wpu.nu

Uppslag:E15-01-H

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
15-01-H
Registrerat
2018/04/27
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Ang uppgifter i Anna Hages bok
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
2018-03-22 15:45
Avslutat
2018-03-22 16:13


Datum: 2018-03-22 15:45 .

Hörd person: Yvonne Nieminen

Plats för förhöret: Polishuset, Polhemsgatan 30, Stockholm

Förhörsledare: Sven-Åke Blombergsson, Peter Steude

Anledning till förhöret: Hörs som vittne i Palmeutredningen angående uppgifter i Anna Hages nyutgivna bok.

Yvonne har innan förhöret informerats om att förhöret spelas in på band.

Yvonne uppmanas att berätta vad hon berättade i telefonen när förhörsledaren ringde henne och det gällde
Yvonne uppgav att


så var det ett par år efter mordet. Det var vid Järva krog.


Detta var en tidig morgon då hon var på väg till jobbet. Bilen som hon färdades i var hennes egen. Det var en ljusblå Ford Ka. Hon tror att detta var 2008-2009 .Bilen var en kombi och det var en person i bilen.

Yvonne kontaktades av

som var intresserade av Palmemordet.

hade tidigare gett ut böcker. Hon vet inte efternamn.

Det var efter träffen med dem som händelserna inträffade.

Hon minns inte exakt när detta var men hon jobbade då i och det måste ha varit före 2010.

Yvonne förtydligar

Pol-2018-03-22 E15-01-H Förhör med Yvonne Nieminen .pdf

Pol-2018-03-22 E15-01-H Förhör med Yvonne Nieminen .pdf

Datum: 2018-03-22 15:45 .

Hörd person: Yvonne Nieminen

Plats för förhöret: Polishuset, Polhemsgatan 30, Stockholm

Förhörsledare: Sven-Åke Blombergsson, Peter Steude

Anledning till förhöret: Hörs som vittne i Palmeutredningen angående uppgifter i Anna Hages nyutgivna bok.

Yvonne har innan förhöret informerats om att förhöret spelas in på band.

Yvonne uppmanas att berätta vad hon berättade i telefonen när förhörsledaren ringde henne och det gällde
Yvonne uppgav att


så var det ett par år efter mordet. Det var vid Järva krog.


Detta var en tidig morgon då hon var på väg till jobbet. Bilen som hon färdades i var hennes egen. Det var en ljusblå Ford Ka. Hon tror att detta var 2008-2009 .Bilen var en kombi och det var en person i bilen.

Yvonne kontaktades av

som var intresserade av Palmemordet.

hade tidigare gett ut böcker. Hon vet inte efternamn.

Det var efter träffen med dem som händelserna inträffade.

Hon minns inte exakt när detta var men hon jobbade då i och det måste ha varit före 2010.

Yvonne förtydligar

det hela och uppgav att händelserna var innan hon träffade och men hon efter mötet med dem.

Yvonne minns nu att den måste ha varit innan 2006 och hon bodde då i . Hon minns inte exakt vilket år.

och hade för Yvonne berättat att en person som hade vårdat på sitt hem hade erkänt mordet på Olof Palme.

Yvonne vet inte namnet på personen men hon vet att han skall likna Christer Pettersson väldigt mycket. Hon tror att hon fick se en bild av personen.

Yvonne tillfrågas om sin tanke kring och teori och hon uppgav att mannen som hon såg uppe på David Bagares gata inte var någon tränad person.

I sättet som mannen gick påminde denne om Christer Pettersson.

Yvonne informeras om när hon tidigare förhördes och hon tillfrågas om hon varit i kontakt med polisen utöver dessa gånger men det har hon inte. Hon var med på rekonstruktionen men minns inte när detta var.

Yvonne uppgav att hon på mordnatten när hon var i mitten av trapporna på väg ned mot mordplatsen mötte poliser med dragna vapen.

När hon kommer ned såg hon en tjej som försökte hjälpa någon. Yvonne såg inte då att det var Olof Palme.

Hon såg en uniformerad polis och Yvonne gick rakt fram till polisen och sade vem hon är och talade om vad hon sett och polisen noterade detta.

Yvonnes sällskap kom sedan fram till henne och sade att det var Palme som var skjuten.

Yvonne frågade polisen om de skulle vara kvar eller om de kunde gå eftersom hon lämnat sitt namn, adress och telefonnummer men det hände ingenting.

Yvonnes mor sade till henne att hon hade blivit efterlyst i media och att polisen ville få kontakt med henne.

När Yvonne var med på rekonstruktionen såg hon polisen hon pratat med direkt efter mordet. Polisen var nu civilklädd.

Yvonne tillfrågas vad hon berättade för polisen förutom sina kontaktuppgifter och hon berättade att hon mött mannen som lufsade fram, jackan som var knälång och att mannen "stoppade med någonting”.

