wpu.nu

Uppslag:E19-00-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
19-00-A
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Om biobesök på Filmstaden. Fick skjuts av Åke Larsson med kamrater. Under färd norrut på Sveavägen, vid mordplatsen, såg Anna Hage mordet. Iakttagelse av gärningsmannen. Ytterligare uppgifter om händelser på mordplatsen och signalementsuppgifter.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-03 17:45
Avslutat


Uppföljning av tips E 19

Såsom Anna tidigare uppgivit lämnade hon och väninnan Karin Johansson Filmstaden vid 23 -tiden.

Kort efter sammanträffade de på Norrlandsgatan med tre kamrater Åke Larsson, tel: , Elisabeth Johansson tel: och Cilla som åkte bil.

Anna Hage och Karin Johansson fick löfte om skjuts till Centralstationen och de tog plats i bilen på sätt att Anna Hage satte sig längst till höger i baksätet och med Karin Johansson till vänster om sig. Till vänster i baksätet satt Cilla.

Bilen fördes av Åke Larsson som till höger om sig hade Elisabeth Johansson,

De körde från Norrlandsgatan till Sveavägen och denna norrut. De passerade över Kungsgatan i vänster körfält och stannade för rött ljus vid korsningen med Tunnelgatan.

De stannade i vänster körfält för vidare tänkt färd Tunnelgatan västerut.

När de stannade var de enda bilen framför signalerna och de hade fritt siktfält åt höger.

Direkt som de stannat bilen tittade Anna Hage till höger. Hon såg en man som låg på högra sidan av Sveavägen, vid mynningen av Tunnelgatan. Hon fick uppfattningen att mannen just blivit liggande på marken när hon observerade honom.

Samtidigt som hon såg den liggande mannen såg hon en man som sprang in på Tunnelgatan - österut. Avståndet mellan männen när hon upptäckte dem uppskattar hon till 5-7 meter.

Anna Hage var just på väg ut ur bilen - hade och höll på att öppna dörren - när hon såg männen.

Hon noterade också att det stod en kioskliknande fyrkant en bit in på Tunnelgatan och den var så placerad att man kunde passera den på båda sidorna.

Det var relativt dålig belysning på gatan och det som mest lyste upp gatan var belysningen från färgaffären på Tunnelgatans norra sida.

Anna Hage såg den springande mannen i cirka 3-4 sekunder.

Pol-1986-03-01 0015 E19-00-A Förhör med Anna Hage.pdf

Pol-1986-03-01 0015 E19-00-A Förhör med Anna Hage.pdf

Uppföljning av tips E 19

Såsom Anna tidigare uppgivit lämnade hon och väninnan Karin Johansson Filmstaden vid 23 -tiden.

Kort efter sammanträffade de på Norrlandsgatan med tre kamrater Åke Larsson, tel: , Elisabeth Johansson tel: och Cilla som åkte bil.

Anna Hage och Karin Johansson fick löfte om skjuts till Centralstationen och de tog plats i bilen på sätt att Anna Hage satte sig längst till höger i baksätet och med Karin Johansson till vänster om sig. Till vänster i baksätet satt Cilla.

Bilen fördes av Åke Larsson som till höger om sig hade Elisabeth Johansson,

De körde från Norrlandsgatan till Sveavägen och denna norrut. De passerade över Kungsgatan i vänster körfält och stannade för rött ljus vid korsningen med Tunnelgatan.

De stannade i vänster körfält för vidare tänkt färd Tunnelgatan västerut.

När de stannade var de enda bilen framför signalerna och de hade fritt siktfält åt höger.

Direkt som de stannat bilen tittade Anna Hage till höger. Hon såg en man som låg på högra sidan av Sveavägen, vid mynningen av Tunnelgatan. Hon fick uppfattningen att mannen just blivit liggande på marken när hon observerade honom.

Samtidigt som hon såg den liggande mannen såg hon en man som sprang in på Tunnelgatan - österut. Avståndet mellan männen när hon upptäckte dem uppskattar hon till 5-7 meter.

