wpu.nu

Carl Magnus Torsten Armfelt

Från wpu.nu
Relevans
Jobbade åt CIA och startade flera stay behindceller i Europa. Hade kontakter till WACL. Var svuren Palmefiende.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

HA13216-00

1990-08-09

1990-11-13

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Teorier

Relaterar/Nätverk

Stay Behind, WACL, CIA