wpu.nu

Uppslag:E15-02-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
15-02-A
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
0041-01-01 00:00 JL
Avslutat


Aveni11

28 L.Spanden

Potidistrikt där uppslagat mollagita) Arba lgentiet

SPANINGSUPPSLAG i grövre brottmål

E 15-2

• Plais för Orlursstämpel

566

por Noloton

per broy

Uppginsmottagare 04 telefon

05 dolum

18 klocken Håkan Ström 4167.

A60303 11,05 Broll med vilket uppslagal nor taman

11 Bpaningsuppalagat lämnal

vid Porton på Olof Palne

X l ligi dagok Upporttslämnarang ahornamn och alla förnamn i rätt fõlid, lillialanamnet markerss

TF-&r T.månl deg.nr , Ahmed

50 06 30 1559 Yrica'tlloi

14 Postedros (uidelningsadresa och orisedrosa). Tololon bosiaden Hidince Backe 3, ab, 163 65 Spånga, tfn 08-760 22 21 15 Arbetsplats (amelagivara, postadress och lolalon arbetar

Uppglaget avber

miastankt porson

17 Mandols. (hort opbrleelne tor Laktogalog ay paraon, fordon, gode, akohiasaning ote med angivande ay lid

och plata) Mötte på David Bagares. Gata gärningsmannen

fordon

gods | gak anteckna försi kino penor yrko, namn. lodolaetia. bostad toleron och arbeteglvaro - blind panoro kon, Sidor, signalomoni och Kids -

bendrt hoidona rog ne, tabrikal, typ. áramodell. 1&eg min ami annat gods med noggrann baskrivning barotter Ovde suppoimer med angivande av

av hall punkter for tider och planer gam bedömning av uppgittalamnarena trovärdighet och av aprh- ollos nariai apivorian hade på kvällen den 28/2 1986 sällskap med Yvonne_Lieminen. De hade varit en marokansk klubb på Johannesgatan 8, tfn 790 55 85. De lämnade klubben klockan 22.30. Det var endast de två som gjorde sällskap med varandra. gick Johannesgatan söderut och svängde in på David Bagares Gata i riktning Sveavägen. När de gick på David Bagares gata var det mycket bilar parkerade, gick på den norra, högra, trottoaren, på den motsatta trottoaren kom en_ springande. Det enda Zahir kan säga om den mannen är, att han hade en , troligen svart, knälång rock på aik. Zahir såg inget av mannens ansikte har inga fler minnesbilder av mannen.

de gått över Malmskillnadsgatan och kommit till trappan ned mot Luntmakarmötte de en svensk kille, ca 28 år gammal. Killen frågade Yvonne, om mött någon, Yvonne pekade då i den riktning som mannen hade sprungit. fortsatte då att springa i den riktning Zahir och Yvonne visat.

de komnit nedför trappan, vid ett hus som bygge om, mötte de 5 pollser BOM kom springande. På trottoaren på Sveavägen låg en blodig man. Zahir talade om för polis vad han hade sett.

Lan.

Forte-blad

Ovanstående uppalag

20 Tagit dol 60305

kan anknyta till uppBiag nr

an nyler til uppslag nr A3 91rer 01:

2 Arondet tijdial Sagnalur

Spaningschef Bl:s spanlegschal Registrator Signalur

Signatur Signatur A? 24 Färdigbearbotal: dalum

125 Spanchet: sign

I datum

Signatur

feta linjer

Pol-1986-03-03 1105 E15-02 Förhör med Ahmed Zahir om man på DBG.pdf

Pol-1986-03-03 1105 E15-02 Förhör med Ahmed Zahir om man på DBG.pdf

Aveni11

28 L.Spanden

Potidistrikt där uppslagat mollagita) Arba lgentiet

SPANINGSUPPSLAG i grövre brottmål

E 15-2

• Plais för Orlursstämpel

566

por Noloton

per broy

Uppginsmottagare 04 telefon

05 dolum

18 klocken Håkan Ström 4167.