Anna Hage var just på väg ut ur bilen - hade och höll på att öppna dörren - när hon såg männen.

Hon noterade också att det stod en kioskliknande fyrkant en bit in på Tunnelgatan och den var så placerad att man kunde passera den på båda sidorna.

Det var relativt dålig belysning på gatan och det som mest lyste upp gatan var belysningen från färgaffären på Tunnelgatans norra sida.

Anna Hage såg den springande mannen i cirka 3-4 sekunder.

Anna Hage uppfattade den springande mannen som medelålders, och av medellängd.

Han verkade bredaxlad och huvudet verkade för litet till kroppen.

Hon såg inte mannens händer och kan därför inte säga om han bar på någonting.

Eftersom han sprang med den kioskliknande fyrkanten som bakgrund uppfattad Anna Hage honom som mörk - mörk rock och mörkt hår.

Klädseln är hon ganska så säker på att mannen bar en 3/4 lång rock. Hon styrker detta med att ange att hon såg ljuset mellan hans vader men inte mellan låren när han sprang.

Hon menar att hade han haft en kort rock eller jacka borde hon ha sett ljuset mellan benen ända upp till grenen när han sprang.

Hon gjorde ingen iakttagelse om någon speciell fotbeklädnad.

Hon uppfattade honom som barhuvad.

Anna Hage bedömde det som att mannen sprang i linje rakt från den liggande mannen.

Hon tror inte att han tex kommit springande runt ett hörn, eftersom han då måste ha haft en annan placering i gatan. Hon är väldigt osäker, men tror att mannen sprang till vänster om den kioskliknande fyrkanten.

I samband med att Anna Hage steg ur bilen såg hon också en kvinna som stod intill den liggande mannen.

Vidare fanns där en yngling som uppehöll sig mannens huvud. De båda iakttagna höll på att "joxa" med den liggande mannen.

Ynglingen vid den liggande mannens huvud var klädd i en mellanblå midjejacka typ dunjacka och jeans. Han hade smalt ansikte och var mörkhårig.

Kvinnan som var med den liggande mannen pratade väldigt mycket, men Anna Hage kommer inte ihåg vad hon sade.

Anna Hage har inte varit på platsen sedan ovan beskrivna händelsen.

Beträffande Annas iakttagelser av den skadade mannen samt hennes hjälpåtgärder hänvisas till tidigare förhör. E19-00

Pol-1986-03-01 0015 E19-00-A Förhör med Anna Hage.pdf

Pol-1986-03-01 0015 E19-00-A Förhör med Anna Hage.pdf

Anna Hage uppfattade den springande mannen som medelålders, och av medellängd.

Han verkade bredaxlad och huvudet verkade för litet till kroppen.

Hon såg inte mannens händer och kan därför inte säga om han bar på någonting.

Eftersom han sprang med den kioskliknande fyrkanten som bakgrund uppfattad Anna Hage honom som mörk - mörk rock och mörkt hår.

Klädseln är hon ganska så säker på att mannen bar en 3/4 lång rock. Hon styrker detta med att ange att hon såg ljuset mellan hans vader men inte mellan låren när han sprang.

Hon menar att hade han haft en kort rock eller jacka borde hon ha sett ljuset mellan benen ända upp till grenen när han sprang.

Hon gjorde ingen iakttagelse om någon speciell fotbeklädnad.

Hon uppfattade honom som barhuvad.

Anna Hage bedömde det som att mannen sprang i linje rakt från den liggande mannen.

Hon tror inte att han tex kommit springande runt ett hörn, eftersom han då måste ha haft en annan placering i gatan. Hon är väldigt osäker, men tror att mannen sprang till vänster om den kioskliknande fyrkanten.

I samband med att Anna Hage steg ur bilen såg hon också en kvinna som stod intill den liggande mannen.

Vidare fanns där en yngling som uppehöll sig mannens huvud. De båda iakttagna höll på att "joxa" med den liggande mannen.

