesplagg.


K: Fick du se bild på en man?

N: Ja.


K: Vad var det för bild?

N: Det var en bild som var tagen härifrån, vad kallas det för, uppåt. En bröstbild. Sen så var det en helbild. Det var två tre bilder på honom.


K: På samme man?

N: Ja.


K: Bara den bilden?

N: Det var första gången.


K: Det var på samme man som du såg då flera bilder?

N: Ja.


K: Vet du vilken man det var?

N: Nej det vet jag inte.


K: Det var första gången, säger du. Hur långt efter den här händelsen inträffade det?

Anknytning: E15-01

N: Ja det var inte långt efter. Jag kommer inte ihåg hur långt efter det var.


K: Dagar eller veckor?

N: Det var någon vecka efter skulle jag tro.


K: Någon vecka efter händelsen, då fick du se de här bilderna?

N: Ja.


K: Har man visat dig flera bilder sedan?

N: Sen var det ytterligare en gång till.


K: Vad fick du se för bilder då?

N: Då var det olika klädesplagg på bilderna, det var det man ville ha reda på.


K: Var det några ansikten då?

N: Det var ansiktsbilder ja, alltså helbild.


K: Helbilder, och du såg ansikten också ?

N: Ja.


K: Var det färg eller svart/vita bilder?

N: Det var färg.


K: Det var färg, de här med kläderna?

N: Ja och det var det första gången också.


K: Första gången var också färgbild?

N: Ja.


K: Kände du igen någon på de här bilderna?

N: Det är svårt för mig och säga att det var just den mannen jag mötte, men det jag kan säga, det är grovleken, ungefär längd. Det är ungefär vad jag kan gå på.


K: Då tittar vi på den här gruppen nu. Man kommer nu att en i taget komma fram och visa sig på nära håll framför spegeln.

N: Ja det var inte lätt. Han är för smal.


K: Två (2) är för smal?

N: Ja, nej inte fyra ()4 heller.


K: Ja nu har gruppen gått ett varv förbi.

N: Ja det var inte lätt. Lustigkurre.


K: Det är siste mannen på andra varvet.

N: Fem (5), han var inte, ja Gud vad svårt, han är lite för grov för det.


K: Fem (5) är för grov?

N: Ja, det här var inte lätt. Han är inte tillräckligt bred här över heller, över bröstet,


K: Vill du se längre eller?

Pol-1987-02-09-E15-01-C Fotokonfrontation nr9 Yvonne Nieminen.pdf

Pol-1987-02-09-E15-01-C Fotokonfrontation nr9 Yvonne Nieminen.pdf

N: Ja det var inte långt efter. Jag kommer inte ihåg hur långt efter det var.


K: Dagar eller veckor?

N: Det var någon vecka efter skulle jag tro.


K: Någon vecka efter händelsen, då fick du se de här bilderna?

N: Ja.


K: Har man visat dig flera bilder sedan?

N: Sen var det ytterligare en gång till.


K: Vad fick du se för bilder då?

N: Då var det olika klädesplagg på bilderna, det var det man ville ha reda på.


K: Var det några ansikten då?

N: Det var ansiktsbilder ja, alltså helbild.


K: Helbilder, och du såg ansikten också ?

N: Ja.


K: Var det färg eller svart/vita bilder?

N: Det var färg.


K: Det var färg, de här med kläderna?

N: Ja och det var det första gången också.


K: Första gången var också färgbild?

N: Ja.


K: Kände du igen någon på de här bilderna?

N: Det är svårt för mig och säga att det var just den mannen jag mötte, men det jag kan säga, det är grovleken, ungefär längd. Det är ungefär vad jag kan gå på.


K: Då tittar vi på den här gruppen nu. Man kommer nu att en i taget komma fram och visa sig på nära håll framför spegeln.

N: Ja det var inte lätt. Han är för smal.


K: Två (2) är för smal?

N: Ja, nej inte fyra ()4 heller.


K: Ja nu har gruppen gått ett varv förbi.

N: Ja det var inte lätt. Lustigkurre.


K: Det är siste mannen på andra varvet.

N: Fem (5), han var inte, ja Gud vad svårt, han är lite för grov för det.


K: Fem (5) är för grov?

N: Ja, det här var inte lätt. Han är inte tillräckligt bred här över heller, över bröstet,


K: Vill du se längre eller?

N: Det är svårt, det är jättesvårt.


K: Du kan inte känna igen någon?

N: Det är jättesvårt. Nej det är jättesvårt och säga...


K: Har advokaten några frågor?

