Utredningsanteckningar LAC transkribering

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Referensmaterial

Röstexempel på intressanta personer

Leif Ljunqvist

Ja, det är mord på Sveavägen!
LAC-röstprov-LL.png

Vittnesed:

Sonja Tier

Prata med polisen
LAC-röstprov-ST.png

Anna Hage

Vittnesed:

Jan Andersson

Vittnesed:

Jan-Åke Svensson

Vittnesed:

Lars Jeppson

Vittnesed:

Inge Morelius

Vittnesed:

Stig Engström

Vittnesed:

På platsen varande

 • Leif Ljunqvist
 • Anna Hage
 • Jan Andersson
 • Jan-Åke Svensson
 • Anders Delsborn
 • Stefan Glanz
 • Hans Johansson (möjligen för sent ut ur bilen för att höras)
 • Stig Engström (troligen inte nära nog att höras)

För långt bort för att höras på LAC-bandet:

 • Lars Jeppsson
 • Anders Björkman

Information om vad som sagts

 • Karin Johansson hörde att en taxiförare på platsen sagt till någon person att han var skjuten med två skott

E20-00 .

Start

För mer info om de olika intervallen innan själva uppspelningen börjar se Utredningsanteckningar Teknisk utredning av LAC-inspelningar.

Innan larmsamtalet börjar hörs två klick med ca 200ms emallan. Därefter brus i vilket man kan skönja en ton som går upp från ca 470Hz till ca 670Hz på ca 500ms. Det är svårt att veta vad detta kan vara. Det ligger nära till hands att tänka att det är ett utryckningsfordon, men det är osannolikt pga dels att utryckningsfordonen vid tiden hade fasta toner, inte stigande, och att det är alldeles för tidigt för att det ska vara aktuellt än.

Larmsamtal från Leif Ljunqvist till LAC

23:22:16 -- 23:23:51 (alternativt 23:23:31)

Original:


Redigerad för bättre hörbarhet:


Transkription av själva samtalet mellan Leif Ljunqvist (LL) och Sonja Teir (ST) på Länsalarmeringscentralen (LAC). Det som hörs i bakgrunden analyseras under nästa rubrik. ST kopplar vidare till polisen, men LL får inget svar därifrån. Han väntar ca 80s och lägger på precis när polisen svarar.

 • ST: 90000
 • LL: Ja, det är mord på Sveavägen
 • ST: Prata med polisen
 • ST: Mord på Sveavägen

(Väntan ca 80s)

 • Kvinnlig röst efter sista ringtonssignal: Polisen
 • Kvinnlig röst: Hallå?


Bakgrundsljud och -röster i larmsamtalet

Under den tid LL väntar på att polisen ska svara spelas ljudet från hans telefon in på LACs bandspelare. Nedan försöker vi utvinna så mycket information som går ur detta.


 • ST: 90000 Eventuellt hörs en vokal från en annan person samtidigt som STs första stavelse.
 • LL: Ja, det är mord på Sveavägen
 • (bil passerar mordplatsen)
 • ST: Prata med polisen
 • ST: Mord på Sveavägen


LAC dtmf 600.png
Nummersändare för att ringa 600 (till polisen). Tonerna ovan borde alltså representera 60E eftersom upprepade tecken ersätts av E och man kan se att det två sista koderna inte är samma. Frekvenserna för de olika tonerna verkar inte stämma överens med något av de vanligare DTMF-frekvenserna. • Bakgrund på LAC, mycket svårtytt: Ah, kul!
 • Bakgrund på LAC, annan person, mycket svårtytt: ett-noll-ni
 • Bakgrund på LAC, kanske i komradiohögtalare på LAC, mycket svårtytt: Uppfattat / Avtackat / Avtrappat


Bakgrund mordplatsen


 • LL: Ja...
 • man 1: Han håller på å ringer (här)
 • man: Ah, de e bra
 • (bil passerar mordplatsen.)
 • (Något form av slammer, kanske en bildörr som stängs)


 • man: Såg ni...
 • man: Han vart skjuten! • man: Därför att vi hörde bara ett skott (Betoningen är inte på ett på ett sådant sätt att det ska uppfattas som en bestämning av antal.)
 • (bil passerar mordplatsen.)