Yvonne tillfrågas om det fanns personer i närheten när hon lämnade uppgifterna till polisen och hon uppgav att hennes sällskap sprang omkring på platsen.

Vad han gjorde

Pol-2018-03-22 E15-01-H Förhör med Yvonne Nieminen .pdf

Pol-2018-03-22 E15-01-H Förhör med Yvonne Nieminen .pdf

det hela och uppgav att händelserna var innan hon träffade och men hon efter mötet med dem.

Yvonne minns nu att den måste ha varit innan 2006 och hon bodde då i . Hon minns inte exakt vilket år.

och hade för Yvonne berättat att en person som hade vårdat på sitt hem hade erkänt mordet på Olof Palme.

Yvonne vet inte namnet på personen men hon vet att han skall likna Christer Pettersson väldigt mycket. Hon tror att hon fick se en bild av personen.

Yvonne tillfrågas om sin tanke kring och teori och hon uppgav att mannen som hon såg uppe på David Bagares gata inte var någon tränad person.

I sättet som mannen gick påminde denne om Christer Pettersson.

Yvonne informeras om när hon tidigare förhördes och hon tillfrågas om hon varit i kontakt med polisen utöver dessa gånger men det har hon inte. Hon var med på rekonstruktionen men minns inte när detta var.

Yvonne uppgav att hon på mordnatten när hon var i mitten av trapporna på väg ned mot mordplatsen mötte poliser med dragna vapen.

När hon kommer ned såg hon en tjej som försökte hjälpa någon. Yvonne såg inte då att det var Olof Palme.

Hon såg en uniformerad polis och Yvonne gick rakt fram till polisen och sade vem hon är och talade om vad hon sett och polisen noterade detta.

Yvonnes sällskap kom sedan fram till henne och sade att det var Palme som var skjuten.

Yvonne frågade polisen om de skulle vara kvar eller om de kunde gå eftersom hon lämnat sitt namn, adress och telefonnummer men det hände ingenting.

Yvonnes mor sade till henne att hon hade blivit efterlyst i media och att polisen ville få kontakt med henne.

När Yvonne var med på rekonstruktionen såg hon polisen hon pratat med direkt efter mordet. Polisen var nu civilklädd.

Yvonne tillfrågas vad hon berättade för polisen förutom sina kontaktuppgifter och hon berättade att hon mött mannen som lufsade fram, jackan som var knälång och att mannen "stoppade med någonting”.

Yvonne tillfrågas om det fanns personer i närheten när hon lämnade uppgifterna till polisen och hon uppgav att hennes sällskap sprang omkring på platsen.

Vad han gjorde

vet hon inte.

Det som Yvonne lade märke till var tjejen som försökte hjälpa Palme.

Det stod folk på platsen men om de hörde vad hon sade till polisen vet hon inte.

Yvonne tillfrågas om det har varit poliser från Palmeutredningen eller från Säpo eller om någon från det militära som har varit i kontakt med henne på något sätt utöver förhören men det är det inte.

På fråga uppgav Yvonne att hon inte gjort .

Avslutningsvis tillfrågas Yvonne om det är något som hon inte har berättat i de tidigare förhören men det är det inte.

Förhöret avslutas klockan 16:13 . (Signatur)


DELGIVNING 2018-04-17


Yvonne besökte polisstationen, Polhemsgatan 30, och fick läsa igenom sitt förhör.

Hon godkände förhöret i dess helhet.

I samband med besöket lämnade Yvonne över sina anteckningar på 4 sidor avseende incidenter som hon drabbats av.

Dokumenten bifogas förhöret.

(Signatur)
Sven-Åke Blombergsson

Pol-2018-03-22 E15-01-H Förhör med Yvonne Nieminen .pdf

Pol-2018-03-22 E15-01-H Förhör med Yvonne Nieminen .pdf

vet hon inte.

Det som Yvonne lade märke till var tjejen som försökte hjälpa Palme.

Det stod folk på platsen men om de hörde vad hon sade till polisen vet hon inte.

Yvonne tillfrågas om det har varit poliser från Palmeutredningen eller från Säpo eller om någon från det militära som har varit i kontakt med henne på något sätt utöver förhören men det är det inte.

På fråga uppgav Yvonne att hon inte gjort .

Avslutningsvis tillfrågas Yvonne om det är något som hon inte har berättat i de tidigare förhören men det är det inte.

Förhöret avslutas klockan 16:13 . (Signatur)


DELGIVNING 2018-04-17


Yvonne besökte polisstationen, Polhemsgatan 30, och fick läsa igenom sitt förhör.

Hon godkände förhöret i dess helhet.

I samband med besöket lämnade Yvonne över sina anteckningar på 4 sidor avseende incidenter som hon drabbats av.

Dokumenten bifogas förhöret.

(Signatur)
Sven-Åke Blombergsson