wpu.nu

Uppslag:E20-01

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
20-01
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)


Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
E20-1 277 Protokoll fört över förhör Je? med Aina Lena Elisabeth Johansson, fd - '"`UNIQ--nowiki-000003EA-QINU`"', bor Orrstigen 6, 151 35 Södertälje, tfn 0755-390 74.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-03 12:10
Avslutat
1986-04-03 12:30


Protokoll fört över förhör med Aina Lena Elisabeth Johansson, föddd - , bor , Södertälje, tfn . Studerar vid Tälje gymnasium 2-årig ekonomisk linje.

Förhöret hållet torsdagen 1986-04-03 på kriminalavdelningens våldsrotel med början klockan 12:10 inför krinsp. Lars Jonsson utan tillgång till förhörsvittne.

Elisabeth Johansson var passagerare i Åke Larssons personbil mordkvällen 1986-02-28 .

Elisabeth berättar att hon tillsammans med Åke och en flicka som heter Cilla Anderstedt aktuell kväll besökte nioföreställningen på biografen Saga där dom såg filmen Morrhår & Ärtor. Filmen slutade omkring 22:30 .

Efter bion gick dom tillsammans till McDonalds och käkade varefter de vid 23:00 -tiden promenerar Kungsgatan in på Norrlandsgatan och någon gång efter 23:00 så sammanträffar Elisabeth med kompisarna Anna Hage och Karin Johansson.

Anna Hage och Carin Johansson befinner sig vid en telefonkiosk på Norrlandsgatan när dom träffar varandra.

Dom slår sedan följe till Åkes bil som är uppställd troligtvis på Jakobsbergsgatan. De tar plats i bilen och Åke sätter sig bakom ratten och Elisabeth sätter sig till höger i framsätet.

Anna Hage till höger i baksätet, Carin Johansson i mitten och Cilla Anderstedt till vänster i baksätet.

Åke kör sedan från Jakobsbergsgatan omkring 23:15 och för sedan bilen för Elisabeth okända gator fram till Sveavägen.

Åke kör sedan Sveavägen norrut. De har för avsikt att köra till restaurang Clock på Kungsgatan. Kungsgatan i närheten av Hötorget.

Åke kör Sveavägen mot Kungsgatan, konstaterar att man inte får företa vänstersväng i den

Pol-1986-04-03 E20-01 Förhör med Elisabeth Johansson.pdf

Pol-1986-04-03 E20-01 Förhör med Elisabeth Johansson.pdf

Protokoll fört över förhör med Aina Lena Elisabeth Johansson, föddd - , bor , Södertälje, tfn . Studerar vid Tälje gymnasium 2-årig ekonomisk linje.

Förhöret hållet torsdagen 1986-04-03 på kriminalavdelningens våldsrotel med början klockan 12:10 inför krinsp. Lars Jonsson utan tillgång till förhörsvittne.

Elisabeth Johansson var passagerare i Åke Larssons personbil mordkvällen 1986-02-28 .

Elisabeth berättar att hon tillsammans med Åke och en flicka som heter Cilla Anderstedt aktuell kväll besökte nioföreställningen på biografen Saga där dom såg filmen Morrhår & Ärtor. Filmen slutade omkring 22:30 .

Efter bion gick dom tillsammans till McDonalds och käkade varefter de vid 23:00 -tiden promenerar Kungsgatan in på Norrlandsgatan och någon gång efter 23:00 så sammanträffar Elisabeth med kompisarna Anna Hage och Karin Johansson.

Anna Hage och Carin Johansson befinner sig vid en telefonkiosk på Norrlandsgatan när dom träffar varandra.

Dom slår sedan följe till Åkes bil som är uppställd troligtvis på Jakobsbergsgatan. De tar plats i bilen och Åke sätter sig bakom ratten och Elisabeth sätter sig till höger i framsätet.

Anna Hage till höger i baksätet, Carin Johansson i mitten och Cilla Anderstedt till vänster i baksätet.

Åke kör sedan från Jakobsbergsgatan omkring 23:15 och för sedan bilen för Elisabeth okända gator fram till Sveavägen.

Åke kör sedan Sveavägen norrut. De har för avsikt att köra till restaurang Clock på Kungsgatan. Kungsgatan i närheten av Hötorget.

Åke kör Sveavägen mot Kungsgatan, konstaterar att man inte får företa vänstersväng i den

F: korsningen, varför han passerar över Kungsgatan, korsar Kungsgatan och lägger sig i vänsterfil för att företa vänster sväng vid korsningen Sveavägen & Tunnelgatan.

Åke stannar bilen för rött ljus i korsningen med Tunnelgatan. Vid aktuell tidpunkt har dom i bilen en bandspelare ganska högt påslagen med musik.


