wpu.nu

Uppslag:E4426-00-D

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
4426-00-D
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-13 00:00
Avslutat


hörd kompletterande 1987-10-09 kl 12.00 av krinsp PaUL Johansson då det framkomnit via artikel i Aftonbladet att

kommit med ytterligare detaljer den man som gått efter Palme mordkvällen ( se tidigare förhör ).

berättade att han på årsdagen av mordet på Palme följt efter det tåg som utgick från Folkets hus och vidare till mordplatsen. Vid mordplatsen hade polisen satt upp ett staket i en cirkel. ställde sig på den norra sidan dvs. så att han hade ryggen åt * Grandhållet ". en stund fick se en man som stod på den östra delen av staketcirkeln så att han hade ryggen mot trapporna upp från Tunnelgatan. Mannen stodnärmast staketet med en kvinnlig polis bakom sig.

fick ögonkontakt med mannen och tyckte att mannens utseende bekant och erinrade sig att det var likt mannen han beskrivit från mordkvällen. Det som inte stände var att den här mannen hade hår och att han verkade något kortare än mannen på Sveavägen.

säger sig inte kunna vara säker på om det är samma man men kan heller utesluta det. en stund lämnade mannen platsen och gick mot Kungsgatan, efter men när mannen gick ner i tunnelbanan vid Kungsgatan-Sveavägens

x

Pol-1987-10-09 E4426-00-D Förhör-Alf-Lundin annan skanning.pdf

Pol-1987-10-09 E4426-00-D Förhör-Alf-Lundin annan skanning.pdf

hörd kompletterande 1987-10-09 kl 12.00 av krinsp PaUL Johansson då det framkomnit via artikel i Aftonbladet att

kommit med ytterligare detaljer den man som gått efter Palme mordkvällen ( se tidigare förhör ).

berättade att han på årsdagen av mordet på Palme följt efter det tåg som utgick från Folkets hus och vidare till mordplatsen. Vid mordplatsen hade polisen satt upp ett staket i en cirkel. ställde sig på den norra sidan dvs. så att han hade ryggen åt * Grandhållet ". en stund fick se en man som stod på den östra delen av staketcirkeln så att han hade ryggen mot trapporna upp från Tunnelgatan. Mannen stodnärmast staketet med en kvinnlig polis bakom sig.

fick ögonkontakt med mannen och tyckte att mannens utseende bekant och erinrade sig att det var likt mannen han beskrivit från mordkvällen. Det som inte stände var att den här mannen hade hår och att han verkade något kortare än mannen på Sveavägen.

säger sig inte kunna vara säker på om det är samma man men kan heller utesluta det. en stund lämnade mannen platsen och gick mot Kungsgatan, efter men när mannen gick ner i tunnelbanan vid Kungsgatan-Sveavägens

x
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-10-09 12:00
Avslutat


Lundin hörd kompletterande 1987–10-09 12:00 av krinsp Paul Johansson då det framkommit via artikel i Aftonbladet att Lundin kommit med ytterligare detaljer avseende den man som som gått efter Palme mordkvällen (se tidigare förhör).

Lundin berättade att han på årsdagen av mordet på Palme följt efter det tåg som utgick från Folkets hus och vidare till mordplatsen.

Vid mordplatsen hade polisen satt upp ett staket i en cirkel.

Lundin ställde sig på den norra sidan dvs, så att han hade ryggen åt "Grandhållet".

Efter en stund fick Lundin se en man som stod på den östra delen av staketcirkeln så att han hade ryggen mot trapporna upp från Tunnelgatan.

Mannen stod närmast staketet med en kvinnlig polis bakom sig.

Lundin fick ögonkontakt med mannen och Lundin tyckte att mannens utseende var bekant och erinrade sig att det var likt mannen han beskrivit från Sveavägen mordkvällen.

Det som inte stämde var att den här mannen hade kolsvart hår och att han verkade något kortare än mannen på Sveavägen.

Lundin säger sig inte kunna vara säker på om det är samme man men kan inte heller utesluta det.

