Uppslag:D6770-05-C

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
6770-05-C
Registrerat
1991-12-17
Ad acta
1991-12-18
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
2015-06-01 inkommer chefredaktören från tidskriften EXPO med en usb-sticka
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
AA kvarstår 151201/DA
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
17 Förhör med David Fredin hållet på rikskriminalsektionen.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-06-04 08:45
Avslutat


Förhör med David Fredin hållet på rikskriminalsektionen. Fredin är hämtad till förhöret.Under torsdagen den 4 juni 1987 mellan kl 08.45 Av krinsp Stig Kjelsson

11.30.

Som visste Men det du läste där om att någon alltså

sa så här att de visste att jag inte gillade Palme att han var kommunist och landsförädare, jag har de här papperen här som stöd så kan jag beskriva varför jag har åsikten om att Palme var en säkerhetsrisk och det var 1950 då var Olof Palme anti-kommunist. Han var i Prag på den där studentkongressen som var där, en kommunistisk kongress men även student förbund från väst var med och då sa bl a Palme så här.. han skrev sedan.. att kongressen var ett led i Östblockets politiska propaganda närmast i den nu aktuella fredshetsen och så gick han lös mot kommunister mot fredsrörelse osv och han skrev tom en rapport som lämnades över till Studentorganisationen i den svenska ja i alla fall den här svenska grenen av den internationella studentrörelsen och sedan utökades debatten 1982 så då angriper han Gösta Bohman då för ett tal "ett tal som var ett korståg mot kommunismen och stora delar av fredsrörelsen" och någonting gjorde att Palme ändrade åsikt och då frågar man sig vad gjorde detta och själv förklar då Olof Palme detta med att han såg nöden i USA. Han såg att baksidan av det kapitalistiska systemet så blev Palme socialdemokrat. Personer jag tror det var inom Arbetar-rörelsen i alla fall, jag minns inte namnen på dem, men de sa det.. att Palme var aldrig socialdemokrat han var högerman från början, utan att Wilhelm Moberg såg tidigt att Palme inte var rätt man för rörelsen. Tittar man på Olof Palmes släkt så är det ganska intressant.. hans mors sida,. hon var en tysk baltisk adelsdam och hon hette Jelisaveta

von Kniring. Hon var släkt med personer högt uppe i det tsariska contraspionaget...

personen Voldmar von Kniring och sedan fanns det även på Palmes fars sida hans far Gunnar som hade en indienuppväxt med

hette Radjani Palme Dutt, en man som grundade engelska kommunist partiet och så rekruterade han den där spionen Kim Filby. Detta gör naturligtvis inte Palme till en spion eller agent eller vad skall man säga, men det är väl, utifrån Palmes bakgrund hur han handlade så blir, så kanske man kan försöka förklara detta med hans bakgrund. Det kan finnas en förklaring till det, jag vet inte.

1/2 91 Hold

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

F

Du vet att det är mordet vi vill lösa. Det här är 1950 du håller på med. Vad har Du fått det där ifrån?

Ja du den här uppgiften om Palmes far och hela det här

om..

F

Boken.. var kommer den ifrån?

D

det står i den här boken trees författaren

The kl

F

jaha det har du plankat av då..

F

När började du intressera dig för det här då.. har du tänkt på Palme ..

1973 nej, skämt åtsido

först

då såg vi kanske att, jag visste ju vad andra berätta om den gamle spionen Wennerström, som var på, jag tror på samma regemente en gång en farfar eller

besök av och sedan man visste vem han var inom flygvapnet och sedan blir han ju då fast osv ja

ungefär som Wennerström 1973 det var bara något som man slängde ur sig som grabb..

F

Så du var redan intresserad redan i plugget då?

D

annonser

Ja så där .. sedan blev det mer när man började titta på och läsa om Palme. Jag läste ju då de få som man fick tag på en eller två eller så och tyckte väl att en del av det här att när han sa att Palme ville införa diktatur eller ett totalitärt samhälle det var väl lite väl, även om man såg kanske att vissa saker stämde löntagarfonderna och den debatten som var då. På den tiden den

med Meidnerkförslaget inbegrep även konfiskering av skog eller någonting sådant där..

och det tyckte man liksom att det var ju lite, det var ju mer åt öst-hållet än åt väst.. Ja och sedan sökte jag upp, jag träffade

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

Kommer Du ihåg när

F

  • WXBOX

Du sökte upp honom

D Ja

F

Här i Stockholm?

Ja i Stockholm. När kan det ha varit jag är dålig på årtal datum och så där..

F

Ja men hur gammal var du då? Är det 10 år sedan..

Kan det vara

80-- 80 någonting kanske. Ja och jag..

F

Sökte Dir upp honom

D

Ja jag pratade med honom och han sa ja jag tror så här och så och så om Palme.. Jag frågade blir det mycket sämre nu av det här och så och så fick jag igenom med honom typ det här

det visste jag inte då det som står här, men liksom vi bara diskuterade det hela va och jag följde med honom ner på Sergels Torg

och vi samtalade och pratade

Du följde med??

D

honom till

F

följde du med dit?

D Ja och sedan så pratade vi då

F

bodde du där?

D

Det var bara då några dagar jag. var arbetslös och ledig då.. Ja och så fick jag kontakten på det sättet och så diskuterade vi politik och utbytte åsikter och så där..

F

Är Du socialdemokrat?

D Nej jag alltså jag..

F

Är du med i oppositionen eller vad är du..

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

Ja jag står inte med i papperen..

F

Vem är Du så att säga.. får jag fråga till slut.. Vad är du för något?

D

Jag är ju som jag är jag är

Jag tyckte borgarna betedde sig klantigt och de borde ha handlat annorlunda många gånger i strategin mot mot Palme ach där var alltså oppositionen socialdemokratin hade den extra "the gats to do it" modet att säga ifrån och tala i klarspråk med väljarna och peka på det som var fel. På demokratisk väg och göra det på ett just och bra sätt.. till skillnad då från många som kanske anger Palme mer på ett ajust sätt

som verifierade det är fel, fel väg och arbetade inifrån. Han samtalade med Torbjörn Feldin osv kom i kontakt med dem som var i de etablerade partierna inom den egna rörelsen och försökte att påverka den och agetera med sina..

F

Men om han nu var oppositionen inom socialdemokratin, innebar det då att han skulle kunna överta makten nu efter Palme så att säga.. Om han fick den möjligheten att komma.. om de blev större så att säga? Eller vad me..

Du har ju pratat med honom?

D

Ja ja det ligger ju till så, det hörde inte du när jag snacka med de andra i bilen, men att Palme låg risigt till av flera orsaker. Vi var inom Safe, den här gruppen nere i Nässjö, SAFEhette de väl som då angrep Palme för den ekonomiska politiken Det var för-borligaste för mycket, högern u sv och borgarkrafterna menar de på och det var för lite stöd liksom han tog pengarna från de fattiga och gav pengarna till de rika och arbetarklassen, gamla

Palmes politik det ansåg SAFE och detta genljöd.. genom arbetarleden. Det var

menade att inte nytta av arbetarledaren Palme och så var det offisersrevolen med de 12 offiserarna som gick ut och där fick naturligtvis Palme också ett motstånd ifrån det hållet.

F

Vad gällde det då?

D

Ja försvarsfrågan och u-båtarna och hela det här. Så här att förmodligen så skulle Palme, genom att han var så trängd

sa så

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

inom det egna partiet, det var alltså människor som

som då inte gillade Palme. Hon sa så här "Olof Palme var inte världens bästa man". Hon trodde inte att Ove Reiner skulle bli Justitieminister på grund av att han beslagtagit 100 000 kronor från konto för att hindra en agitation

mot Palme. De trodde inte han skulle få en utnämning på grund av detta, men Rainer fick det och där för gick emot Palme. Det fanns många sådana människor inom partiet. Ofta på stategiska poster, gissningsvis, jag känner inte dem, utan de var personer som var hemliga som har hjälpt och så inom partiet men att många såg ju alltså att den väg som Palme gick in på nu, det höll inte för många hade genomskådat honom och han var en belastning för det socialdemokratiska partiet. här och det var liksom

tongångarna att ja så förmodligen så avgår Palme, han skall avgå till hösten eller till vad nu va. man verkade för och hoppades alltså att Palme skulle avgå. Eller att man skulle tvinga honom att avgå rättare sagt.

sa så

F

När då? När var det då?

D

Jag minns inte det kunde vara, ja det måste ju ha varit när han vann valet -82 då måste det ha blivit aktuellt och så efter u-båts- efter officersrevolten och hela det här

och det här det blev aktuellt med Safe

det höll inte längre, utan nu måste han avgå förr eller senare, han blev en belastning för partiet, så trodde att det skulle kunna bli en lycklig lösning och då kommer som ett avbräck i hela detta och någon människa skjuter honom och så blir han helgon istället. Det var alltså liksom ett av det värsta som kunde hända utifrån oppositionen

socialdemokratins sida natruligtvis,

f

Hur skulle de bli av med honom då?

Partistyrelsen så ju att det gick inte att vinna val med Olof Palme längre. Risken fanns att han var en negativ belasting istället för en positiv, att det vägde över

det här liksom..

kan ha rätt det är svårt att säga men ja i vart fall kom ju Palmes död som ett avbräck i liksom i

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

C

det här. Det skulle kunna blivit en lycklig lösning för landet och för det socialdemokratiska partiet

partiordförande. blivit det eller någon annan blivit hur det lösts det vågar inte jag svara på, men då hade det kanske

Om

F

Skulle du tro på

om han skulle bli

D

statsminister?

F

ja statsöverhuvud? Hade han såna åsikter

tyckte jag

du sa

D

Nej han var ju om vi säger ledaren för oppositionen inom socialdemokratiska partiet, det är ju en ställning, att sedan bli svensk statsminister är ju en helt annan. Om han hade blivit vaid till partiordförande efter Palme , jag menar det är ju ett tag i och för sig till att bli svensk statsminister det är ju val emellan och så, eller om någon annan hade kommit in, någon sådan här känd

blivit partiordförande det är ju möjligt det med skulle jag tippa men har man 50 000 medlemmar i ryggen som sedan går ut och säger, skulle gå ut och agetera och tala om vad Palme gjort under alla år, såklart att du får en genomslagskraft inom ett parti naturligtvis...

SOD

F

Har ni 50 000 medlemmar?

D

Ja

F

Är du med där?

D

Nej jag står inte med registrerad, utan jag liksom..

F

Du talar nu

om

S

o

opposition inom socialdemokratin..

f

Har det något namn?