A60303 11,05 Broll med vilket uppslagal nor taman

11 Bpaningsuppalagat lämnal

vid Porton på Olof Palne

X l ligi dagok Upporttslämnarang ahornamn och alla förnamn i rätt fõlid, lillialanamnet markerss

TF-&r T.månl deg.nr , Ahmed

50 06 30 1559 Yrica'tlloi

14 Postedros (uidelningsadresa och orisedrosa). Tololon bosiaden Hidince Backe 3, ab, 163 65 Spånga, tfn 08-760 22 21 15 Arbetsplats (amelagivara, postadress och lolalon arbetar

Uppglaget avber

miastankt porson

17 Mandols. (hort opbrleelne tor Laktogalog ay paraon, fordon, gode, akohiasaning ote med angivande ay lid

och plata) Mötte på David Bagares. Gata gärningsmannen

fordon

gods | gak anteckna försi kino penor yrko, namn. lodolaetia. bostad toleron och arbeteglvaro - blind panoro kon, Sidor, signalomoni och Kids -

bendrt hoidona rog ne, tabrikal, typ. áramodell. 1&eg min ami annat gods med noggrann baskrivning barotter Ovde suppoimer med angivande av

av hall punkter for tider och planer gam bedömning av uppgittalamnarena trovärdighet och av aprh- ollos nariai apivorian hade på kvällen den 28/2 1986 sällskap med Yvonne_Lieminen. De hade varit en marokansk klubb på Johannesgatan 8, tfn 790 55 85. De lämnade klubben klockan 22.30. Det var endast de två som gjorde sällskap med varandra. gick Johannesgatan söderut och svängde in på David Bagares Gata i riktning Sveavägen. När de gick på David Bagares gata var det mycket bilar parkerade, gick på den norra, högra, trottoaren, på den motsatta trottoaren kom en_ springande. Det enda Zahir kan säga om den mannen är, att han hade en , troligen svart, knälång rock på aik. Zahir såg inget av mannens ansikte har inga fler minnesbilder av mannen.

de gått över Malmskillnadsgatan och kommit till trappan ned mot Luntmakarmötte de en svensk kille, ca 28 år gammal. Killen frågade Yvonne, om mött någon, Yvonne pekade då i den riktning som mannen hade sprungit. fortsatte då att springa i den riktning Zahir och Yvonne visat.

de komnit nedför trappan, vid ett hus som bygge om, mötte de 5 pollser BOM kom springande. På trottoaren på Sveavägen låg en blodig man. Zahir talade om för polis vad han hade sett.

Lan.

Forte-blad

Ovanstående uppalag

20 Tagit dol 60305

kan anknyta till uppBiag nr

an nyler til uppslag nr A3 91rer 01:

2 Arondet tijdial Sagnalur

Spaningschef Bl:s spanlegschal Registrator Signalur

Signatur Signatur A? 24 Färdigbearbotal: dalum

125 Spanchet: sign

I datum

Signatur

feta linjer

Anal

07 Avsnill

04 Lopanoen

Di Polis digirik: (där uppslaget mottagia)

Stockholm

SPANINGSUPPSLAG i grövre brottmål

ع

15-2-A

9 Plas Por fosturgs hampel

567

к 04 tolalon

05 datum 13 Uppgifter ottagare

05 klockan krkom Jan Lägninge

86-03-13 07.50 10 Brott mod vlikot uppslag et hor samman

11 Span ngeuppslaget Iamnet

vid person Olof Palme

ligt besök

n per telefon 52 UppgiMslamnarens efternamn och alla fornamn i ran ſolid, tilltalsnamnet merkejas) Zahir,

Ahmed 13 Yikettital

14 Postadress (uld elningsadress och onsdress). 1elefon bostaden

per brev TT-måndag T-ar

15 Arbetsplalg (@retgivare, postadress och 1olefon asbatet)

18 Uppslaget av965

misstänki person

17 Handelso (kort rabideering t ex ia tregoleo av person, fordon, gode, skottlossning elc med engivenda av tid

ochpiry

fordon

7 gods

18 | Sak. (anteckna 18net kind prono yako, namn, födelsetid, bosted, telefon och arbetsgivare odhod dana kón, lider, slgnadament och klädsel -

banart tordone og nr. labrikat, yp, årsmodell, särg mm Aant annat gods med noggrann beskrivning. barattor ovrigi 18 kuppgitter med angivande ay ev hari punkter för tider och plavar gamt bedömning av uppgiftsl&mnarons trovärdighet och sprit- allar narkotikoptrarkan

