wpu.nu

Uppslag:D2384-01-B

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
2384-01-B
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Början kl 1000 i bostad i och förhöret är en uppföljning och anknytning till avsnitt D-2334.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-05-18 10:00
Avslutat
1988-05-18 11:00


Protokoll fört vid förhör med

Förhöret hållet den 18 maj 1988 med början kl 10.00 i

bostad i och förhöret är en uppföljning och anknytning till avsnitt D-2334.

Förhörsledare: krinsp Ola Ericsson-Boija

ombads redogöra för ett påstått möte mellan honom och 1986, vid 22-tiden.

lämnade samma berättelse som han tidigare har redogjort för där inga väsentliga förändringar finns. Förhöret kom därefter att koncentreras på följande omständigheter. har i tidigare förhör och även i det senaste varit helt säker på att den bil anlände med till hans bostad

Han säger sig ha sett bile när den parkerades av

strax bredvid sitt hus och tvekar inte på att bilen är den ovan nämnda Därefter uppgav att han under den 9 februari 1986 varit i kontakt med hade då sagt att

kunde få

men att han inte kunde leverera dem samma dag då han i sin bostad hade besök av personer som planerade något och att dessa personer senare skulle fortsätta till Stockholm. hade ändå övertalat

att

just den 9 februari, varefter han sent samma dag reste till

bostad och kunde då konstatera att

hämtade

och for hem.

leddes in på en händelse som inträffade lördagen den 1 mars 1986 då en person vid namn var till en början synnerligen säker på att

skedde morgonen den 28 februari och att mordet på Palme således skulle ha genomförts

Pol-1988-05-18-D2384-01-B Sture-Östra Ingelstad.pdf

Pol-1988-05-18-D2384-01-B Sture-Östra Ingelstad.pdf

Protokoll fört vid förhör med

Förhöret hållet den 18 maj 1988 med början kl 10.00 i

bostad i och förhöret är en uppföljning och anknytning till avsnitt D-2334.

Förhörsledare: krinsp Ola Ericsson-Boija

ombads redogöra för ett påstått möte mellan honom och 1986, vid 22-tiden.

lämnade samma berättelse som han tidigare har redogjort för där inga väsentliga förändringar finns. Förhöret kom därefter att koncentreras på följande omständigheter. har i tidigare förhör och även i det senaste varit helt säker på att den bil anlände med till hans bostad

Han säger sig ha sett bile när den parkerades av

strax bredvid sitt hus och tvekar inte på att bilen är den ovan nämnda Därefter uppgav att han under den 9 februari 1986 varit i kontakt med hade då sagt att

kunde få

men att han inte kunde leverera dem samma dag då han i sin bostad hade besök av personer som planerade något och att dessa personer senare skulle fortsätta till Stockholm. hade ändå övertalat

att

just den 9 februari, varefter han sent samma dag reste till

bostad och kunde då konstatera att

hämtade

och for hem.

leddes in på en händelse som inträffade lördagen den 1 mars 1986 då en person vid namn var till en början synnerligen säker på att

skedde morgonen den 28 februari och att mordet på Palme således skulle ha genomförts

I

kvällen före, alltså den 27 februari. Efter

att Palme mördades natten mellan den 29 februari och 1 mars och att morgonen den 1 mars 1986.

uppgav då att såväl han som när de fick besked av

att Palme mördats genast sagt att det var precis hade förutspått några dagar tidigare. tillfrågades flera gånger om detta yttrande uppfattats av

och att han inte enbart hade riktat sig till Han svarade då att

vid ett par tillfällen hade hört honom säga att

förutspått mordet några dagar tidigare.

son

tillfrågades om uppgifterna att

haft ett förhållande och

berättade att

I början av februari 1986 blev uppringd av

hade då sagt att hon hade för avsikt att skicka

med en man vid namn kom in till

och satte sig ner vid köksbordet. frågade henne vem hennes

var och hon hade då berättat att mannen hette att han var

att han kom från

och att han hade och att han tidigare

hade inte sagt något annat om denna och

hade kommenterat att det var tur för henne som hade fått tag på

Senare hade

av någon hört att denna skulle heta

i efternamn. Den som sagt detta kan eller vill inte uppge.

hette

tillfrågades flera gångern vem som uppgivit att

i efternamn

Förhöret avslutas kl 11.00.

Ola Fricson, krinsp

  • ffylls e) om blanketten används som fortsattningsblad

Pol-1988-05-18-D2384-01-B Sture-Östra Ingelstad.pdf

Pol-1988-05-18-D2384-01-B Sture-Östra Ingelstad.pdf

I

kvällen före, alltså den 27 februari. Efter

att Palme mördades natten mellan den 29 februari och 1 mars och att morgonen den 1 mars 1986.

uppgav då att såväl han som när de fick besked av

att Palme mördats genast sagt att det var precis hade förutspått några dagar tidigare. tillfrågades flera gånger om detta yttrande uppfattats av

och att han inte enbart hade riktat sig till Han svarade då att

vid ett par tillfällen hade hört honom säga att

förutspått mordet några dagar tidigare.

son

tillfrågades om uppgifterna att

haft ett förhållande och

berättade att

I början av februari 1986 blev uppringd av

hade då sagt att hon hade för avsikt att skicka

med en man vid namn kom in till

och satte sig ner vid köksbordet. frågade henne vem hennes

var och hon hade då berättat att mannen hette att han var

att han kom från

och att han hade och att han tidigare

hade inte sagt något annat om denna och

hade kommenterat att det var tur för henne som hade fått tag på

Senare hade

av någon hört att denna skulle heta

i efternamn. Den som sagt detta kan eller vill inte uppge.

hette

tillfrågades flera gångern vem som uppgivit att

i efternamn

Förhöret avslutas kl 11.00.

Ola Fricson, krinsp

  • ffylls e) om blanketten används som fortsattningsblad