wpu.nu

Uppslag:E4426-00-G

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
4426-00-G
Registrerat
1989-03-02
Ad acta
1994-08-16
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Konfrontation
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-16 10:32
Avslutat
1989-02-16 11:22


Rikspolisstyrelsen
Rikskriminalen
A-2


Den på video inspelade konfrontationsgruppen har samma deltagare som vid konfrontationen med Mårten Palme, "Grand-avsnittet" eller Martin Wesslèn, "Mordplatsen-avsnittet".

Den misstänkte  Christer Pettersson  bär dock nummerbricka 8.

Pol-1989-02-16 1032-1122 E4426-00-G Alf Lundin videokonfrontation med Christer Pettersson.pdf

Pol-1989-02-16 1032-1122 E4426-00-G Alf Lundin videokonfrontation med Christer Pettersson.pdf

Rikspolisstyrelsen
Rikskriminalen
A-2


Den på video inspelade konfrontationsgruppen har samma deltagare som vid konfrontationen med Mårten Palme, "Grand-avsnittet" eller Martin Wesslèn, "Mordplatsen-avsnittet".

Den misstänkte  Christer Pettersson  bär dock nummerbricka 8.

F: Ja, vi kan ta och sakta passera det avsnittet och kameran zoomar in dom i halvfigur, om det är det du avser?

L: Jag, vill ha ansiktet med, för det är två jag tvekar på.


F: Ja. Vi får spola tillbaka bandet ytterligare en bit. Och sedan får du säga till när du vill stanna bandet och vilka kommentarer du vill fälla. Och nu visas alltså hela konfrontationsgruppen samlad i helfigur och nu zoomar kameran in över gruppen i halvfigur.

L: Går det att zoma ja-, där från 6 och 8, så man ser båda samtidigt.


F: ja, vi har ....

L: Jag menar längre ifrån alltså, går det?


H: Näe, det gör det inte.

F: Det här är väl det enda tillfälle då vi på bandet kan visa 6:an och 8:an, så här separat.

L: Det går inte att få över hela bilden, om vi säger så, längre ifrån, som dom stod allihop?


F: Hela gruppen samlad?

L: Ja, men som är inriktad på 6 och 8 där.


H: Näe, det går inte.

L: Går inte det?


H: ....... Det blir på det här avståndet då.

L: Ja, stanna där, får vi-. Det går inte att komma närmare?


H: Näe, inte på det här viset. Näe, vi kan inte styra det.

L: Näe. Jag kan inte komma på nåt annat än att det är-, jag får se dom en gång till först, sakta.


F: Kameran zoomar nu in gruppen i halvfigur.

H. Man får stanna bilden nu, när dom kommer bägge två här.

F: Bilden fryses nu där 6:an, 7:an och 8:an är de centrala figurerna.

H: Mm.

L: Näe, det är 6:an.


F: Det är 6:an som du fastnar för?

L: Ja. Som jag-, ja, som lik-, känner igen.


F: Hur pass säker är du?

L: Ja, det är- Hundra procent kan man ju aldrig vara, men jag har tvekat mellan 6 och 8, men nu-. Och se hela ansiktsformen och så. Frisyren och så kroppsbyggnaden där. och halsen och allting. Så ....... hakan där, det är ungefär

Pol-1989-02-16 1032-1122 E4426-00-G Alf Lundin videokonfrontation med Christer Pettersson.pdf

Pol-1989-02-16 1032-1122 E4426-00-G Alf Lundin videokonfrontation med Christer Pettersson.pdf

F: Ja, vi kan ta och sakta passera det avsnittet och kameran zoomar in dom i halvfigur, om det är det du avser?

L: Jag, vill ha ansiktet med, för det är två jag tvekar på.


F: Ja. Vi får spola tillbaka bandet ytterligare en bit. Och sedan får du säga till när du vill stanna bandet och vilka kommentarer du vill fälla. Och nu visas alltså hela konfrontationsgruppen samlad i helfigur och nu zoomar kameran in över gruppen i halvfigur.

L: Går det att zoma ja-, där från 6 och 8, så man ser båda samtidigt.


F: ja, vi har ....

L: Jag menar längre ifrån alltså, går det?


H: Näe, det gör det inte.

F: Det här är väl det enda tillfälle då vi på bandet kan visa 6:an och 8:an, så här separat.

L: Det går inte att få över hela bilden, om vi säger så, längre ifrån, som dom stod allihop?


F: Hela gruppen samlad?

L: Ja, men som är inriktad på 6 och 8 där.


H: Näe, det går inte.

L: Går inte det?


H: ....... Det blir på det här avståndet då.

L: Ja, stanna där, får vi-. Det går inte att komma närmare?


H: Näe, inte på det här viset. Näe, vi kan inte styra det.

L: Näe. Jag kan inte komma på nåt annat än att det är-, jag får se dom en gång till först, sakta.


F: Kameran zoomar nu in gruppen i halvfigur.

H. Man får stanna bilden nu, när dom kommer bägge två här.

F: Bilden fryses nu där 6:an, 7:an och 8:an är de centrala figurerna.

H: Mm.

L: Näe, det är 6:an.


F: Det är 6:an som du fastnar för?

L: Ja. Som jag-, ja, som lik-, känner igen.


F: Hur pass säker är du?

L: Ja, det är- Hundra procent kan man ju aldrig vara, men jag har tvekat mellan 6 och 8, men nu-. Och se hela ansiktsformen och så. Frisyren och så kroppsbyggnaden där. och halsen och allting. Så ....... hakan där, det är ungefär

L: som jag har, här en liten inbuktning också. Som jag så väl kommer ihåg och så blicken där.

Och så örat så här och så frisyrerna. Det var det som förvånade mig på 8:an också. Att han var så där slafsig i håret. han var rätt så vårdad i håret, då när jag såg han. Och så blicken där.


F: Så sammanfattningsvis, så kan vi säga då att i den här konfrontationsgruppen, är det då 6:an, som är den person som du anser mest vällikt?

L: Lite, som jag såg det ja, på morddagen.


F: Jaha. Har advokat Arne Liljeros någon fråga att ställa till Lundin?

LA: Jag har några frågor. Jo, jag vill fråga, kan du komma ihåg från vilket håll, du såg den här mannen? Bakifrån eller från sidan eller framifrån?

L: Då när jag kom, jag kom ju på Sveavägen vid kyrkmuren där först. Jag kom ifrån mordplatsen först, om-, från det hållet från Sergels Torg och gick mot Grand. Då kom jag till kyrkmuren, då fick jag ju se paret Palme och dom stod och pratade med ett annat par.

Och så när jag gått förbi Kammakargatan, så stod ju Palme där och sen kommer den här mannen bakom.

Då tittar jag, för jag hade den tanken att eftersom det var statsministern som var ute och gick, att dom skulle ha livvakter med sig, det är ju normalt, det brukar dom ju ha.

Då fick jag se den här människan där, så tittade jag på honom.

Då fick jag ju se, då var han åt vägen, om vi säger så, gick jag ju-, ja, såg ansiktet och hans högra sida såg jag mest och framsidan, alltså.


LA: Såg du framsidan av mannen?

L: Ja.


LA: Såg du framsidan av mannen?

L: Han kom ju emot mig, så jag kanske gick en halvmeter ifrån honom mötte mig. Vi möts två som vi möts.


LA: Men försvann mannen sedan eller hur pass-?

L: Sen gick jag ju, för jag tittade på honom bara för, jag tänkte ju på livvakter där, eftersom det var Palme som var ute och gick, det var ju inte normalt tyckte jag.

Så gick jag förbi och vände jag mig om och tittade och såg att han var ju bredaxlad och allting, en stor biff om vi säger så.


LA: Är det i det momentet du såg honom bakifrån då?

L: Då såg jag honom bak, ja.

Pol-1989-02-16 1032-1122 E4426-00-G Alf Lundin videokonfrontation med Christer Pettersson.pdf

Pol-1989-02-16 1032-1122 E4426-00-G Alf Lundin videokonfrontation med Christer Pettersson.pdf

L: som jag har, här en liten inbuktning också. Som jag så väl kommer ihåg och så blicken där.

Och så örat så här och så frisyrerna. Det var det som förvånade mig på 8:an också. Att han var så där slafsig i håret. han var rätt så vårdad i håret, då när jag såg han. Och så blicken där.


F: Så sammanfattningsvis, så kan vi säga då att i den här konfrontationsgruppen, är det då 6:an, som är den person som du anser mest vällikt?

L: Lite, som jag såg det ja, på morddagen.


F: Jaha. Har advokat Arne Liljeros någon fråga att ställa till Lundin?

LA: Jag har några frågor. Jo, jag vill fråga, kan du komma ihåg från vilket håll, du såg den här mannen? Bakifrån eller från sidan eller framifrån?

L: Då när jag kom, jag kom ju på Sveavägen vid kyrkmuren där först. Jag kom ifrån mordplatsen först, om-, från det hållet från Sergels Torg och gick mot Grand. Då kom jag till kyrkmuren, då fick jag ju se paret Palme och dom stod och pratade med ett annat par.

Och så när jag gått förbi Kammakargatan, så stod ju Palme där och sen kommer den här mannen bakom.

Då tittar jag, för jag hade den tanken att eftersom det var statsministern som var ute och gick, att dom skulle ha livvakter med sig, det är ju normalt, det brukar dom ju ha.

Då fick jag se den här människan där, så tittade jag på honom.

Då fick jag ju se, då var han åt vägen, om vi säger så, gick jag ju-, ja, såg ansiktet och hans högra sida såg jag mest och framsidan, alltså.


LA: Såg du framsidan av mannen?

L: Ja.


LA: Såg du framsidan av mannen?

L: Han kom ju emot mig, så jag kanske gick en halvmeter ifrån honom mötte mig. Vi möts två som vi möts.


LA: Men försvann mannen sedan eller hur pass-?

L: Sen gick jag ju, för jag tittade på honom bara för, jag tänkte ju på livvakter där, eftersom det var Palme som var ute och gick, det var ju inte normalt tyckte jag.

Så gick jag förbi och vände jag mig om och tittade och såg att han var ju bredaxlad och allting, en stor biff om vi säger så.


LA: Är det i det momentet du såg honom bakifrån då?

L: Då såg jag honom bak, ja.

LA: Vilket avstånd kan du själv ha varit på?

L: Jag kunde ju ha varit en-, ja, högst, ja, det är svårt att komma ihåg nu,det är så länge-, ja, högst fem meter. Efter alltså då när jag vände mig om och tittade, när jag gått förbi.


LA: Släppte du mannen med blicken sedan då?

L: Ja, sen gick jag ju-, Teatergatan ner eller vad heter det, Teatergatan, den hette Tegnérgatan.


LA: Den här mannen som du såg, hade han nån huvudbonad?

L: Näe, som jag kan minnas heller. Inte som jag minns.


LA: Vad kan klockan ha varit då

L: Ja, den kan ju ha varit-, det är ju svårt för mig att säga, för jag kommer ihåg, för jag bodde ju då på Dalagatan för det att personal-, jag jobbade inom Landstinget då. Då bodde jag då, såg jag Trygg och Hansa klocka där, borta på Trygg och Hansa där. Vad heter ....... mitt emot där, Klara Sjö, heter det vad?


LA: När du kom hem?

L: Näe, näe, näe. Först då när jag skulle gå och lägga mig, jag stängde av TV:n, det var bra på TV:n bland annat. Tänkte jag skulle gå ut och ta mig en promenad och kom så där ihåg, klockan var ungefär 20 i 11  (22:49) , då när jag gick hemifrån min-, jag såg den stora klockan på Trygg och Hansa där.


LA: Jo, men när du gjorde dom här iakttagelserna, vad .....

L: Ja, sen har jag ju beskrivit precis hur, vilka vägar jag har gått och då antar jag att dom har kollat upp det och-, så det var ju svårt för mig att säga tider, vad.


LA: Mm.

L Precis. Jag tar ju inte tid, när jag går runt en kvällspromenad. Jag kan ju bara säga dom tider, då när jag såg personer och så nåt klockslag kan jag inte säga.


LA: Kan du säga den här mannen du såg då bakom makarna Palme, om han hade mustasch eller ej?

L: Näe, inte vad jag minns.


LA: Du minns inte.

L: Ingen mustasch, vad jag minns. Och inget skägg heller vad jag kan minnas.


LA: Kommer du ihåg om vederbörande hade glasögon eller ej?

L: Näe, i det där sammanhanget-, jag sa i ett förhör i nåt sammanhang att

Pol-1989-02-16 1032-1122 E4426-00-G Alf Lundin videokonfrontation med Christer Pettersson.pdf

Pol-1989-02-16 1032-1122 E4426-00-G Alf Lundin videokonfrontation med Christer Pettersson.pdf

LA: Vilket avstånd kan du själv ha varit på?

L: Jag kunde ju ha varit en-, ja, högst, ja, det är svårt att komma ihåg nu,det är så länge-, ja, högst fem meter. Efter alltså då när jag vände mig om och tittade, när jag gått förbi.