F: Nej tack.


K: Det är bara en fråga till jag vill ställa till dig. Du har talat om att du sett den här mannen med en väska?

N: Ja.


K: Som han höll på med, hur såg den här väskan ut?

N: En typ sån här, en, så stor som en handledsväska.


K: Så stor.

N: Typ mindre än en necessär. Han höll den så, han höll den alltså med väskan på den vänstra handen.


K: Han hade väskan liggande i handen?

N: Ja just det, och sen höll han på och dra till dragkedjan.


K: Med den andra handen?

N: Ja.


K: Såg du vad det var för färg på den här väskan?

N: Jag uppfatta den som svart.


K: Som svart.

N: Ja i och för sig det var väldigt mörkt där uppe.


K: Och den såg ut som en necessär?

N: Inte en större, utan den var typ en handledsväska i formatet.


K: Tack, då avslutar vi konfrontationen klockan. 15:37 .

Som ovan


Lars-Erik Andersson
krinsp


I hörbara delar rätt avskrivet intygas:

(Namnteckning)
/ Ulla Perzohn /

Pol-1987-02-09-E15-01-C Fotokonfrontation nr9 Yvonne Nieminen.pdf

Pol-1987-02-09-E15-01-C Fotokonfrontation nr9 Yvonne Nieminen.pdf

N: Det är svårt, det är jättesvårt.


K: Du kan inte känna igen någon?

N: Det är jättesvårt. Nej det är jättesvårt och säga...


K: Har advokaten några frågor?

F: Nej tack.


K: Det är bara en fråga till jag vill ställa till dig. Du har talat om att du sett den här mannen med en väska?

N: Ja.


K: Som han höll på med, hur såg den här väskan ut?

N: En typ sån här, en, så stor som en handledsväska.


K: Så stor.

N: Typ mindre än en necessär. Han höll den så, han höll den alltså med väskan på den vänstra handen.


K: Han hade väskan liggande i handen?

N: Ja just det, och sen höll han på och dra till dragkedjan.


K: Med den andra handen?

N: Ja.


K: Såg du vad det var för färg på den här väskan?

N: Jag uppfatta den som svart.


K: Som svart.

N: Ja i och för sig det var väldigt mörkt där uppe.


K: Och den såg ut som en necessär?

N: Inte en större, utan den var typ en handledsväska i formatet.


K: Tack, då avslutar vi konfrontationen klockan. 15:37 .

Som ovan


Lars-Erik Andersson
krinsp


I hörbara delar rätt avskrivet intygas:

(Namnteckning)
/ Ulla Perzohn /
Förhör
Kort sammanfattning
Förhöret påbörjat
1988-09-08 00:00
Avslutat


N 1 290-9

Konfrontation nummer 9 påbörjas klockan 15.25. Konfrontationsgruppen förevisas för Nieminen, Yvonne Anita, föddSyftet med konfrontationen är att utreda huruvida någon i gruppen är identisk med den man som Nieminen mötte på David Bagares Gata vid Johannesgatan den 28/2 1986 vid 23.20 23.25-tiden.

KFE

Advokat Falk

Konfrontationsledare Nieminen Yvonne Anita

NE

K:

om

Du kommer nu att få se en grupp på 8 personer numrerade från l - 8. Frågan är du i den här gruppen kan identifiera någon såsom varande den man du mötte på David Bagares Gata vid Johannesgatan den 28/2 1986 vid 23.20 23.25-tiden. Först vill jag bara fråga dig, har du fått se några fotografier i det här ärendet tidigare? Ja, två gånger. Vad är det för bilder du har fått se? Det var bilder först på en speciell man, och sedan

det olika bilder på olika klädesplagg. Fick du bild på en

man? Ja.

N:

K:

N:

var

K:

se

N:

K:

Vad var

det för bild?

N:

Det var

en bild som

var tagen härifrån, vad kallas det för,

uppåt. En bröstbild.

K:

N:

Sen så var det en helbild. Det var två

tre bilder på

honom.

K:

På samme man?

N:

Ja.

K:

Bara den bilden?

N:

Det

var första gången. var på samme som du såg då flera bilder?

Det

man

N:

Ja.

K:

vet

du vilken man

det

var?

V:

K:

Nej det vet

jag inte. Det var första gången, säger du. händelsen inträffade det?