Mycket svårtolkad passage:

 • man: Men Öhh
 • man: Jag förvandl.. / Jag förband / Va försvann • man: Var ska han setta då? Låter västgötskt men detta uttryck verkar inte relevant i denna situation. • man: Ni måste akta er (herru)


Jättesvagt: Kvinna: puss / puls Man: åtta / borta • man: Såg du var han tog vegen
 • man: Ja, han sprang bort (där)


Oinspelat segment (20s): Inget ljud från mordplatsen eller LAC. Man kan svagt höra fröken ur, och en svag kvinnoröst, troligen ST. Kan vara överlagring från att bandet legat rullat, eller att det inte har raderats helt. Om detta område klipps ut passar intervallet mellan ringtonssignalerna på ett par millisekunder.

 • kvinna (ST?): 80000
 • kvinna (ST?): Tack
 • fröken ur, mycket svagt: 23 - tjugo ???? - och femtio?man, troligen JÅS: Jo, han, han sprang ner i den smala gränden man, tydligt: Jaaa


(bil passerar samtidigt med ringtonssignal)


man: Jag tror taxi-killen håller på å ringer också


 • Jätte-jätte-svagt:
 • person: Pulsen kan vänta
 • person: Jag håller på å vända dig / Jag håller på, vänta, nej


 • LL: 'Har du signalement på den där killen då?'
 • jätte-jätte-svagt igen:
 • person: Näeej, nu/du • man: Såg du va (paus) mössa • Tydligt, man: Han är här nu
 • Kvinnlig röst efter sista ringtonssignal: Polisen

(LL lägger på)

 • Kvinnlig röst: Hallå?


Vidare analyser

ENF

På inspelningen finns flera mer eller mindre konstanta toner. Det finns en på 210Hz som användes av LACs bandare för att kontrollera att den verkligen spelade in. Denna borde kunna användas för att bestämma att hastigheten på inspelningen är korrekt. Fasavbrott i denna borde indikera att klippning skett. Det finns också en 50Hz ton från elnätet. Det är svårt att veta när denna ton kom till. Den kan komma från originalinspelningen eller från då den spelades över till kassettband eller från kassettband till digital lagring. Om inspelningen inte därefter varit i analog form borde inte denna ton förändrats. 50Hz-tonen kommer från växelspänningen på elnätet och varierar inom mycket små frekvensintervall. Denna variation är synkroniserad över stora områden. Hur stort område beror på hur sammankopplade elnätem är. Numera varierar denna ton synkroniserat i i stort hela Europa. Även om det är möjligt att elnäten var mindre sammankopplade 1986 borde tonen inom Sverige, och med säkerhet inom Stockholm, vara synkroniserad.


Med hjälp av 50Hz-tonen kan man då jämföra om två inspelningar skett på samma tidpunkt, eftersom de då ska ha samma variation i denna ton. Det borde således gå att verifiera att fröken Ur-kanalen är inspelad samtidigt som samtalskanalen. Man borde även här kunna identifiera klippunkter.


Om tonen inte uppkommit vid originalinspelningen utan vid någon av överspelningarna kan den inte användas för att bestämma absolut tidpunkt för originalinspelningen.Gammalt

Samtalsnummer från Gunilla Thunberg

Samtal 1: Leif Ljunqvist till LAC


Börjar 23:22:16

 • ST: 90000
 • LL: Ja, det är mord på Sveavägen
 • (Vägljud från bil som åker förbi)
 • ST: Prata med polisen
 • ST: Mord på Sveavägen


Samtal 1 (a): I bakgrunden på LAC


 • du, 1-0-9 Man kan inte höra nio, bara ni
 • ja


Samtal 1 (b): Leif Ljunqvist med personer på brottsplatsen

(35s)

 • LL: Jaa....


Okänd person 1


får inte med sydländsk brytning, alt får in den / får in det med mera obruten svenska. Möjligen med lite fantasi; hon ringde


Okänd person 2 (man)


...att dom... / ...va bra... / ...de e bra...
(Vägljud från bil som åker förbi)


Okänd person 3 (man)


...han vart skjuten! + (Vägljud från bil som åker förbi)


Okänd person 4 (man)


Därför att vi hörde bara ett skott
Möjligen Därför att du hörde bara ett skott. Betoningen är inte på ett på ett sådant sätt att det ska uppfattas som en bestämning av antal. Intressant är vilket pronomen som används. Om det är i plural (vi/ni) borde talaren/lyssnaren vara en person som ingått i sällskap med någon som har uppfattat samma sak, vilket underlättar identifiering.