D

Ja de kallar den opposition inom socialdemokratin eller socialdemokratiska oppositionen..

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

F

Har du bildat något parti, har du ...?

D

Nej..

F

Free lancer?

D

Ja free lancer, lite av journalist och jag hjälper ibland

vill han ha något tidningsurklipp eller någonting man har läst eller så..

F

Vad hjälper du honom med mer då?

D

Det är väl en del

Har ni avlyssnat hans telefon

F

Nej, det har vi inte gjort

D

Det får ni väl från partiet, det kan ni fråga om i så fall. Det är väl

när... ja facket

som avlyssnar I avlyssning hans telefon.

F

Ohörbart

D

Facket ja det är vissa folk som sköter det där.

F

Avlyssnar de honom?

D Ja

telefon ja..

F

Gör de det? Vilka då?

D

Ja det socialdemokratiska partiets någonting jag vet inte.. vilka de är..

F

Så du tror att de gör det illegalt då?

D

Ja eller om det är IB eller någonting det vågar inte.. det går inte riktigt att skilja däremellan så det är så att jag..

F

?

säkerhetspoliser kan..

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

D

Jag vet inte men säger det, han har sagt att han förmodar att telefonen är avlyssnad..

F

Vilken telefon?

D

Till hans våning..

F

Jana här i Stockholm? Han bor ju i-D

där

F

Ja men han bor ju i

D

Han har två ställen, det ena är sommarstället på det andra är

i Stockholm

F

Så de lyssnar här då?

D

Det vet man kanske inte 100 %-igt. De har gjort det ibland kan det bero på enfel källa det kan vara när man ringer utomlands det kan bli konstiga kopplingar och det och man kan misstänka att någonting är vajs och det är ganska självfallet i och med att Palme.. han liksom han gjorde ganska mycket som han egentligen inte fick.. då är det ganska enkelt att dra slutsatsen att han även skulle kunna tänka sig att avlyssna telefonerna..

F

Så han var rädd för

då med andra ord?

D

Ja därför att om du tar sista valet -82. Jag vet inte hur mycket han hade i sin valfond men det rörde sig om flera miljoner i alla fall..

F

Vem?

valfond, de pengar som svenska folket..

Ja så han gick ut då och valpropagera?

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

D

Ja hade då annonser os

V och

F

Hade han flera miljoner ..

D Ja ett par tre jag vet inte exakt hur mycket..

F

Han hade ju 50 000 medlemmar, de betala väl..

Ja de gav ju frivilligt.. så att.. och då gick Palme ner i varje valkrets där hade råd att skriva sina.. ja sätta in sina annonser och fick sätta in dem. För att det var ju så att.. det står ju i den här

F

Jo jag har sett de här annonserna..

D

Ja det måste ni förmodligen ha tittat på under ert arbete gång..

F

D

Det är alltså en större

F

Har du träffat henne också?

D

Ja jag har träffat henne.. så att..

F

är hon också ?

Ja halvt engagerad så där.. jag menar hon tar hand om barnen och så. Hon var mest ute i valmöten och så i början av 70-talet. Hon skötte det där ganska mycket själv, hon hjälpte honom att redigera artiklar och sådant skulle jag kunna tänka mig.. jag vet inte så mycket om det

F

Redigera du några artiklar..

D

Nej

F

Du bara klipper..

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

L

D

Nu har han .. den här broschyren På rätt vi håller men helst på rätt häst, Karl Gerhard, Den ökända hästen från Troja och det är

Palmismens lakej Det är sådant där själv... och nu var det så där att

hjälpte Olof Palme alltså hur otroligt det än kan låta och stoppade mot styrelsens vilja annonser i Svenska Dagbladet

betalade 50 000 kronor.. Han kom upp en gång till mig och sa "Nu har

stoppat en sådan här annons för 50 000" och han gick ju tom in i ..

som

F

Palme låg bakom det då?

Ja,

gick ju även in i DN och sa åt som var väl för vänlig vid tillfället och såg till att en annons blev stoppad., men där man alltså kom in med sina annonser och så ibland det berodde ju på vad han skrev också.. hur pass allvarlig hur pass farlig annonsen var i förhållandevis till att kunna övertyga marginalväljarna att Palme var fel man att satsa på.. men

han annonserade där ..

titta det står kanske bakpå kanske.. Där gick då alltså Palme ner i varje valkrets så att det borgarna gjorde och bara fördela röster sinsemellan och ta några få ifrån sossarna de påverkade aldrig svenska valet egentligen utan det var oppositionen socialdemokrater det var de som gjorde att Palme förlorade -76 och de som gjorde att han gick ner valet -82 och inte fick större majoritet än han fick. Det gjorde naturligtvis från Palmes synvinkel, oppositionen inom socialdemokratin mycket farlig därför att de hade kommit underfund med hur det gick att påverka marginalväljarna mot Palmes valrörelse,

F

Och du tycker att det där är bra, du håller med honom.. Ni har diskuterat och..

D Jaa

F

Jag menar han måste ju ha ett väldigt hat mot Palme? Hans rörelse?

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

Det är fel att kalla det hat..

F

Vad är det då?

Jag skulle snarare.. om man definiera hat.. det är en slags.. en känsla som aldrig släpper än då, man liksom har ett fruktansvärt agg emot någon som person. Jag skulle säga snarare att att jag kan ju inte exakt veta

tänkte i alla situationer. Ibland var jag ju förbannad på Palme och tyckte han liksom.. gick han verkligen förlångt. Men om jag säger till mig själv Det var liksom mer kanske för Sveriges väl.. hur det gick med landet. Det var det som var den stora frågan.

F

Ja de söyer alt det i alla fall skulle ha något med ryssarna... Vad vet du om det där då?

Vad säger du typ det där..

F

Kommunist.. han skulle vara kommunist.. Han skulle vara liberal mot kommunisterna, kommunismen i alla fall.. vad menar han..

Om man skall bena upp det kan man säga så här. Palme släppte U-båten -82 den här eldsförbudsfristarch där var det som en eftergift då till ryssarna. Man såg ju kanske kontakterna med Arbatov/Milsteilmekommissionen man förde fram Sovjets utrikespolitik mer eller mindre som sin egen.. via Palme -kommissionen eller ibland då som svensk utrikespolitik i form av en kärnvapenfri zon i Norden och det finns där kopplingen med Arne Threholt osv. Han hade också det där med zon-frågan och

sitter ju med i

sitt bräge han kan vara misstänkt också vara åt det där hållet som Palme eller som Treholt och de här och Palme rörde sig ju bland de här kretsarna och då var det ju inte så konstigt att folk tyckte att han var för kommunistvänlig och var för eftergiven. När han lämnade ut handlingar till ryssarna det tror jag inte direkt det var väl typ som i den här U-båts skyddskommissionens rapport..

vid FN sam var militär expert attaché eller något .. Hon sa själv så här att Ja skall vi inte delge ryssarna signalspaningsresultatet för utrikes- kommissionens rapport och ſå vi se vad de har att säga. Vi kanske får dem

?

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

t

att erkänna och hon sa det

det är ju hemliga saker, det där får man ju inte delge ryssarna på det här sättet. Jag vet inte jag tror inte

Ferhm

skulle sagt så där om inte han visste att det var Palmes linje att det var OK med Palme eller Palme kanske sa vid det tillfället.. att för så här får vi se om ryssarna erkänner. Ja jag vet. Jag menar

F

Är inte det väldigt farligt det, tänk om ryssarna

som

DJa det är inte nytt ... det är inte bra svensk utrikespolitik skriver här Han skriver här om

verklig utrikespolitik vad som är bra och dålig svensk utrikespolitik och Palme förde en dålig utrikespolik. Han blev inte, t ex inbjuden till USAs president, av förklarliga skäl förmodligen till Kuba, till Nikaragua till Vietnamn och alla de här länderna.. Aldrig har läget varit så osäkert i Sverige som det var då under Olof Palme. Men under, som han skriver där tror jag, även under kriget var det ingen som på allvar trodde att tyskarna riktigt skulle anfalla, utan att det gick att klara upp situationen

F

Sverige ligger nog först i kön av Sovjetiska intressen hur korkade tror Ni ryssarna är... USA kommer inte att hjälpa oss..

1

F

i färd med att Strax innan de mördade Palme så

/ åka till Sovjet..

ohörbart

D

Inte kanske mer än hans vanliga besök med Palmekommissionen när inte Arbatov är i Svemegeän att det kanske var en starkare.. Det var (ett nystående ting)

vid ett sådant möte än vad det var i ett vanligt kommissionsmöte även om han träffa kanske precis samma ryssar, Moskva

Det var väl utåt en allmän undran

vad skall han dit att göra. Han sätter ju inte en sådan press på ryssarna så vi från svensk sida får ut något som gagnar Sverige och det var liksom meningslöst besök alla de här kontakterna. Gagnar det inte Sverige så gagna det dem i stort sett. Ryssarna är mycket hårda, det är tuffa människor som gör att skall man föra, som ett litet neutralt land, då får man vara mycket tuff tillbaka.

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

D

Palme diktaror i maskopi med Moskva tänka att texten eller något sådant skulle kunna betyda och man gjorde alltså en intervju i tidningen La stampa om att Palme hade släppt en U-båt och det var enda sättet att komma ut. Kvällsposten tog sedan upp delar i helsidesartiklel, sedan lades locket på. Palmes övergrepp fick inte spridas i Sverige.

F

Om du kommenterar sista stycket här, hur tolkar du det här?

D

Den sidan?

F

Palme, högersidan.,

F

Det här

Läsning för

socialdemokrater del 4 här

D

Ja..

?

om SAP som teg och led, fega och rädda. Vad är straffet för de skyldiga. Vad som pågår i Sverige är ett folkmord. Vad är straffet för folkmord. | Sovjet som är ett samhälle som i hög grad kan jämföras med Palmismen i Sverige mördade man Rep. Anett annat sätt. I

Röda Korsets rapporter kan man läsa om 50 miljoner människor avrättats poltiskt Inget liknande finns i historien. Ingen svensk

eller västerlänning skulle tveka i omdömet om vad straffet skulle vara för dessa kommunistiska monster. Hur har detta varit möjligt i ett land som var en kulturnation. Hur var nazismen möjlig i dåtidens civiliserade Tyskland, "Alfred

Krupp

menade som jag redan påpekat, att nazismen i Tyskland aldrig varit möjlig utan Hitler, jag menar Palmismen i Sverige hade aldrig varit möjlig utan Olof Palme. Vi borde tagit varning. Den engelske författaren Roland Huntford

som redan 1970 skrev boken De blindas Sverige, fick tyvärr helt rätt och om jag förstått Din fråga rätt så nenar

att.Palmes agerande, Palmes verksamhet var även på det lagtekniska området då att försöka dra in fri och rättigheter för människor, man skulle avskaffa strejkrätten, man skulle avskaffa yttrande - demonstrationsrätten inför 1976 års valförX

All den här verksamheten att släppa en U-båt osv hade inte varit möjlig utan att det var fega journalister

där män iskat människor hellre såg att de fick en bra karriär än att de tog chansen och gick ut och talade om vad en svensk statsminister gjorde ibland. Verligen talade om vilken byk som behövdes tvättas och det var ungefär som vår

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

ambassadör i Irak, han korrespondenten, Thorén heter han. Han kom hem ifrån USA och berättade för hur han blev chockad över hur svensk massmedia förändras.

