wpu.nu

Uppslag:D2384-02

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
2384-02
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Ida kallad "Elsa" i Borgnäs program, koppling till bonden Mårtensson
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-23 00:00
Avslutat
1986-03-23 16:45


Vid

14 Pardalningsadress och ortadress) telefona bostaden15 Arbetsplats arbetsgivare, postadress och telefon arbetet)18 -


Igick hon till sänge före 21 22.00. Iblev kvar ute i vardagsrummet, som ligger i anslutning tiloch husets ingång. Sovrummet är beläget i husets inre del och avskiljes med ett kök till vardagsrummet. Dörren mellari sovrummet och köket var stängt. Sedan hon lagt sig, hörde hon röster från vardagsrummet och förstod, attfått besök. Hon kan inte säkert ange tidpunkten men det var en stund efter det att hon lagt sig. kunde inte urskilja vad (och besökaren diskuterade. Ej heller kunde hon så tydligt urskilja den andres röst så att hon kunde identifiera den till någon bekant. Efter en stund upphörde diskussionen i vardagsrummet ochHan omtalade då, att han haft besök avoch ar derme sagt, att Olof Palme skulle skjutas innan lördagen och att detta skulle skeomtalade videre attockså sagt, attzatat Vita eden papp Tapp med anteckning on telefonnumreteepprada, men han skulle nog ta reda på den, hade han sagt atochnon de trodde anda inte att det kunde vara möjligt attskulle ha plener att skjuta Palme. De talades vid sinsenellan under de följande dagarnaPå lördagsmorgonen den 1 mars komtill den för attligt en tidigare överenskommelse.fick de veta, att 0202 Palme under natten blivit skjuten i Stockholm. hade

hört i radion tidigare på morgonen. Själva hade de inte Lyssnat på radionyheterna den morgonen. Hon ochblev förskräckta eftersom vadsagt påhade slacit in, funderade på att kontakta polisen och berätta vad_sagtden 16 mars, det var dagen efter Palmes begravning, kom

åter besök vid middagstiden.gick ut på trappan och tog emot honom och inte in honon. Själv blev hon kvar inne i vardagsrummet och forts-blad

Pol-1986-03-23-D2384-02 Ida (Elsa)-Östra Ingelstad.pdf

Pol-1986-03-23-D2384-02 Ida (Elsa)-Östra Ingelstad.pdf

Vid

14 Pardalningsadress och ortadress) telefona bostaden15 Arbetsplats arbetsgivare, postadress och telefon arbetet)18 -


Igick hon till sänge före 21 22.00. Iblev kvar ute i vardagsrummet, som ligger i anslutning tiloch husets ingång. Sovrummet är beläget i husets inre del och avskiljes med ett kök till vardagsrummet. Dörren mellari sovrummet och köket var stängt. Sedan hon lagt sig, hörde hon röster från vardagsrummet och förstod, attfått besök. Hon kan inte säkert ange tidpunkten men det var en stund efter det att hon lagt sig. kunde inte urskilja vad (och besökaren diskuterade. Ej heller kunde hon så tydligt urskilja den andres röst så att hon kunde identifiera den till någon bekant. Efter en stund upphörde diskussionen i vardagsrummet ochHan omtalade då, att han haft besök avoch ar derme sagt, att Olof Palme skulle skjutas innan lördagen och att detta skulle skeomtalade videre attockså sagt, attzatat Vita eden papp Tapp med anteckning on telefonnumreteepprada, men han skulle nog ta reda på den, hade han sagt atochnon de trodde anda inte att det kunde vara möjligt attskulle ha plener att skjuta Palme. De talades vid sinsenellan under de följande dagarnaPå lördagsmorgonen den 1 mars komtill den för attligt en tidigare överenskommelse.fick de veta, att 0202 Palme under natten blivit skjuten i Stockholm. hade

hört i radion tidigare på morgonen. Själva hade de inte Lyssnat på radionyheterna den morgonen. Hon ochblev förskräckta eftersom vadsagt påhade slacit in, funderade på att kontakta polisen och berätta vad_sagtden 16 mars, det var dagen efter Palmes begravning, kom

åter besök vid middagstiden.gick ut på trappan och tog emot honom och inte in honon. Själv blev hon kvar inne i vardagsrummet och forts-blad

talade inte med.. Hon hörde, attyttrande för dels och delsbor grannie är en gammal bekant til IT övrigt har de

IItergett och vidkänt.

Avslutat 16.45.

Pol-1986-03-23-D2384-02 Ida (Elsa)-Östra Ingelstad.pdf

Pol-1986-03-23-D2384-02 Ida (Elsa)-Östra Ingelstad.pdf

talade inte med.. Hon hörde, attyttrande för dels och delsbor grannie är en gammal bekant til IT övrigt har de

IItergett och vidkänt.

Avslutat 16.45.