LA: Släppte du mannen med blicken sedan då?

L: Ja, sen gick jag ju-, Teatergatan ner eller vad heter det, Teatergatan, den hette Tegnérgatan.


LA: Den här mannen som du såg, hade han nån huvudbonad?

L: Näe, som jag kan minnas heller. Inte som jag minns.


LA: Vad kan klockan ha varit då

L: Ja, den kan ju ha varit-, det är ju svårt för mig att säga, för jag kommer ihåg, för jag bodde ju då på Dalagatan för det att personal-, jag jobbade inom Landstinget då. Då bodde jag då, såg jag Trygg och Hansa klocka där, borta på Trygg och Hansa där. Vad heter ....... mitt emot där, Klara Sjö, heter det vad?


LA: När du kom hem?

L: Näe, näe, näe. Först då när jag skulle gå och lägga mig, jag stängde av TV:n, det var bra på TV:n bland annat. Tänkte jag skulle gå ut och ta mig en promenad och kom så där ihåg, klockan var ungefär 20 i 11  (22:49) , då när jag gick hemifrån min-, jag såg den stora klockan på Trygg och Hansa där.


LA: Jo, men när du gjorde dom här iakttagelserna, vad .....

L: Ja, sen har jag ju beskrivit precis hur, vilka vägar jag har gått och då antar jag att dom har kollat upp det och-, så det var ju svårt för mig att säga tider, vad.


LA: Mm.

L Precis. Jag tar ju inte tid, när jag går runt en kvällspromenad. Jag kan ju bara säga dom tider, då när jag såg personer och så nåt klockslag kan jag inte säga.


LA: Kan du säga den här mannen du såg då bakom makarna Palme, om han hade mustasch eller ej?

L: Näe, inte vad jag minns.


LA: Du minns inte.

L: Ingen mustasch, vad jag minns. Och inget skägg heller vad jag kan minnas.


LA: Kommer du ihåg om vederbörande hade glasögon eller ej?

L: Näe, i det där sammanhanget-, jag sa i ett förhör i nåt sammanhang att

L: nån person som hade glasögon, men om det var han, det kan jag inte säga till hundra procent. För det har jag gått och grubblat mycket, för jag såg glasögon nånstans i närheten, om det var nån person-.


LA: Men du är inte säker på det. .......

L: Att det var just han, men jag tror inte att det var han.


LA: Du tror inte det?

L: Näe. Men det kan ha varit nån annan person i närheten jag har sett med glasögon. Det kan jag inte svära hundraprocentigt.


LA: Den här mannen som vi har talat-, som du har sett här bakom, hade han-, - kan du säga nånting om hans ytterplagg, vad han hade på överkroppen?

L: Ytterplagg, det är ju en sån här liknande, ner till knäna eller trekvart eller nåt så, formen skulle jag villa ha nåt liknande som vi har i lumpen, sån där-, ja, vad heter, en vapenrock eller vad kallas det? Liknande form alltså. Mörk eller om det mörkblå eller mörkgrön, kan jag inte komma ihåg, men själva formen var jävligt lik.


LA: Slutade det ovanför knäna då?

L: Jaa, jag vill inte minnas precis, men jag-, det är ju så långt nu, men-, trekvart ungefär ner till knäna. Jag har för mig att en såg knäna, men det kan jag inte komma ihåg nu,


LA: Kommer du ihåg om mannen hade nånting i händerna?

L: Näe. Näe.


LA: Det hade han inte?

L: Han gick med händerna i fickorna, som han gick ju så här, om vi säger att han gick så här-, lite mer .............., så gick han nertryckt med händerna i de här fickorna. Där. Så det kan jag ju inte säga nåt annat.


LA: När du såg honom framifrån, då säger du att du var på ganska-, sa du att du var på ganska kort avstånd?

L: Ja, då var när jag gick förbi, nu precis som vi möts nästan två personer, när han går förbi. Det kunde ha varit en halvmeter, ja högst från mig mot körbanan, för det var rätt så nära körbanan där.


LA: Men betyder det här då att du såg mannen bara ett ögonblick eller?

L: Ja, det kan ju ha vart, ifrån då jag gått förbi Palme, innan jag kom fram till mannen, då hade jag ju det i huvudet, nån livvakt och jag tittade hela tiden. Från när jag ungefär gick förbi Palme och hade gått förbi han, tittade jag ju på han, självaste gången, för han gick ju lite egendomligt.

Pol-1989-02-16 1032-1122 E4426-00-G Alf Lundin videokonfrontation med Christer Pettersson.pdf

Pol-1989-02-16 1032-1122 E4426-00-G Alf Lundin videokonfrontation med Christer Pettersson.pdf

L: nån person som hade glasögon, men om det var han, det kan jag inte säga till hundra procent. För det har jag gått och grubblat mycket, för jag såg glasögon nånstans i närheten, om det var nån person-.


LA: Men du är inte säker på det. .......

L: Att det var just han, men jag tror inte att det var han.


LA: Du tror inte det?

L: Näe. Men det kan ha varit nån annan person i närheten jag har sett med glasögon. Det kan jag inte svära hundraprocentigt.


LA: Den här mannen som vi har talat-, som du har sett här bakom, hade han-, - kan du säga nånting om hans ytterplagg, vad han hade på överkroppen?

L: Ytterplagg, det är ju en sån här liknande, ner till knäna eller trekvart eller nåt så, formen skulle jag villa ha nåt liknande som vi har i lumpen, sån där-, ja, vad heter, en vapenrock eller vad kallas det? Liknande form alltså. Mörk eller om det mörkblå eller mörkgrön, kan jag inte komma ihåg, men själva formen var jävligt lik.


LA: Slutade det ovanför knäna då?

L: Jaa, jag vill inte minnas precis, men jag-, det är ju så långt nu, men-, trekvart ungefär ner till knäna. Jag har för mig att en såg knäna, men det kan jag inte komma ihåg nu,


LA: Kommer du ihåg om mannen hade nånting i händerna?

L: Näe. Näe.


LA: Det hade han inte?

L: Han gick med händerna i fickorna, som han gick ju så här, om vi säger att han gick så här-, lite mer .............., så gick han nertryckt med händerna i de här fickorna. Där. Så det kan jag ju inte säga nåt annat.


LA: När du såg honom framifrån, då säger du att du var på ganska-, sa du att du var på ganska kort avstånd?

L: Ja, då var när jag gick förbi, nu precis som vi möts nästan två personer, när han går förbi. Det kunde ha varit en halvmeter, ja högst från mig mot körbanan, för det var rätt så nära körbanan där.


LA: Men betyder det här då att du såg mannen bara ett ögonblick eller?

L: Ja, det kan ju ha vart, ifrån då jag gått förbi Palme, innan jag kom fram till mannen, då hade jag ju det i huvudet, nån livvakt och jag tittade hela tiden. Från när jag ungefär gick förbi Palme och hade gått förbi han, tittade jag ju på han, självaste gången, för han gick ju lite egendomligt.

LA: Jag menar i det momentet där du, så att säga, fäster ögonen på mannen ............ tid kan det ha varit ungefär, som du iakttar mannen framifrån?

L: Ja, det är svårt att säga, ja, några sekunder, en fem/tio sekunder kanske.


LA: Några sekunder .......... ..........

F: Har Lars Hamrén någon fråga?

H: Näe.

F: Då gör vi ett uppehåll i konfrontationen, klockan 11:20 .

Under det här uppehållet fick Lundin delgivit sig rättegångsbalken 23 kapitel 10 paragrafen, sista stycket och dess innebörd förklarad för sig.

Konfrontationsförhöret i dess helhet avslutas klockan 11:22 .

Stockholm dag som ovan


(Namnteckning)
Håkan Ström / krinsp.

Pol-1989-02-16 1032-1122 E4426-00-G Alf Lundin videokonfrontation med Christer Pettersson.pdf

Pol-1989-02-16 1032-1122 E4426-00-G Alf Lundin videokonfrontation med Christer Pettersson.pdf

LA: Jag menar i det momentet där du, så att säga, fäster ögonen på mannen ............ tid kan det ha varit ungefär, som du iakttar mannen framifrån?

L: Ja, det är svårt att säga, ja, några sekunder, en fem/tio sekunder kanske.


LA: Några sekunder .......... ..........

F: Har Lars Hamrén någon fråga?

H: Näe.

F: Då gör vi ett uppehåll i konfrontationen, klockan 11:20 .

Under det här uppehållet fick Lundin delgivit sig rättegångsbalken 23 kapitel 10 paragrafen, sista stycket och dess innebörd förklarad för sig.

Konfrontationsförhöret i dess helhet avslutas klockan 11:22 .

Stockholm dag som ovan


(Namnteckning)
Håkan Ström / krinsp.

Protokoll fört vid konfrontation med,

LUNDIN, ALF Elvin, född - .

Boende . Enskede, tfn .

Anställd vid Posten, Stockholm Klara, Klarabergsviadukten 63, Stockholm.

Konfrontationen är hållen torsdagen 1989-02-16 10:32 .

Konfrontationsplats är RK-A2:s lokaler, Kungsholmsgatan 37.

Konfrontationsledare: krinsp Håkan Ström och krinsp Lars Hamrén.

Konfrontationsvittne: advokat Arne Liljeros.


 Alf  Lundin skall i konfrontationsgruppen söka igenkänna den person, som promenerade cirka 15 meter bakom makarna Palme, på Sveavägens västra trottoar, strax norr om Kammakargatan, 1986-02-28 , vid 23:10 -tiden.

Konfrontationsgruppen är filmad på ett videoband, vilket uppspelas för Lundin.


F = Förhörsledare

H = krinsp Lars Hamrén

L = Lundin, Alf

LA = advokat Arne Liljeros


F: Innan vi startar det här bandet, så vill jag fråga dig, om du har sett några bilder av den person, som för närvarande är häktad för det här brottet?

L: Jag har, ur tidningar med svart ruta för.


F: Jaha.

L: Både i Aftonbladet och Expressen, dom har en sån där, ja, satt för ansiktet en svart ruta.

Pol-1989-02-16 1032-1122 E4426-00-G Alf Lundin videokonfrontation med Christer Pettersson.pdf

Pol-1989-02-16 1032-1122 E4426-00-G Alf Lundin videokonfrontation med Christer Pettersson.pdf

Protokoll fört vid konfrontation med,

LUNDIN, ALF Elvin, född - .

Boende . Enskede, tfn .

Anställd vid Posten, Stockholm Klara, Klarabergsviadukten 63, Stockholm.

Konfrontationen är hållen torsdagen 1989-02-16 10:32 .

Konfrontationsplats är RK-A2:s lokaler, Kungsholmsgatan 37.

Konfrontationsledare: krinsp Håkan Ström och krinsp Lars Hamrén.

Konfrontationsvittne: advokat Arne Liljeros.


 Alf  Lundin skall i konfrontationsgruppen söka igenkänna den person, som promenerade cirka 15 meter bakom makarna Palme, på Sveavägens västra trottoar, strax norr om Kammakargatan, 1986-02-28 , vid 23:10 -tiden.

Konfrontationsgruppen är filmad på ett videoband, vilket uppspelas för Lundin.


F = Förhörsledare

H = krinsp Lars Hamrén

L = Lundin, Alf

LA = advokat Arne Liljeros


F: Innan vi startar det här bandet, så vill jag fråga dig, om du har sett några bilder av den person, som för närvarande är häktad för det här brottet?

L: Jag har, ur tidningar med svart ruta för.


F: Jaha.

L: Både i Aftonbladet och Expressen, dom har en sån där, ja, satt för ansiktet en svart ruta.

F: Har du sett någon annan bild?

L: Näe, näe, näe.


F: Och då vill vi erinra dig, om vikten av att du nu under den här konfrontationen söker bortse ifrån vad du har sett, utan i stället hänför din iakttagelse till vad du såg 1986-02-28 .

L: Ja.


F: Då kan bandet startas.

Den här konfrontationsgruppen är filmad 1988-12-14 .

Konfrontationsgruppen består nu utav 12 personer, visas i helfigur.

Kameran zoomar därefter in konfrontationsdeltagarna, vilka visas i halvfigur.

Och vi vill att du sedan när de visas enskilt, kommenterar personerna i förhållande till den nummerbricka de bär.

Nu har kameran svept över samtliga 12 konfrontationsdeltagare.

Gruppen visas ånyo samlad i helfigur.

Och nu kommer konfrontationsdeltagare nummer 1 och du får fritt fälla kommentarer till vederbörande persons utseende, sätt att röra sig med mera. Har du någon kommentar till nummer 1?

L: Näe, det enda jag tycker på den bilden, är att han har för små ben. Han hade långa ben.


F: Är det någon likhet eller olikhet?

L: Ja, det är ju det-, om vi tittar på-, ja, det är svårt att säga, näsan kan ju vara väldigt vällikt. Och så har han kraftig-, kropp här.


F: Är det nånting som direkt är olikt?

L: Ja, det är ju-, han har ju inte det där med näsa-, vad-, kommer jag inte ihåg nåt. Mustasch i alla fall.