F

Straffet, vad tror du straffet skall vara?

D

Ja, jag skall titta efter. Jan kan läsa hela stycket

Stycket Dy läste nyss ur Läsning för Socialdemokrater Del 4

F

ker att

Flaskulle ha dömt Palme

till döden..

Ja ok jag skall försöka läsa igenom för att hang på..

få sammanF

Vi kan skippa det det tar för lång tid..

D

Ja men det kanske, jag vet inte om man försöker svara på frågan jag skall läsa.. Boken är ju skriven för att engagera människor, skrivet .. jag vet ibland fick jag någon fråga. Använder han inte lite starka ord kanske?.. eller jag vet inte om han kunde vara lite mer nyanserad, men liksom för att få människor att ryckas med.. ja förstå allvaret ta aborterna t ex? Först var det tal om abort upp till 9:onde måndaden skulle vara möjlig alltså. ringde upp till.. var det partiet eller om det var kvinnoförbundet och frågade

abbortagen är ju barbarisk.

F

Nu David, nu svamlar du lite grann här, för att.. det är rent vammel du pratar. Det står här att han jämför Palme med Hitler.. Det gör han uppenbarligen helt

Hitler alltså och sedan så frågar han.. vad skall minimi-straff för sådant här folkmord

D Han han..

F

pratar ju om straff. Han skall ju straffa. Palme

doda- straff. Kan en.. En rätttänkande människa kan ju begripa vilket straff han skall

ha..

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

D

Jag tror han syftar på aborterna naturligtvis. Dessa 100-tals ofrivilliga foster som inte det hela plus effekterna av alkohol, dålig förd socialpolitik osv.. och OK om man spetsar till mycket. Det är ungefär som man kan dra ut en sak ur bibeln och få en vers till att bli.. som strider kanske mot sammanhanget. På samma sätt kanske man kan göra en sådan här sak ur en sådan här text.. men det är ingenting man liksom kan bygga någonting emot

eller så

de..

F

Men OK då om du tänker på bibel och sådant där.. Religionåsikter och så.. Var ligger du då någonstans?

D

Ur kyrkliga hänseenden, vilken kyrka jag tillhör och så? Tänkter du på.. Jag är skriven

Rättvik

inom Pingströrelsen så att jag växte ju upp i kyrkliga sammanhang och ja vad skall man säga?

F

Här i Stockholm?

D

Jag har gått på, jag jobbar ju varannan helg och då blir det ju det att man inte går så mycket i kyrkor som man läser sin bibel hemma eller läser.. ibland träffar man folk ifrån olika kyrkor eller gått ibland till en Örby eller vad det heter därborta..

F

Ja det finns ju..

Ja Pingsrörelser och så där va ibland går man in i Citykyrkan Jag var där, sist var..

F

Citykyrkan?

DJa,

F

Den ligger ju där neråt den..

D Ja det var för några dagar sedan, men det var.. de hade

bara student fester eller vad det var som var där.. Mestadels så har jag alltså varit hemma och haft.. om

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

man säger.. Jag har inte gått så ruskigt mycket i kyrkan, Jag har gått

några samlingar hemmen eller om det har varit några sådana här saker Så har man jobbat på helgerna annars så.. har man varit ledig så har man ofta sovit vid 11-tiden varit trött och

F

Men Citykyrkan den ligger ju neråt där vid ..

D

Mordplatsen..

F

Ja

Jag var nere..

F

Var du där då under..

vid mord...

D

Nej jag gick inte i Citykyrkan varken då eller senare Jag varit där tidigare.. träffa honom borta i

F

Ja men du sa ju att du besökte mordplatsen och ..

Efter mordet

F

Samma dag?

D Nja

F

D

Det var väl några dagar senare, jag vågar inte svara på.. Eller om man går förbi där ibland man tittar vad som står på lapparna då och folk skriver., tittar ibland Det ligger kransar vid graven Organisationer som har gått dit och lagt ner sin hyllning

och sympati liksom och se vad folk skriver man tänker liksom så här.. Beklämande att folk liksom inte ser det jag har sett och det folk ser.. Jag menar upp i svensk administration de tiger osv det är beklämmande..

n

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

F

Jo

helgonförklarade som du säger.

D

Ja

F

då, när du träffade honom vad sa han då.. Var hade han varit någonstans när det här mordet skedde? Nämnde han någonting om det?

0 Jag minns inte, förmodligen hemma,

F

??

Jag vet inte, har ingen aning om det,

F

Du sa tidigare att du träffade honom..

D

Jag träffade några dagar eller någon dag efter

F

Du sa adressen då

Ja uppe

ja.. och var han varit innan det.. det måste väl ha varit hemma någonstans var han ju.. det får du fråga han..

F

Jag kom att fundera om ni kom att diskutera det. Hur det än är så.. eftersom han själv säkte upp polisen så misstanken finns ju Palme-hatare liksom EAP och hela köret.. Det är närmast det vi tänkte...

Kom och fråga mig om sa så, kanske kom och fråga mig vad jag..

D

Jag tror att han var i Stockholm eller om han kanske var nere i eller kom precis från Stockholm kom till Stockholm från det är för lång tid tillbaka för mig att sådant här i detalj komma ihåg direkt om han hade varit på utolandsresa som han sagt hade varit lättare att komma ihåg. Men jag tror inte han gjorde det..

F. Har du träffat Palme själv någon gång?

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

D ja och nej. Jag har varit med när han vann valet, så var jag

faktiskt i Folkets Hus det var en som tyckte som ville veta och hade bokat in.. han köpte en biljett för det här då.. jag har en till vill du följa med., någonstans skulle jag ju gå och då så sa han du kan ju följa med.. sa han och det gjorde jag. Så jag satt där längst bak på en bänk och tittade då på valresultatet och så när han kom in och sedan när man tänkte egentligen var det ganska synd för att. Det skulle ha varit roligt att prata med honom personligen också och träffat och sett honom hur han var som människa inte som politiker. Det säger jag om man jämför Olof Palme med Ingvar Karlsson så är kanske.. Palme var lättare att komma till tals med ..

du kunde stoppa honom på gatan och du kunde få ett trevligt samtal. Det är svårare att nå Karlsson kanske på det sättet.. om man skall ha tag i honom som statsminister var det lättare kanske palme släppte in människor på ett annat sätt. Han tyckte väl det var viktigt att träffa rörelser och rötterna och så där..

F

Du har alltså inte träffat Palme?

D

Aldrig, jag har sett honom på 50 m avstånd ungefär.

F

Vet du var han bodde och så där..

Va?

F

Visste du var han bodde?

D

Då?

F

Att han bodde i Gamla stan det visste du?

DEfter mordet-då visste jag det..

F

D

Före det är möjligt att jag hörde att han hade en lägenhet i Gamla Stan men att om det var på västerlånggatan det minns jag inte. Det är möjligt..

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

F

Det blir så ensidigt, att bara höra en kille Man vill ju gärna.. Vi vill ju prata med alla parter. Vi kan ju inte bara

en part..

0

Nej nej men jag säger

jag vet inte..

F

Det är ju lätt att bara prata skit om en människa och sedan

människa

Precis.. jag vet inte ens .. de skrev naturligtvis. Den som tipsa om mig då och det här.. den här.. och undrat va det måste vara ungefär som

att ja att en massa folk ringer, en massa folk skriver.. någon tyckte väl att man kan höra efter eller om någon var intresserad om att få höra från er jag vet inte ingen aning om vad..

F

Vad heter dina kompisar?

ohörbart

D

Ja vad skall jag säga Jag träffar ju ganska mycket och så där och så är det väl att jag träffar folk på jobbet och så där..

F

Arbetskamrater.. Hast då hur sköter du kontakten med honom? Jag menar det är ju en kille som kan tala om för oss att du var hemma den.. Är det så?

>

Vad jag minns var

som hjälpte mig att ringde samtal för att få tag.. hjälpa mig med en lägheten

i Stockholm och i vart fall så jag undra om hon fick någon annons eller om det var någon som kände till att han ville hyra ut.. På något sådan sätt fick hon tag, tror jag, i' honom. Så åkte jag ner till Stockholm och träffade honom på T-Centralen och sedan så kom jag att bo där hos honom och då jobbade jag i Näsby Park på det Sjukhemmet som var där. Ja om inte jag minns det, vet inte.. jag vet inte om jag kan ha varit borta kvällen innan men vi gick skilda vägar åt olika håll. Ibland var vi tillsammans ibland inte. Jag vet inte, man lägger inte märke till någon speciellt.. det är möjligt

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

F

Det var ingen direkt bekant i alla fall?

D

Nej utan jag ärde då känna honom så jag följde då med honom

F

Hur gick du klädd förra

D

Förlåt..

F

Hur gick du klädd förra vintern? Vad hade du för kläder, Hur brukar du vara klädd ute på stan?

Jag hade en ljus, jag hade en ljus anorak eller något liknande., eventuellt en mörk någon så här trä

F

Duffel..

D

Duffel heter det visst.. Det är ungefär de plagg jag kan.. Jag kan också ha haft om det var varmt den här också..

F

Ja det hör till det också. Vi brukar fråga folk hur de var klädda os v bara för att folk iakttar ju varandra mer eller mindre..

Ja just det den här köpte jag i Rättvik det var Rea på .. Det här är alltså på hösten i så fall någon gång men jag hade förmodligen något ljust eller mörkt..

F

ohörbart

D

ja

F

Hade du mössa?

D Nej

F

ohörbart

D

Kapuschong eller ibland utan och mörka byxor..

F

Har du haft den där frisyren hela tiden?

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

Dja

F

ahörbart

D

Ja vi söker ju också en hel del vittnen som inte har gett sig till känna som har varit runt mordplatsen här., vi har ju fått beskrivningar hur

ser ut och så där..

