wpu.nu

Uppslag:E19-00-E

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
19-00-E
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Anna Hage bereddes på egen begäran, tillfälle att läsa igenom de av henne lämnade förhörsutsagorna då hon ej tidigare beretts tillfälle att göra detta. Efter genomläsningen uppgav Hage att hon ej hade något som hon ville ändra eller komplettera.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-04-25 10:00
Avslutat


Dag och tid som ovan bereddes Anna Hage, på egen begäran, tillfälle att läsa igenom de av henne lämnade förhörsutsagorna.

Hon hade, enligt egen uppgift, ej tidigare beretts tillfälle att göra detta.

Efter genomläsningen uppgav Hage att hon ej hade något som hon ville ändra eller komplettera.

Pol-1988-04-25 1000 E19-00-E Förhör med Anna Hage.pdf

Pol-1988-04-25 1000 E19-00-E Förhör med Anna Hage.pdf

Dag och tid som ovan bereddes Anna Hage, på egen begäran, tillfälle att läsa igenom de av henne lämnade förhörsutsagorna.

Hon hade, enligt egen uppgift, ej tidigare beretts tillfälle att göra detta.

Efter genomläsningen uppgav Hage att hon ej hade något som hon ville ändra eller komplettera.