F: Därefter kommer nummer 2. Har du någon kommentar till nummer 2?

L: Jag menar att jag tycker att ansiktet är för litet.


F: Jaha. Finner du någon likhet?

L: Ja, det är ju längden.


F: Nån ytterligare kommentar till nummer 2?

L: Jaa, det är ju det här på sidan där lite, som jag kallar det för intryckt. Och så syntes hans .........

Pol-1989-02-16 1032-1122 E4426-00-G Alf Lundin videokonfrontation med Christer Pettersson.pdf

Pol-1989-02-16 1032-1122 E4426-00-G Alf Lundin videokonfrontation med Christer Pettersson.pdf

F: Har du sett någon annan bild?

L: Näe, näe, näe.


F: Och då vill vi erinra dig, om vikten av att du nu under den här konfrontationen söker bortse ifrån vad du har sett, utan i stället hänför din iakttagelse till vad du såg 1986-02-28 .

L: Ja.


F: Då kan bandet startas.

Den här konfrontationsgruppen är filmad 1988-12-14 .

Konfrontationsgruppen består nu utav 12 personer, visas i helfigur.

Kameran zoomar därefter in konfrontationsdeltagarna, vilka visas i halvfigur.

Och vi vill att du sedan när de visas enskilt, kommenterar personerna i förhållande till den nummerbricka de bär.

Nu har kameran svept över samtliga 12 konfrontationsdeltagare.

Gruppen visas ånyo samlad i helfigur.

Och nu kommer konfrontationsdeltagare nummer 1 och du får fritt fälla kommentarer till vederbörande persons utseende, sätt att röra sig med mera. Har du någon kommentar till nummer 1?

L: Näe, det enda jag tycker på den bilden, är att han har för små ben. Han hade långa ben.


F: Är det någon likhet eller olikhet?

L: Ja, det är ju det-, om vi tittar på-, ja, det är svårt att säga, näsan kan ju vara väldigt vällikt. Och så har han kraftig-, kropp här.


F: Är det nånting som direkt är olikt?

L: Ja, det är ju-, han har ju inte det där med näsa-, vad-, kommer jag inte ihåg nåt. Mustasch i alla fall.


F: Därefter kommer nummer 2. Har du någon kommentar till nummer 2?

L: Jag menar att jag tycker att ansiktet är för litet.


F: Jaha. Finner du någon likhet?

L: Ja, det är ju längden.


F: Nån ytterligare kommentar till nummer 2?

L: Jaa, det är ju det här på sidan där lite, som jag kallar det för intryckt. Och så syntes hans .........

F: Vi får be dig tala så högt och tydligt som möjligt.

L: Ja.


F: Nu kommer nummer 3. Har du någon kommentar till nummer 3?

L: Näe, det var ju gångstilen som var liknande, personen gick så där lite-, lufsigt.


F: Något annat? Nån direkt olikhet?

L: Ja, om vi nu frånser mustasch alltså, för det minns jag inte att han hade, men annars-, kan inte säga nåt.


F: Nu kommer nummer 4. Har du någon kommentar till nummer 4?

L: Näe.


F: Ingen kommentar alls?

L: Näe.


F: Nu kommer nummer 5. Har du någon kommentar till nummer 5?

L: Näej.


F: Ingen likhet eller olikhet, som du kan kommentera?

L: Det går så fort, när dom går runt så där.


F: Vi kommer sen att spela upp inledningen av det här bandet. och när du då har tittat på alla, så får du tala om, om det är några du vill titta extra noga på ännu en gång.

L: Mm.


F: Så du ska inte behöva känna dig stressad. Nu kommer nummer 6.

L: Det är ju den där haltande gången där.


F: Har du någon ytterligare kommentar till nummer 6? Någon likhet eller olikhet, som du lägger märke till?

L: Jaa, det är ju det där-, hela ansiktet där. Och så näsan där.


F: Nu kommer nummer 7. Har du någon kommentar till nummer 7?

L: Näe, det är ju det är att han är för klen, kan man säga. Hö, ja.


F: Något ytterligare? Ingen ytterligare kommentar till nummer 7?

L: Näe. Näe.

Pol-1989-02-16 1032-1122 E4426-00-G Alf Lundin videokonfrontation med Christer Pettersson.pdf

Pol-1989-02-16 1032-1122 E4426-00-G Alf Lundin videokonfrontation med Christer Pettersson.pdf

F: Vi får be dig tala så högt och tydligt som möjligt.

L: Ja.


F: Nu kommer nummer 3. Har du någon kommentar till nummer 3?

L: Näe, det var ju gångstilen som var liknande, personen gick så där lite-, lufsigt.


F: Något annat? Nån direkt olikhet?

L: Ja, om vi nu frånser mustasch alltså, för det minns jag inte att han hade, men annars-, kan inte säga nåt.


F: Nu kommer nummer 4. Har du någon kommentar till nummer 4?

L: Näe.


F: Ingen kommentar alls?

L: Näe.


F: Nu kommer nummer 5. Har du någon kommentar till nummer 5?

L: Näej.


F: Ingen likhet eller olikhet, som du kan kommentera?

L: Det går så fort, när dom går runt så där.


F: Vi kommer sen att spela upp inledningen av det här bandet. och när du då har tittat på alla, så får du tala om, om det är några du vill titta extra noga på ännu en gång.

L: Mm.


F: Så du ska inte behöva känna dig stressad. Nu kommer nummer 6.

L: Det är ju den där haltande gången där.


F: Har du någon ytterligare kommentar till nummer 6? Någon likhet eller olikhet, som du lägger märke till?

L: Jaa, det är ju det där-, hela ansiktet där. Och så näsan där.


F: Nu kommer nummer 7. Har du någon kommentar till nummer 7?

L: Näe, det är ju det är att han är för klen, kan man säga. Hö, ja.


F: Något ytterligare? Ingen ytterligare kommentar till nummer 7?

L: Näe. Näe.

F: Nu kommer nummer 8. Har du någon kommentar till nummer 8? Någon likhet eller olikhet, som du vill kommentera?

L: Det är ju-, blicken som är där. Och och ansiktet där.


F: Nu kommer nummer 9. Har du någon kommentar till nummer 9? Någon likhet eller olikhet, du vill kommentera? Någon kommentar till 9:an?

L: Ja, det var enda örat, men han stämmer ju inte, för dom var inte så utstående, vad jag lade märke till där.


F: Nu kommer nummer 10. Har du någon kommentar till nummer 10? Någon likhet eller olikhet, du vill kommentera? Någon kommentar till 10:an?

L: Neä.


F: Nu kommer nummer 11. Har du någon kommentar till nummer 11? Någon likhet eller olikhet, du vill kommentera? Någon kommentar? Någon kommentar till 11:an?

L: Rätt så likt ansiktet och allting, på honom där. Jag skulle vilja se den bilden sen, en gång till.


F: Och under tiden, har nummer 12 kommit in.

Någon kommentar till nummer 12? Någon likhet eller olikhet du vill kommentera? Någon kommentar till 12:an?

L: Njae.


F: Vi kommer att göra så att bandet kommer nu att spolas tillbaka, varefter ingressen där konfrotationsgruppen visas samlad i halvfigur kommer att visas. Och du får då tillfälle att tala om vilka personer, som du vill så att säga, titta närmare på.

L: Mm.


F: Vi har då även möjlighet, på din begäran, frysa bilden så att du får lite längre betänketid. Bandet har nu återspolats och startas från början. Och hela konfrontationsgruppen visas samlad i helfigur. Och strax kommer de att visas i halvfigur och du får då kommentera vilka du vill titta närmare på. Tala högt och tydligt.

L: Nummer 4:an där.

Pol-1989-02-16 1032-1122 E4426-00-G Alf Lundin videokonfrontation med Christer Pettersson.pdf

Pol-1989-02-16 1032-1122 E4426-00-G Alf Lundin videokonfrontation med Christer Pettersson.pdf

F: Nu kommer nummer 8. Har du någon kommentar till nummer 8? Någon likhet eller olikhet, som du vill kommentera?

L: Det är ju-, blicken som är där. Och och ansiktet där.


F: Nu kommer nummer 9. Har du någon kommentar till nummer 9? Någon likhet eller olikhet, du vill kommentera? Någon kommentar till 9:an?

L: Ja, det var enda örat, men han stämmer ju inte, för dom var inte så utstående, vad jag lade märke till där.


F: Nu kommer nummer 10. Har du någon kommentar till nummer 10? Någon likhet eller olikhet, du vill kommentera? Någon kommentar till 10:an?

L: Neä.


F: Nu kommer nummer 11. Har du någon kommentar till nummer 11? Någon likhet eller olikhet, du vill kommentera? Någon kommentar? Någon kommentar till 11:an?

L: Rätt så likt ansiktet och allting, på honom där. Jag skulle vilja se den bilden sen, en gång till.


F: Och under tiden, har nummer 12 kommit in.

Någon kommentar till nummer 12? Någon likhet eller olikhet du vill kommentera? Någon kommentar till 12:an?

L: Njae.


F: Vi kommer att göra så att bandet kommer nu att spolas tillbaka, varefter ingressen där konfrotationsgruppen visas samlad i halvfigur kommer att visas. Och du får då tillfälle att tala om vilka personer, som du vill så att säga, titta närmare på.

L: Mm.


F: Vi har då även möjlighet, på din begäran, frysa bilden så att du får lite längre betänketid. Bandet har nu återspolats och startas från början. Och hela konfrontationsgruppen visas samlad i helfigur. Och strax kommer de att visas i halvfigur och du får då kommentera vilka du vill titta närmare på. Tala högt och tydligt.

L: Nummer 4:an där.

F: Nummer 4.

L: Så är det 6:an där.


F: Nummer 6.

L: Och så den där 8:ans-.


F: Nummer 8.

L: Och 9. ja.


F: Nummer 9.

L: Och så 11:an.


F: Nummer 11. Då ska vi ta och spola fram bandet, så att du får tillfälle att granska de här fem personerna närmare. Och om det är så att du i något läge vill att vi ska frysa bilden, så att du kan granska den mer i lugn och ro, så är det bara för dig att säga till.

L: Ja.


F: Nu har bandet framspolats och nummer 4 har gjort entré. Ska vi frysa bilden där och du får tala om vad du finner för saker du fastnat för, om det är nånting som inte överensstämmer?

L: Det är ju örat som är och så näsa där och så. Fast själva frisyren där stämmer ju inte.


F: Är det något annat, likhet eller olikhet, som du finner?

L: Jag tycker han är för liten över axlarna och så midjan där.


F: Jaha.

L: Och så fråntar vi mustasch, för jag har inget minne av. Det är ju så på alla bilder.


F: Är det nåt mer du?

L: Ja, det är ju blicken, som en är tveksam.


F: Har du någon mer kommentar att fälla? På nummer 4.

L: Näe.


F: Då spolar vi fram bandet till nummer 6. Och nu kommer nummer 6 in.

Vad har du för kommentarer att fälla om nummer 6, vad är det som du fastnar för, samt om det finns nånting som inte överensstämmer.

L: Kan jag få framsidan frusen på nåt vis, så jag ser blicken där?


F: Bilden fryses nu så att 6:ans ansikte visas. .

L: Det är hela ansiktet som stämmer in där. Kan man få se hela honom sen längre ner, kropp mage och allt?

Pol-1989-02-16 1032-1122 E4426-00-G Alf Lundin videokonfrontation med Christer Pettersson.pdf

Pol-1989-02-16 1032-1122 E4426-00-G Alf Lundin videokonfrontation med Christer Pettersson.pdf

F: Nummer 4.

L: Så är det 6:an där.


F: Nummer 6.

L: Och så den där 8:ans-.


F: Nummer 8.

L: Och 9. ja.


F: Nummer 9.

L: Och så 11:an.


F: Nummer 11. Då ska vi ta och spola fram bandet, så att du får tillfälle att granska de här fem personerna närmare. Och om det är så att du i något läge vill att vi ska frysa bilden, så att du kan granska den mer i lugn och ro, så är det bara för dig att säga till.

L: Ja.


F: Nu har bandet framspolats och nummer 4 har gjort entré. Ska vi frysa bilden där och du får tala om vad du finner för saker du fastnat för, om det är nånting som inte överensstämmer?

L: Det är ju örat som är och så näsa där och så. Fast själva frisyren där stämmer ju inte.


F: Är det något annat, likhet eller olikhet, som du finner?

L: Jag tycker han är för liten över axlarna och så midjan där.


F: Jaha.

L: Och så fråntar vi mustasch, för jag har inget minne av. Det är ju så på alla bilder.


F: Är det nåt mer du?

L: Ja, det är ju blicken, som en är tveksam.


F: Har du någon mer kommentar att fälla? På nummer 4.

L: Näe.


F: Då spolar vi fram bandet till nummer 6. Och nu kommer nummer 6 in.

Vad har du för kommentarer att fälla om nummer 6, vad är det som du fastnar för, samt om det finns nånting som inte överensstämmer.

L: Kan jag få framsidan frusen på nåt vis, så jag ser blicken där?


