wpu.nu

Uppslag:E4426-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
4426-00
Registrerat
1989-02-14
Ad acta
1994-08-16
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Om kvällsvandring. Vid Adolf Fredriks kyrka uppfattade han någon inne på kyrkogården. Mötte makarna Palme på Sveavägen.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-13 20:35
Avslutat


1986-02-28 22:40 cirka påbörjade Lundin en kvällspromenad från bostaden på Dalagatan.

Lundin gick Dalagatan - Norra Bantorget - Vasagatan - Centralen - genom Stora Hallen Centralstationen - Klarabergsviadukten - Klarabergsgatan - Sergels torg - Hamngatan Sverigehuset i Kungsträdgården - från Daily News Café genom Kungsträdgården över Kungsträdgårdsgatan in på Näckströmsgatan sedan genom Berzelii Park - Birger Jarlsgatan till Sveavägen genom Sergels torg.

Lundin kan ej precisera närmare vilken väg han gick från Birger Jarlsgatan till Sveavägen.

Detta med anledning att han mycket ofta förlägger sina promenader ovan väg.

Från Kungsgatan gick han Sveavägen i riktning mot Odengatan. Han gick på vänstra, västra sidan.

Omkring klockan 23:15-23:20 passerade han Adolf Fredriks kyrka.

Då han passerade förbi Kyrkogården "HAJADE HAN TILL"

Han reagerade för något mörkt som rörde på sig inne på Kyrkogården.

Lundin stannade ej till. Lundin vet ej varför han reagerade. På fråga uppgav Lundin "att det var något mörkt" vad det var vet han ej.

Lundin befann sig ungefär 20-30 meter från Kammakargatan mötte han statsminister  Olof  Palme med hustru. Fru  Lisbeth  Palme gick närmast muren.

Lundin gick in Kammakargatan - Holländargatan och via Rådmansgatan åter till bostaden på Dalagatan.

Lundin , som ofta promenerat ovan väg, uppger sig ej ha något att berätta utöver "det som rörde sig på Kyrkogården" Under sina många promenader har han ej "hajat till". Kyrkogården har han passerat tidigare helt oberörd.

Pol-1986-04-13 2035 E4426-00 Telefonförhör med Alf Lundin om man som efterföljer makarna Palme.pdf

Pol-1986-04-13 2035 E4426-00 Telefonförhör med Alf Lundin om man som efterföljer makarna Palme.pdf

1986-02-28 22:40 cirka påbörjade Lundin en kvällspromenad från bostaden på Dalagatan.

Lundin gick Dalagatan - Norra Bantorget - Vasagatan - Centralen - genom Stora Hallen Centralstationen - Klarabergsviadukten - Klarabergsgatan - Sergels torg - Hamngatan Sverigehuset i Kungsträdgården - från Daily News Café genom Kungsträdgården över Kungsträdgårdsgatan in på Näckströmsgatan sedan genom Berzelii Park - Birger Jarlsgatan till Sveavägen genom Sergels torg.

Lundin kan ej precisera närmare vilken väg han gick från Birger Jarlsgatan till Sveavägen.

Detta med anledning att han mycket ofta förlägger sina promenader ovan väg.

Från Kungsgatan gick han Sveavägen i riktning mot Odengatan. Han gick på vänstra, västra sidan.

Omkring klockan 23:15-23:20 passerade han Adolf Fredriks kyrka.

Då han passerade förbi Kyrkogården "HAJADE HAN TILL"

Han reagerade för något mörkt som rörde på sig inne på Kyrkogården.

Lundin stannade ej till. Lundin vet ej varför han reagerade. På fråga uppgav Lundin "att det var något mörkt" vad det var vet han ej.

Lundin befann sig ungefär 20-30 meter från Kammakargatan mötte han statsminister  Olof  Palme med hustru. Fru  Lisbeth  Palme gick närmast muren.

Lundin gick in Kammakargatan - Holländargatan och via Rådmansgatan åter till bostaden på Dalagatan.

Lundin , som ofta promenerat ovan väg, uppger sig ej ha något att berätta utöver "det som rörde sig på Kyrkogården" Under sina många promenader har han ej "hajat till". Kyrkogården har han passerat tidigare helt oberörd.

Strax innan han passerade förbi Adolf Fredriks kyrka mötte han människor vid en korvkiosk.

Lundin kan ej närmare redogöra för var denna är belägen. Sannolikt är den belägen vid Adolf Fredriks kyrkogata på Sveavägen.