Dja

F

Citykyrkan den här veckan?

Nej.. jag var inte där.

F

Bar du glasögon under den tiden Palme mördades?

Ja

F

Måste du ha glasögon?

D Ja

F

tid så att säga..

D

Nja

E

Ser du dåligt annars?

D

Ja jag ser dåligt.. vi tar t ex den där röda boken..

F

obekvämt..

D

Ja det är obekvämt eller relativt tycker jag så där va.. Liksom texten blir suddig, jag ser ju era ansikten och så det är inga problem.. det är lite suddigt så där liksom..

F

ohörbart

D

Det blir ganska jobbigt i längden.. Texter och så är lite svåra går inte att se al

så..

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

F

Ja vi säger det samma. Kan du hjälpa oss nu? Vi vill ju lösa det här med mordet.. det är bara det vi vill.

F

Har du gjort värnplikten?

0

Nej..

F

vapen..

D

Du jag har astma och värnplikten

man skall vara helt frisk Ingen mönstring ingenting, konstigt ja jag tänkte lika bra det för

dåligt försvar och skall jag rycka in lucka

och så fick jag frisedel..

F

០៧

Nu skall vi fråga dig, du

han har EAP och då utveckla du lite grann om att du kände till EAP

har du besökt deras möten eller läser deras tidskrifter och var får du kunskap ?

D

Jag har fått.. har ibland material typ

Solidaritet eller något sådant jag menar, skall man bläddra igenom bara för

F

Har du varit på möten..

Ja har varit

jag har sett dem på stan vid något tillfälle har jag bara tittat på deras material, köpt deras tidning för att liksom se vad de skrev. De skriver allt om U-båtar, allt möjligt annat såna stara grejer man vet inte riktigt vad man skall tro eller inte..

F

Känner du någon ledare..

D

Nej jag har bara sett den här Eriksson att han.. jag tyckte det var en obehaglig grupp och jag vill inte blanda ihop.. jag menar blanda mig med de där liksom för det, man vet aldrig det kan vara infiltratörer av eget

folk. De säger det åtminstone i Amerika, det är

lätt infiltrask Det är liksom det är bara snack ..Jag ät inos oppositionen Socialdemokrater och har alltså ingen anledning menar jag ägna deras material...

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

F

Erkänner du dig att bara tillhöra oppositionen inom Socialdemokratin..

D

Tillhöra.. jag är ju inte registerad, utan det är ju bara att jag har ett personligt intresse kring de här frågorna. Det ligger på det planet.

F

Helt riktigt..

Jag är inte anställd eller tar inte ut någon lön eller utbetalning eller något sådant..

F

Har du sett något kritiskt i

i hans agerande eller tycker du att han kan vara lite spetsig att skriva eller så där..

D

Dvärtom han kanske kan vara ibland något generaliserande ibland hur man väljer form det vänder sig ju främst till

ibland är det avsett för journalister ibland är det avsett för vanliga medel-svensson ibland kanske någon sa så här, tycker du inte han ibland använder lite mycket främande ord och kanske lite så där som kanske är lite svårt för skall vi säga en pensionär..

F

Upplever du honom inte som asaklig i några sammanhang? Det är ju så att Palme blir helgonförklarad och från alla möjliga håll blev han erkänd efter sin död, en riktig statsman

allt möjligt. Har du inte tänkt igenom varför var så giftig och förpesta allting Olof Palme att han måste ha fel i sin kritik mot Palne?

D

Om vi säger så här va., att det är onormalt, det är fel, säger sunt förnuft, att gå in och ta någon son va och sedan ringer man upp

och säger, ja du får igen din son om du slutar agetera mot Palme. Det är fel att beslagta 100 000 kronor från någons postgirokonto för att hindra att inte den personen kan motverka val. Det är fel att gå in och försöka ta bort yttrande- demonstrationsrätten var det väl -76 att ge sig på olika lagar. Nu senast var det väl krigsartiklar,, man tog bort en krigsartikel, Man misströstar

för allmänheten. Det är inte längre åtalbart att sprida misströstan bland allmänheten i i beredskapstillstånd osv. Sådana här grejer är dålig utrikespolitik och sådana här saker..

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

F

Menar du att Ove Rainer gick in och tog 100 000 från postgirokonto?

D Ja

F

och

ad gjorde han med pengarna..

D

Det är en bra fråga, jag vet inte

F

Det är ju brottsligt?

D

Visst är det brottsligt..

F

Men då skulle

polisanmält det..

Ja det var väl till.. ja han sa väl det att det var som skett.. de var skyldiga staten pengarna, generaldirektör Åström hade gått in någon gång tidigare och sagt något liknande och man gjorde något liknandne, och satte deras förlag och tadinkarkurs. Förmodligen gick detta till statskassan. Det var alltså på felaktiga grunder..

F

Det måste ju en annan myndighet besluta den kan ju inte generaldirektören i Postverket gå in och ta pengar i ett konto det är orimiligt, son jag ser det.

D

Jag vet inte

hur pass grava.. hur mycket man exakt visste att det var Rainer.

hade tydligen luskat ut det i alla fall.

F

var då

D

Njaa

F

Gamla

?

D

Gamla

ja det är vad jag förstått hon berätta då..

F

Tillhörde

oppositionen i So...

D Det var lite, jag vet inte hur jag skall säga..

F

Tror du på de här historierna själv eller..

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

tar du för gott vad

säger?

DOm jag svarar på en fråga i taget.. Att

höll väl inte kanske med oppositionen Socialkremotatin i allt. Hon visste inte, kanske eller läste kanske inte allt om materialet. Men vissa delar hade delade åsikter, men som

sa, hon förmenade oss inte att vår rätt att agitera och komma ut till medlemmarna.. det var där hennes liksom. Det var det felet hon tyckte när Rainer då går in och belsagtar pengar där för att de var skyldiga pengar till statskassan, tror jag att det var på de grunderna alltså och sen då de ser att denna kille blir justitieminister då liksom var måttet rågat. Jag blir så arg, jag visste inte om att det var då va.. så att när hon gick ut sedan mot Ove Rainer.. ja tyckte att nej nu är hon lite väl hård... Han är ju faktiskt inte mot bolaget och det säger hon även om ni vill titta lite på

så säge chan det att Ove Rainer skall ha upprättelse vad gäller skattenålen

de här historierna för det va ringet fel det var helt lagligt. Sedan att han var en dålig justitieminister han hade

dåliga och där skiljer han på sak och person. Och det är vad man kan säga på sätt och vis att han gjorde mot Palme.. att sedan är det ju .. det Palme gjorde är ju så förknippat med hans person i och för sig men man får ändå försöka skilja lite på sak och person och därför kan jag säga att hatade inte Olof Palme i liksom någon slags agg som växer upp år efter år då kan man ju inte arbeta med politiken.. det är liksom en kommentar till en kille som man hatar så fruktansvärt mycket eller liksom går ner sig så funkar det inte.. men vill man behålla hälsan jag menar man skall inte gå med destruktiva tankar om en. Sådant riktigt hat då förmodar jag att man blir, jag vet inddet mår man inte bra av och

mår bra osv det är liksom en stabil och bra människa och ja ...

F

Man kan ju skriva av sig hatet också..

Ja men om man formulerar frågan så här.. Det jag har berättat för er nu, måste ni ju ändå.. ni måste ju på något sätt reagera är det sant som du sa. Kan det verkligen vara så illa att en justitieminister går in jag kan naturligtvis bevisa det men jag vet andra grejer jag vet hur lagarna skrev osv så att jag tar för givet att .. När säger någonting och går ut.. då har han en bra källa annars skulle inte han våga för annars

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

Förresten de här sakerna som hände mot honom, det har han givit en J0-anmälan. Jag gick själv med honom till JO .. det har kommit in.. han skickade in några lösa papper, han skulle skriva..sedan skulle jag lägga till en bok som

till journalister också.

F

EAP. Oppositionen till Socialdemokratin det är liksom en del. EAP hur beksriver du EAP Europeiska Arbetarpartiet?

Du menar liksom vad jag anser om deras politik eller?

F

Ja, alltså oppositionen Socialdemokratin är ju en sak., i partiet. EAP det är ju helt annat parti om än litet.. men samarbetet mellan EAP och den här oppositionen..

men

Består väl i typ.. de har ju en radiokanal

hade blivit intervjuad tillsammans med gamle transportfack basen Hasse Eriksson, tror jag i radio, och så har jag en känsla att Hasse Eriksson och

var med vid någon sådan här., eller de stötta visst EAP i

kampanjen eller någonting de drev gemensamma frågor se var har jag det någonstans.. Så här skriver han.. "EAP var ett parti som hade fyra frågor på sin dagordning och som i hög grad stöddes av det svenska näringslivet och vi hade upptäckt att EAP var ett parti som var mycket farligt för Olof Palme eftersom han drev en agitaion som gick hem hos folk, typ marginal väljarna

vissa utav en viss påverkan. Jan kan inte svara om detta är sant men tydligen så var det en viss påverkan även om folk reagerade negativt också på den. EAP var ett parti som hade fyra frågor på sin dagordning och som i hög grad stöddes av det svenska näringslivet och vi hade upptäckt att EAP var ett parti som var mycket farligt för Olof Palme eftersom han drev en agitaion som som gick hem hos folk eftersom han i huvudsak agiteraterade i Stockholm så menade vi i Socialdemokratiska oppositionen att EAP kanske kunde kompensera det bortfall som vi hade i Stockholm och som vi hade beskrivit. Man fick inte komma in alla gånger åtminstone om det var en riktig bra annons. Vi hade också upptäckt hur våldsamt den Palme-stödda pressen gick till angrepp mot EAP alltså måste partiet vara betydelsefullt skrev han. EAP drev fyra frågor varav kampen mot Sovjetimperialismen

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

var den viktigaste. EAP ville att Sverige skulle gå med i NATO eftersom vårt försvar var så dåligt på grund av den ständiga nedrustningen, som burit Palmes

EAP OSV det ja

och därför hade man samarbete med oppositionen inom socialdemokratin och EAP typ sådana saker. Är det så frågan..

inga Ja ungefär. Du vet vi mordutredare vi är/politiska utredare

Här ?Djävulens

lancerade för många år sedan en paroll att Palave vattexx jävUL eller någonting..

F

D jo det stämmer...

F

Var det så?

D jag tycker jag känner igen..