Efter en stund lämnade mannen platsen och gick mot Kungsgatan. Lundin följde efter men där mannen gick ner i tunnelbanan vid Kungsgatan & Sveavägens

Pol-1987-10-09 1200 E4426-00-D Förhör med Alf Lundin med ytterligare detaljer om man som efterföljer makarna Palme.pdf

Pol-1987-10-09 1200 E4426-00-D Förhör med Alf Lundin med ytterligare detaljer om man som efterföljer makarna Palme.pdf

Lundin hörd kompletterande 1987–10-09 12:00 av krinsp Paul Johansson då det framkommit via artikel i Aftonbladet att Lundin kommit med ytterligare detaljer avseende den man som som gått efter Palme mordkvällen (se tidigare förhör).

Lundin berättade att han på årsdagen av mordet på Palme följt efter det tåg som utgick från Folkets hus och vidare till mordplatsen.

Vid mordplatsen hade polisen satt upp ett staket i en cirkel.

Lundin ställde sig på den norra sidan dvs, så att han hade ryggen åt "Grandhållet".

Efter en stund fick Lundin se en man som stod på den östra delen av staketcirkeln så att han hade ryggen mot trapporna upp från Tunnelgatan.

Mannen stod närmast staketet med en kvinnlig polis bakom sig.

Lundin fick ögonkontakt med mannen och Lundin tyckte att mannens utseende var bekant och erinrade sig att det var likt mannen han beskrivit från Sveavägen mordkvällen.

Det som inte stämde var att den här mannen hade kolsvart hår och att han verkade något kortare än mannen på Sveavägen.

Lundin säger sig inte kunna vara säker på om det är samme man men kan inte heller utesluta det.

Efter en stund lämnade mannen platsen och gick mot Kungsgatan. Lundin följde efter men där mannen gick ner i tunnelbanan vid Kungsgatan & Sveavägens

nordöstra hörn avbröt Lundin då han inte hade något SL-kort och ansåg att han inte kunde följa efter mannen ner i tunnelbanan.

Lundin tror att han i samband med tidigare förhör talat om att mannen på Sveavägen skulle ha något märke i ansiktet men att han då inte kunnat komma på vad det var.

När han nu fick se mannen på ettårsdagen konstaterade han att denne hade en "intryckning som om man trycker en näve mot kinden och det stannar kvar".


Eventuellt fanns där några ärr också. Detta skulle varit på den högra kinden. Detta stämmer med den återuppväckta bilden av mannes han mött på Sveavägen.

Enligt Lundin stämmer "ettårsmannen" till signalement väl med mannen från mordkvällen frånsett hårfärgen och eventuellt längden som nämnts.

Mannen hade varit iklädd en svart skinnjacka som räckte nedanför stussen vilket stämmer väl med iakttagelsen från mordkvällen.

Lundin tyckte att mannen hade sydländskt utseende, jugoslav eller dylikt.

Den kvinnliga polisen som stått bakom mannen hade varit lite knubbig eller kraftig.

Beträffande tidpunkten när Lundin såg "ettårsmannen" är han osäker men tippar på 17-18 -tiden.

Pol-1987-10-09 1200 E4426-00-D Förhör med Alf Lundin med ytterligare detaljer om man som efterföljer makarna Palme.pdf

Pol-1987-10-09 1200 E4426-00-D Förhör med Alf Lundin med ytterligare detaljer om man som efterföljer makarna Palme.pdf

nordöstra hörn avbröt Lundin då han inte hade något SL-kort och ansåg att han inte kunde följa efter mannen ner i tunnelbanan.

Lundin tror att han i samband med tidigare förhör talat om att mannen på Sveavägen skulle ha något märke i ansiktet men att han då inte kunnat komma på vad det var.

När han nu fick se mannen på ettårsdagen konstaterade han att denne hade en "intryckning som om man trycker en näve mot kinden och det stannar kvar".


Eventuellt fanns där några ärr också. Detta skulle varit på den högra kinden. Detta stämmer med den återuppväckta bilden av mannes han mött på Sveavägen.

Enligt Lundin stämmer "ettårsmannen" till signalement väl med mannen från mordkvällen frånsett hårfärgen och eventuellt längden som nämnts.

Mannen hade varit iklädd en svart skinnjacka som räckte nedanför stussen vilket stämmer väl med iakttagelsen från mordkvällen.

Lundin tyckte att mannen hade sydländskt utseende, jugoslav eller dylikt.

Den kvinnliga polisen som stått bakom mannen hade varit lite knubbig eller kraftig.

Beträffande tidpunkten när Lundin såg "ettårsmannen" är han osäker men tippar på 17-18 -tiden.