Något som var den vanliga gatubilden olikt kunde Lundin ej förmärka. Med undantag av händelsen på Adolf Fredriks kyrkogård.

Några speciella människor eller fordon uppmärksammade han ej.

Lundin uppger sig vara 175 cm lång.

Ordinär kroppsbyggnad. Barhuvad, cendré-färgat hår. Glasögon med smala bågar.

Mörkblå täckjacka,"ner över baken". Mörka jeans, svarta skor. Bär glasögon med smala bågar.

Lundin har tänkt lämna ovan uppgifter tidigare "Han har tänkt ringa"

Lundin begär att få vara anonym. Lundin begär att hans uppgifter ej må utlämnas till Press och Massmedia.

Lundin är villig att lämna eventuella kompletteringar av uppgifterna.

Måndag den 14/4 är han i tjänst 12:00-21:00
Tisdag den 15/4 är han i tjänst 07:00-17:00
Onsdag den 16/4 är han i tjänst 07:00-15:30
Torsdag den 17/4 LEDIG


Lundin emotser gärna skriftlig kallelse.

Vid telefon samtal till anställning får det ej uppges att det är från POLISEN.

Då det är så mycket nyfiket folk på arbetsplatsen.

Pol-1986-04-13 2035 E4426-00 Telefonförhör med Alf Lundin om man som efterföljer makarna Palme.pdf

Pol-1986-04-13 2035 E4426-00 Telefonförhör med Alf Lundin om man som efterföljer makarna Palme.pdf

Strax innan han passerade förbi Adolf Fredriks kyrka mötte han människor vid en korvkiosk.

Lundin kan ej närmare redogöra för var denna är belägen. Sannolikt är den belägen vid Adolf Fredriks kyrkogata på Sveavägen.

Något som var den vanliga gatubilden olikt kunde Lundin ej förmärka. Med undantag av händelsen på Adolf Fredriks kyrkogård.

Några speciella människor eller fordon uppmärksammade han ej.

Lundin uppger sig vara 175 cm lång.

Ordinär kroppsbyggnad. Barhuvad, cendré-färgat hår. Glasögon med smala bågar.

Mörkblå täckjacka,"ner över baken". Mörka jeans, svarta skor. Bär glasögon med smala bågar.

Lundin har tänkt lämna ovan uppgifter tidigare "Han har tänkt ringa"

Lundin begär att få vara anonym. Lundin begär att hans uppgifter ej må utlämnas till Press och Massmedia.

Lundin är villig att lämna eventuella kompletteringar av uppgifterna.

Måndag den 14/4 är han i tjänst 12:00-21:00
Tisdag den 15/4 är han i tjänst 07:00-17:00
Onsdag den 16/4 är han i tjänst 07:00-15:30
Torsdag den 17/4 LEDIG


Lundin emotser gärna skriftlig kallelse.

Vid telefon samtal till anställning får det ej uppges att det är från POLISEN.

Då det är så mycket nyfiket folk på arbetsplatsen.
Förhör
Kort sammanfattning
Dublett
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
Avslutat


ALF Elvin

52 02 11 5555 14 Postadrogs (utdelningsad(33 oco osadress) teleton bostaden

rappor Dalagatan 9 C 113 24 STHIM, Tel. 302521 Arbetsplats (arbotvar. Postadross och telefon arbetell

Läns Landsting.Stureby Sjukhus tel. 590080/116

VODalager aver

17 Hindelao (kort rubricering tax lakatagols ay paraon, fordon, gods. Skotllossning oic med ingivando ar tid

och plata) misstanki Parson

n. fordon

Uppger sig, ha mött Statsminister Palme med hustrui, under....

promenad på Sveavägen, 1986-02-28, reagerade för något gods

KYRKOGARDEN

JU ! sak. (anteckno torat en penso YAVUODOM

berskor Ovriga zakuppginer med angivende av av haltpunkter idr tidor och platser samt bedömning ay uppgiftalantrons trovärdighet och av aprir allar nurkolik påverkan