F

Varför gick man till våldsamt angrepp.. det går ju inte hem hos marginalväljarnar du någon förståele för det. Har du lyssnat på stämningar i EAP.. vad vill de komma fram med motiven. Alltså alla politiska partier har ju rätt att för precis vad de vill alltså...

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

OK.."

man hajade väl till törtönotet och tyckte väl.. det kanske var skickligt utfört rent.. ja det har stått i Aftonbladet bild med yxa och grejor va. Det är skickligt utfört ur propagandhänseende på sätt och vis. På sätt och vis var det väl det men annars så var den nedvärderande i väl mycket grad.. Det var ingenting som man får en man går ut med sådana plakat så väcker man folks förargelse inte folks sympatier man värvar inte folk lätt med sådana plakat va.. Det gör man självfallet inte och det här att de skriver att de var

trotkister jag hörde att någon hade pratat med med han ordföranden för EAP.. och han hade visst någon luddig syn när det gällde ekonomi som var lite.. tyckte de åt socialistiskt håll. En del menar, det har jag hört när man pratar med folk på stan..

f

Du går på EP-möten?

vara

Nej det brukar jag inte göra.. vart där två gånger kanske en gått på stan och gått förbi bara. Vad folk tror, vet det kanske.. har sagt att folk har framkastat sådana saker att EAP skulle kunna

infilterat utan kommunister eller trotekister finns någonting kvar eller då av de som var kvar eller att man då gick ut med det här aggressiva Palme-hatet eller vad man skall kalla det. Det hade visserligen en viss effekt om det kan ha varit vissa

att inom partiet kan ha gjort man ville liksom misskreditera, det skulle bli svårare för andra att agentera seriöst mot Olof Palme, genom att de kom sin kanske mer aggressiva hållning och nid-bilder och grejor Att folk skulle bunta ihop alla som kritiserade Palme

och

se det som ett slags ja.. Anser man att Palm var för god vän med Ryssarna o sv så.. ?

samlas de hos EAP och EAP kan man inte tro för de är inte riktigt kloka de är fascistiska .. Det är ju ungefär den vanliga medborgarens reaktion efter de här skriverierna som det har varit och då kan man alltså ... fler och fler drar ju faktiskt slutsatsen då att faktum att det kan ju tänka sig oavsett vad man tycker om EAP att lite av kan ju stämma. Jag vågar inte svara på

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

inom EAP om det finns trotskister

att och hur deras mål eller

om det nu kan vara.. det vet jag inte.. Det bara

80m

folk hade sagt till honom och så..

F

Alla de här hemma i lägenheten där har du ju massor av böcker och handlingar och sådant. Du har även sådana här fotostatkopior., vad är det för någonting som du hade där ? Myndigheter och ..

D

Ja det är Sveriges Rikskalender. Jag titta folks som satt då under Palme.. Ibland har jag frågat

man hörde något namn då, någon myndighetsperson kan ha betett sig.

t ex och så hörde jag efter då med höredu det sitter en där och är inte han bror till.. eller han är visst släkt med den här

som du kände som var Palmes man och så där.. ja..

F

Agera du privat eller är det team..

D

Nej det,..

F

Jag var

ju

fri-lanser

tidigare

D

Nej det kan vara att hör man om typ Om det är i sammanhang man hör något namn och folk har stött ihop med någon myndighetsperson.. När jag bodde i Röttvik det var något krångel med någon som hade ett skatteärende, Han nämnde någon byråkrat som höll på och jävlades.

känner du till denna person vet du nåogonting. Är han liksom någon sådan här verkligen.. en sådan här människa som typ som Palme satte dit politiska grunder. De kanske var duktiga att klara sitt jobb och så där.. och då kan det vara bra att ha en sådan där..

F

ohörbart..

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

F

Vi kom rakt in på den här oppositionspartiet kanske som vi hade

tankar på. Men EAP vill vi också prata med posebank dig om Men vi skulle vilja höra allmänt..

Har du diskuterat

Palme-mordet med andra personer som

D

Jobbet

F

På jobbet har du pratat .

D

Jag har pratat lite allmänt och så där..

F

Träffat andra som har haft politisk insikt och så där som kan känna till..

Jag kan

träffa journalister någon gång eller träffa folk på gatan, man kan stöta..

Mera folk som kan ha inflytande i militären t ex, officerare eller andra officiella människor eller andra ..

Min far var.. eller min fabror var i det militära på flygfottilje och så det har jag inte direkt diskuterat med dem där, man kan ju göra sig hörd men..

F

Du prata ju.. du nämnde de här 12 officerarna kontakt med dem..

Jag har inte träffat de officerarna

F

SAFE heter det jag, har du träffat segamixgxx.någon där...

D Ja ?

nej

? nej det har jag inte hört, jag menar även om jag det är likadant om man träffar sådana som det är ingenting som man går och prata med som med folk typ på jobbet eller så.. utan jag har liksom inte sagt att.. direkt så mycket om Palme heller.. lagt fram vissa saker, jag tyckte ibland att.. kommenterat utredningen och tyckt liksom. Jag tror inte de hittar en lösning, jag tror att det är för mycket styrt uppifrån, poliserna inte vill hitta mördaren därför att det är så mycket trassel, allt det här som jag har sagt.. om detta är sant, så är det så

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

komprometterande för regeringen så att det liksom, det måste hemligstämplas, de vill inte hitta någon och det tror jag

det måste ni känna till, det måste ni märka det ... Justitiedepartementet och de olika som ändå gjort vissa påtryckningar, gissningsvis

därför blev det hela snurren med PKK Holmén och sen.. hela det här kanske man skulle ha jag vet inte.. Det är så mycket byk ..Ni sitter i en omöjlig sits tror jag.. det liksom.. ni kan förhöra folk och prata en massa. Det blir mer och mer information. Det måste vara ett otroligt arbete alltså.. bara det ni förhör mig liksom och undrar.. måste ändå tyda på att egentligen så vet ni inte särskilt mycket. Ni kanske

gissning, slutsats utan man går på alla små spår som överhuvudtaget finns därför att man måste försöka hitta någonting, göra någonting.. Något resultat måste ni få fram, jag kan tänka mig att det går till på det sättet. Ja även om jag skulle vara mycket intresserad av att få veta hur det går till i Palme-utredningen. Jag skulle inte vilja byta jobb med er som sitter här. Jag tycker det är ett hopplöst jobb. Det måste det vara.

direktiv och grejor., nej..

F

Jaha det verkar hopplöst.. Det håller du med om..

D

Det börjar närma sig 11..

F

Liksom kampanj emot Palme.. Det förstår ju vi också att det är en sak att föra en kampanj det har man ju rätt till det är ju grundavsiktligt, men då

objektiva vi vet här det är att Palme är mördad och då måste vi ju gå tillbaka och se i alla kretsar och se.. kan det vara så att den här hårda kretiken, debatten, Palme även kan gå över till handling. Vi är ju klart medvetna att det är en stor skillnad att t ex häckla någon, än att döda någon. Det är ju stor skillnad också med att kasta målarfärg på någon och döda, Det är ju en avgrund där i mellan. Men man måste det finns en anledning med den här typen av samtal som vi har. Att Du med din erfarenhet i de här kretsarna kan ge oss någon ledtråd, uppslag....

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

D

Hade jag vetat någonting riktigt konkret, då hade jag nog gått hit själv, kanske. I och för sig kanske inte man skulle göra det därför att .. jag har ju sysslat med det här liksom.. och ibland har det ju varit

att det finns vissa kretsar som vill sätta dit folk, man vill hitta mördaren till varje pris huvudsaken mar får fast dem.. am det är riktigt sant det är..

F

ohörbart

D

det är bara sådant som har skrivits. Jag vet inte hur hållbart det är, men jag menar hade jag haft

vetat vem det var.. eller vetat någonting som kunde ge en lösning, en massa pengar till belöning, då hade man nog försökt att göra en chansning och se om man kunde ge Rikspolissytrelsen en hint om vad det skulle kunna vara frågan om. Jag har läst alla, det är inte alla jag har köpt.. men några tidningar där det har stått om Palme-mordet och tittat och så.. och ju mer det har skrivits , ju mer osäker blir jag på vilket man överhuvudtaget skall

Jag har ingen aning om vilken gruppering det skulle kunna vara. Det skulle kunna vara vem som helst vilken gruppering... jag vet inte tyv rr kan jag inte hjälpa dig. Jag kan ge en bild av Olof Palme hur han var, vad han gjorde. I viss mån Ungefär samma bild som

rätt del om han hade gått in på de områden med vad Palme gjorde.. det kan jag göra och jag kan visa för er hur Palme misskötte det här landet och att han var en fara för rikets säkerhet o sv. Att han gjorde saker som han egentligen visste att det borde man inte göra..

konservativ och frågetecken man får ställa om personen Olof Palme. Det kan jag bidraga med, men ja det som slog mig först när jag tänker nu, det var naturligtvis den här historien om Palme släppte U-båten och sedan så kommer det ut och.. de skrev om det i några artiklar i Expressen och Aftonbladet.. det kunde vara en månad före

och så mördade de Palme. Det var väl när du frågade förut om jag tänkte på en gång om något som hade något samband.. det var liksom det.. tanken bara kom nej jag visste ju hade väl kommit ut i media i så fall.. kan ha fått sista puffen att de har mördat Palme nej..

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

F

Det är ingen hemlighet om att

ändå var Palmes värsta belackare här i landet. Han är rikskändis för det alltså och var det något hos

som var aktuellt då just vid mordet som

var förbannad på.. tidningen

?

D Nej

Retade honom ?

Vad det något som retade

0

Nej

F

Ja det var valetxhan ville ju

D

Ja.. det som står på baksidan av broschyrerna. Vi nådde inte ända fram skriver han då om.. men däremot så vänder i seger därför att varje valkrets gick Palme tillbaka ett mandat..

F

Det måste ha varit ett oerhört bakslag för

0

Ja naturligtvis var det

F

Vad var det?