Zahir och frk Nieminen observerade den springande mannen på David Bagares gata når de hade gått ett par meter västerut på denna gata från Johannesgatan. De gick sedan ilugn takt tili trapporna Tunnelgatan- Malmskillnadsgatan. De hade inte börjat gå utför trapporna då det kom en kille uppspringande. Han frågade om de hade sett någon och de sade att en man hade sprungit nedför david Bararea gata. Detta tog endast några sekunder och de stannade inte till. De såg sig inte heller om för att se om den första mannen fortfarande var synlig. Killen sprang nedför gatan, De fortsatte i vanlig, lugu takt, nedför trapporta och fram till baracken på Tunnel gatan omedelbart väster om Luntmakargatan. Där blev de stoppade av flera polismän som kom springande från Sveavägen med dragna skjutvapen, Polismännen frågade om de hadesett någon springa förbi. De berättade att de hade mött en kille i trappan, Poligmännen sprang vidare. Detta moment, dvs när poliserna pratade med dem, tog cia 10 sekunder. Zahir trodde i det läget att polismännen var intresserad av den kille som de hade mött i trappan högst uppe vid Malmskillnadsgatan. Han satte inte deras förfrågan i samband med den man som dt hade mött springande på David Bagares gata,

Fors.bied

19 Ovanstaande uppsag

2 Tagit do)

kaa anknyta il uppslag nr

Spaningschef 519iLalur

Bir spaninggchos Registrator Signalur

Sgnalur

21

ankryter til uppslag nr 22 Registrerat: 23 Arendal 111 dola1

Signatur

| datum

9ignatur

24 Färdigbearbetat: da um

2s Spanche: sign

R

Pol-1986-03-03 1105 E15-02 Förhör med Ahmed Zahir om man på DBG.pdf

Pol-1986-03-03 1105 E15-02 Förhör med Ahmed Zahir om man på DBG.pdf

Anal

07 Avsnill

04 Lopanoen

Di Polis digirik: (där uppslaget mottagia)

Stockholm

SPANINGSUPPSLAG i grövre brottmål

ع

15-2-A

9 Plas Por fosturgs hampel

567

к 04 tolalon

05 datum 13 Uppgifter ottagare

05 klockan krkom Jan Lägninge

86-03-13 07.50 10 Brott mod vlikot uppslag et hor samman

11 Span ngeuppslaget Iamnet

vid person Olof Palme

ligt besök

n per telefon 52 UppgiMslamnarens efternamn och alla fornamn i ran ſolid, tilltalsnamnet merkejas) Zahir,

Ahmed 13 Yikettital

14 Postadress (uld elningsadress och onsdress). 1elefon bostaden

per brev TT-måndag T-ar

15 Arbetsplalg (@retgivare, postadress och 1olefon asbatet)

18 Uppslaget av965

misstänki person

17 Handelso (kort rabideering t ex ia tregoleo av person, fordon, gode, skottlossning elc med engivenda av tid

ochpiry

fordon

7 gods

18 | Sak. (anteckna 18net kind prono yako, namn, födelsetid, bosted, telefon och arbetsgivare odhod dana kón, lider, slgnadament och klädsel -

banart tordone og nr. labrikat, yp, årsmodell, särg mm Aant annat gods med noggrann beskrivning. barattor ovrigi 18 kuppgitter med angivande ay ev hari punkter för tider och plavar gamt bedömning av uppgiftsl&mnarons trovärdighet och sprit- allar narkotikoptrarkan