F: Elisabeth får jag fråga dig, vad är det som händer, vad är det du först reagerar inför när ni står här vid trafiksignalerna för rött ljus?

J: Åke han säger något om att nu är den någon fajt på gång och då tittar jag till där till höger...


F: Åke säger någonting först?

J: Ja, jag tror inte jag tittade bort, jag kanske satt och tittade bara runt omkring men han sa det att är det fajt på gång eller något sånt, då tittade jag och då får man det intrycket att det är några som står och bråkar, jag vet inte om, det är svårt, det var som om två stod och höll i varandra som man står så här och håller i kragen.


F: Du fick en känsla av att..,

J: Ja men det kom jag mer på efteråt, det är väl som jag ser det nu, som att dom står så här då men sen så kommer, tittar jag bort därifrån och ser någon springa över vägen, jag vet inte om det är han taxichauffören men det är någon som korsar i alla fall, om han kom från bilen eller något det vet jag inte men springer över vägen fram dit...


F: Han springer på Sveavägen alltså?

J: Över vid gatan där.


F: Där ni står alltså?

J: Ja framför oss kommer han och springer.


F: Han springer framför eran bil då, mot den här platsen?

J: Ja. Sen så...


F: Men det första du ser när du tittar bort snett till höger måste det bli då, det är att det uppehåller sig två personer där?

Pol-1986-04-03 E20-01 Förhör med Elisabeth Johansson.pdf

Pol-1986-04-03 E20-01 Förhör med Elisabeth Johansson.pdf

F: korsningen, varför han passerar över Kungsgatan, korsar Kungsgatan och lägger sig i vänsterfil för att företa vänster sväng vid korsningen Sveavägen & Tunnelgatan.

Åke stannar bilen för rött ljus i korsningen med Tunnelgatan. Vid aktuell tidpunkt har dom i bilen en bandspelare ganska högt påslagen med musik.


F: Elisabeth får jag fråga dig, vad är det som händer, vad är det du först reagerar inför när ni står här vid trafiksignalerna för rött ljus?

J: Åke han säger något om att nu är den någon fajt på gång och då tittar jag till där till höger...


F: Åke säger någonting först?

J: Ja, jag tror inte jag tittade bort, jag kanske satt och tittade bara runt omkring men han sa det att är det fajt på gång eller något sånt, då tittade jag och då får man det intrycket att det är några som står och bråkar, jag vet inte om, det är svårt, det var som om två stod och höll i varandra som man står så här och håller i kragen.


F: Du fick en känsla av att..,

J: Ja men det kom jag mer på efteråt, det är väl som jag ser det nu, som att dom står så här då men sen så kommer, tittar jag bort därifrån och ser någon springa över vägen, jag vet inte om det är han taxichauffören men det är någon som korsar i alla fall, om han kom från bilen eller något det vet jag inte men springer över vägen fram dit...


F: Han springer på Sveavägen alltså?

J: Över vid gatan där.


F: Där ni står alltså?

J: Ja framför oss kommer han och springer.


F: Han springer framför eran bil då, mot den här platsen?

J: Ja. Sen så...


F: Men det första du ser när du tittar bort snett till höger måste det bli då, det är att det uppehåller sig två personer där?

J: Ja det är det. Sen så då så ser jag att det ligger någon på gatan och då om det är Lisbet, det måste det nästan vara, sam springer några steg fram och tillbaka, ungefär som hon ropar på hjälp eller något, för det var lite så här spring fram och tillbaka, det kan ha varit att hon stod inte helt stilla, om det nu var hon, för det kom folk hela tiden, det kom några till framrusande, det blev så mycket spring.


F: Men den första bilden som du har, minnesbilden som du har, det är två personer som står upprätt, är det så eller?

J: Ja det där vet jag inte...


F: Är det diffust?

J: Ja, det som jag har kommit på efteråt men jag vet inte om det är Åke som har sagt något om att dom stod och höll i varandra men jag tror inte det, jag såg i alla fall när det låg någon nere och hon sprang och stod där...


F: Det såg du?

J: Ja.


F: Att det ligger någon på marken och att någon springer runt kring den här?

J: Ja så kommer det då den här killen och så kommer någon från andra hållet.


F: Så kommer en kille och springer framför eran bil på Sveavägen och till den här platsen. Ser du någon annan person, någon som kan ha haft meddet här att göra som springer från platsen?

J: Nej.


F: Det gör du inte?

J: Nej. Jag såg ingenting...


F: Ingen annan som tycktes ha med den här händelsen att göra?

J: Nej....


F: Gick du ur bilen sedan?

J: Nej.


F: Satt du kvar hela tiden?

J: Ja.


F: Du var aldrig framme vid den här platsen?