Hur långt efter den här

E 15-1

Pol-1988-09-08 E15-01-C alla-förhör-yvonne-nieminen.pdf

Pol-1988-09-08 E15-01-C alla-förhör-yvonne-nieminen.pdf

N 1 290-9

Konfrontation nummer 9 påbörjas klockan 15.25. Konfrontationsgruppen förevisas för Nieminen, Yvonne Anita, föddSyftet med konfrontationen är att utreda huruvida någon i gruppen är identisk med den man som Nieminen mötte på David Bagares Gata vid Johannesgatan den 28/2 1986 vid 23.20 23.25-tiden.

KFE

Advokat Falk

Konfrontationsledare Nieminen Yvonne Anita

NE

K:

om

Du kommer nu att få se en grupp på 8 personer numrerade från l - 8. Frågan är du i den här gruppen kan identifiera någon såsom varande den man du mötte på David Bagares Gata vid Johannesgatan den 28/2 1986 vid 23.20 23.25-tiden. Först vill jag bara fråga dig, har du fått se några fotografier i det här ärendet tidigare? Ja, två gånger. Vad är det för bilder du har fått se? Det var bilder först på en speciell man, och sedan

det olika bilder på olika klädesplagg. Fick du bild på en

man? Ja.

N:

K:

N:

var

K:

se

N:

K:

Vad var

det för bild?

N:

Det var

en bild som

var tagen härifrån, vad kallas det för,

uppåt. En bröstbild.

K:

N:

Sen så var det en helbild. Det var två

tre bilder på

honom.

K:

På samme man?

N:

Ja.

K:

Bara den bilden?

N:

Det

var första gången. var på samme som du såg då flera bilder?

Det

man

N:

Ja.

K:

vet

du vilken man

det

var?

V:

K:

Nej det vet

jag inte. Det var första gången, säger du. händelsen inträffade det?

Hur långt efter den här

E 15-1

N:

K:

Ja det var inte långt efter. Jag kommer inte ihåg hur långt

efter det var. K: Dagar eller veckor? N: Det var någon vecka efter skulle jag tro. K: Någon vecka efter händelsen, då fick duse de här bilderna? N: Ja. K: Har man visat' dig flera bilder sedan? N: Sen var det ytterligare en gång till. K: Vad fick du se för bilder då? N: Då var det olika klädesplagg på bilderna, det var det man

ville ha reda på. K: Var det några ansikten då? N: Det var ansiktsbilder ja, alltså helbild. K: Helbilder, och du såg ansikten också ? N: Ja. K: Var det färg eller svart/vita bilder? N: Det var färg.

Det var färg, de här med kläderna? N: Ja och det var det första gången också. K: Första gången var också färgbild? N: Ja.

Kände du igen någon på de här bilderna? N: Det är svårt för mig och säga att det var just den mannen jag

mötte, men det jag kan säga, det är grovleken, ungefär längd.

Det är ungefär vad jag kan gå på. K: Då tittar vi på den här gruppen nu. Man kommer nu att en i

taget komma fram och visa sig på nära håll framför spegeln.

Ja det var inte lätt. Han är för smal. K: 2 är för smal? N: Ja, nej inte 4 heller. K: Ja nu har gruppen gått ett varv förbi. N: Ja det var inte lätt. Lustigkurre. K: Det är siste mannen på andra varvet. N: 5, han var inte, ja Gud vad svårt, han är lite för grov för

det.

5 är för grov? N: Ja, det här var inte lätt. Han är inte tillräckligt bred här

över heller, över bröstet, 1. Vill du se längre eller?

K:

N:

K:

K:

Pol-1988-09-08 E15-01-C alla-förhör-yvonne-nieminen.pdf

Pol-1988-09-08 E15-01-C alla-förhör-yvonne-nieminen.pdf

N:

K:

Ja det var inte långt efter. Jag kommer inte ihåg hur långt

efter det var. K: Dagar eller veckor? N: Det var någon vecka efter skulle jag tro. K: Någon vecka efter händelsen, då fick duse de här bilderna? N: Ja. K: Har man visat' dig flera bilder sedan? N: Sen var det ytterligare en gång till. K: Vad fick du se för bilder då? N: Då var det olika klädesplagg på bilderna, det var det man

ville ha reda på. K: Var det några ansikten då? N: Det var ansiktsbilder ja, alltså helbild. K: Helbilder, och du såg ansikten också ? N: Ja. K: Var det färg eller svart/vita bilder? N: Det var färg.

Det var färg, de här med kläderna? N: Ja och det var det första gången också. K: Första gången var också färgbild? N: Ja.

Kände du igen någon på de här bilderna? N: Det är svårt för mig och säga att det var just den mannen jag

mötte, men det jag kan säga, det är grovleken, ungefär längd.