Zahir och frk Nieminen observerade den springande mannen på David Bagares gata når de hade gått ett par meter västerut på denna gata från Johannesgatan. De gick sedan ilugn takt tili trapporna Tunnelgatan- Malmskillnadsgatan. De hade inte börjat gå utför trapporna då det kom en kille uppspringande. Han frågade om de hade sett någon och de sade att en man hade sprungit nedför david Bararea gata. Detta tog endast några sekunder och de stannade inte till. De såg sig inte heller om för att se om den första mannen fortfarande var synlig. Killen sprang nedför gatan, De fortsatte i vanlig, lugu takt, nedför trapporta och fram till baracken på Tunnel gatan omedelbart väster om Luntmakargatan. Där blev de stoppade av flera polismän som kom springande från Sveavägen med dragna skjutvapen, Polismännen frågade om de hadesett någon springa förbi. De berättade att de hade mött en kille i trappan, Poligmännen sprang vidare. Detta moment, dvs när poliserna pratade med dem, tog cia 10 sekunder. Zahir trodde i det läget att polismännen var intresserad av den kille som de hade mött i trappan högst uppe vid Malmskillnadsgatan. Han satte inte deras förfrågan i samband med den man som dt hade mött springande på David Bagares gata,

Fors.bied

19 Ovanstaande uppsag

2 Tagit do)

kaa anknyta il uppslag nr

Spaningschef 519iLalur

Bir spaninggchos Registrator Signalur

Sgnalur

21

ankryter til uppslag nr 22 Registrerat: 23 Arendal 111 dola1

Signatur

| datum

9ignatur

24 Färdigbearbetat: da um

2s Spanche: sign

R

Uppslag: E 15-2

Tegnergatan

GRAND biogrraf

Kammakargatan

SVE AV Å GEN

1

1

Luntmakargatan

ܚܠܢ

Ad Fr Kyrkog

122,7 meter

x.

S

Trappor

Tunnelgatan

TY

David Bagares Gata

Malmskillnadsgatan

Olofsgatan

Apelbergsgatan

REKONSTRUKTION angående mordet på statsminister

OLOF PALME

Skissen visar vittnets plats då iakttagelsema gjordes,

Kungsgatan

Skala 1:2000.

stockholm i tekniska rotein faluna W. Lange

Pol-1986-03-03 1105 E15-02 Förhör med Ahmed Zahir om man på DBG.pdf

Pol-1986-03-03 1105 E15-02 Förhör med Ahmed Zahir om man på DBG.pdf

Uppslag: E 15-2

Tegnergatan

GRAND biogrraf

Kammakargatan

SVE AV Å GEN

1

1

Luntmakargatan

ܚܠܢ

Ad Fr Kyrkog

122,7 meter

x.

S

Trappor

Tunnelgatan

TY

David Bagares Gata

Malmskillnadsgatan

Olofsgatan

Apelbergsgatan

REKONSTRUKTION angående mordet på statsminister

OLOF PALME

Skissen visar vittnets plats då iakttagelsema gjordes,

Kungsgatan

Skala 1:2000.

stockholm i tekniska rotein faluna W. Lange

(3)

KAKOBZO

Ahmed Zahir promenerade tillsammans med Yvonne Nieminen Johannesgatan till David Bagares Gata, le fortsatte David Bagares Gata västerut, på den norra trottoaren. På den södra trottoaren kom

man springande i motsatt riktning.

Pol-1986-03-03 1105 E15-02 Förhör med Ahmed Zahir om man på DBG.pdf

Pol-1986-03-03 1105 E15-02 Förhör med Ahmed Zahir om man på DBG.pdf

(3)

KAKOBZO

Ahmed Zahir promenerade tillsammans med Yvonne Nieminen Johannesgatan till David Bagares Gata, le fortsatte David Bagares Gata västerut, på den norra trottoaren. På den södra trottoaren kom

man springande i motsatt riktning.

(3)

annan

man.

När de passerat över Malmskillnadsgatan och kommit fram till trapporna ned mot Luntmakargatan, mötte de en

Mannen frågade om de mött någon. De berättade om sin iaktagelse. Mannen de mötte i trappan är senare identifierad som Lars Jeppsson.

På bilden syns från vänster Yvonne Nieminen, Ahmed Zahir samt figurant föreställande Lars Jeppsson.