J: Nej.


F: Men det var några som gick ur er bil?

Pol-1986-04-03 E20-01 Förhör med Elisabeth Johansson.pdf

Pol-1986-04-03 E20-01 Förhör med Elisabeth Johansson.pdf

J: Ja det är det. Sen så då så ser jag att det ligger någon på gatan och då om det är Lisbet, det måste det nästan vara, sam springer några steg fram och tillbaka, ungefär som hon ropar på hjälp eller något, för det var lite så här spring fram och tillbaka, det kan ha varit att hon stod inte helt stilla, om det nu var hon, för det kom folk hela tiden, det kom några till framrusande, det blev så mycket spring.


F: Men den första bilden som du har, minnesbilden som du har, det är två personer som står upprätt, är det så eller?

J: Ja det där vet jag inte...


F: Är det diffust?

J: Ja, det som jag har kommit på efteråt men jag vet inte om det är Åke som har sagt något om att dom stod och höll i varandra men jag tror inte det, jag såg i alla fall när det låg någon nere och hon sprang och stod där...


F: Det såg du?

J: Ja.


F: Att det ligger någon på marken och att någon springer runt kring den här?

J: Ja så kommer det då den här killen och så kommer någon från andra hållet.


F: Så kommer en kille och springer framför eran bil på Sveavägen och till den här platsen. Ser du någon annan person, någon som kan ha haft meddet här att göra som springer från platsen?

J: Nej.


F: Det gör du inte?

J: Nej. Jag såg ingenting...


F: Ingen annan som tycktes ha med den här händelsen att göra?

J: Nej....


F: Gick du ur bilen sedan?

J: Nej.


F: Satt du kvar hela tiden?

J: Ja.


F: Du var aldrig framme vid den här platsen?

J: Nej.


F: Men det var några som gick ur er bil?

J: Anna och Carin, hon öppnade dörren, vi trodde då när någon föll ihop då trodde vi först att det var bråk sen så var det någon som sa att det kanske är någon som är sjuk, fått någon hjärtattack och bara fallit ihop men tror ju inte att det är någon som blir skjuten, något sånt fick vi inte för oss men då tyckte Anna att hon skulle hjälpa till då, släpp ut mig och så sprang dom ut då, så sa dom att vi kunde köra vidare då för vi stod ju mitt däruppe.


F: Ni stod mitt i vägen. Och det gjorde ni också, Åke körde iväg därifrån?

J: Ja när det blev grönt då men jag såg när Anna och Karin kommit fram dit, att hon stod och pratade men hon gjorde ingenting då, hon stod lite böjd där och pratade med dom där, då var han framme som gjorde konstgjord andning, det kanske var han som sprang fram men jag vet inte om han redan var där....


F: Men så vitt du kunde se så fanns det ingen som sprang från platsen?

J: Nej.


F: Hur upplevde du det här, hade det precis inträffat någonting då eller, när du såg alltså?

J: .......


F: Eller såg du att det var någonting som höll på att hända, förstår du vad jag menar?

J: Ja det var någonting där borta, vi trodde då att det var slagsmål och helt plötsligt så började folk springa.


F: Men du förstod inte vad som hade hänt?

J: Nej men vi trodde då att när vi körde iväg att det var någon som var sjuk.


F: Hörde du någon oväsen strax innan eller några smällar, några skott som avlossades?

J: Nej jag hörde dom inte.


F: Det hörde du inte. Lade du märke till någonting annat, personer, bilar eller någonting direkt före du lade märke till att det var någonting som hände här? Det var ingenting? Inga bilar bakom eller framför er?

J: Jo bilar var det ju bakom och framför men jag kommer inte

Pol-1986-04-03 E20-01 Förhör med Elisabeth Johansson.pdf

Pol-1986-04-03 E20-01 Förhör med Elisabeth Johansson.pdf

J: Anna och Carin, hon öppnade dörren, vi trodde då när någon föll ihop då trodde vi först att det var bråk sen så var det någon som sa att det kanske är någon som är sjuk, fått någon hjärtattack och bara fallit ihop men tror ju inte att det är någon som blir skjuten, något sånt fick vi inte för oss men då tyckte Anna att hon skulle hjälpa till då, släpp ut mig och så sprang dom ut då, så sa dom att vi kunde köra vidare då för vi stod ju mitt däruppe.


F: Ni stod mitt i vägen. Och det gjorde ni också, Åke körde iväg därifrån?

J: Ja när det blev grönt då men jag såg när Anna och Karin kommit fram dit, att hon stod och pratade men hon gjorde ingenting då, hon stod lite böjd där och pratade med dom där, då var han framme som gjorde konstgjord andning, det kanske var han som sprang fram men jag vet inte om han redan var där....