Det är ungefär vad jag kan gå på. K: Då tittar vi på den här gruppen nu. Man kommer nu att en i

taget komma fram och visa sig på nära håll framför spegeln.

Ja det var inte lätt. Han är för smal. K: 2 är för smal? N: Ja, nej inte 4 heller. K: Ja nu har gruppen gått ett varv förbi. N: Ja det var inte lätt. Lustigkurre. K: Det är siste mannen på andra varvet. N: 5, han var inte, ja Gud vad svårt, han är lite för grov för

det.

5 är för grov? N: Ja, det här var inte lätt. Han är inte tillräckligt bred här

över heller, över bröstet, 1. Vill du se längre eller?

K:

N:

K:

K:

N:

K:

N:

K:

F:

K:

.

N:

Det är svårt, det är jättesvårt. Du kan inte känna igen någon? Det är jättesvårt. Nej det är jättesvårt och säga... Har advokaten några frågor? Nej tack. Det är bara en fråga till jag vill ställa till dig. Du har talat om att du sett den här mannen med, en väska? Ja. som han höll på med, hur såg den här väskan ut? En typ sån här, en, så stor som en handledsväska. Så stor. Typ mindre än en necessär. Han höll den så, han höll den alltså med väskan på den vänstra handen. Han hade väskan liggande i handen? Ja just det, och sen höll han på och dra till dragkedjan. Med den andra handen?

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

Ja.

K:

N:

K:

N:

Såg du vad det var för färg på den här väskan? Jag uppfatta den som svart. Som svart, Ja i och för sig det var väldigt mörkt där uppe. Och den såg ut som en necessär? Inte en större, utan den var typ en handledsväska i formatet. Tack, då avslutar vi konfrontationen klockan .15.37.

K:

N:

K:

Som ovan

Lars-Erik Andersson krinsp

I hörbara delar rätt avskrivet intygas:

Quaremolim

Mula Perzonn

Pol-1988-09-08 E15-01-C alla-förhör-yvonne-nieminen.pdf

Pol-1988-09-08 E15-01-C alla-förhör-yvonne-nieminen.pdf

N:

K:

N:

K:

F:

K:

.

N:

Det är svårt, det är jättesvårt. Du kan inte känna igen någon? Det är jättesvårt. Nej det är jättesvårt och säga... Har advokaten några frågor? Nej tack. Det är bara en fråga till jag vill ställa till dig. Du har talat om att du sett den här mannen med, en väska? Ja. som han höll på med, hur såg den här väskan ut? En typ sån här, en, så stor som en handledsväska. Så stor. Typ mindre än en necessär. Han höll den så, han höll den alltså med väskan på den vänstra handen. Han hade väskan liggande i handen? Ja just det, och sen höll han på och dra till dragkedjan. Med den andra handen?

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

Ja.

K:

N:

K:

N:

Såg du vad det var för färg på den här väskan? Jag uppfatta den som svart. Som svart, Ja i och för sig det var väldigt mörkt där uppe. Och den såg ut som en necessär? Inte en större, utan den var typ en handledsväska i formatet. Tack, då avslutar vi konfrontationen klockan .15.37.

K:

N:

K:

Som ovan

Lars-Erik Andersson krinsp

I hörbara delar rätt avskrivet intygas:

Quaremolim

Mula Perzonn
Konfrontation
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
1986-02-28 23:20
Avslutat


Konfrontation nummer 9 påbörjas klockan 15.25. Konfrontationsgruppen förevisas för Nieminen, Yvonne Anita, född (Syftet med konfrontationen är att utreda huruvida någon i gruppen är identisk med den man som Nieminen mötte på David Bagares Gata vid Johannesgatan den 28/2 1986 vid 23.20 - 23.25-tiden.

K =

Advokat Falk

Konfrontationsledare Nieminen Yvonne Anita

V=

K:

Du kommer nu att få se en grupp på 8 personer numrerade från 1 - 8. Frågan är om du i den här gruppen kan identifiera någon såsom varande den man du mötte på David Bagares Gata vid Johannesgatan den 28/2 1986 vid 23.20 23.25-tiden. Först vill jag bara fråga dig, har du fått se några fotografier i det här ärendet tidigare? Ja, två gånger. Vad är det för bilder du har fått se? Det var bilder först på en speciell man, och sedan var det olika bilder på olika klädesplagg. Fick du se bild på en man? Ja.