F: Bilden fryses nu så att 6:ans ansikte visas. .

L: Det är hela ansiktet som stämmer in där. Kan man få se hela honom sen längre ner, kropp mage och allt?

F: Vi spolar tillbaka bandet, så att 6:an visas i helfigur. Är det ytterligare några kommentarer du kan fälla kring 6:an?

L: Ja, det är ju det att det stämmer precis med axlar och allting på han.


F: Är det nån olikhet, förutom då mustaschen som ....... där?

L: Näe, det är ..... näe. Jag skulle vilja se-, av 6:an inne i gången en gång till, om det går?


F: Vi spolar tillbaka bandet, så att Lundin får tillfälle att granska när 6:an går runt i lokalen. Har du någon kommentar angående sättet att röra sig?

L: Sättet-, han går ju precis så där haltande som jag minns.


F: Är det nånting som inte överensstämmer?

L: Ja, det är ju det där nu när han går, han lutar sig inte fram och så där. Men det tycker jag inte att det är nån av dom som gör.


F: Kan du sammanfatta ditt intryck utav 6:an?

L: Ja, vi kan väl säga så här att hela ansiktet och hela kroppen, rörelse. Det enda som inte stämmer på han, det är att han är-, ja, framåtlutande gång eller-, annars stämmer det bra på 6:an där. Och det var den som fick Ja, kontakt direkt när jag såg dom allihop att det var den. Men jag vill se 8:an och den andra först, innan-.


F: Ja, vi spolar fram bandet till nummer 8. Nu kommer nummer 8. Vad har du för kommentarer att fälla angående nummer 8, några likheter eller respektive diskvalificeringsgrunder finner du?

L: Det är -. han var inte så där rafsig och men-, om vi tittar på blicken, han har ju sån där dödande blick, hemsk blick. Och så örat stämmer ju på honom. Hela ansiktet stämmer ju, det är ju att det irriterar mig det där håret.


F: Vad är det i håret, som inte stämmer?

L: Så där rafsig, han var inte så där, han var mera välvårdad i håret.


F: Är det i övrigt några likheter eller olikheter?

L: Annars är likhet och så är det ju hans gång där, jävligt lik, han gick så där.. Gick så konstigt, så framåtlutad. Kan man få se hans gång, från början, en gång till?


F: Bandet tillbakaspolas nu, så att vi får se hur 8:an promenerar. Vad har du för kommentar att fälla, angående 8:ans sätt att röra sig?

Pol-1989-02-16 1032-1122 E4426-00-G Alf Lundin videokonfrontation med Christer Pettersson.pdf

Pol-1989-02-16 1032-1122 E4426-00-G Alf Lundin videokonfrontation med Christer Pettersson.pdf

F: Vi spolar tillbaka bandet, så att 6:an visas i helfigur. Är det ytterligare några kommentarer du kan fälla kring 6:an?

L: Ja, det är ju det att det stämmer precis med axlar och allting på han.


F: Är det nån olikhet, förutom då mustaschen som ....... där?

L: Näe, det är ..... näe. Jag skulle vilja se-, av 6:an inne i gången en gång till, om det går?


F: Vi spolar tillbaka bandet, så att Lundin får tillfälle att granska när 6:an går runt i lokalen. Har du någon kommentar angående sättet att röra sig?

L: Sättet-, han går ju precis så där haltande som jag minns.


F: Är det nånting som inte överensstämmer?

L: Ja, det är ju det där nu när han går, han lutar sig inte fram och så där. Men det tycker jag inte att det är nån av dom som gör.


F: Kan du sammanfatta ditt intryck utav 6:an?

L: Ja, vi kan väl säga så här att hela ansiktet och hela kroppen, rörelse. Det enda som inte stämmer på han, det är att han är-, ja, framåtlutande gång eller-, annars stämmer det bra på 6:an där. Och det var den som fick Ja, kontakt direkt när jag såg dom allihop att det var den. Men jag vill se 8:an och den andra först, innan-.


F: Ja, vi spolar fram bandet till nummer 8. Nu kommer nummer 8. Vad har du för kommentarer att fälla angående nummer 8, några likheter eller respektive diskvalificeringsgrunder finner du?

L: Det är -. han var inte så där rafsig och men-, om vi tittar på blicken, han har ju sån där dödande blick, hemsk blick. Och så örat stämmer ju på honom. Hela ansiktet stämmer ju, det är ju att det irriterar mig det där håret.


F: Vad är det i håret, som inte stämmer?

L: Så där rafsig, han var inte så där, han var mera välvårdad i håret.


F: Är det i övrigt några likheter eller olikheter?

L: Annars är likhet och så är det ju hans gång där, jävligt lik, han gick så där.. Gick så konstigt, så framåtlutad. Kan man få se hans gång, från början, en gång till?


F: Bandet tillbakaspolas nu, så att vi får se hur 8:an promenerar. Vad har du för kommentar att fälla, angående 8:ans sätt att röra sig?

L: Han gick så där konstigt och när vi ser blicken där, kan man få den fryst när han står -?


F: Vi kommer att spola tillbaka bandet och frysa.

L: Sen ja-, kan vi få sidan fryst så man ser?


F: 8:ans profilbild fryses. Dess vänstra sida.

L: Mm.


F: Vad är det för kommentar, du har att fälla angående profilen?

L: Det enda som är-, där på det där håret där, det är att han är ovårdad och det. Annars stämmer blicken och allt precis.


F: Ingen annan likhet eller olikhet, du kan kommentera?

L: Ja, det är ju hela kraft-, kraft, han har ju stor överkropp och långa ben. kan man få se benen också, fasen tänkte jag inte på mera mer än gången.


F: Bandet tillbakaspolas igen.

L: Näe. Stilen när han går stämmer ju så bra så här.


F: Vad är din sammanfattning, angående nummer 8?

L: Jaa. Att allt stämmer på honom, om vi frånser håret.


F: Allt stämmer, frånsett håret säger du. Du finner inga andra saker som inte stämmer då?

L: Ja, om vi frånser den där mustaschen, när det är så på alla.


F: Håret och mustaschen?

L: Ja.


F: I övrigt så finner du ingen olikhet?

L: Näe.


F: Vi fortsätter då med nummer 9.

Kassetten vändes.

F: Konfrontationen med Lundin återupptages efter det att kassettsidan vänts.

Och det är nummer 9 som visas och jag vill att du kommenterar den personens likheter, samt olikheter.

Ska vi frysa bilden där, så att Lundin får kommentera nummer 9?

L: Ja, det är ju-, ögonen stämmer ju inte, för han är inte så där-, stod ut så där bara, för dom syntes men dom ju inte ut så där hemskt.

Pol-1989-02-16 1032-1122 E4426-00-G Alf Lundin videokonfrontation med Christer Pettersson.pdf

Pol-1989-02-16 1032-1122 E4426-00-G Alf Lundin videokonfrontation med Christer Pettersson.pdf

L: Han gick så där konstigt och när vi ser blicken där, kan man få den fryst när han står -?


F: Vi kommer att spola tillbaka bandet och frysa.

L: Sen ja-, kan vi få sidan fryst så man ser?


F: 8:ans profilbild fryses. Dess vänstra sida.

L: Mm.


F: Vad är det för kommentar, du har att fälla angående profilen?

L: Det enda som är-, där på det där håret där, det är att han är ovårdad och det. Annars stämmer blicken och allt precis.


F: Ingen annan likhet eller olikhet, du kan kommentera?

L: Ja, det är ju hela kraft-, kraft, han har ju stor överkropp och långa ben. kan man få se benen också, fasen tänkte jag inte på mera mer än gången.


F: Bandet tillbakaspolas igen.

L: Näe. Stilen när han går stämmer ju så bra så här.


F: Vad är din sammanfattning, angående nummer 8?

L: Jaa. Att allt stämmer på honom, om vi frånser håret.


F: Allt stämmer, frånsett håret säger du. Du finner inga andra saker som inte stämmer då?

L: Ja, om vi frånser den där mustaschen, när det är så på alla.


F: Håret och mustaschen?

L: Ja.


F: I övrigt så finner du ingen olikhet?

L: Näe.


F: Vi fortsätter då med nummer 9.

Kassetten vändes.

F: Konfrontationen med Lundin återupptages efter det att kassettsidan vänts.

Och det är nummer 9 som visas och jag vill att du kommenterar den personens likheter, samt olikheter.

Ska vi frysa bilden där, så att Lundin får kommentera nummer 9?

L: Ja, det är ju-, ögonen stämmer ju inte, för han är inte så där-, stod ut så där bara, för dom syntes men dom ju inte ut så där hemskt.

F: Är det några andra likheter, respektive olikheter?

L: Nja, det är ju självaste frisyren där, var ju inte sån. Vad jag kan minnas. och så bli-, näe, men det är ju hakan liknar, men blicken, näe. Halsen och allt det där liknar.


F: är det nåt mer kommentarer du kan fälla angående 9:an?

L: Näe.


F: Då fortsätter vi fram till nummer 11, som du också har begärt att få skärskåda.

L: Jaa.


F: Bandet har nu spolats fram till nummer 11. Ska vi frysa bilden där, så att Lundin får tillfälle att kommentera nummer 11 i lugn och ro. Vad finner du för likheter, respektive olikheter?

L: Ja, det är ju hela ansiktet, det är ju likt. Men det är-, om du tittar på honom i blicken bland annat, är det ingen sån där som jag kallar för dödande blick, som man inte skulle vilja möta ute när det är mörkt.


F: Vad är det fler för likheter du finner?

L: Ja, det är ju hela ansiktet, till och med örat sitter ungefär såsom jag vill ha det. Och halsen och kraftig ..... över kroppen här.


F: Vad är det för olikheter du finner?

L: Ja, det är, om vi säger blicken. Och så finns inte det där på sidan, som jag vill ha, som har att göra med intryckning, som inte stämmer riktigt här.


F: Ansiktsformen är för rund med andra ord?

L: Ja, runt ja. att det hele ting


F: Något ytterligare, du vill säga?

L: Näe. Men där stämmer frisyren skapligt bra.


F: Jaha. Vill du se mer på nummer 11?

L: Näe, vi kan ta en gång till , hur hans gångstil är.


F: Har du någon kommentar att fälla angående 11:ans sätt att gå?

L: Näe, jag tycker inte att-, jag ser när han går att det stämmer inte såsom han gick.


F: Nu lämnar 11:an kameran. Och om vi skulle spola tillbaka bandet och låta dig titta på hela gruppen, så att vi kunde få en sammanfattande kommentar av dina intryck angåengde den här konfrontationsgruppen.

L: Jaa. Går det att få när dom står där allihop, i närbild när dom står där eller måste dom stå allihop, när dom står där på väggen, dom står ju allihop.

Pol-1989-02-16 1032-1122 E4426-00-G Alf Lundin videokonfrontation med Christer Pettersson.pdf

Pol-1989-02-16 1032-1122 E4426-00-G Alf Lundin videokonfrontation med Christer Pettersson.pdf

F: Är det några andra likheter, respektive olikheter?

L: Nja, det är ju självaste frisyren där, var ju inte sån. Vad jag kan minnas. och så bli-, näe, men det är ju hakan liknar, men blicken, näe. Halsen och allt det där liknar.


F: är det nåt mer kommentarer du kan fälla angående 9:an?

L: Näe.


F: Då fortsätter vi fram till nummer 11, som du också har begärt att få skärskåda.

L: Jaa.


F: Bandet har nu spolats fram till nummer 11. Ska vi frysa bilden där, så att Lundin får tillfälle att kommentera nummer 11 i lugn och ro. Vad finner du för likheter, respektive olikheter?

L: Ja, det är ju hela ansiktet, det är ju likt. Men det är-, om du tittar på honom i blicken bland annat, är det ingen sån där som jag kallar för dödande blick, som man inte skulle vilja möta ute när det är mörkt.


F: Vad är det fler för likheter du finner?

L: Ja, det är ju hela ansiktet, till och med örat sitter ungefär såsom jag vill ha det. Och halsen och kraftig ..... över kroppen här.


F: Vad är det för olikheter du finner?

L: Ja, det är, om vi säger blicken. Och så finns inte det där på sidan, som jag vill ha, som har att göra med intryckning, som inte stämmer riktigt här.


F: Ansiktsformen är för rund med andra ord?

L: Ja, runt ja. att det hele ting


F: Något ytterligare, du vill säga?

L: Näe. Men där stämmer frisyren skapligt bra.


F: Jaha. Vill du se mer på nummer 11?

L: Näe, vi kan ta en gång till , hur hans gångstil är.


F: Har du någon kommentar att fälla angående 11:ans sätt att gå?

L: Näe, jag tycker inte att-, jag ser när han går att det stämmer inte såsom han gick.


F: Nu lämnar 11:an kameran. Och om vi skulle spola tillbaka bandet och låta dig titta på hela gruppen, så att vi kunde få en sammanfattande kommentar av dina intryck angåengde den här konfrontationsgruppen.