22.40 c:a påbörjade Lundin en kvälls-promenad från bostaden på Dala. gick Dalagatan-Norra Bantorget-Vasagatan Centralen- genom Stora Hallen stationen- Klarabergsviadukten-Klarabergsgatan-Sergelstorg-Hamngatani Kungsträdgården-från Daily News Café genom Kungsträdgården över in på Näckströmsgatan sedan genom Berzelli Park-Birger till Sveavägen genom Sergelstorg: Lundin kan ej precisera nämare väg han gick från Birger Jarlsgatan till Sveavägen. Detta med anledning han mycket ofta förlägger sina promenader ovan väg. Kungsgatan gick han Sveavägen i riktning mot Odengatan. Ian gick på vänstra, sidan. kl 23.15 23.20 passerade ban Adolf Fredriks kyrka. Då han passerade Kyrkogård en "HAJADE HAN TILL Tao reagerade för något mörkt som rörde på inne på Kyrkogården. Luodin stannade ej till. Lundin vet ej varför ban . På fråga uppgav Luodin "att det var något mörkt" vad det var vet ban e Lundin befann sie ungefär 20-30 meter fråo Kammakargatan mötte han statsPalme med hustru. Fru Palpe gick näsagt muren. gick in Kammalarga tan-Holländargatan och via Rådmansgatan åter till bopå Dalsgatan.

, som ofta promenerat ovan väg, uppger sig ej ha något att berätta utöver som rörde sig på Kyrkogården" sina många promenader bar han ej "hajat till" Kyrkogården har han passerat helt oberörd.

Pri 3 OMR. 1

Fortsblad


20 Tagit dal

& GOTT

kan anknyta till uppstag ni

Spaningscher

Bitr spaning schat Signalur

Regisir acor

E니킨

Kli

anknyter Hiluppaing nr Registrerat: Arandet tilldalat


dstum


24 För digbearbetat: datum

| Spenchalaign

Pol-1986-04-13 E44262-00 Alf Lundin.pdf

Pol-1986-04-13 E44262-00 Alf Lundin.pdf

ALF Elvin

52 02 11 5555 14 Postadrogs (utdelningsad(33 oco osadress) teleton bostaden

rappor Dalagatan 9 C 113 24 STHIM, Tel. 302521 Arbetsplats (arbotvar. Postadross och telefon arbetell

Läns Landsting.Stureby Sjukhus tel. 590080/116

VODalager aver

17 Hindelao (kort rubricering tax lakatagols ay paraon, fordon, gods. Skotllossning oic med ingivando ar tid

och plata) misstanki Parson

n. fordon

Uppger sig, ha mött Statsminister Palme med hustrui, under....

promenad på Sveavägen, 1986-02-28, reagerade för något gods

KYRKOGARDEN

JU ! sak. (anteckno torat en penso YAVUODOM

berskor Ovriga zakuppginer med angivende av av haltpunkter idr tidor och platser samt bedömning ay uppgiftalantrons trovärdighet och av aprir allar nurkolik påverkan

22.40 c:a påbörjade Lundin en kvälls-promenad från bostaden på Dala. gick Dalagatan-Norra Bantorget-Vasagatan Centralen- genom Stora Hallen stationen- Klarabergsviadukten-Klarabergsgatan-Sergelstorg-Hamngatani Kungsträdgården-från Daily News Café genom Kungsträdgården över in på Näckströmsgatan sedan genom Berzelli Park-Birger till Sveavägen genom Sergelstorg: Lundin kan ej precisera nämare väg han gick från Birger Jarlsgatan till Sveavägen. Detta med anledning han mycket ofta förlägger sina promenader ovan väg. Kungsgatan gick han Sveavägen i riktning mot Odengatan. Ian gick på vänstra, sidan. kl 23.15 23.20 passerade ban Adolf Fredriks kyrka. Då han passerade Kyrkogård en "HAJADE HAN TILL Tao reagerade för något mörkt som rörde på inne på Kyrkogården. Luodin stannade ej till. Lundin vet ej varför ban . På fråga uppgav Luodin "att det var något mörkt" vad det var vet ban e Lundin befann sie ungefär 20-30 meter fråo Kammakargatan mötte han statsPalme med hustru. Fru Palpe gick näsagt muren. gick in Kammalarga tan-Holländargatan och via Rådmansgatan åter till bopå Dalsgatan.

, som ofta promenerat ovan väg, uppger sig ej ha något att berätta utöver som rörde sig på Kyrkogården" sina många promenader bar han ej "hajat till" Kyrkogården har han passerat helt oberörd.

Pri 3 OMR. 1

Fortsblad


20 Tagit dal

& GOTT

kan anknyta till uppstag ni

Spaningscher

Bitr spaning schat Signalur

Regisir acor

E니킨

Kli

anknyter Hiluppaing nr Registrerat: Arandet tilldalat


dstum


24 För digbearbetat: datum

| Spenchalaign