N:

K:

N:

N:

N:

K:

Vad var det för bild? Det var en bild som var tagen härifrån, vad kallas det för, uppåt. En bröstbild. Sen så var det en helbild. Det var två-tre bilder på honom. På samme man?

N:

K:

N:

Ja.

K:

V:

K:

man

V:

Bara den bilden? Det var första gången. Det var på samme som du såg då flera bilder? Ja. Vet du vilken man det var? Nej det vet jag inte. Det var första gången, säger du. Hur långt efter den här handelsen inträfface det?

K:

V:

K:

TIT-1

Pol-1987-02-09 E63-01-C pm-uppfoljning-av-engström-o-YN.pdf

Pol-1987-02-09 E63-01-C pm-uppfoljning-av-engström-o-YN.pdf

Konfrontation nummer 9 påbörjas klockan 15.25. Konfrontationsgruppen förevisas för Nieminen, Yvonne Anita, född (Syftet med konfrontationen är att utreda huruvida någon i gruppen är identisk med den man som Nieminen mötte på David Bagares Gata vid Johannesgatan den 28/2 1986 vid 23.20 - 23.25-tiden.

K =

Advokat Falk

Konfrontationsledare Nieminen Yvonne Anita

V=

K:

Du kommer nu att få se en grupp på 8 personer numrerade från 1 - 8. Frågan är om du i den här gruppen kan identifiera någon såsom varande den man du mötte på David Bagares Gata vid Johannesgatan den 28/2 1986 vid 23.20 23.25-tiden. Först vill jag bara fråga dig, har du fått se några fotografier i det här ärendet tidigare? Ja, två gånger. Vad är det för bilder du har fått se? Det var bilder först på en speciell man, och sedan var det olika bilder på olika klädesplagg. Fick du se bild på en man? Ja.

N:

K:

N:

N:

N:

K:

Vad var det för bild? Det var en bild som var tagen härifrån, vad kallas det för, uppåt. En bröstbild. Sen så var det en helbild. Det var två-tre bilder på honom. På samme man?

N:

K:

N:

Ja.

K:

V:

K:

man

V:

Bara den bilden? Det var första gången. Det var på samme som du såg då flera bilder? Ja. Vet du vilken man det var? Nej det vet jag inte. Det var första gången, säger du. Hur långt efter den här handelsen inträfface det?

K:

V:

K:

TIT-1

N:

Ja det var

inte långt efler. Jag kommer inte ihåg hur långt

efter det

var.

K:

V:

K:

N:

K:

V:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

Dagar eller veckor? Det var någon vecka efter skulle jag tro. Någon vecka efter händelsen, då fick du se de här bilderna? Ja. Har man visat dig flera bilder sedan? Sen var det ytterligare en gång till. Vad fick du se för bilder då? Då var det olika klädesplagg på bilderna, det var det man ville ha reda på. Var det några ansikten då? Det var ansiktsbilder ja, alltså helbild. Helbilder, och du såg ansikten också? Ja. Var det färg eller svart/vita bilder? Det var färg. Det var färg, de här med kläderna? Ja och det var det första gången också. Första gången var också färgbild? Ja. Kände du igen någon på de här bilderna? Det är svårt för mig och säga att det var just den mannen jag mötte, men det jag kan säga, det är grovleken, ungefär längd. Det är ungefär vad jag kan gå på. Då tittar vi på den här gruppen nu. Man kommer nu att en i taget komma fram och visa sig på nära håll framför spegeln. Ja det var inte lätt. Han är för smal. 2 är för smal? Ja, nej inte 4 heller. Ja nu

har gruppen gått ett varv förbi. Ja det var inte lätt. Lustigkurre. Det är siste mannen på andra varvet. 5, han var inte, ja Gud vad svårt, han är lite för grov för det. 5 är för grov? Ja, det här var inte lätt. Han är inte tillräckligt bred här över heller, över bröstet, l. Vill du-se längre eller?

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

Pol-1987-02-09 E63-01-C pm-uppfoljning-av-engström-o-YN.pdf

Pol-1987-02-09 E63-01-C pm-uppfoljning-av-engström-o-YN.pdf

N:

Ja det var

inte långt efler. Jag kommer inte ihåg hur långt

efter det

var.