L: Jaa. Går det att få när dom står där allihop, i närbild när dom står där eller måste dom stå allihop, när dom står där på väggen, dom står ju allihop.
Konfrontation
Kort sammanfattning
Dublett
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-26 00:00
Avslutat


his Hourd

Protokoll fört vid konfrontation med, LUNDIN, ALF Elvin, född 520211-5555. Boende Lingvägen 100, 6 tr. 122 45 Enskede, tfn 08-64 05 29. Antälld vid Posten, Stockholm Klara, Klarabergsviadukten 63, Stockholm. Konfrontationen är hållen torsdagen den 16 februari 1989 med början kl 10.32, Konfrontationsplats är RK-A2:s lokaler, Kungsholmsgatan 37. Konfrontationsledare: krinsp Håkan Ström och krinsp Lars Hamrén. Konfrontationsvittne: advokat Arne Liljeros.

Lundin skall i konfrontationsgruppen söka igenkänna den person, som promenerade cirka 15 meter bakom makarna Palme, på Sveavägens västra trottoar, strax norr om Kammakargatan, den 28 februari 1986, vid 23.10-tiden.

Konfrontationsgruppen är filmad på ett videoband, vilket uppspelas för Lundin.

F

.

H

krinsp Lars Hamrén

Förhörsledare Lundin, Alf

L

LA -

advokat Arne Liljeros

F.

L.

Innan vi startar det här bandet, så vill jag fråga dig, om du har sett några bilder av den person, som för närvarande är häktad för det här brottet? Jag har ur tidningar med svart ruta för. Jaha. Både i Aftonbladet och Expressen, dom har en sån där, ja, satt för ansiktet en svart ruta.

F.

L.

itylis ej om blanketten används som fortsattningsblad

Ex 1. Tild onginaparm (i ne-fold)

Pol-1989-02-26 E4426-00-G Alf Lundin.pdf

Pol-1989-02-26 E4426-00-G Alf Lundin.pdf

his Hourd

Protokoll fört vid konfrontation med, LUNDIN, ALF Elvin, född 520211-5555. Boende Lingvägen 100, 6 tr. 122 45 Enskede, tfn 08-64 05 29. Antälld vid Posten, Stockholm Klara, Klarabergsviadukten 63, Stockholm. Konfrontationen är hållen torsdagen den 16 februari 1989 med början kl 10.32, Konfrontationsplats är RK-A2:s lokaler, Kungsholmsgatan 37. Konfrontationsledare: krinsp Håkan Ström och krinsp Lars Hamrén. Konfrontationsvittne: advokat Arne Liljeros.

Lundin skall i konfrontationsgruppen söka igenkänna den person, som promenerade cirka 15 meter bakom makarna Palme, på Sveavägens västra trottoar, strax norr om Kammakargatan, den 28 februari 1986, vid 23.10-tiden.

Konfrontationsgruppen är filmad på ett videoband, vilket uppspelas för Lundin.

F

.

H

krinsp Lars Hamrén

Förhörsledare Lundin, Alf

L

LA -

advokat Arne Liljeros

F.

L.

Innan vi startar det här bandet, så vill jag fråga dig, om du har sett några bilder av den person, som för närvarande är häktad för det här brottet? Jag har ur tidningar med svart ruta för. Jaha. Både i Aftonbladet och Expressen, dom har en sån där, ja, satt för ansiktet en svart ruta.

F.

L.

itylis ej om blanketten används som fortsattningsblad

Ex 1. Tild onginaparm (i ne-fold)

L. som jag har, här en liten inbuktning också. Som jag så väl kommer ihåg och

så blicken där. Och så örat så här och så frisyrerna. Det var det som förvånade mig på 8:an också. Att han var så där slafsig i håret. han var rätt

så vårdad i håret, då när jag såg han. Och så blicken där. F. Så sammanfattningsvis, så kan vi säga då att i den här konfrontationsgruppen, är det då 6:an, som är den person som du anser mest vällikt? L. Lite, som jag såg det ja, på morddagen. F. Jaha. Har advokat Arne Liljeros någon fråga att ställa till Lundin? L. Jag har några frågor. Jo, jag vill fråga, kan du komma ihåg från vilket

håll, du dåg den här mannen? Bakifrån eller från sidan eller framifrån? LA. Då när jag kom, jag kom ju på Sveavägen vid kyrkmuren där först. Jag kom

ifrån mordplatsen först, om-, från det hållet från Sergels Torg och gick mot Grand. Då kom jag till kyrkmuren, då fick jag ju se paret Palme ach dom stod ocvh pratade med ett annat par. Ich så när jag gått förbi Kammakargatan, så stod ju falme där oeh sen kommer den här männen bakom. Då tittar jag, för jag hade den tanken att eftersom det var statsministern som var ute och gick, att dom skulle ha livvakter med sig, det är ju normalt, det brukar dom ju ha. Då fick jag se den här människan där, så tittade jag på honom. Då fick jag ju se, då var han åt vägen, om vi säger så, gick jag ju-, ja, såg ansiktet och hans högra sida såg jag mest och framsidan, alltså. 14. Såg du framsidan av mannen? L. Ja. LA. Såg du framsidan av mannen? L. hHan kom ju emot mig, så jag kanske gick en halvmeter ifrån honom mötte mig,

Vi möts två som vi möts. LA. Men försvann mannen sedan eller hur pass-? L. Sen gick jag ju, för jag tittade på honom bara för, jag tänkte ju på livvakter där, eftersom det var Palme sam var ute och gick, det var ju inte normalt tyckte jag. Så gick jag förbi och vände jag mig om och tittade och

såg att han var ju bredaxlad och allting, en stor biff om vi säger så. LA. Är det i det momentet du såg honom bakifrån då? L. Då såg jag honom bak, ja.

Tylls l om bcanketten anvands som fortsalining sbiad

Ex 1. Fill Orginalpärm li nr-följdi

Pol-1989-02-26 E4426-00-G Alf Lundin.pdf

Pol-1989-02-26 E4426-00-G Alf Lundin.pdf

L. som jag har, här en liten inbuktning också. Som jag så väl kommer ihåg och

så blicken där. Och så örat så här och så frisyrerna. Det var det som förvånade mig på 8:an också. Att han var så där slafsig i håret. han var rätt

så vårdad i håret, då när jag såg han. Och så blicken där. F. Så sammanfattningsvis, så kan vi säga då att i den här konfrontationsgruppen, är det då 6:an, som är den person som du anser mest vällikt? L. Lite, som jag såg det ja, på morddagen. F. Jaha. Har advokat Arne Liljeros någon fråga att ställa till Lundin? L. Jag har några frågor. Jo, jag vill fråga, kan du komma ihåg från vilket

håll, du dåg den här mannen? Bakifrån eller från sidan eller framifrån? LA. Då när jag kom, jag kom ju på Sveavägen vid kyrkmuren där först. Jag kom

ifrån mordplatsen först, om-, från det hållet från Sergels Torg och gick mot Grand. Då kom jag till kyrkmuren, då fick jag ju se paret Palme ach dom stod ocvh pratade med ett annat par. Ich så när jag gått förbi Kammakargatan, så stod ju falme där oeh sen kommer den här männen bakom. Då tittar jag, för jag hade den tanken att eftersom det var statsministern som var ute och gick, att dom skulle ha livvakter med sig, det är ju normalt, det brukar dom ju ha. Då fick jag se den här människan där, så tittade jag på honom. Då fick jag ju se, då var han åt vägen, om vi säger så, gick jag ju-, ja, såg ansiktet och hans högra sida såg jag mest och framsidan, alltså. 14. Såg du framsidan av mannen? L. Ja. LA. Såg du framsidan av mannen? L. hHan kom ju emot mig, så jag kanske gick en halvmeter ifrån honom mötte mig,

Vi möts två som vi möts. LA. Men försvann mannen sedan eller hur pass-? L. Sen gick jag ju, för jag tittade på honom bara för, jag tänkte ju på livvakter där, eftersom det var Palme sam var ute och gick, det var ju inte normalt tyckte jag. Så gick jag förbi och vände jag mig om och tittade och

såg att han var ju bredaxlad och allting, en stor biff om vi säger så. LA. Är det i det momentet du såg honom bakifrån då? L. Då såg jag honom bak, ja.

Tylls l om bcanketten anvands som fortsalining sbiad

Ex 1. Fill Orginalpärm li nr-följdi

LA. Vilket avstånd kan du själv ha varit på? L. Jag kunde ju ha varit en-, ja, högst, ja, det är svårt att komma ihåg nu,

det är så länge-, ja, högst fem meter. Efter alltså då när jag vände mig

om och tittade, när jag gått förbi. LA. Släppte du mannen med blicken sedan då? L. Ja, sen gick jag ju-, Teatergatan ner eller vad heter det, Teatergatan,

den hette Tegnergatan. LA. Den här mannen som du såg, hade han nån huvudbonad? L. Näe, som jag kan minnas heller. Inte som jag minns. LA. Vad kan klockan ha varit då 1. Ja, den kan ju ha varit-, det är ju svårt för mig att säga, för jag kommer

ihåg, för jag bodde ju då på Dalargatan för det att personal-, jag jobbade inom Landstinget då. Då bodde jag då, såg jag Trygg och Hansa klocka där, borta på Trygg och Hansa där. Vad heter

mitt emot där, Klara Sjö, heter det vad?

?

LA. När du kom hem?

. Näe, näe, näe. Först då när jag skulle gå och lägga mig, jag stängde av

TV:n, det var bra på TV:n bland annat. Tänkte jag skulle gå ut och ta mig en promenad och kom så där ihåg, klockan var ungefär 20 i 11, då när jag

gick hemifrån min-, jag såg den stora klockan på Trygg och Hansa där. LA. Jo, men när du gjorde dom här iakttagelserna, vad L. Ja, sen har jag ju beskrivit precis hur, vilka vägar jag har gått och då

antar jag att dom har kollat upp det och-, så det var ju svårt för mig att

säga tider, vad. LA. Mm. L. Precis. Jag tar ju inte tid, när jag går runt en kvällspromenad. Jag kan

ju bara säga dom tider, då när jag såg personer och så nåt klcokslag kan

jag inte säga. LA. Kan du säga den här mannen du såg då bakom makarna Palme, om han hade mustasch eller ej? L. Näe, inte vad jag minns. LA. Du minns inte. b, Ingen mustasch, vad jag minns. Och inget skägg heller vad jag kan LM. Kommer du ihåg om vederbörande hade glasögon eller ej? L. Näe, i det där sammanhanget-, jag sa i ett förhör i nåt sammanhang att

S.

ei om dlankollen anvanos son lonttnin 9300

Ex 1. Till Original parm (i np.följdi

Pol-1989-02-26 E4426-00-G Alf Lundin.pdf

Pol-1989-02-26 E4426-00-G Alf Lundin.pdf

LA. Vilket avstånd kan du själv ha varit på? L. Jag kunde ju ha varit en-, ja, högst, ja, det är svårt att komma ihåg nu,

det är så länge-, ja, högst fem meter. Efter alltså då när jag vände mig

om och tittade, när jag gått förbi. LA. Släppte du mannen med blicken sedan då? L. Ja, sen gick jag ju-, Teatergatan ner eller vad heter det, Teatergatan,

den hette Tegnergatan. LA. Den här mannen som du såg, hade han nån huvudbonad? L. Näe, som jag kan minnas heller. Inte som jag minns. LA. Vad kan klockan ha varit då 1. Ja, den kan ju ha varit-, det är ju svårt för mig att säga, för jag kommer

ihåg, för jag bodde ju då på Dalargatan för det att personal-, jag jobbade inom Landstinget då. Då bodde jag då, såg jag Trygg och Hansa klocka där, borta på Trygg och Hansa där. Vad heter

mitt emot där, Klara Sjö, heter det vad?

?

LA. När du kom hem?