D

Ja när Palme vann ja det har du rätt i. Men å andra sidan så visste han ju då eller såg snart att det här gick ju inte längre med Palme vid roddret därför att förr eller senare skulle partiet inse att.. det var så mycket kritik och folk hade börjat få upp ögonen för Palme så Palme skulle nog inte ha kunnat suttit kvar så värst länge., genom att just oppositionen börjat bli så stark inom partiet med SAFE och alla de här grupperna och SAFE hördes ju., man intervjudade dem på TV OS v så det var ju liksom, , hade på känn .. många gånger gjorde han riktigt bra politiska analyser bl a hur siffrorna borde kunna bli i val osv och han talade med Feldin om det ibland och några andra han hörde sig för hur siffrorna skulle kunna bli, så jag skulle nog tro att hade rätt. Hade Palme fortsatt och

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

och levt så hade det blivit mer kritik från SAFE, blivit mer kritik från Försvaret vid kommande försvarsbeslut att det inte blev tillräckligt höjt, kanske kommit ut med Palme och U-båtarna och allt det här det hade gjort att det Socialdemokratiska partiet skulle ha förlorat mer på att ha Palme vid makten vid roddret än att ha någon annan och det var då såg och hoppades att att Palme tänker gå va och det kanske han hade fått göra framförallt om han hade förlorat valet en gång till då. Men ändå kanske det kunde ha gått åt det hållet. Så det var absolut ingen vinst för

eller oppositionen inom Socialdemokratin och de kretsarna att Olof Palme sköts även om det kan se lite inkonsekvent ut på sätt och vis men det var faktiskt

för jag hörde honom innan mordet .. hur han sa

F

ohörbart

/MA

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

F

ohörbart

ja det är möjligt..

D

Ja det är haken i en sådan här sak är ju den att

kom ryssarna hit så måste ju Palme... En viktig sak måste ju vara naturligtvis att han fick sitta kvar, jag menar han ville ju inte direkt hamna i opposition Frågan är om det kunde vara så att Palme var här istället för ryssarna, att han visste att läget var väldigt allvarlig eller.. han har ju liksom bidragit till den jag menar att han var här istället då

? neutrala ?

med ryssen.. att han var en... Han var en så fruktansvärt komplicerad person

inte kan dra en 100%-ig slutsats av bevis

lands förädri i så fall.. man lämnar uit hemlig handling jag menar egentligen ibland gjorde han saker som gagnade ryssarna och ibland. Han sa ja till JAS O sv..

F

Vill du liksom göra gällande eller har du den uppfattning.. eller som jag har förstått din uppfattning så ansåg du att Palme var en slags säkerhetsrisk?

Ja

F

den position. .

D

I den position han var, att han underminerade Sveriges värnkraft osv OB varnade ju och skrev då att ni får inte liksom.. det finns inget konkret med nedrustning

OSV.

F

Är din uppfattning som är geno:ngående i SAFE t ex?

D

Nej i SAFE det är den här vänsterfalangen Socialdemokratin som då angriper Palme för att den är för mycket till höger. Han bedrev då.. gynnade näringslivet i viss mån. Här styr

precis tvärtemot om man ser med löntagarfonderna.. men de fick ju pengar. Näringlivet visste, många visste var Palme stod någonstans.. ungefär visste att han var en dålig figur.. Men ok man.. han gjorde vissa saker då så att deras

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

ekonomi gagnades, dock på kort sikt. Han tog pengar ... överfördes från vanligt folk till att.. ja aktiem kurs gick upp och allting sådant där..

F

Jag försöker förstå .. söker motiv här. Alltså tycker han också ..

frågan ställas till honom istället men du kan ju liksom.. i hans ställe att han skulle ge samma svar som du nyss gay?

D Det var hans uppfattning

om

F

Ja

D

Jag tror han skulle säga att Palme inte var Sovjetisk spion i bemärkelsen att han lämnade över hemliga handlingar, som är rutin.. att fotografera allt som kommer i ens väg.. Det tror jag inte att Palme gjorde.

F

Att han menar då..

Inflytelseagent är mer.. med Threholts-modellen och det jag kom in lite förut.. med

Gejer, att han kunde ha liksom på laglig väg, att man tar ett beslut att nu skall jag lämna U-båtsrapporten till ryssarna inklusive signalspaningsresultat. Att man ville få en slags balans mellan blocken..

Wennerström eller i sådana spionfall.. har man reagerat menar på att man måste ha en balans här mellan blocken och sedan så läcker vi till dem och de läcker till oss så blir det balans

Det är möjligt att Palme han kanske ville hellre ha ryssarna här än amerikanarna är det möjligt..

F

Men alltså, nu går jag in vi skall ju inte utreda politiska saker. Men jag personligen uppfattade Palme som antikommunist.. men du tycker min uppfattning är fel då? Alltså antisovjet..

Kan du ta och ge ett exempel.. Det är lite svårt det är det kanske..

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

F

Det här är ju som jag ser det bara.

D

Ja

F

Socialdemokratin och kommunismen har ju varit det är ju en väldig skillnad och socialdemokratin ser man ibland taktiskt förenat kanske med VPK för att få ett val.. Men annars är det en avgrund emellan. Det jag ser här, Olof Palmes agerande, så har jag.. men det har ju en liten betydelse vad jag har för uppfattning, men jag måste säga personligen att jag ser det på ett helt annat sätt.. men därför är det så intressant om du kan komma med något konkret som styrker det budskap du nu lämnar..

D

Jag skall försöka. Om vi säger att Palme.. att Sovjet verkade .. Del viktiga i Sverige för Sovjet var inte VPK. Det viktiga för Sovjet var

svensk socialdemokratin. De hade haft en spion som heter Robert

.. det var någon gång under Holmers tid någon gång och om det var för att han då hade haft starkare sympatier för Olof Palme och det skrev ju han .. ja han som skrev polisernas krig..

F

Falkenstam..

Falkenstam ja.. och Falkenstam skriver också om SÄPO-chefen då han

att Olof Palme var en säkerhetsrisk. Det har han visserligen förnekat

av naturliga skäl och jag känner inte till det där fallet men jag vet att hade rätt på vad jag har hört hade han verkligen sagt något åt det där hållet alltså. Det är vad man kan gissa sig till i alla fall.. Så att Palme ville att att Moskva.. kanske int.. eller

göra upp med svensk socialdemokrati eller Palme än med kommunisterna och det skrevs ju i Aftonbladet .. det var en artikel om att det jobbade en KGB-man här

Olof Palme..

F

Men i så fall när du har den verklighetsuppfattningen då är ju Palme, alla har ju rätt att ha vilken uppfattning med sådant där, men då ligger mordet ganska logiskt om man då går

Olof Palme det var ju inte partiet som sådant som var ett Sovjet-parti, utan det var ju ledningen, ledaren för partiet som då va

Har du förstått..

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

D Ja jag har förstått dig. Det är en koppling..

F

Har jag förstått dig rätt här när jag säger

Det är naturligtvis så att Palme är den pådrivande kraften.. men får hålla i minnet, att det har etablerats en politik som drevs även på det lokala planet., man orkar ju inte sitta och man vet inte vilka som är inflyteseagenter i Sverige man bara gissar på folk som har konstiga uttalanden ibland eller om de bara upprepar det som makten säger .. men det blev när politiken blev så grundgjuten i Socialdemokratiska partiet att även med eller utan Palme så drivs den och fortgår och med en sådan sak som act Palme omhändectar son, när han går in och tar 100 000 kronor från Alfs postgirokonto och det Ove Rainer osv. Det innebär, alla dessa saker en sådan belastning det skulle kunna

socialdemokratiska partiet att de alltid skulle vinna valen. Det innebär också, gissningsvis, man kan se på att Sovjet besitter en otroligt.. de har alltså genom att de vet allt det här.. så kan de utöva utpressning.. eller i praktiken blir det någon form av utpressning och den svenska regeringen gå på vår linje, gå på de här nedrustning

Det kanske är så, det kanske inte är så, men av ren självbevarelsedrift.. man försöker hela tiden att dölja för att kunna sitta kvar, allt det som Palme gjorde

man vet ju det att det var skurkstreck och grejor. Man vill sitta kvar vid makten och man vill liksom.. så på sätt och vis så mördaren, han kanske trodde att man löste ett problem med att bara ta bart Palme, men det gör man inte alltså.. så jag vet inte det kanske är en bra.. jag vet inte..eller man trodde att det var möjligt att

situationen i Sverige med ett politiskt mord, jag vet inte. Jag vet inte om mitt uppslag kan tillföra er någon bild av

Förhöret med David Fredin avslutat kl 11.30 den 4 juni 1987.

/MA

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

Fortsättning på ett konferensförhör: Förhörsledaren - Alf Andersson = Stig Kjelsson

F = Tore Forsberg = David Fredin

0

Jag har kunnat träffa den som mördade Olof Palme, det var journalistens liksom vittne på.. det kan vara vem som helst i och för sig va om man ser.. Han skriver väl i någon av sina böcker också det försöker liksom reda ut vad som kan ha varit motivet bakom då

den beklagliga. Skulle det verligen na kunnat gått så långt att inte det andningshål som oppositionen inom socialdemokratin utgjorde att... Såg ju folk alltid ett hopp att partiet skulle lösa landets problem va med man skulle kunna få red.. reda ut att Palme skulle kunna tvingas stå upp och

osv skulle kunna återgå till den socialdemokrati som var under Tage Erlander och då tycker att skulle verkligen läget kunna bli så kärvt trots allt, trots det han skrev osv om att föra kampen med demokratiska metoder, att någon trots detta, av de som läst hans de här broschyrerna ut till journalister

överallt va inom svensk TV och press

mer eller mindre sett de här En av de här gick visst ut bara till journalister

ar

Någon förhörsledar frågar ohörbart

organiserat mordot poodatukse likes tror du inte det?

Inte organiserat det vet jag för......

F

Men hade

något möte med de här organisationerna?

D

han träffade väl folket från partiet och jag..

F

Du vet väl om det var officiella möten eller inofficiella möten..

D

Det fanns ju folk som var naturligtvis såg på samma sätt som på den här saken Olof Palme. De såg att hans politik inte gagnade Sverige. Det var även folk högt uppe i den socialdemokratiska

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

partiet som vill vara anonyma. Det är ju det att jag vet inte namnen på dem, utan det är bara som känner till dem. Jag vet inte vilka han mötte av naturliga skäl. Det var folk högt uppe, de träffades naturligtvis och diskuterade olika frågor bl a så var det ju professon

som visserligen tillhörde Centern men som hade bl a en strategisk uppläggning inom landet, val om jag inte alldeles missminner mig.. Partisekreterare?

f

Nej.

han var inom Centern

F

Jaha

llan är ju död itu

F

Ja just det.