K:

V:

K:

N:

K:

V:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

Dagar eller veckor? Det var någon vecka efter skulle jag tro. Någon vecka efter händelsen, då fick du se de här bilderna? Ja. Har man visat dig flera bilder sedan? Sen var det ytterligare en gång till. Vad fick du se för bilder då? Då var det olika klädesplagg på bilderna, det var det man ville ha reda på. Var det några ansikten då? Det var ansiktsbilder ja, alltså helbild. Helbilder, och du såg ansikten också? Ja. Var det färg eller svart/vita bilder? Det var färg. Det var färg, de här med kläderna? Ja och det var det första gången också. Första gången var också färgbild? Ja. Kände du igen någon på de här bilderna? Det är svårt för mig och säga att det var just den mannen jag mötte, men det jag kan säga, det är grovleken, ungefär längd. Det är ungefär vad jag kan gå på. Då tittar vi på den här gruppen nu. Man kommer nu att en i taget komma fram och visa sig på nära håll framför spegeln. Ja det var inte lätt. Han är för smal. 2 är för smal? Ja, nej inte 4 heller. Ja nu

har gruppen gått ett varv förbi. Ja det var inte lätt. Lustigkurre. Det är siste mannen på andra varvet. 5, han var inte, ja Gud vad svårt, han är lite för grov för det. 5 är för grov? Ja, det här var inte lätt. Han är inte tillräckligt bred här över heller, över bröstet, l. Vill du-se längre eller?

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

V:

K:

V:

K:

F:

K:

V:

Det är svårt, det är jättesvårt. Du kan inte känna igen någon? Det är jättesvårt. Nej det är jättesvårt och säga... Har advokaten några frågor? Nej tack. Det är bara en fråga till jag vill ställa till dig. Du har talat om att du sett den här mannen med en väska? Ja. Som han höll på med, hur såg den här väskan ut? En typ sån här, en, så stor som en handledsväska. Så stor. Typ mindre än en necessär. Han höll den så, han höll den alltså med väskan på den vänstra handen. Han hade väskan liggande i handen? Ja just det, och sen höll han på och dra till dragkedjan. Med den andra handen?

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

Ja.

K:

N:

K:

N:

Såg du vad det var för färg på den här väskan? Jag uppfatta den som svart. Som svart. Ja i och för sig det var väldigt mörkt där uppe. Och den såg ut som en necessär? Inte en större, utan den var typ en handledsväska i formatet. Tack, då avslutar vi konfrontationen klockan. 15.37.

K:

N:

K:

Som ovan

Lars-Erik Andersson krinsp

I hörbara delar rätt avskrivet intygas:

Allia

pepermission

Mula Perzonin

Pol-1987-02-09 E63-01-C pm-uppfoljning-av-engström-o-YN.pdf

Pol-1987-02-09 E63-01-C pm-uppfoljning-av-engström-o-YN.pdf

V:

K:

V:

K:

F:

K:

V:

Det är svårt, det är jättesvårt. Du kan inte känna igen någon? Det är jättesvårt. Nej det är jättesvårt och säga... Har advokaten några frågor? Nej tack. Det är bara en fråga till jag vill ställa till dig. Du har talat om att du sett den här mannen med en väska? Ja. Som han höll på med, hur såg den här väskan ut? En typ sån här, en, så stor som en handledsväska. Så stor. Typ mindre än en necessär. Han höll den så, han höll den alltså med väskan på den vänstra handen. Han hade väskan liggande i handen? Ja just det, och sen höll han på och dra till dragkedjan. Med den andra handen?

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

Ja.

K:

N:

K:

N:

Såg du vad det var för färg på den här väskan? Jag uppfatta den som svart. Som svart. Ja i och för sig det var väldigt mörkt där uppe. Och den såg ut som en necessär? Inte en större, utan den var typ en handledsväska i formatet. Tack, då avslutar vi konfrontationen klockan. 15.37.

K:

N:

K:

Som ovan

Lars-Erik Andersson krinsp

I hörbara delar rätt avskrivet intygas:

Allia

pepermission

Mula Perzonin
Konfrontation
Kort sammanfattning
Dublett N 1 290-9 Konfrontation nummer 9 påbörjas klockan 15.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
Avslutat


N 1 290-9

Konfrontation nummer 9 påbörjas klockan 15.25. Konfrontationsgruppen förevisas för Nieminen, Yvonne Anita, född

Syftet med konfrontationen är att utreda huruvida någon i gruppen är identisk med den man som Nieminen mötte på David Bagares Gata vid Johannesgatan den 28/2 1986 vid 23.20 23.25-tiden.