Ynglingen vid den liggande mannens huvud var klädd i en mellanblå midjejacka typ dunjacka och jeans. Han hade smalt ansikte och var mörkhårig.

Kvinnan som var med den liggande mannen pratade väldigt mycket, men Anna Hage kommer inte ihåg vad hon sade.

Anna Hage har inte varit på platsen sedan ovan beskrivna händelsen.

Beträffande Annas iakttagelser av den skadade mannen samt hennes hjälpåtgärder hänvisas till tidigare förhör. E19-00
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-03 00:00
Avslutat


Ovanstiende Såsom Anna tidigare uppgivit lämnade hon och väninnan Karin Johansson Filmstaden vid 23-tiden. Kort efter sammanträffade de på Norrlandsgatan med tre kamrater Ake Larsson, tel: 86 72 57, Elisabeth Johansson tel: 0755-390 74

Bom åkte bil. Anna och Karin fick löfte om akjuta till Centralstationen och de tog plats i bilen på sätt att Anna satte sig längst till höger i baksätet och med Karin till vänster om aig. Till vänster i baksätet satt Cilla. Bilen fördes av Åke som till höger om sig hade Elisabeth.

Levation De körde från Norrlandsgatan till Sveavägen och denna norrut. De passerade över Kungsgatan i vänster körfält och stannade för rött ljus vid koreningen med Tunnelgatan. De stannade i vänster körfält för vidare tänkt färd Tunnelgatan västerut. När de stannade var de enda bilen framför signalerna och de hade fritt siktfält åt höger.

Direkt som de stannat bilen tittade Anna till höger. Hon såg en man som låg på högra sidan av Sveavägen, vid mynningen av Tunnelgatan. Hon fick uppfattningen att mannen just blivit lig ande på marken när hon observerade honom. Samtidigt som hon såg den liggande mannen såg hon en man Bom aparng in på Tunnelgatan österut. Avståndet mellan männen när hon upptäckte dem uppskattar hon till 5-7 meter. Anna var just på väg ut ur bilen hade och höll þå att öppna dörren - när hon såg männen. Hon noterade också att det stod en kioekliknande fyrkant en bit in på Tunnelgatan och den var så placerad att man kunde passera den på båda sidorna. Det var relativt dålig belysning på gatanooh det som mest lyste upp gatan var belysningen från färgaffären på Tunnalgatane norra aida. Ann såg den springande mannen i oa

3-4 sekunder...

dok 560305

Pol-1986-03-03 E19-00-A Anna Hage.pdf

Pol-1986-03-03 E19-00-A Anna Hage.pdf

Ovanstiende Såsom Anna tidigare uppgivit lämnade hon och väninnan Karin Johansson Filmstaden vid 23-tiden. Kort efter sammanträffade de på Norrlandsgatan med tre kamrater Ake Larsson, tel: 86 72 57, Elisabeth Johansson tel: 0755-390 74

Bom åkte bil. Anna och Karin fick löfte om akjuta till Centralstationen och de tog plats i bilen på sätt att Anna satte sig längst till höger i baksätet och med Karin till vänster om aig. Till vänster i baksätet satt Cilla. Bilen fördes av Åke som till höger om sig hade Elisabeth.

Levation De körde från Norrlandsgatan till Sveavägen och denna norrut. De passerade över Kungsgatan i vänster körfält och stannade för rött ljus vid koreningen med Tunnelgatan. De stannade i vänster körfält för vidare tänkt färd Tunnelgatan västerut. När de stannade var de enda bilen framför signalerna och de hade fritt siktfält åt höger.