Pol-1986-03-03 1105 E15-02 Förhör med Ahmed Zahir om man på DBG.pdf

Pol-1986-03-03 1105 E15-02 Förhör med Ahmed Zahir om man på DBG.pdf

(3)

annan

man.

När de passerat över Malmskillnadsgatan och kommit fram till trapporna ned mot Luntmakargatan, mötte de en

Mannen frågade om de mött någon. De berättade om sin iaktagelse. Mannen de mötte i trappan är senare identifierad som Lars Jeppsson.

På bilden syns från vänster Yvonne Nieminen, Ahmed Zahir samt figurant föreställande Lars Jeppsson.
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-13 07:50
Avslutat


Zahir och frk Nieminen observerade den springande mannen på David Bagares gata när de hade gått ett par meter västerut på denna gata från Johannesgatan.

De gick sedan i lugn takt till trapporna Tunnelgatan & Malmskillnadsgatan. De hade inte börjat gå utför trapporna då det kom en kille  (Lars Jeppsson uppspringande.

Han frågade om de hade sett någon och de sade att en man hade sprungit nedför David Bagares gata. Detta tog endast några sekunder och de stannade inte till.

De såg sig inte heller om för att se om den förste mannen fortfarande var synlig. Killen (Lars Jeppsson sprang nedför gatan.

De fortsatte i vanlig, lugn takt, nedför trapporna och fram till baracken på Tunnelgatan omedelbart väster om Luntmakargatan. Där blev de stoppade av flera polismän som kom springande från Sveavägen med dragna skjutvapen.

Polismännen frågade om de hade sett någon springa förbi. De berättade att de hade mött en kille i trappan. Polismännen sprang vidare. Detta moment, dvs när poliserna pratade med dem, tog cirka 10 sekunder.

Zahir trodde i det läget att polismännen var intresserad av den kille (Lars Jeppsson som de hade mött i trappan högst uppe vid Malmskillnadsgatan.

Han satte inte deras förfrågan i samband med den man som de hade mött springande på David Bagares gata.

Pol-1986-03-13 0750 E15-02-A Ahmed Zahir.pdf

Pol-1986-03-13 0750 E15-02-A Ahmed Zahir.pdf

Zahir och frk Nieminen observerade den springande mannen på David Bagares gata när de hade gått ett par meter västerut på denna gata från Johannesgatan.

De gick sedan i lugn takt till trapporna Tunnelgatan & Malmskillnadsgatan. De hade inte börjat gå utför trapporna då det kom en kille  (Lars Jeppsson uppspringande.

Han frågade om de hade sett någon och de sade att en man hade sprungit nedför David Bagares gata. Detta tog endast några sekunder och de stannade inte till.

De såg sig inte heller om för att se om den förste mannen fortfarande var synlig. Killen (Lars Jeppsson sprang nedför gatan.

De fortsatte i vanlig, lugn takt, nedför trapporna och fram till baracken på Tunnelgatan omedelbart väster om Luntmakargatan. Där blev de stoppade av flera polismän som kom springande från Sveavägen med dragna skjutvapen.

Polismännen frågade om de hade sett någon springa förbi. De berättade att de hade mött en kille i trappan. Polismännen sprang vidare. Detta moment, dvs när poliserna pratade med dem, tog cirka 10 sekunder.

Zahir trodde i det läget att polismännen var intresserad av den kille (Lars Jeppsson som de hade mött i trappan högst uppe vid Malmskillnadsgatan.

Han satte inte deras förfrågan i samband med den man som de hade mött springande på David Bagares gata.
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-13 00:00
Avslutat


E 15-2-A 09 Plats för förturastämpel

567

Stockholm

Pirmål 02 Arbetsenhet

K 03 Uppgiftsmottagare 04 telefon

05 datum

08 klockan krkom Jan Länninga07.50 10 Brott med vilket uppslys vi valm...dn

...Jauppslaget lämnat Olof Palme

vid personligt besök

per telefon 12 Uppgittslämnarens efternamn och alla förnamn i rätt följd, tilltalsnamnet markeras)