 • (Vägljud från bil som åker förbi)

Okänd person 4 (man)


...la förband... / ...jag förvandl...
Rösten liknar den som säger Därför att vi hörde bara ett skott


Okänd person 5 (man)


...han hör... / ...an är här... / ...han är hö...
Om det är han hör (med något längre ö) ger det spontant ett intryck av västgötska.


Okänd person 6 (man)


Var ni själva då? (alternativt var sa han setta då på västgötska)

 • Okänd person 7 (man): Jaa
 • (Accellererande bil)


Okänd person 8 (man)


Ni måste akta er (en vokal efter, kanske nu, kanske sammandraget serru eller möjligen frun)

(58s)

Okänd person 9 (man)


Hördu, var dom på väg (möjligtvis ett elle efteråt)
Skulle också kunna vara Bör du vara på vägen. Rösten låter dock anmärkningsvärt lugn.

Okänd person 10 (man)


Bakom en tonsignal (borttagen) gömmer sig något som skulle kunna vara paret har gått. Detta är mycket osäkert.

Tomt stycke

(61s - 82s)


Okänd person 11 (man)

(23:23:13)

De e Olof Palme... han sprang ner i...
Man kan skönja "småländska R" i uttalet. sprang blir spjang eller spiang.


Enligt vittnesuppgifter blev offrets identitet inte känd förrän Lisbeth berättade det för ambulanspersonalen. Man kan dock tänka sig att identiteten blev känd eller gissades av någon innan dess och att det tog någon minut för informationen att sprida sig i det rådande kaoset. Detta styrks av att Stefan Glantz vittnar om att han inte kände offrets identitet när han lämnade platsenReferens behövs . Det betyder att informationen inte basunerades ut, utan kanske spreds diskret.


Okänd person 12 (man)


I den får (du) hålla ner (Tiden förhalar er osannolikt eftersom uttrycket är nonsens, och att det blir en onaturlig betoning på "tiden") Denna replik gömmer sig bakom en ton (som här har tagits bort för bättre hörbarhet).


Okänd person 13 (man)

Tydligt: Jaa


Okategoriserat

Ankomsttid för RB2520

23:21:51 + 1:47 = 23:23:38

LLs sista ringtonssignal slutar 23:23:38. Nästa borde ha börjat 23:23:47 - men det gör den inte. Direkt efter LLs sista ringtonsignal säger någon Han är här (nu) Direkt efter det hör man någon svara Polisen. Ca 23:23:41 Därefter kommer ett kort brusande klickljud. Efter detta försvinner bakgrundsbruset från passerande trafik.


Jag tolkar detta som att Han är här nu syftar på RB2520 och LL då inte längre tycker det är lönt att vänta på 90000 längre. Han lägger då på, och hör inte att polisen precis svarar.

Finns det möjlighet att det är någon annan än RB2520 LL väntar på?

Detta gör att vi kan bestämma ankomsttiden för RB2520 till 23:23:38. Uttrycket Han är här nu ger dock möjlighet att tolka ankomsttiden några sekunder fran eller tillbaka. Han är här (nu) betyder ju att talaren tolkar det som att han är på platsen. Hade han sett bilen som kommande till platsen hade det varit naturligare att säga Han kommer nu. Det kan dock förstås om onaturliga formuleringar används i den uppjagade situationen. Jag bedömer det inte som sannolikt att polisbilen varit på platsen en längre stund innan talaren upptäckte den. Jag uppskattar att bilen som längst har kunnat stå på plats i 5s. Jag uppskattar också att bilen kan ha uppfattats som varande på platsen de sista metrarna den rullade på trottoaren, ca 15s.

Ankomsttiden för RB2520 bör således ligga i intervallet: 23:23:23 -- 23:23:43.


Röster

Anders Björkman

Mild röst med speciell satsmelodi. Lite som en blandning mellan Mårten Palme och Ted Gärdestad. Ganska rikssvensk, inte så stockholmsk.


Leif Ljungqvist

Ganska "kraftig" röst.


Jan Andersson

Stockholmska. Använder vart istället för blev. Jämför tex med Han vart skjuten! Säger ofta "då-va". Går ur bilen 3-4m efter skotten. Visste då genom LL att det var OP.


Jan-Åke Svensson

dialekt: Gränslandet mellan Småländ och Halland. R varken rullande eller skorrande. Nästan som ett tyst sk-ljud.