K=

FE

Advokat Falk

Konfrontationsledare Nieminen Yvonne Anita

NE

K:

om

Du kommer nu

att få se en grupp på 8 personer numrerade från 1 - 8. Frågan är du i den här gruppen kan identifiera någon såsom varande den man du mötte på David Bagares Gata vid Johannesgatan den 28/2 1986 vid 23.20 23.25-tiden. Först vill jag bara fråga dig, har du fått se några fotografier i det här ärendet tidigare? Ja, två gånger. Vad är det för bilder du har fått se? Det var bilder först på en speciell man, och sedan

det olika bilder på olika klädesplagg. Fick du se bild på en man?

N:

K:

N:

var

K:

N:

Ja.

..

Vad var det för bild?

N:

Det var

en bild som

var tagen härifrån, vad kallas det för,

uppåt. En bröstbild.

K:

N:

Sen så var det

en helbild. Det var två

tre bilder på

honom.

K:

På samme man?

N:

Ja.

K:

N:

Bara den bilden? Det var första gången. Det var på samme som du såg då flera bilder?

man

N:

Ja.

K:

V:

vet du vilken man

det var? Nej det vet

jag inte. Det var första gången, säger du. händelsen inträffade det?

K:

Hur långt efter den här

E 15-1

Pol-YYYY-MM-DD E15-01-C Konfrontation med Yvonne Nieminen.pdf

Pol-YYYY-MM-DD E15-01-C Konfrontation med Yvonne Nieminen.pdf

N 1 290-9

Konfrontation nummer 9 påbörjas klockan 15.25. Konfrontationsgruppen förevisas för Nieminen, Yvonne Anita, född

Syftet med konfrontationen är att utreda huruvida någon i gruppen är identisk med den man som Nieminen mötte på David Bagares Gata vid Johannesgatan den 28/2 1986 vid 23.20 23.25-tiden.

K=

FE

Advokat Falk

Konfrontationsledare Nieminen Yvonne Anita

NE

K:

om

Du kommer nu

att få se en grupp på 8 personer numrerade från 1 - 8. Frågan är du i den här gruppen kan identifiera någon såsom varande den man du mötte på David Bagares Gata vid Johannesgatan den 28/2 1986 vid 23.20 23.25-tiden. Först vill jag bara fråga dig, har du fått se några fotografier i det här ärendet tidigare? Ja, två gånger. Vad är det för bilder du har fått se? Det var bilder först på en speciell man, och sedan

det olika bilder på olika klädesplagg. Fick du se bild på en man?

N:

K:

N:

var

K:

N:

Ja.

..

Vad var det för bild?

N:

Det var

en bild som

var tagen härifrån, vad kallas det för,

uppåt. En bröstbild.

K:

N:

Sen så var det

en helbild. Det var två

tre bilder på

honom.

K:

På samme man?

N:

Ja.

K:

N:

Bara den bilden? Det var första gången. Det var på samme som du såg då flera bilder?

man

N:

Ja.

K:

V:

vet du vilken man

det var? Nej det vet

jag inte. Det var första gången, säger du. händelsen inträffade det?

K:

Hur långt efter den här

E 15-1

K:

K:

N:

Ja det var inte långt efter. Jag kommer inte ihåg hur långt

efter det var. K: Dagar eller veckor? N: Det var någon vecka efter skulle jag tro. K: Någon vecka efter händelsen, då fick duse de här bilderna? N:ºja. K: Har man visat' dig flera bilder sedan? N: Sen var det ytterligare en gång till.

Vad fick du se för bilder då? N: Då var det olika klädesplagg på bilderna, det var det man

ville ha reda på. K: Var det några ansikten då? N: Det var ansiktsbilder ja, alltså helbild. K: Helbilder, och du såg ansikten också? N: Ja. K: Var det färg eller svart/vita bilder? N: Det var färg.

Det var färg, de här med kläderna? N: Ja och det var det första gången också. K: Första gången var också färgbild?

Ja. K: Kände du igen någon på de här bilderna? N: Det är svårt för mig och säga att det var just den mannen jag

mötte, men det jag kan säga, det är grovleken, ungefär längd.

Det är ungefär vad jag kan gå på. K: Då tittar vi på den här gruppen nu. Man kommer nu att en i

taget komma fram och visa sig på nära håll framför spegeln.

Ja det var inte lätt. Han är för smal. K: 2 är för smal? N: Ja, nej inte 4 heller.

Ja nu har gruppen gått ett varv förbi. N: Ja det var inte lätt. Lustigkurre. K: Det är siste mannen på andra varvet. N: 5, han var inte, ja Gud vad svårt, han är lite för grov för

det.

5 är för grov? N: Ja, det här var inte lätt. Han är inte tillräckligt bred här

över heller, över bröstet, l. Vill du se längre eller?

