wpu.nu

Uppslag:E4426-00-F

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
4426-00-F
Registrerat
1989-03-02
Ad acta
1994-08-16
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-16 00:00
Avslutat


Torsdagen 1989-02-16 10:20 kom Lundin, Alf, pnr, - , till RK-A-2.

Lundin var kallad för att delta i en konfrontation.

Innan Lundin fick ta del av konfrontationen överlämnade han ett brev till krinsp Lars Hamrén.

Lundin ville att "Palmeutredningen" skall ta del av brevet innan han tog del av konfrontationen.

I anledning av brevets innehåll hölls ett nytt förhör med Lundin.

Se separat förhör hållet 1989-02-16 .

Se bifogat brev från Lundin.

Stockholm 1989-02-16 .


(Namnteckning)
Krinsp, Lennart Gustafsson.

Pol-1989-02-16 E4426-00-F PM om brev av Alf Lundin om gärningsmannen som mördade Olof Palme.pdf

Pol-1989-02-16 E4426-00-F PM om brev av Alf Lundin om gärningsmannen som mördade Olof Palme.pdf

Torsdagen 1989-02-16 10:20 kom Lundin, Alf, pnr, - , till RK-A-2.

Lundin var kallad för att delta i en konfrontation.

Innan Lundin fick ta del av konfrontationen överlämnade han ett brev till krinsp Lars Hamrén.

Lundin ville att "Palmeutredningen" skall ta del av brevet innan han tog del av konfrontationen.

I anledning av brevets innehåll hölls ett nytt förhör med Lundin.

Se separat förhör hållet 1989-02-16 .

Se bifogat brev från Lundin.

Stockholm 1989-02-16 .


(Namnteckning)
Krinsp, Lennart Gustafsson.

ENSKEDE 1989-02-15

SPANINGSLEDNINGEN


Detta skrivs innan konfrontationen som äger rum Torsdagen 1989-02-16 i Polishuset Bergsgatan 52, klockan 10:30 .

Det var samma person som jag mötte vid bion Grand som avlossade skottet på Sveavägen & Tunnelgatan 1986-02-28 .

Varför jag ej talat om detta förrän nu är bland annat när jag såg mordet blev jag livrädd trodde att det var terrorister som låg bakom mordet. (jag tänkte först och främst på min egen säkerhet).

Med vänlig hälsning


(Namnteckning)
Alf Lundin

Pol-1989-02-16 E4426-00-F PM om brev av Alf Lundin om gärningsmannen som mördade Olof Palme.pdf

Pol-1989-02-16 E4426-00-F PM om brev av Alf Lundin om gärningsmannen som mördade Olof Palme.pdf

ENSKEDE 1989-02-15

SPANINGSLEDNINGEN


Detta skrivs innan konfrontationen som äger rum Torsdagen 1989-02-16 i Polishuset Bergsgatan 52, klockan 10:30 .

Det var samma person som jag mötte vid bion Grand som avlossade skottet på Sveavägen & Tunnelgatan 1986-02-28 .

Varför jag ej talat om detta förrän nu är bland annat när jag såg mordet blev jag livrädd trodde att det var terrorister som låg bakom mordet. (jag tänkte först och främst på min egen säkerhet).

Med vänlig hälsning


(Namnteckning)
Alf Lundin