Direkt som de stannat bilen tittade Anna till höger. Hon såg en man som låg på högra sidan av Sveavägen, vid mynningen av Tunnelgatan. Hon fick uppfattningen att mannen just blivit lig ande på marken när hon observerade honom. Samtidigt som hon såg den liggande mannen såg hon en man Bom aparng in på Tunnelgatan österut. Avståndet mellan männen när hon upptäckte dem uppskattar hon till 5-7 meter. Anna var just på väg ut ur bilen hade och höll þå att öppna dörren - när hon såg männen. Hon noterade också att det stod en kioekliknande fyrkant en bit in på Tunnelgatan och den var så placerad att man kunde passera den på båda sidorna. Det var relativt dålig belysning på gatanooh det som mest lyste upp gatan var belysningen från färgaffären på Tunnalgatane norra aida. Ann såg den springande mannen i oa

3-4 sekunder...

dok 560305

har inte varit på platsen

M


uppfattade den springande mannen som medelålders och av medellängd. verkade bredaxlad och huvdet verkade för litet till kroppen. Hon såg mannens händer och kan därför inte säga om han bar på någonting. han sprang med den kioskliknande fyrkanten som bakgrund uppAnna honom som mörk mörk rock och mörkt hår. klädseln är hon ganska så säker på att mannen bar en 3/4 rock, Hon styrker detta med att ange att hon såg ljuset mellan hans men inte mellan låren när han sprang. Hon menar att hade han haft DEIN

kort rock eller jacka borde hon ha sett ljuset mellan benen ända upp grenet när han sprang. Hon gjorde ingen iakttagelse om aågon speciell . Hon uppfattade honom som barhuvad.

bedömde det som att mannen sprang i linje rakt från den liggande . Hon tror inte att han teex kommit epringande runt ett hörn, han då måste ha haft en annan placering i gatan. Hon är väldigt , men tror att mannen sprang till vänster om den kiosklikmande .

.

som var med den liggande mannen pratade väldigt mycket, men kommer inte ihåg vad hon sade.

samband med att Anna steg ur bilen såg hon också en kvinna som stod den liggande mannen. Vidare fanns där en yngling som uppehöll sig mannens huvud. De båda iakttagna höll på att "joxa" med den liggande . Ynglingen vid den liggande mannens huvud var klädd i en mellanmidjejacka typ dunjacka och jeans. Han hade smalt ansikte och var

ovan beskrivna händelse. DIY &

Annas iakttagelser av den skadade mannen samt hennes hjälphänvisas till tidigare förhör.

Ex Till original părm ii nr.folid)

Pol-1986-03-03 E19-00-A Anna Hage.pdf

Pol-1986-03-03 E19-00-A Anna Hage.pdf

har inte varit på platsen

M


uppfattade den springande mannen som medelålders och av medellängd. verkade bredaxlad och huvdet verkade för litet till kroppen. Hon såg mannens händer och kan därför inte säga om han bar på någonting. han sprang med den kioskliknande fyrkanten som bakgrund uppAnna honom som mörk mörk rock och mörkt hår. klädseln är hon ganska så säker på att mannen bar en 3/4 rock, Hon styrker detta med att ange att hon såg ljuset mellan hans men inte mellan låren när han sprang. Hon menar att hade han haft DEIN

kort rock eller jacka borde hon ha sett ljuset mellan benen ända upp grenet när han sprang. Hon gjorde ingen iakttagelse om aågon speciell . Hon uppfattade honom som barhuvad.

bedömde det som att mannen sprang i linje rakt från den liggande . Hon tror inte att han teex kommit epringande runt ett hörn, han då måste ha haft en annan placering i gatan. Hon är väldigt , men tror att mannen sprang till vänster om den kiosklikmande .

.

som var med den liggande mannen pratade väldigt mycket, men kommer inte ihåg vad hon sade.

samband med att Anna steg ur bilen såg hon också en kvinna som stod den liggande mannen. Vidare fanns där en yngling som uppehöll sig mannens huvud. De båda iakttagna höll på att "joxa" med den liggande . Ynglingen vid den liggande mannens huvud var klädd i en mellanmidjejacka typ dunjacka och jeans. Han hade smalt ansikte och var

ovan beskrivna händelse. DIY &

Annas iakttagelser av den skadade mannen samt hennes hjälphänvisas till tidigare förhör.

Ex Till original părm ii nr.folid)