. Näe, näe, näe. Först då när jag skulle gå och lägga mig, jag stängde av

TV:n, det var bra på TV:n bland annat. Tänkte jag skulle gå ut och ta mig en promenad och kom så där ihåg, klockan var ungefär 20 i 11, då när jag

gick hemifrån min-, jag såg den stora klockan på Trygg och Hansa där. LA. Jo, men när du gjorde dom här iakttagelserna, vad L. Ja, sen har jag ju beskrivit precis hur, vilka vägar jag har gått och då

antar jag att dom har kollat upp det och-, så det var ju svårt för mig att

säga tider, vad. LA. Mm. L. Precis. Jag tar ju inte tid, när jag går runt en kvällspromenad. Jag kan

ju bara säga dom tider, då när jag såg personer och så nåt klcokslag kan

jag inte säga. LA. Kan du säga den här mannen du såg då bakom makarna Palme, om han hade mustasch eller ej? L. Näe, inte vad jag minns. LA. Du minns inte. b, Ingen mustasch, vad jag minns. Och inget skägg heller vad jag kan LM. Kommer du ihåg om vederbörande hade glasögon eller ej? L. Näe, i det där sammanhanget-, jag sa i ett förhör i nåt sammanhang att

S.

ei om dlankollen anvanos son lonttnin 9300

Ex 1. Till Original parm (i np.följdi

L, nån person som hade glasögon, men om det var han, det kan jag inte säga

till hundra procent. För det har jag gått och grubblat mycket, för jag

såg glasögon nånstans i närheten, om det var nån personLA. Men du är inte säker på det. L. Att det var just han, men jag tror inte att det var han. LA. Du tror inte det? L. Näe. Men det kan ha varit nån annan person i närheten jag har sett med

glasögon. Det kan jag inte svära hundraprocentigt. LA. Den här mannen som vi har talat-, som du har sett här bakom, hade han-,

kan du säga nånting om hans ytterplagg, vad han hade på överkroppen? L. Ytterplagg, det är ju en sån här liknande, ner till knäna eller trekvart

eller nåt så, formen skulle jag villa ha nåt liknande som vi har i lumpen, sån där-, ja, vad heter, en vapenrock eller vad kallas det? Liknande form alltså. Mörk eller om det mörkblå eller mörkgrön, kan jag inte komma ihåg,

men själva formen var jävligt lik. LA: Slutade det ovanför knäna då? L. Jaa, jag vill inte minnas precis, men jag-, det är ju så långt nu, men-,

trekvart ungefär ner till knäna. Jag har för mig att en såg knäna, men det

kan jag inte komma ihåg nu. LA. Kommer du ihåg om mannen hade nånting i händerna? L. Näe. Näe. LA. Det hade han inte? L. Han gick med händerna i fickorna, som han gick ju så här, om vi säger att han gick så häs-, lite mer

så gick han nertryckt med händerna i de här fickorna. Där. Så det kan jag ju inte säga nåt annat. LA. När du såg honom framifrån, då säger du att du var på ganska-, sa du att

du var på ganska kort avstånd? 1. Ja, då var när jag gick förbi, nu precis som vi möts nästan två personer,

när han går förbi. Det kunde ha varit en halvmeter, ja högst från mig mot

körbanan, för det var rätt så nära körbanan där. LA. Men betyder det här då att du såg mannen bara ett ögonblick eller? L.

Ja, det kan ju ha vart, ifrån då jag gått förbi Palme, innan jag kom fram till mannen, då hade jag ju det i huvudet, nån livvakt och jag tittade hela tiden. Från när jag ungefär gick förbi Palm och hade gått förbi han, tittade jag ju på han, självaste gången, för han gick ju lite egendomligt.

......,

tytis ej om blanketten anvands som fortsattningsblad

Ex 1: Tid Onginalparm (i np-folja

Pol-1989-02-26 E4426-00-G Alf Lundin.pdf

Pol-1989-02-26 E4426-00-G Alf Lundin.pdf

L, nån person som hade glasögon, men om det var han, det kan jag inte säga

till hundra procent. För det har jag gått och grubblat mycket, för jag

såg glasögon nånstans i närheten, om det var nån personLA. Men du är inte säker på det. L. Att det var just han, men jag tror inte att det var han. LA. Du tror inte det? L. Näe. Men det kan ha varit nån annan person i närheten jag har sett med

glasögon. Det kan jag inte svära hundraprocentigt. LA. Den här mannen som vi har talat-, som du har sett här bakom, hade han-,

kan du säga nånting om hans ytterplagg, vad han hade på överkroppen? L. Ytterplagg, det är ju en sån här liknande, ner till knäna eller trekvart

eller nåt så, formen skulle jag villa ha nåt liknande som vi har i lumpen, sån där-, ja, vad heter, en vapenrock eller vad kallas det? Liknande form alltså. Mörk eller om det mörkblå eller mörkgrön, kan jag inte komma ihåg,

men själva formen var jävligt lik. LA: Slutade det ovanför knäna då? L. Jaa, jag vill inte minnas precis, men jag-, det är ju så långt nu, men-,

trekvart ungefär ner till knäna. Jag har för mig att en såg knäna, men det

kan jag inte komma ihåg nu. LA. Kommer du ihåg om mannen hade nånting i händerna? L. Näe. Näe. LA. Det hade han inte? L. Han gick med händerna i fickorna, som han gick ju så här, om vi säger att han gick så häs-, lite mer

så gick han nertryckt med händerna i de här fickorna. Där. Så det kan jag ju inte säga nåt annat. LA. När du såg honom framifrån, då säger du att du var på ganska-, sa du att

du var på ganska kort avstånd? 1. Ja, då var när jag gick förbi, nu precis som vi möts nästan två personer,

när han går förbi. Det kunde ha varit en halvmeter, ja högst från mig mot

körbanan, för det var rätt så nära körbanan där. LA. Men betyder det här då att du såg mannen bara ett ögonblick eller? L.

Ja, det kan ju ha vart, ifrån då jag gått förbi Palme, innan jag kom fram till mannen, då hade jag ju det i huvudet, nån livvakt och jag tittade hela tiden. Från när jag ungefär gick förbi Palm och hade gått förbi han, tittade jag ju på han, självaste gången, för han gick ju lite egendomligt.

......,

tytis ej om blanketten anvands som fortsattningsblad

Ex 1: Tid Onginalparm (i np-folja

LA. Jag menar i det momentet där du, så att säga, fäster ögonen på mannen

..... tid kan det ha varit ungefär, som du iakttar mannen framifrån? 1. Ja, det är svårt att säga, ja, några sekunder, en fem/tio sekunder kanske. LA. Några sekunder, F. Har Lars Hamrén någon fråga? H. Näe. F. Då gör vi ett uppehåll i konfrontationen, klockan 11.20.

Under det här uppehållet fick Lundin delvigit sig rättegångsbalken 23 kapitel 10$, sista stycket och dess innebörd förklarad för sig.

Konfrontationsförhöret i dess helhet avslutas klockan 11.22.

Shockholm dag som ovan

Hakan'ı'Ström/krinsp.

ej om blanketten används som tonsättningsblad

Ex 1: Till onginalparm (i nr-folidi

Pol-1989-02-26 E4426-00-G Alf Lundin.pdf

Pol-1989-02-26 E4426-00-G Alf Lundin.pdf

LA. Jag menar i det momentet där du, så att säga, fäster ögonen på mannen

..... tid kan det ha varit ungefär, som du iakttar mannen framifrån? 1. Ja, det är svårt att säga, ja, några sekunder, en fem/tio sekunder kanske. LA. Några sekunder, F. Har Lars Hamrén någon fråga? H. Näe. F. Då gör vi ett uppehåll i konfrontationen, klockan 11.20.

Under det här uppehållet fick Lundin delvigit sig rättegångsbalken 23 kapitel 10$, sista stycket och dess innebörd förklarad för sig.

Konfrontationsförhöret i dess helhet avslutas klockan 11.22.

Shockholm dag som ovan

Hakan'ı'Ström/krinsp.

ej om blanketten används som tonsättningsblad

Ex 1: Till onginalparm (i nr-folidi

F: Har du sett någon annan bild? L Näe, näe, näe, F. Och då vill vi erinra dig, om vikten av att du nu under den här konfrontationen söker bortse ifrån vad du har sett, utan i stället hänför din iakttagelse till vad du säg den 28 februari 1986. 1. Ja. F. Då kan bandet startas. Den här konfrontationsgruppen är filmad den 14 december 1988. Konfrontationsgruppen består nu utav 12 personer, visas i helfigur. Kameran zoomar därefter in konfrontationsdeltagarna, vilka visas i halvfigur, Och vi vill att du sedan när de visas enskilt, kormenterar personerna i förhållande till den nummerbricka de bär. Nu har kameran svept över samtliga 12 konfrontationsdeltagare. Gruppen visas ånyo samlad i helfigur. Och nu kommer konfrontationsdeltagare nummer 1 och du får fritt fälla kommentarer till vederbörande persons utseende, sätt att röra sig med mera. Har du någon kommentar till nummer 1? 6. Nãe, det enda jag tycker på den bilden, är att han har för små ben. Han Hade långa ben, F. Ar det någon likhet eller olikhet?
L: Ja, det är ju det-, om vi tittar på-, ja, det är svårt att säga, näsan kan ju vara väldigt vällikt. Och så har han kraftig-, kropp här.


F: Är det nånting som direkt är olikt?
L: Ja, det är ju-, han har ju inte det där med näsa-, vada, kommer jag inte ihåg nåt, Mustasch i alla fall.


F: Därefter kommer nummer 2. Hr du någon kommentar till nummer 2?
L: Jag menar att jag tycker att ansiktet är för litet.


F: Jaha. Finner du någon likhet? 1. Ja, det är ju längden. F. Nån ytterligare kommentar till nummer 2?
L. Jaa, det är ju det här på sidan där lite, som jag kallar det för intryckt.

Och så syntes hans

Alcm blanketten anyangg som fortsliningsblad.

Ex 1. Till originalpärm (i nr-folidi

Pol-1989-02-26 E4426-00-G Alf Lundin.pdf

Pol-1989-02-26 E4426-00-G Alf Lundin.pdf

F: Har du sett någon annan bild? L Näe, näe, näe, F. Och då vill vi erinra dig, om vikten av att du nu under den här konfrontationen söker bortse ifrån vad du har sett, utan i stället hänför din iakttagelse till vad du säg den 28 februari 1986. 1. Ja. F. Då kan bandet startas. Den här konfrontationsgruppen är filmad den 14 december 1988. Konfrontationsgruppen består nu utav 12 personer, visas i helfigur. Kameran zoomar därefter in konfrontationsdeltagarna, vilka visas i halvfigur, Och vi vill att du sedan när de visas enskilt, kormenterar personerna i förhållande till den nummerbricka de bär. Nu har kameran svept över samtliga 12 konfrontationsdeltagare. Gruppen visas ånyo samlad i helfigur. Och nu kommer konfrontationsdeltagare nummer 1 och du får fritt fälla kommentarer till vederbörande persons utseende, sätt att röra sig med mera. Har du någon kommentar till nummer 1? 6. Nãe, det enda jag tycker på den bilden, är att han har för små ben. Han Hade långa ben, F. Ar det någon likhet eller olikhet?
L: Ja, det är ju det-, om vi tittar på-, ja, det är svårt att säga, näsan kan ju vara väldigt vällikt. Och så har han kraftig-, kropp här.


F: Är det nånting som direkt är olikt?
L: Ja, det är ju-, han har ju inte det där med näsa-, vada, kommer jag inte ihåg nåt, Mustasch i alla fall.


F: Därefter kommer nummer 2. Hr du någon kommentar till nummer 2?
L: Jag menar att jag tycker att ansiktet är för litet.


F: Jaha. Finner du någon likhet? 1. Ja, det är ju längden. F. Nån ytterligare kommentar till nummer 2?
L. Jaa, det är ju det här på sidan där lite, som jag kallar det för intryckt.

Och så syntes hans

Alcm blanketten anyangg som fortsliningsblad.

Ex 1. Till originalpärm (i nr-folidi

F: Vi får be dig tala så högt och tydligt som möjligt.
L: Ja.


F: Nu kommer nummer 3. Har du någon kommentar till nummer 3?
L: Näe, det var ju gångstilen som var liknande, personen gick så där lite-, lufsigt.


F: Något annat? Nån direkt olikhet? 1. Ja, om vi nu frånser mustasch alltså, för det minns jag inte att han hade, men annars-, kan inte säga nåt. F. Nu kommer nummer 4. Har du någon kommentar till nummer 4? 1. Näe. F. Ingen kommentar alls? Näe.
L:


F: NŲ kommer nummer 5. Har du någon kommentar till nummer 5?
L: Näe j.


F: Ingen likhet eller olikhet, som du kan kommentera?
L: Det går så fort, när dom går runt så där. f. Vi kommer sen att spela upp inledningen av det här bandet. och när du då har tittat på alla, så får du tala om, om det är några du vill titta extra noga på ännu en gång. L. Mm.


F: Så du ska inte behöva känna dig stressad. Nu kommer nummer 6.
L: Det är ju den där haltande gången där.


F: Har du någon ytterligare kommentar till nummer 6? Någon likhet eller olikhet, som du lägger märke till?
L: Jaa, det är ju det där-, hela ansiktet där. Och så näsan där.


F: Nu kommer nummer 7. Har du någon kommentar till nummer 7?
L: Näe, det är ju det är att han är för klen, kan man säga. Hö, ja.


F: Något ytterligare? Ingen ytterligare kommentar till nummer 7? Näe. Näe. Irtis ei om blanketten används som fongattningabia Ex 1. Till originalparm (i nr-tolia)

Pol-1989-02-26 E4426-00-G Alf Lundin.pdf

Pol-1989-02-26 E4426-00-G Alf Lundin.pdf

F: Vi får be dig tala så högt och tydligt som möjligt.
L: Ja.


F: Nu kommer nummer 3. Har du någon kommentar till nummer 3?
L: Näe, det var ju gångstilen som var liknande, personen gick så där lite-, lufsigt.


F: Något annat? Nån direkt olikhet? 1. Ja, om vi nu frånser mustasch alltså, för det minns jag inte att han hade, men annars-, kan inte säga nåt. F. Nu kommer nummer 4. Har du någon kommentar till nummer 4? 1. Näe. F. Ingen kommentar alls? Näe.
L:


F: NŲ kommer nummer 5. Har du någon kommentar till nummer 5?
L: Näe j.