D

Så att då kan man säga en sådan sak, det var den typen av människor som träffade, Folk inom näringlivet, folk inom

olika människor som man inte såg. Ibland kanske de tyckte då att det här verkade ha gått för långt, det var enskilda saker som oppsitionen hjälpte till med

inom sjukvården

negativa avigsidor då kanske med byråkrati .. Det hände ju det att när folk hade dött i onödan på sjukhus Det är slarv och det är... visst finns den mänskliga faktorn i det hela men ibland är det liksom för mycket slarv och stackars doktorer och kirurger då som inte., de orkar inte med arbetet och pressen. Det är för långa arbetstider osv och då har ju

hjälpt humanitärt plan liksom och fått stötta, det kan vara rättsliga processer och sådana saker. Så där har vi liksom gjort en väldig stor nytta, oppositionen inom socialdemokratin och det fanns hela tiden att där människor kom i kläm och där saker hände där stötta oppositionerna och då tyckte att det fanns ett andningshål. Palme kunde alltså inte agera helt fritt trots allt. Oppositionen fanns och då tyckte han, undrade över att kan verkligen läget ha blivit så allvarligt trots allt.. att någon människa ansåg att det ända sättet för detta land var att skjuta Olof Palme. Han har lite svårt att tänka sig det trots allt kanske.

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

F

Oppositionen fanns ju det är fullt klart men du säger ju själv här att Palme verkade mycket för att slå ner oppositionen. Han spolierade då olika rörelser

han gick in i valkretsar och.. ja han lade krokben för oppositionen. Det är det vi menar då är det inte..

D

Nja om du tänker dig att Palme satt i.. sedan 1969

73 så var han partiordförande och hade mycket stor makt även de borgliga åren under inget under alla dessa år när det såg kritiskt ut eller.. jag menar det var värre förr, läget var mycket bättre precis efter Palme hade vunnit valet eller en bit fram då med officerare som gick enot och SAFE

som gick emot Palme så det fanns ingen .. från oppositionen inom socildemokratins sida så fanns det inget skäl det fanns ingen politisk eller

linget skäl annan orsak att göra sig av med Olof Palme på det sättet alltså.

F

Ja men han var ju världspolitiker också?

D

Ja

F

Jag menar var

inne på det också eller värnade han om Sverige

D Ja naturligtvis om Sverige främst eller jämsides han såg att

Palme även skadade internationellt kanske, jag menar typ, jag menar nedrustningsförslagen och så sovjetiska som Palme drev mer eller mindre oförändrad form. Men framför allt var det ju Sverige som vi på hemmafronten som i alla fall syssla med liksom han

internationella biten reste utomlands och så och kanske ger pengar utomlands för utlandssvenskar det är möjligt., så att det liksom och det är ingen som kan garantera.. jag menar att någon kan ha tagit intryck av det har skrivit och så

F

Han har pratat om det.. han tror inte det själv?

D

Nej han tycker, han tycker att det är konstigt att när läget såg så pass bra ut att ett mord skulle hända just han var förvånad det kanske man kan säga va. och jag menar om man läser de här sakerna blir man upprörd vad som hände i riket och så hur man betedde sig. Man omhändetog

san t ex där....

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

F

Ja det vet vi ja, har han berättat om det?

O

Ja

F

Det är han ju rent ut förbannad över va?

D

Nej inte förbannad, jag har aldrig, när jag samtalat med honom.

är inte en man som hatar och som liksom bär agg på det sättet, Utan för att man skall orka och kämpa så här många år då kan man inte samla på sig en en massa agg och hat, det orkar man inte med som människa. Då blir man nedbruten, så jag tror helt enkelt att utifrån en psykologisk analys på allt det osv tillsammans med en politisk så kan man säga så här, att varken eller oppositionen, socialdemokratin, ansvarig styrelse eller de medel man alltså har då kring det här och som såg den här situation, ingen av dessa kan ha utfört eller förknippa det med ett mord på Palme utan ni får titta någon annan stans där man inte i så fall såg att läget var förbättrat där kan man kanske hitta en mördare men det är bara, det som man sitter och reflekterar över nu Jag vet inte, håller du med mig?

F

Ja vi får varken det ena eller det andra, vi är ju opartiska vi skall ju bara utreda ett brott här.. vi skall ju inte..

D Det är min bild av oppositionen alltså socialdemokratin och

läget..

F

fungerar som en free lance?

D

Ja jag är god vän

F

obunden, du har bott uppe i herrgården där, har du vart där flera gånger?

0 Ja några gånger.. vad kan det vara tre eller fyra.. det var---

jag var arbetslös då och så...

F

Jaha du har varit där ensam då eller?

D

Tillsammans med honom och ibland då även med

jag och barnen..

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

F

Ja

D

passat ungarna lite grann och lekt med minsta grabben och sådana saker.

F

..EAP kom ju in i det här också.. vad vet du om det då?

Ja jag vet ju vilka de är

titta på

F

De är ju också Palme -hatare?

D

Ja

F

Du hade också förbindelse ..

Jag skriver ju om

som rubrik alltså Palme släppte u-båtarna. Han menar ju liksom på att EAP:na bedrev en politik ungefär kanske med samma metoder ibland som Palme, det här aggresiva det här.. och faktum va påverka folk ibland

ibland kanske det mest har blivit tvärt om det är möjligt att det har.. de har motverkat sina egna syften va., inom sin aggresivitet, man går ut med porträtt och

F

Med nid-porträtt..

D

Ja med typ knappnålar och det är sådana här rockslagsnålar och för den som inte känner till bakgrunden kanske av Palme så kanske det blir lite elakt va..

F

Ja

D

skratta och tycka att liksom OK bilder Jag har aldrig burit en sådan själv, jag skulle inte göra det för att jag tycker inte det är rätt.. det är inte rätt sätt liksom. EAP hade väl rätt i vissa saker och en massa fel i annat så att..ja

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

F

Du lägger ner mycket intresse på det här tydligen. Är det ingenting annat du är intresserad av du har gått in för det här så att säga..

sa och försökt liksom att

Jag kände, jag börja känna vad bidra mitt strå i stacken

F

-- hjälpa

så mycket du kan så gott det går..

Ja

det man kan läsa i tidningarna diskutera olika saker och vinkla på problemen kanske eller.. ja ungefär som vi sitter och diskuterar nu kanske..

F

Ja

och gräva i lite material lite här och där..

D

Ja efter

lagar och sådana där saker

undantagslagen t ex och 5 000 statsbyråkrater som man tar upp här i en undersökning dör förmodligen bara riksåklagaren som kan tala. att folk kom alltså och ja det kunde vara någon byråkrat och något krångel va. Någonting som hade strulat till sig mellan myndigheter och enskilda människan så ville den här enskilde personen åtala, men det får du inte, du får inte överklaga du kan inte.. du kan inte göra någonting för det är bara riksåklagaren som kan ta beslut i den här frågan och den enda motsvarigheten som den här lagen har haft det var fascistiska Italien I vart fall

ibland uttryckte sig som att Palme var fascist

hajade till och tyckte att det var ett konstigt språk

stansartiklar någon gång före 70 ja efter 76 någon gång det tyckte han

ok då. Fascister

något sådant han kanske tänkte på, så många som

t ex

och då har jag tittat på olika lag och sådana här saker och

om olika lag alltså

som

F

honom Hjälper du 1dieellt eller får du betalt också för det där?

D

Jag får inte betalt. Det funger

F

handlar om pengar.

D

Nej alltså det fungerar ju så, kommer man med en mycket bra sak så får man visst arvode. Jan har bara fått arvade en enda gång.

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

det är bara

hjälpt med mycke liksom det var ingenting som man direkt fick betalt på Jag hade hjälpt honom med en sak och då fick jag 200 kronor eller vad det var, men det är i stort sett det enda som...

F

Ja men det finns ju grejer som han kanske vill ha reda på och då menar han på att du är mannen och kunna ta fram det åt oss.

D Ja men han är mycket

än jag utan det är mest att han sett att jag varit intresserad och så och tyckte väl att Jag skulle tycka det var roligt och jag som är ung.. för de flesta är ju faktiskt äldre inom socialoppositionen och socialdemokratin. Det är knappast några ungdomar som är med, utan jag är väl egentligen den enda av de få som är med överhuvudtaget inom social..

F

Jasså

Kanske

glad som var

och det är väl lite förvånadsvärt och därför blev ung och som engagera sig.

F

Jo men det är ju jobbigt att läsa in allting som inte har varit med..

D

Ja men då minns jag lite vagt bara 69 var det då sedan 72 och 73 -74 man var inte så engagerad genom att man var inte så gammal. Man bara hörde vissa saker som man reagera på.

F

Mmm du är född

Sa

D Ja

F

Du är bara

år då?

D

ja kanske de..

F

Terrororganisationer om det där..

rätt mycket där också. Vet du säkerhetstjänsten, razister och sådant

där?

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

D

Nej du, jag menar problemet var, problemet med en sådan här sak det är det att, vi går igenom några av de här razistiska organisationerna.. Bevara Sverige

man vet aldrig det är en salig blandning av alla möjliga människor som på olika grunder tycker si och så och i viss mån har de gemensamt kanske agg mot Olof Palme men främst kanske på grund av hans invandrarpolitik och de kunde kanske ibland

2

frågor och sådant där. Så jag menar det ser man ibland de som gick ut med Palme osv och 1 kanske inte vårt arbete eller ?

seriöst arbete för Sveriges väl det gäller att citu mendo

problemet med Palme och hans

Det lagstiftning och alla hans åtgärder är ju kanske lite svårare då att för och ibland kanske man då blir hopbuntad med alla andra då människor som tillhör

tvivelaktiga organisationer då som också gick ut med det här. De mister trovärdigheten kanske i.. Ta

t ex med EAP eller det här de går ut och säger det att Olof Palme är ett säkerhetsrisk osv så tiger alla andra borgliga partier. Socialdemokater säger ingenting. Så klart

det måste vara rena nonsen det är ju bara de är tokiga EAP:arna som gastar om det. Sedan kan även dårar ha rätt ibland va, komma på någoting som kan

vara riktigt och det har gjort att .. ja det är olyckligt att.. jag vet den här politiska utvecklingen att EAP:arna finns. Da arbetar på fel sätt osv

F

Hur reagerar du nu då det är också en sådan där sak som du är intresserad för va, vad jag kan förstå..

D

officerarna som träffa Olof Palme.. och då är man naturligtvis intresserad av bakgrunden pensionerad eller han satt ju i

högsta ledning och så där., och

institutet och så där

F

Var var du för tiden för mordet sa du det måste ..

Jag sov..

F

Det var alltså fredag kväll .. 28 var det. Var du hemma i Täby?

D

Nej jag väcktes av en inboende..

F

Hos?

D

och där så, på morgonen sen..

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

F

på kvällen?

D

Ja det.. man kommer ihåg morgonen när de kommer in och väcker en och säger att..

F

Kom han in och väckte dig?

