wpu.nu

Uppslag:E15-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
15-00
Registrerat
1989-04-10
Ad acta
1990-05-29
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)


SPC Noteringar
E15-I AA/DA
Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Andra förhöret per telefon
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-01 01:15
Avslutat
1986-03-01 01:26


Jeppsson omtalar att han kom från en pub i närheten av Luntmakargatan och gick denna upp mot Tunnelgatan.

Då han kom fram ungefär vid korsningen Luntmakargatan Tunnelgatan hörde han två st knallar.

Han trodde först det var något fyrverkeri av något slag men fick strax efter se att en mansperson segnade ner på gatan vid korsningen Sveavägen & Tunnelgatan, samtidigt som den kvinna som var med mannen började skrika hysteriskt.

Då förstod han vad som hänt och upptäckte därefter hur en mansperson kom springande från platsen och uppför trapporna mot David Bagares gata.

Jepsson var vid tillfället cirka 15 meter från den flyende mannen som Jepsson såg snett bakifrån.

Mannen var cirka 35 till 40 år, och var klädd i något mörkt jackliknande plagg.

Jeppssons första intryck var att mannen kan varit klädd i en mörk dunjacka.

Vidare tyckte Jeppsson att mannen hade något som han tyckte såg ut som en keps på huvudet.

Vad Jepsson kunde se hade mannen ej något i händerna.

På grund av den uppkomna situationen tvekade Jepsson ett ögonblick på om han skulle skynda ner till den skadade eller om han skulle förfölja gärningsmannen.

Det blev så att han skyndade efter gärningsmannen som då hade hunnit upp för alla trappor.

Jeppsson kom upp för trapporna mötte han ett medelålders par som han frågade var mannen hade tagit vägen som de måste ha mött.

Kvinnan som verkade vara från ett sydeuropeiskt land och var cirka 35 - 40 år svarade att mannen försvunnit vidare nerför backen mot Regeringsgatan.

Jeppsson fortsatte då nerför David Bagares gata men kunde ej se mannen igen.

Därefter återvände Jepsson till Brottsplatsen och lämnade sina uppgifter till en ljushårig kvinnlig polis som då kommit till brottsplatsen.

Jeppsson omtalar att han då fick reda på att den skjutne personen skulle ha varit statsminister Olof Palme.

Jeppsson omtalar vidare att han skall vara hemma under morgondagen om han behövs ytterligare i ärendet.


Telefonförhöret avslutat den 1986-03-01 01:25 .

Stockholm, Krimjouren som ovan.


(Namnteckning)
Kennet Nordlander / Krinsp/KSB.

Pol-1986-03-01 0115 E15 Förhör-på-mordnatten-med-Lars-Jeppsson.pdf

Pol-1986-03-01 0115 E15 Förhör-på-mordnatten-med-Lars-Jeppsson.pdf

Jeppsson omtalar att han kom från en pub i närheten av Luntmakargatan och gick denna upp mot Tunnelgatan.

Då han kom fram ungefär vid korsningen Luntmakargatan Tunnelgatan hörde han två st knallar.

Han trodde först det var något fyrverkeri av något slag men fick strax efter se att en mansperson segnade ner på gatan vid korsningen Sveavägen & Tunnelgatan, samtidigt som den kvinna som var med mannen började skrika hysteriskt.

Då förstod han vad som hänt och upptäckte därefter hur en mansperson kom springande från platsen och uppför trapporna mot David Bagares gata.

Jepsson var vid tillfället cirka 15 meter från den flyende mannen som Jepsson såg snett bakifrån.

Mannen var cirka 35 till 40 år, och var klädd i något mörkt jackliknande plagg.

Jeppssons första intryck var att mannen kan varit klädd i en mörk dunjacka.

Vidare tyckte Jeppsson att mannen hade något som han tyckte såg ut som en keps på huvudet.

Vad Jepsson kunde se hade mannen ej något i händerna.

På grund av den uppkomna situationen tvekade Jepsson ett ögonblick på om han skulle skynda ner till den skadade eller om han skulle förfölja gärningsmannen.

Det blev så att han skyndade efter gärningsmannen som då hade hunnit upp för alla trappor.

Jeppsson kom upp för trapporna mötte han ett medelålders par som han frågade var mannen hade tagit vägen som de måste ha mött.

Kvinnan som verkade vara från ett sydeuropeiskt land och var cirka 35 - 40 år svarade att mannen försvunnit vidare nerför backen mot Regeringsgatan.

Jeppsson fortsatte då nerför David Bagares gata men kunde ej se mannen igen.

Därefter återvände Jepsson till Brottsplatsen och lämnade sina uppgifter till en ljushårig kvinnlig polis som då kommit till brottsplatsen.

Jeppsson omtalar att han då fick reda på att den skjutne personen skulle ha varit statsminister Olof Palme.

Jeppsson omtalar vidare att han skall vara hemma under morgondagen om han behövs ytterligare i ärendet.


Telefonförhöret avslutat den 1986-03-01 01:25 .

Stockholm, Krimjouren som ovan.