F: Men så vitt du kunde se så fanns det ingen som sprang från platsen?

J: Nej.


F: Hur upplevde du det här, hade det precis inträffat någonting då eller, när du såg alltså?

J: .......


F: Eller såg du att det var någonting som höll på att hända, förstår du vad jag menar?

J: Ja det var någonting där borta, vi trodde då att det var slagsmål och helt plötsligt så började folk springa.


F: Men du förstod inte vad som hade hänt?

J: Nej men vi trodde då att när vi körde iväg att det var någon som var sjuk.


F: Hörde du någon oväsen strax innan eller några smällar, några skott som avlossades?

J: Nej jag hörde dom inte.


F: Det hörde du inte. Lade du märke till någonting annat, personer, bilar eller någonting direkt före du lade märke till att det var någonting som hände här? Det var ingenting? Inga bilar bakom eller framför er?

J: Jo bilar var det ju bakom och framför men jag kommer inte

J: ihåg...


F: Inget speciellt?

J: Nej.


F: Ingenting som du har lagt på minnet?

J: Det var den där taxin men jag vet inte om jag såg den...


F: Vad var det?

J: Som jag lade märke till, taxin, den stod framför oss.


F: Den stod alltså framför er för rött ljus?

J: Ja jag tror det men det kan vara sånt där då, för det vet man ju att det är taxi med i allt det här ....


F: Det är lite osäkert?

J: Ja.


F: Så du har inte sett egentligen vad som hände, utan du har gjort dina iakttagelser precis efteråt och du har så vitt du minns inte sett någon som har sprungit ifrån platsen.

Elisabeth uppger att vare sig hon, Åke eller Cilla steg ur bilen vid det aktuella tillfället.

Dom satt hela tiden kvar i bilen och Åke körde, företog vänstersväng Tunnelgatan västerut när trafiksignalen slog om till grönt.

Efter den aktuella händelsen har hon på natten pratat med Anna i telefon och Anna har då berättat att det var statsminister Olof Palme som hade blivit mördad.

Anna har också sagt att hon i samband med den aktuella händelsen sett en man som sprungit från platsen, en mörkhårig hade hon uppfattat honom som. Hur det var med klädseln minns inte Elisabeth om Anna nämnde.

Elisabeth uppger att man i bilen hade bandspelaren ganska högt påslagen när man stod för rött ljus men hon kan inte säga att man direkt pratade med varandra utan det var mest musik då som var påslagen.

I varje fall gjorde hon inte någon iakttagelse av att skott avlossades.

Förhöret avslutas klockan 12:30 .


Stockholm som ovan

(Namnteckning)
Lars Jonsson
krinsp


I hörbara delar rätt avskrivet intygas:

(Namnteckning)
Cristina Lundin

Pol-1986-04-03 E20-01 Förhör med Elisabeth Johansson.pdf

Pol-1986-04-03 E20-01 Förhör med Elisabeth Johansson.pdf

J: ihåg...


F: Inget speciellt?

J: Nej.


F: Ingenting som du har lagt på minnet?

J: Det var den där taxin men jag vet inte om jag såg den...


F: Vad var det?

J: Som jag lade märke till, taxin, den stod framför oss.


F: Den stod alltså framför er för rött ljus?

J: Ja jag tror det men det kan vara sånt där då, för det vet man ju att det är taxi med i allt det här ....


F: Det är lite osäkert?

J: Ja.


F: Så du har inte sett egentligen vad som hände, utan du har gjort dina iakttagelser precis efteråt och du har så vitt du minns inte sett någon som har sprungit ifrån platsen.

Elisabeth uppger att vare sig hon, Åke eller Cilla steg ur bilen vid det aktuella tillfället.

Dom satt hela tiden kvar i bilen och Åke körde, företog vänstersväng Tunnelgatan västerut när trafiksignalen slog om till grönt.

Efter den aktuella händelsen har hon på natten pratat med Anna i telefon och Anna har då berättat att det var statsminister Olof Palme som hade blivit mördad.

Anna har också sagt att hon i samband med den aktuella händelsen sett en man som sprungit från platsen, en mörkhårig hade hon uppfattat honom som. Hur det var med klädseln minns inte Elisabeth om Anna nämnde.

Elisabeth uppger att man i bilen hade bandspelaren ganska högt påslagen när man stod för rött ljus men hon kan inte säga att man direkt pratade med varandra utan det var mest musik då som var påslagen.

I varje fall gjorde hon inte någon iakttagelse av att skott avlossades.

Förhöret avslutas klockan 12:30 .


Stockholm som ovan

(Namnteckning)
Lars Jonsson
krinsp


I hörbara delar rätt avskrivet intygas:

(Namnteckning)
Cristina Lundin