F: Ingen likhet eller olikhet, som du kan kommentera?
L: Det går så fort, när dom går runt så där. f. Vi kommer sen att spela upp inledningen av det här bandet. och när du då har tittat på alla, så får du tala om, om det är några du vill titta extra noga på ännu en gång. L. Mm.


F: Så du ska inte behöva känna dig stressad. Nu kommer nummer 6.
L: Det är ju den där haltande gången där.


F: Har du någon ytterligare kommentar till nummer 6? Någon likhet eller olikhet, som du lägger märke till?
L: Jaa, det är ju det där-, hela ansiktet där. Och så näsan där.


F: Nu kommer nummer 7. Har du någon kommentar till nummer 7?
L: Näe, det är ju det är att han är för klen, kan man säga. Hö, ja.


F: Något ytterligare? Ingen ytterligare kommentar till nummer 7? Näe. Näe. Irtis ei om blanketten används som fongattningabia Ex 1. Till originalparm (i nr-tolia)

F: Nu kommer nummer 8.
L:


F: Har du någon kommentar till nummer &? Någon likhet eller olikhet, som du vill kommentera? Det är ju-, blicken som är där. Och och ansiktet där, Nu kommer nummer 9. Har du någon kommentar till nummer 9? Någon likhet eller olikhet, du vill kommentera? Någon kommentar till 9:an? Ja, det var enda örat, men hon stänmer ju inte, för dom var inte så utstående, vad jag lade märke till där. Nu kommer nummer 10. Har du någon kommentar till nummer 10? Någon likhet eller olikhet, du vill kommentera? Någon kommentar till 10:an? Neä.
L: f. L.


F: Nu kommer nummer 11.
L:


F:
L:


F: Har du någon kommentar till nummer 11? Någon likhet eller olikhet, du vill kommentera? Någon kommentar? Någon kommentar till 11:an? Rätt så likt ansiktet och allting, på honom där. Jag skulle vilja se den bilden sen, en gång til
L: Och under tiden, har nummer 12 kommit in. Någon kommentar till nummer 12? Någon likhet eller olikhet du vill kommentera? Någon kommentar till 12:an? Njae. Vi komyner att göra så att bandet kommer nu att spolas tillbaka, varefter ingressen där konfrotationsgruppen visas samlad i halvfigur kommer att visas. Och du får då tillfälle att tala om vilka personer, som du vill så att säga, titta närmare på. Mm. Vi har då även möjlighet, på din begäran, frysa bilden så att du får lite längre be tänketid. Bandet har nu återspolats och startas från början. Och hela konfrontationsgruppen visas samlad i helfigur. Och strax kommer de att visas i halvfigur och du får då koinnentera vilka du vill titta närmare på. Jala högt och tydligt. Nummer 4:an där. L.


F:
L.

ej om blankellen anvande som iongattningsbad

Ex 1: Till originalparm (i nr-följd)

Pol-1989-02-26 E4426-00-G Alf Lundin.pdf

Pol-1989-02-26 E4426-00-G Alf Lundin.pdf

F: Nu kommer nummer 8.
L:


F: Har du någon kommentar till nummer &? Någon likhet eller olikhet, som du vill kommentera? Det är ju-, blicken som är där. Och och ansiktet där, Nu kommer nummer 9. Har du någon kommentar till nummer 9? Någon likhet eller olikhet, du vill kommentera? Någon kommentar till 9:an? Ja, det var enda örat, men hon stänmer ju inte, för dom var inte så utstående, vad jag lade märke till där. Nu kommer nummer 10. Har du någon kommentar till nummer 10? Någon likhet eller olikhet, du vill kommentera? Någon kommentar till 10:an? Neä.
L: f. L.


F: Nu kommer nummer 11.
L:


F:
L:


F: Har du någon kommentar till nummer 11? Någon likhet eller olikhet, du vill kommentera? Någon kommentar? Någon kommentar till 11:an? Rätt så likt ansiktet och allting, på honom där. Jag skulle vilja se den bilden sen, en gång til
L: Och under tiden, har nummer 12 kommit in. Någon kommentar till nummer 12? Någon likhet eller olikhet du vill kommentera? Någon kommentar till 12:an? Njae. Vi komyner att göra så att bandet kommer nu att spolas tillbaka, varefter ingressen där konfrotationsgruppen visas samlad i halvfigur kommer att visas. Och du får då tillfälle att tala om vilka personer, som du vill så att säga, titta närmare på. Mm. Vi har då även möjlighet, på din begäran, frysa bilden så att du får lite längre be tänketid. Bandet har nu återspolats och startas från början. Och hela konfrontationsgruppen visas samlad i helfigur. Och strax kommer de att visas i halvfigur och du får då koinnentera vilka du vill titta närmare på. Jala högt och tydligt. Nummer 4:an där. L.


F:
L.

ej om blankellen anvande som iongattningsbad

Ex 1: Till originalparm (i nr-följd)

F: Nummer 4. 1. Så är det 6:an där. F. Nummer 6.
L: Och så den där 8:ans-. f. Nummer 8. L. Och 9.


F: Nummer 9.
L: Och så 11:an.


F:
L:


F:
L:


F:
L:


F: Nummer 11. Då ska vi ta och spola fram bandet, så att du får tillfälle att granska de här fem personerna närmare. Och om det är så att du i något läge vill att vi ska frysa bilden, så att du kan granska den mer i lugn och ro, så är det bara för dig att säga til
L: ja. Nu har bandet framspolats och nummer 4 har gjort entré. Ska vi frysa bilden där och du får tala om vad du finner för saker du fastnat för, om det är nånting som inte överensstämmer? Det är ju örat som är och så näsa där och så. Fast själva frisyren där stämmer ju inte, Är det något annat, likhet eller olikhet, som du finner? Jag tycker han är för liten över axlarna och så midjan där. Jaha. Och så fråntar vi mustasch, för jag har inget minne av. Det är ju så på alla bilder. Är det nåt mer du? Ja, det är ju blicken, som en är tveksam. Har du någon mer kommentar att fälla? På nummer 4. Näe. Då spolar vi fram bandet till nummer 6. Och nu kommer nummer 6 in. Vad har du för kommentarer att fälla om nummer 6, vad är det som du fastnar för, samt om det finns nånting som inte överensstämmer, Kan jag få framsidan frusen på nåt vis, så jag ser blicken där? the side of ။ Bilden fryses nu så att 6:ans ansikte visas. Det är hela ansiktet som stämmer in där. Kan man få se hela honom sen längre ner, kropp mage och allt? Ex 1: Till onginalpärm (i nr-folldi L.


F:
L:


F:
L:


F: 1. F. a. Ifylls en om bienk ellen envange som 10 nattningsbied

Pol-1989-02-26 E4426-00-G Alf Lundin.pdf

Pol-1989-02-26 E4426-00-G Alf Lundin.pdf

F: Nummer 4. 1. Så är det 6:an där. F. Nummer 6.
L: Och så den där 8:ans-. f. Nummer 8. L. Och 9.


F: Nummer 9.
L: Och så 11:an.


F:
L:


F:
L:


F:
L:


F: Nummer 11. Då ska vi ta och spola fram bandet, så att du får tillfälle att granska de här fem personerna närmare. Och om det är så att du i något läge vill att vi ska frysa bilden, så att du kan granska den mer i lugn och ro, så är det bara för dig att säga til
L: ja. Nu har bandet framspolats och nummer 4 har gjort entré. Ska vi frysa bilden där och du får tala om vad du finner för saker du fastnat för, om det är nånting som inte överensstämmer? Det är ju örat som är och så näsa där och så. Fast själva frisyren där stämmer ju inte, Är det något annat, likhet eller olikhet, som du finner? Jag tycker han är för liten över axlarna och så midjan där. Jaha. Och så fråntar vi mustasch, för jag har inget minne av. Det är ju så på alla bilder. Är det nåt mer du? Ja, det är ju blicken, som en är tveksam. Har du någon mer kommentar att fälla? På nummer 4. Näe. Då spolar vi fram bandet till nummer 6. Och nu kommer nummer 6 in. Vad har du för kommentarer att fälla om nummer 6, vad är det som du fastnar för, samt om det finns nånting som inte överensstämmer, Kan jag få framsidan frusen på nåt vis, så jag ser blicken där? the side of ။ Bilden fryses nu så att 6:ans ansikte visas. Det är hela ansiktet som stämmer in där. Kan man få se hela honom sen längre ner, kropp mage och allt? Ex 1: Till onginalpärm (i nr-folldi L.


F:
L:


F:
L:


F: 1. F. a. Ifylls en om bienk ellen envange som 10 nattningsbied

L:


F: Vi spolar tillbaka bandet, så att 6:an visas i helfigur. Et Är det ytterligare några kommentarer du kan fälla kring 6:an?
L: Ja, det är ju det att det stämmer precis med axlar och allting på han.


F: Är det nån olikhet, förutom då mustaschen som ........ där?
L: Näe, det är ... näe. Jag skulle vilja se-, ay 6:an inne i gången en gång till, om det går?


F: Vi spolar tillbaka bandet, så att Lundin får tillfälle att granska när 6:an går runt i lokalen. Har du någon kommentar angående sättet att rör sig? 1. Sättet-, han går ju precis så där haltande som jag minns. F. Är det nånting som inte överensstämmer?
L: Ja, det är ju det där nu när han går, han lutar sig inte fram och så där. Men det tycker jag inte att det är nån av dom som gör.


F: Kan du sammanfatta ditt intryck utav 6:an? Ja, vi kan väl säga så här att hela ansiktet och hela kroppen, rörelse. Det enda som inte stämmer på han, det är att han är-, ja, framåtlutande gång eller-, annars stämmer det bra på 6:an där. Och det var den som fick Ja, kontakt direkt när jag såg dom allihop att det var den. Men jag vill se 8:an och den andra först, innan-, F. Ja, vi spolar fram bandet till nummer 8. Nu kommer nummer 8. Vad har du för kommentarer att fälla angående nummer 8, några likheter eller respektive diskvalificeringsgrunder finner du?
L: Det är-, han var inte så där rafsig och men-, om vi tittar på blicken, han har ju sån där dödande blick, hemsk blick. Och så örat stämmer ju på honom. Hela ansiktet stämmer ju, det är ju att det irriterar mig det där håret.


F: Vad är det i håret, som inte stämmer?
L: Så där rafsig, han var inte så där, han var mera välvårdad i håret.


F: Är det i övrigt några likheter eller olikheter?
L: Annars är likhet och så är det ju hans gång där, jävligt lik, han gick så där.. Gick så konstigt, så framåtlutad. kan man få se hans gång, från början, en gång till?


F: Bandet tillbakaspolas nu, så att vi får se hur 8:an promenerar. Vad har du för kommentar att fälla, angående B:ans sätt att röra sig? Ilytsel om planketien anvands som om:Ballningspiad Ex 1. Till originalpaim (i nifold)

Pol-1989-02-26 E4426-00-G Alf Lundin.pdf

Pol-1989-02-26 E4426-00-G Alf Lundin.pdf

L:


F: Vi spolar tillbaka bandet, så att 6:an visas i helfigur. Et Är det ytterligare några kommentarer du kan fälla kring 6:an?
L: Ja, det är ju det att det stämmer precis med axlar och allting på han.


F: Är det nån olikhet, förutom då mustaschen som ........ där?
L: Näe, det är ... näe. Jag skulle vilja se-, ay 6:an inne i gången en gång till, om det går?


F: Vi spolar tillbaka bandet, så att Lundin får tillfälle att granska när 6:an går runt i lokalen. Har du någon kommentar angående sättet att rör sig? 1. Sättet-, han går ju precis så där haltande som jag minns. F. Är det nånting som inte överensstämmer?
L: Ja, det är ju det där nu när han går, han lutar sig inte fram och så där. Men det tycker jag inte att det är nån av dom som gör.


F: Kan du sammanfatta ditt intryck utav 6:an? Ja, vi kan väl säga så här att hela ansiktet och hela kroppen, rörelse. Det enda som inte stämmer på han, det är att han är-, ja, framåtlutande gång eller-, annars stämmer det bra på 6:an där. Och det var den som fick Ja, kontakt direkt när jag såg dom allihop att det var den. Men jag vill se 8:an och den andra först, innan-, F. Ja, vi spolar fram bandet till nummer 8. Nu kommer nummer 8. Vad har du för kommentarer att fälla angående nummer 8, några likheter eller respektive diskvalificeringsgrunder finner du?
L: Det är-, han var inte så där rafsig och men-, om vi tittar på blicken, han har ju sån där dödande blick, hemsk blick. Och så örat stämmer ju på honom. Hela ansiktet stämmer ju, det är ju att det irriterar mig det där håret.


F: Vad är det i håret, som inte stämmer?
L: Så där rafsig, han var inte så där, han var mera välvårdad i håret.