Ja han väckte mig och sa att de har skjutit Olof Palme de skulle gå upp snart och så och han kom in då och var upprörd liksom och så där, så att det är det man minns. Sedan vad jag gjorde ja kvällen före ja du jag skulle nästan behöva ha mitt chema för den perioden för att exakt veta

Näsby Park. Och om jag jobbat kväll eller

ledig det är ungefär de två alternativ man kan ha va.

F

Vad brukar du göra på kvällarna. Är du trött kanske. Var du hemma och sov den där natten?

Ja jag kan ha gjort det. Det vågar jag inte svara på faktiskt riktigt.

F

Du träffade inte

i den här vändan, de där dagarna?

D

Efteråt träffade jag honom. Jag ringde honom naturligtvis?

F

Då?

Ja efter. jag hörde ju då.. kan jag komma till dig kan vi diskturera höll jag på att säga..

F

Som sa

Du menar nu på morgonen säger du då att de har skjutit Palme

0

Att de har skjutit Palme ja..

F

och vad gjorde du då?

D

Ja sedan så gav jag mig iväg här ut då till.. jag ringde från en telefonautomat.. och ringde upp

och

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

D

frågade om jag kunde komma upp..

F

Direkt då på morgonen?

Ja jag åt väl innan och så då kanske lite granna och sen gick jag väl ut och ringde och fråga om man kunde komma upp då och..

F

Så han var hemma då?

D

Ja han var hemma, hur länge vet jag inte, men han var hemma då jag ringde och även när jag kom dit sedan. Om det var den här.. jag tror inte han såg mig den dagen heller det är möjligt att det dröjde någon dag.. sedan pratade vi då lite och han sa

ja det blir ändrade spelregler då, det hade ju försämrat oppositionens möjligheter då

han happades att Palme skulle sitta kvar och eller att han skulle vid makten då och att läget skulle ..oppositionen då skulle stärkas så att Palme skulle kunna avgå. Det var vad han hade hoppats och det sa han ju till mig också någon gång och så var han ju då ledsen för att ja..

F

När var det där då på förmiddagen?

D

Det kan ha varit någon dag senare, jag vet inte. Hade du kommit och frågat så här .. den dagen, då hade jag kanske kunnat gett dig.. eller en vecka efteråt men det är helt omöjligt nu när...

F

Det slog dig direkt då, nu måste jag kontakta

D

Nja ja men alltså det var ju.. det liksom.. jag visste ju det då han hade ju sagt så här till mig tidigare, ja nu så tror jag att Palme kan tvingas avgå fram till hösten och så och att det blir en bra politisk lösning på det hela och då tänkte jag herre gud vad är det nu då.. hur går det nu då med de politiska lösningarna.

F

Vad var det som slog dig då, vem kunde ha mördat Palme? Funderade du då om det eventuellt kunde vara oppositionen som hade varit framme där då? Vad pratade ni om?

F

Nej inte oppositionen, det visste jag ju alltså. Jag menar det liksom fanns.. när jag samtalat med visste utgångspunkten, att det var det inte och han skriver det

kontaktats

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

av folk då som..

tyckte

då hade han tagit upp mer och sagt att någon hade uttryckt synpunkter på att läget är så dåligt så att han måste liksom få undan Palme. Jag vet inte, jag tror att han skriver det i sina böcker till honom

men det tog vi direkt avstånd ifrån att det var inte metoderna.

F

Ja men när du få reda på det där att han blir skjuten på öppen gata i Stockholm då slår det.. Vem kan det vara? Det är ju det första man

D

Jo det är det.

F

Vad fick du,.

D

En massa saker gick väl igenom ens huvud. Man tänkte ja.. det kan teoretiskt sett varit allt från ICA or.. till .. jag menar folk inom det egna partiet jag menar, ja jag är lika rådlös då som jag är nu eller ännu mer nu än vad jag var då..

F Ja du talade i alla fall med

dagen efter där?

D

Ja eller något sådant.

F

Ja men hur verkade han då? Jag menar läget var ju sämre det hade ju blivit ett helt annat utgångsläge nu?

Ja han hade ju hoppats att Palme- skulle kunna få gå och nu visste, förstår du väl, att ja nu var det läget spolierat att nu skall han så småningom helgonförklaras och det blev han ju lite mer eller mindre.

f

Det var inte bra nej.

0

Nej. så att ja..

F

Vilka var det som var hemma hos honom då?

D De personer som skulle kunna??

F

Ja de som var hemma hos honom när du kom dit.

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

D

Det var inga alls det var

och jag och och barnen. Om de sov eller åt frukost eller någonting.

F

Du har inte träffat honom före mordet då?

D

Jaa

F

Någon dag före mordet?

Nej

F

Den veckan..

0

Problemet är att jag är dålig på datum ofta och sådana här grejer och jag träffa honom kanske ibland så där man ringer, det är omöjligt att säga så där pass långt efteråt.

F

Ja men han vistas ju inte bara här han vistas., han har ju ett sommarställe också.

F

Och vad vi vet hade väl ungarna sommarlov då?

D Sommar?

F

Eller vinter.. sportlov?

D

Sportlov.. ja det kan nog stämma att de hade sportlov. Och var de uppe.. Ja så här var det... Sedan nu minns jag, sedan var det det här med 50 anmälningar det stod ju i tidningen Sydsvenskan eller vad det var., 50 anmälningar mot honom kom in då där Palme -mordet

svara inför misstankar då som folk skickade det som ni har kollat på då naturligtvis då.. Ja

Du sa han hade varit här osv.

F

Har jag?

Jag vet inte någon sa det jag vet inte.

F

Att han har varit hit till polishuset och pratat..

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

D

Ja precis

F

ja jo

Har du pratat själv med han?

F

Nej.

Dr. och sedan så var det något problem med. Han ville ha

polisskydd för sina barn, han visste ju inte, alltid någon då..

En gång

ute körde och då sa han, ta den här bilen.. kan du ta istället, de hade flera bilar, så ta den här och kör med den och sedan

kom till . det var nere där vid

Undra om inte un skulle hämta honom från något ställe eller vad det var.. Om han hade varit ute i Europa eller varit neråt landet och sedan kom hon och skulle hämta upp honom vid någon station eller något sådant. Men när hon åker och kommer till en väg.. är det en Land Rove som följer efter henne alltså och kör efter bilen och försöker preja av henne från vägen och hon kör allt vad hon kan och så möter hon några bilar vid någon bro och lyckas svänga av åt.. så hon svänger av åt rätt håll .. och bilen tar den andra vägen och han beskrev det här att det var liksom ett attentat försök emot honom. Och killen som rivstartade bilen .. och genom att han rivstarta bilen och försökte köra över honom, då, så lyckades han

komma undan.

F

Det var uppe i Värmland det här?

D

Det här första jag berätta var i Värmland det andra var i Stockholm. Det

kände

F

Det andra i Stockholm? Det där där de skulle köra på honom.

D

Ja det var i Stockholm , det tror jag i alla fall det har jag fått uppfattning om. Det andra var någon gång.. ja för några år sedan eller någonting sådant där. 1 1/2 år sedan eller något sådant.

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

F

Jaha, Palme-mordet är ju snart 1 1/2 år sedan.

D

Nej men jag tänker på mordförsöket mot det här trakasserierna de försökte köra

från vägen alltså..

F

Ja när var det in na Palme-mordet så att säga? För Palme-mordet var ju 1 1/2 år sedan..

DJa jag vet inte. Jag vet inte men i vart fall så tyckte han ju att det kanske är bäst att hai Arvika sam gick in och så var och då ville han ha polisbevakning så har kontaktade väl något folk där uppe hos er och det var någon han ringde jag vet inte hur...

hade väl resurser på annat håll eller något sådant och bedömde väl läget att det inte var så pass allvarligt utan att det gick väl att ..

F

fattar jag inte.. Är det myndigVarför hade de tagit heterna som hade tagit sonen?

D Det var alltså

F

Det måste vara någon motivering

a

D

Ja

F

Ja du..

F

Är

D

Ja det är han, vad jag har fattat. Jag har aldrig ställt frågan. Jag förmodar ..

F

Bor

?

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

D

Ja åtminstone tillfälligt har han bott där.

F

Gör han det nu då?

0

Ja jag vet inte han har varit borta ett tag, sedan såg jag honom igen..

Jag tror det måste vara

F

ohörbart

D

Ja precis. Jag titta på.. jag gissar på att det måste vara samma kille. Jag vill inte fråga. ,

F

eller något?

D Ja något sådant.

F

Träffades ni mycket efter mordet? ohörbart..

D

klart att jag samtala med honom lite grann, sedan hade han väl mycket att göra osv på partiet då.. jag menar det Jag vet inte det får du fråga

honom om.

F

Men

måste ju diskutera mordet

ohörbart

D

ja

och då sa han så här vad jag vet, jag vet inte först tänkte jag det kunde vara någon inom partiet, för han visste ju att inom partiet så tyckte ju folk illa om honom, han säger jag har ingen aning och liksom kunna peka ut någon, kan jag hjälpa polisen så gör jag det sa han och kontakta de här grupp eller enstaka person som hade gjort det någon gång i tiden och uttryckt vissa synpunkter Han är ju kanske på den punkten lika rådlös som vi, jag vet inte..

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf

F

hypoteser om EAP

ohörbart

Ja han såg ju det att i och med att hans annonser stoppades då i Stockholms-pressen några gånger.. det var ju liksom olika år, beroende på Strömstedt, när han kom så blir det kärvt i Expressen att få in artiklar och då såg han att genom då att EAP de hade ju sin lokalradio o sv och de agiterade ju visserligen på kan vi kalla det primitive, lägre nivå där eller, ja de använde väl en del metoder som kanske var lite.. De där rockslagsmärkena.. det var lite Palmes stil liksom så här lite ojust och lite så där, men att det gav resultat i alla fall. De lyckades påverka folk och människor kontaktade inom.

enskilda socialdemokrater och undrade om det stämde det här som EAP:arna säger.. om att Palme släppte en Ubåt eller om Palme .. kan det stämma det som de säger och då kunde verifiera då kanske på en del punkter där när...

F

Hur kunde han det?

Typ t ex det hade nämnts att Palme släppte u-båten, jag tror att de hade gjort det..

Då kunde han säga att det stämde

OSV..

F

Hur kunde han göra det?

D

Menar du att Palme släppte en U-båt?

F

Ja hur kunde

veta det?

Han fick besked från partiet plus militären förmodligen. Han gick ut den 7 - 8.. den 7 oktober släppte Palme U-båten

Pol-YYYY-MM-DD D6770-05-C F rh r med DF.pdf