14 Postadressgsadress och ortsadress), telefon bst.nz, 13

-|F-a, Wall-dag l -nr

Iss17ledakt

fordon

gods 18: vrke. namn. födelsetid, bostad, telefon och arbetsgivare - okund

6x HonPUIRIDI IV. tider och platser

narens trovärdighet och ev sprit- trio

Zahir och frk Nieminen observerade den springande mannen på David Bagares gata når de hade gått ett par meter västerut på denna gata från Johannesgatan. De gick sedan ilugn_till trapporna Tunnelgatan- Malmskillnadsgatan, De hade inte bögă utför trapporna då det kom en kille uppspringande. Han frågade om de hade sett någon och de sade att en man hade sprungit nedför David Barares gata. Detta tog endastsekunder och de stannade inte till. De såg sig inte heller om för att se om den fvrova mannen fortfarande var synlig. Killen sprang nedför gatan. De fortsatte i vanlialuon takt, nedför trapporta och fram till baracken på Tunnel gatan omedelbar$vaster om Luntmakargatan. Där blev de stoppade av flera polişmän som kom springande från Sveavägen med dragna skjutvapen. Polismännen frågade om de hade sett någon springa förbi. De berättade att de hade mött en kille i trappan. Polismännen sprang vidare. Detta moment, dvs när poliserna pratade med dem, tog c:a 10 cabindana Zahir trodde i det läget att polismännen intresserad av den kille som hade mött i trappan högst uppe vid Malmskillnadsgatan. Han satte inte deras förfrågan i samband med den man som de hade mött springande på David Bagares gata.
8603 13gschef

-lingschef | AS

tor

S.


sascal uppslag nr 22 F.

23 Arendet tilldelat

si

I datum| 25 Spanchet: sign

o

R


Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)

Pol-1986-03-13 E15-02-A Ahmed-Zahir.pdf

Pol-1986-03-13 E15-02-A Ahmed-Zahir.pdf

E 15-2-A 09 Plats för förturastämpel

567

Stockholm

Pirmål 02 Arbetsenhet

K 03 Uppgiftsmottagare 04 telefon

05 datum

08 klockan krkom Jan Länninga07.50 10 Brott med vilket uppslys vi valm...dn

...Jauppslaget lämnat Olof Palme

vid personligt besök

per telefon 12 Uppgittslämnarens efternamn och alla förnamn i rätt följd, tilltalsnamnet markeras)


14 Postadressgsadress och ortsadress), telefon bst.nz, 13

-|F-a, Wall-dag l -nr

Iss17ledakt

fordon

gods 18: vrke. namn. födelsetid, bostad, telefon och arbetsgivare - okund

6x HonPUIRIDI IV. tider och platser

narens trovärdighet och ev sprit- trio

Zahir och frk Nieminen observerade den springande mannen på David Bagares gata når de hade gått ett par meter västerut på denna gata från Johannesgatan. De gick sedan ilugn_till trapporna Tunnelgatan- Malmskillnadsgatan, De hade inte bögă utför trapporna då det kom en kille uppspringande. Han frågade om de hade sett någon och de sade att en man hade sprungit nedför David Barares gata. Detta tog endastsekunder och de stannade inte till. De såg sig inte heller om för att se om den fvrova mannen fortfarande var synlig. Killen sprang nedför gatan. De fortsatte i vanlialuon takt, nedför trapporta och fram till baracken på Tunnel gatan omedelbar$vaster om Luntmakargatan. Där blev de stoppade av flera polişmän som kom springande från Sveavägen med dragna skjutvapen. Polismännen frågade om de hade sett någon springa förbi. De berättade att de hade mött en kille i trappan. Polismännen sprang vidare. Detta moment, dvs när poliserna pratade med dem, tog c:a 10 cabindana Zahir trodde i det läget att polismännen intresserad av den kille som hade mött i trappan högst uppe vid Malmskillnadsgatan. Han satte inte deras förfrågan i samband med den man som de hade mött springande på David Bagares gata.
8603 13gschef

-lingschef | AS

tor

S.


sascal uppslag nr 22 F.

23 Arendet tilldelat

si

I datum| 25 Spanchet: sign

o

R


Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)