N:

N:

K:

K:

K:

Pol-YYYY-MM-DD E15-01-C Konfrontation med Yvonne Nieminen.pdf

Pol-YYYY-MM-DD E15-01-C Konfrontation med Yvonne Nieminen.pdf

K:

K:

N:

Ja det var inte långt efter. Jag kommer inte ihåg hur långt

efter det var. K: Dagar eller veckor? N: Det var någon vecka efter skulle jag tro. K: Någon vecka efter händelsen, då fick duse de här bilderna? N:ºja. K: Har man visat' dig flera bilder sedan? N: Sen var det ytterligare en gång till.

Vad fick du se för bilder då? N: Då var det olika klädesplagg på bilderna, det var det man

ville ha reda på. K: Var det några ansikten då? N: Det var ansiktsbilder ja, alltså helbild. K: Helbilder, och du såg ansikten också? N: Ja. K: Var det färg eller svart/vita bilder? N: Det var färg.

Det var färg, de här med kläderna? N: Ja och det var det första gången också. K: Första gången var också färgbild?

Ja. K: Kände du igen någon på de här bilderna? N: Det är svårt för mig och säga att det var just den mannen jag

mötte, men det jag kan säga, det är grovleken, ungefär längd.

Det är ungefär vad jag kan gå på. K: Då tittar vi på den här gruppen nu. Man kommer nu att en i

taget komma fram och visa sig på nära håll framför spegeln.

Ja det var inte lätt. Han är för smal. K: 2 är för smal? N: Ja, nej inte 4 heller.

Ja nu har gruppen gått ett varv förbi. N: Ja det var inte lätt. Lustigkurre. K: Det är siste mannen på andra varvet. N: 5, han var inte, ja Gud vad svårt, han är lite för grov för

det.

5 är för grov? N: Ja, det här var inte lätt. Han är inte tillräckligt bred här

över heller, över bröstet, l. Vill du se längre eller?

N:

N:

K:

K:

K:

N:

K:

N:

K:

F:

K:

N:

Det är svårt, det är jättesvårt. Du kan inte känna igen någon? Det är jättesvårt. Nej det är jättesvårt och säga... Har advokaten några frågor? Nej tack. Det är bara en fråga till jag vill ställa till dig. Du har talat om att du sett den här mannen med en väska? Ja. som han höll på med, hur såg den här väskan ut? En typ sån här, en, så stor som en handledsväska. Så stor. Typ mindre än en necessär. Han höll den så, han höll den alltså med väskan på den vänstra handen. Han hade väskan liggande i handen? Ja just det, och sen höll han på och dra till dragkedjan. Med den andra handen?

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

Ja.

K:

N:

K:

N:

Såg du vad det var för färg på den här väskan? Jag uppfatta den som svart. Som svart, Ja i och för sig det var väldigt mörkt där. uppe. Och den såg ut som en necessär? Inte en större, utan den var typ en handledsväska i formatet. Tack, då avslutar vi konfrontationen klockan .15.37.

K:

N:

K:

Som ovan

Lars-Erik Andersson

krinsp

I hörbara delar rätt avskrivet intygas:

alla pernahn

Mulla Perzonny

Pol-YYYY-MM-DD E15-01-C Konfrontation med Yvonne Nieminen.pdf

Pol-YYYY-MM-DD E15-01-C Konfrontation med Yvonne Nieminen.pdf

N:

K:

N:

K:

F:

K:

N:

Det är svårt, det är jättesvårt. Du kan inte känna igen någon? Det är jättesvårt. Nej det är jättesvårt och säga... Har advokaten några frågor? Nej tack. Det är bara en fråga till jag vill ställa till dig. Du har talat om att du sett den här mannen med en väska? Ja. som han höll på med, hur såg den här väskan ut? En typ sån här, en, så stor som en handledsväska. Så stor. Typ mindre än en necessär. Han höll den så, han höll den alltså med väskan på den vänstra handen. Han hade väskan liggande i handen? Ja just det, och sen höll han på och dra till dragkedjan. Med den andra handen?

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

Ja.

K:

N:

K:

N:

Såg du vad det var för färg på den här väskan? Jag uppfatta den som svart. Som svart, Ja i och för sig det var väldigt mörkt där. uppe. Och den såg ut som en necessär? Inte en större, utan den var typ en handledsväska i formatet. Tack, då avslutar vi konfrontationen klockan .15.37.

K:

N:

K:

Som ovan

Lars-Erik Andersson

krinsp

I hörbara delar rätt avskrivet intygas:

alla pernahn

Mulla Perzonny