(Namnteckning)
Kennet Nordlander / Krinsp/KSB.
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
0086-03-01 01:15 JL
Avslutat
0086-03-01 01:25 JL

Förhör
Kort sammanfattning
Dublett
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-02-01 01:15
Avslutat


Jeppsson omtalar att han kom från en pub i närheten av Tuntmakargatan och gick denna upp mot Tunnelgatan.tå Då han kom fram ungefär vid korsningen Luntmakargatan Tunnelgatan hörde han två st knallar. Han trodde först det var nügot fyrverkeri av något slag men fick strax efter se att en mansperson segnade ner på gatan vid korsningen Sveagatan Tunnelgatan, samtidigt som den kvinna som var med mannen började skrika hysteriskt. Då förstod han vad som hänt och upptäckte därefter hur en mansperson kum springande från platsen och upp för trapporna mot David Bagares gata. Jepsson var vid tillfället ca 15 meter från den flyende mannen som Jepsson såg snett bakifrån. Mannen var ca 35 till 40 år, och var klädd i något mörkt jackliknande plagg. Jeppssons första intryck var att mannen kan varit klädd i en mörkt dunjacka. Vidare tyckte Jeppsson att mannen hade något som han tyckte såg ut som en keps på huvudet. Vad Jepsson kunde se hade mannen ej något i händerna. På grund av den uppkommna situationen tvekade Jepsson ett ögonblick på om han skulle skynda ner till den skadadee eller om han skulle förfölja gärningsmannen.

Det blev så att han skyndade efter gärningsmannen som då hade hunnit upp för alla trappor. Då Jeppsson kom upp för trapporna mötte han ett medelålders par som han frågade var mannen hade tagit vägen som de måste ha mött. Kvinnan som verkade vara från ett syderupeiskt land och var ca 35 - 40 år svarade att mannen försvunnit vidare nerför backen mot Regeringsgatan. Jeppsson fortsatte då neriör David Bagares gata men kunde ej se mannen igen. Därefter återvände Jepsson till Brottsplatsen och lämndde sina uppgifter till en ljushårig kvinnlig polis som då kommit till brottsplatsen. Jeppsson omtalar att han då fick reda på att den skjutne personen skulle ha vari statsminister Olof Palue,

Jeppssom omtalar vidare att han skall vara hemma under morgondagen om han behövs ytterliggare i ärendet. Telefonförhöret avslutat den 86-03-01 kl 01.25. Stockholm, ärimjouren som ovan.

Kenmad ilmatlanda Kennet Nordlander/Krinsp/KSB,

Pol-1986-03-01 0115 E15-00 Förhör med Lars Jeppsson .pdf

Pol-1986-03-01 0115 E15-00 Förhör med Lars Jeppsson .pdf

Jeppsson omtalar att han kom från en pub i närheten av Tuntmakargatan och gick denna upp mot Tunnelgatan.tå Då han kom fram ungefär vid korsningen Luntmakargatan Tunnelgatan hörde han två st knallar. Han trodde först det var nügot fyrverkeri av något slag men fick strax efter se att en mansperson segnade ner på gatan vid korsningen Sveagatan Tunnelgatan, samtidigt som den kvinna som var med mannen började skrika hysteriskt. Då förstod han vad som hänt och upptäckte därefter hur en mansperson kum springande från platsen och upp för trapporna mot David Bagares gata. Jepsson var vid tillfället ca 15 meter från den flyende mannen som Jepsson såg snett bakifrån. Mannen var ca 35 till 40 år, och var klädd i något mörkt jackliknande plagg. Jeppssons första intryck var att mannen kan varit klädd i en mörkt dunjacka. Vidare tyckte Jeppsson att mannen hade något som han tyckte såg ut som en keps på huvudet. Vad Jepsson kunde se hade mannen ej något i händerna. På grund av den uppkommna situationen tvekade Jepsson ett ögonblick på om han skulle skynda ner till den skadadee eller om han skulle förfölja gärningsmannen.

Det blev så att han skyndade efter gärningsmannen som då hade hunnit upp för alla trappor. Då Jeppsson kom upp för trapporna mötte han ett medelålders par som han frågade var mannen hade tagit vägen som de måste ha mött. Kvinnan som verkade vara från ett syderupeiskt land och var ca 35 - 40 år svarade att mannen försvunnit vidare nerför backen mot Regeringsgatan. Jeppsson fortsatte då neriör David Bagares gata men kunde ej se mannen igen. Därefter återvände Jepsson till Brottsplatsen och lämndde sina uppgifter till en ljushårig kvinnlig polis som då kommit till brottsplatsen. Jeppsson omtalar att han då fick reda på att den skjutne personen skulle ha vari statsminister Olof Palue,

Jeppssom omtalar vidare att han skall vara hemma under morgondagen om han behövs ytterliggare i ärendet. Telefonförhöret avslutat den 86-03-01 kl 01.25. Stockholm, ärimjouren som ovan.

Kenmad ilmatlanda Kennet Nordlander/Krinsp/KSB,