F: Är det i övrigt några likheter eller olikheter?
L: Annars är likhet och så är det ju hans gång där, jävligt lik, han gick så där.. Gick så konstigt, så framåtlutad. kan man få se hans gång, från början, en gång till?


F: Bandet tillbakaspolas nu, så att vi får se hur 8:an promenerar. Vad har du för kommentar att fälla, angående B:ans sätt att röra sig? Ilytsel om planketien anvands som om:Ballningspiad Ex 1. Till originalpaim (i nifold)

L:


F: Han gick så där konstigt och när vi ser blicken där, kan man få den fryst när han står-? Vi kommer att spola tillbaka bandet och frysa. Sen ja-, kan vi få sidan fryst så man ser? 8:ans profilbild fryses. Dess vänstra sida.
L:


F:
L: Mm.


F:
L:


F:
L:


F:
L:


F: Vad är det för kommentar, du har att fälla angående profilen? Det enda som är-, där på det där håret där, det är att han är ovårdad och det, Annars stämmer blicken och allt precis. Ingen annan likhet eller olikhet, du kan kommentera? Ja, det är ju hela kraft-, kraft, han har ju stor överkropp och långa ben, kan man få se benen också, fasen tänkte jag inte på mera mer än gången. Bandet tillbakaspolas igen. Näe. Stilen när han går stämmer ju så bra så här. Vad är din sammanfattning, angående nummer 8? Jaa. Att allt stämmer på honom, om vi frånser håret. Allt stämmer, frånsett håret säger du. Du finner inga andra saker som inte stämmer då? Ja, om vi frånser den där mustaschen, när det är så på alla. Håret och mustaschen? Ja. I övrigt så finner du ingen olikhet? Näe. Vi fortsätter då med nummer 9.
L:


F:
L:


F: 1. F.
L:


F: Kassetten vändes. F. Konfrontationen med Lundin återupptages efter det att kassettsidan vänts. Och det är nummer 9 som visas och jag vill att du kommenterar den personens likheter, samt olikheter. Ska vi frysa bilden där, så att Lundin får kommentere nummer 9? Ja, det är ju-, ögonen stämmer ju inte, för han är inte så där-, stod ut så där bara, för dom syntes men dom ju inte ut så där hemskt.
L.

rylis e om blanketten anvanda som loitsanningsblad

Ex 1: Till originalparm (i nr-följdi

Pol-1989-02-26 E4426-00-G Alf Lundin.pdf

Pol-1989-02-26 E4426-00-G Alf Lundin.pdf

L:


F: Han gick så där konstigt och när vi ser blicken där, kan man få den fryst när han står-? Vi kommer att spola tillbaka bandet och frysa. Sen ja-, kan vi få sidan fryst så man ser? 8:ans profilbild fryses. Dess vänstra sida.
L:


F:
L: Mm.


F:
L:


F:
L:


F:
L:


F: Vad är det för kommentar, du har att fälla angående profilen? Det enda som är-, där på det där håret där, det är att han är ovårdad och det, Annars stämmer blicken och allt precis. Ingen annan likhet eller olikhet, du kan kommentera? Ja, det är ju hela kraft-, kraft, han har ju stor överkropp och långa ben, kan man få se benen också, fasen tänkte jag inte på mera mer än gången. Bandet tillbakaspolas igen. Näe. Stilen när han går stämmer ju så bra så här. Vad är din sammanfattning, angående nummer 8? Jaa. Att allt stämmer på honom, om vi frånser håret. Allt stämmer, frånsett håret säger du. Du finner inga andra saker som inte stämmer då? Ja, om vi frånser den där mustaschen, när det är så på alla. Håret och mustaschen? Ja. I övrigt så finner du ingen olikhet? Näe. Vi fortsätter då med nummer 9.
L:


F:
L:


F: 1. F.
L:


F: Kassetten vändes. F. Konfrontationen med Lundin återupptages efter det att kassettsidan vänts. Och det är nummer 9 som visas och jag vill att du kommenterar den personens likheter, samt olikheter. Ska vi frysa bilden där, så att Lundin får kommentere nummer 9? Ja, det är ju-, ögonen stämmer ju inte, för han är inte så där-, stod ut så där bara, för dom syntes men dom ju inte ut så där hemskt.
L.

rylis e om blanketten anvanda som loitsanningsblad

Ex 1: Till originalparm (i nr-följdi

F: Är det några andra likheter, respektive olikheter?
L: Nja, det är ju självaste frisyren där, var ju inte sån. Vad jag kan minnas. och så bli-, näe, men det är ju hakan liknar, men blicken, näe. Halsen och allt det där liknar, f. är det nåt mer kommentarer du kan fälla angående 9:an? Näe. f. Då fortsätter vi fram till nummer 11, som du också har begärt att få skärskåda. L. L. Jaa.


F: Bandet har nu spolats fram till nummer 11. Ska vi frysa bilden där, så att Lundin får tillfälle att kommentera nummer 11 i lugn och ro. Vad finner du för likheter, respektive olikheter?
L: Ja, det är ju hela ansiktet, det är ju likt. Men det är-, om du tittar på honom i blicken bland annat, är det ingen sån där som jag kallar för dödande blick, som man inte skulle vilja möta ute när det är mörkt.


F: Vad är det fler för likheter du finner?
L: Ja, det är ju hela ansiktet, till och med örat sitter ungefär såsom jag vill ha det. Och halsen och kraftig över kroppen här.


F: Vad är det för olikheter du finner?
L: Ja, det är, om vi säger blicken. Och så finns inte det där på sidan, som jag vill ha, som har att göra med intryckning, som inte stämmer riktigt här.


F: Ansiktsformen är för rund med andra ord?
L: Ja, runt ja. f. Något ytterligare, du vill säga? L. Näe. Men där stämmer frisyren skapligt bra.


F: Jaha, Vill du se mer på nummer 11?
L: Näe, vi kan ta en gång till , hur hans gångstil är.


F: Har du någon kommentar att fälla angående 11:ans sätt att gå?
L: Näe, jag tycker inte att-, jag ser när han går att det stämmer inte såsom han gick.


F: Nu lämnar 11:an kameran. Och om vi skulle spola tillbaka bandet och låta dig titta på hela gruppen, så att vi kunde få en samnanfattande kommentar av dina intryck angåengde den här konfrontationsgruppen. Jaa. Går det att få när dom står där allihop, i närbild när dom står där eller måste dom stå allihop, när dom står där på väggen, dom står ju allihop. ej om blanketten används som fortsattningsblad Ext: Till originalparmi nrhold)

Pol-1989-02-26 E4426-00-G Alf Lundin.pdf

Pol-1989-02-26 E4426-00-G Alf Lundin.pdf

F: Är det några andra likheter, respektive olikheter?
L: Nja, det är ju självaste frisyren där, var ju inte sån. Vad jag kan minnas. och så bli-, näe, men det är ju hakan liknar, men blicken, näe. Halsen och allt det där liknar, f. är det nåt mer kommentarer du kan fälla angående 9:an? Näe. f. Då fortsätter vi fram till nummer 11, som du också har begärt att få skärskåda. L. L. Jaa.


F: Bandet har nu spolats fram till nummer 11. Ska vi frysa bilden där, så att Lundin får tillfälle att kommentera nummer 11 i lugn och ro. Vad finner du för likheter, respektive olikheter?
L: Ja, det är ju hela ansiktet, det är ju likt. Men det är-, om du tittar på honom i blicken bland annat, är det ingen sån där som jag kallar för dödande blick, som man inte skulle vilja möta ute när det är mörkt.


F: Vad är det fler för likheter du finner?
L: Ja, det är ju hela ansiktet, till och med örat sitter ungefär såsom jag vill ha det. Och halsen och kraftig över kroppen här.


F: Vad är det för olikheter du finner?
L: Ja, det är, om vi säger blicken. Och så finns inte det där på sidan, som jag vill ha, som har att göra med intryckning, som inte stämmer riktigt här.


F: Ansiktsformen är för rund med andra ord?
L: Ja, runt ja. f. Något ytterligare, du vill säga? L. Näe. Men där stämmer frisyren skapligt bra.


F: Jaha, Vill du se mer på nummer 11?
L: Näe, vi kan ta en gång till , hur hans gångstil är.


F: Har du någon kommentar att fälla angående 11:ans sätt att gå?
L: Näe, jag tycker inte att-, jag ser när han går att det stämmer inte såsom han gick.


F: Nu lämnar 11:an kameran. Och om vi skulle spola tillbaka bandet och låta dig titta på hela gruppen, så att vi kunde få en samnanfattande kommentar av dina intryck angåengde den här konfrontationsgruppen. Jaa. Går det att få när dom står där allihop, i närbild när dom står där eller måste dom stå allihop, när dom står där på väggen, dom står ju allihop. ej om blanketten används som fortsattningsblad Ext: Till originalparmi nrhold)

som

F: Ja, vi kan ta och sakta passera det avsnittet och kameran zoomar in dom i halvfigur, om det är det du avser? L. Jag vill ha ansiktet med, för det är två jag tvekar på. F. Ja. Vi får spola tillbaka bandet ytterligare en bit. Och sedan får du säga till när du vill stanna bandet och vilka kommentarer du vill fälla. Och nu visas alltså hela konfrontationsgruppen samlad i helfigur och nu zoomar kameran in över gruppen i halvfigur. 1. Går det att zona ja -, där från 6 och 8, så man ser båda samtidigt. F. ja, vi har 1. Jag menar längre ifrån alltså, går det?
H: Näe, det gör det inte.


F: Det här är väl det enda tillfälle då vi på bandet kan visa 6:an och 8:an, så här separat. L. Det går inte att få över hela bilden, om vi säger så, längre ifrån, dom stod allihop? F. Hela gruppen samlad? L, Ja, men som är inriktad man på 6 och 8 där.
H: Näe, det går inte. L. Går inte det? H. Det blir på det här avståndet då, Ja, stanna där, får vi-, Det går inte att komma närmare? H. Näe, inte på det här viset. Näe, vi kan inte styra det. L. Näe. Jag kan inte komma på nåt annat än att det är-, jag får se dom en gång till först, sakta.


F: Kameran zoomar nu in gruppen i halvfigur. E OUDE IU Man får stanna bilden nu, när dom kommer bägge två här. f. Bilden fryses nu där 6:an, 7:an och 8:an är de centrala figurerna,
H: Mn. j H. نیا نی L.


F: Näe, det är 6:an, Det är 6:an som du fastnar för? Ja. Som jag-, ja, som lik-, känner igen. Hur pass säker är du? Ja, det är-, Hundra procent kan man ju aldrig vara, men jag har tvekat mellan 6 och 8, men nu-. Och se hela ansiktsformen och så. Frisyren och så kropps - byggnaden där, och halsen och allting, Så hakan där, det är ungefär 1. om bankerten anvanos 9om fonga 11ning, blad. Ex 1: Tilt originalparm fi netolid)

Pol-1989-02-26 E4426-00-G Alf Lundin.pdf

Pol-1989-02-26 E4426-00-G Alf Lundin.pdf

som

F: Ja, vi kan ta och sakta passera det avsnittet och kameran zoomar in dom i halvfigur, om det är det du avser? L. Jag vill ha ansiktet med, för det är två jag tvekar på. F. Ja. Vi får spola tillbaka bandet ytterligare en bit. Och sedan får du säga till när du vill stanna bandet och vilka kommentarer du vill fälla. Och nu visas alltså hela konfrontationsgruppen samlad i helfigur och nu zoomar kameran in över gruppen i halvfigur. 1. Går det att zona ja -, där från 6 och 8, så man ser båda samtidigt. F. ja, vi har 1. Jag menar längre ifrån alltså, går det?
H: Näe, det gör det inte.


F: Det här är väl det enda tillfälle då vi på bandet kan visa 6:an och 8:an, så här separat. L. Det går inte att få över hela bilden, om vi säger så, längre ifrån, dom stod allihop? F. Hela gruppen samlad? L, Ja, men som är inriktad man på 6 och 8 där.
H: Näe, det går inte. L. Går inte det? H. Det blir på det här avståndet då, Ja, stanna där, får vi-, Det går inte att komma närmare? H. Näe, inte på det här viset. Näe, vi kan inte styra det. L. Näe. Jag kan inte komma på nåt annat än att det är-, jag får se dom en gång till först, sakta.


F: Kameran zoomar nu in gruppen i halvfigur. E OUDE IU Man får stanna bilden nu, när dom kommer bägge två här. f. Bilden fryses nu där 6:an, 7:an och 8:an är de centrala figurerna,
H: Mn. j H. نیا نی L.


F: Näe, det är 6:an, Det är 6:an som du fastnar för? Ja. Som jag-, ja, som lik-, känner igen. Hur pass säker är du? Ja, det är-, Hundra procent kan man ju aldrig vara, men jag har tvekat mellan 6 och 8, men nu-. Och se hela ansiktsformen och så. Frisyren och så kropps - byggnaden där, och halsen och allting, Så hakan där, det är ungefär 1. om bankerten anvanos 9om fonga 11ning, blad. Ex 1: Tilt originalparm fi netolid)