wpu.nu

Uppslag:D2384-05

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
2384-05
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Protokoll fört vid förhör med Arne Industriarbetare Östra Ingelstad
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-26 19:45
Avslutat


Protokoll fört vid förhör med

=

Förhöret hållet den 26 mars 1986 med början klockan 19.45. Förhörsledare krinsp Bengt Ödmark. Förhörsvittne krinsp Ola Ericson.

Han uppger att han känner

sedan ganska lång tid tillbaka

och brukar hjälpa honom med

Som

mars.

uppger att han var på besök hos

samma dag det blev officiellt att Palme mördats, dvs den 1 skulle hjälpa

Han anlände till

någon gång efter sju, möjligtvis omkring 07.30. När han anlänt frågade han

om denne kände till att Palme blivit mördad.

blev mycker förvånad av detta besked, han trodde inte på vad

hade talat om för honom och föreslog då att Nilsson skulle sätta på radion för att kunna lyssna på åtta-nyheterna.

n

Efter att

drack

kaffe hos under denna kaffestund

Enligt uppfattning var

endast chockad över beskedet om Palmes död och yttrade "det är inte sant".

S E

Förhöret slut klockan 20.05.

som

ovan

I hörbara delar

rätt

av skrivet intygas:

Bengt Ödmark krinsp

Cristina Lundin

Klar 860505Apu

Pol-1986-03-26-D2384-05 Arne-Industriarbetare Östra Ingelstad.pdf

Pol-1986-03-26-D2384-05 Arne-Industriarbetare Östra Ingelstad.pdf

Protokoll fört vid förhör med

=

Förhöret hållet den 26 mars 1986 med början klockan 19.45. Förhörsledare krinsp Bengt Ödmark. Förhörsvittne krinsp Ola Ericson.

Han uppger att han känner

sedan ganska lång tid tillbaka

och brukar hjälpa honom med

Som

mars.

uppger att han var på besök hos

samma dag det blev officiellt att Palme mördats, dvs den 1 skulle hjälpa

Han anlände till

någon gång efter sju, möjligtvis omkring 07.30. När han anlänt frågade han

om denne kände till att Palme blivit mördad.

blev mycker förvånad av detta besked, han trodde inte på vad

hade talat om för honom och föreslog då att Nilsson skulle sätta på radion för att kunna lyssna på åtta-nyheterna.

n

Efter att

drack

kaffe hos under denna kaffestund

Enligt uppfattning var

endast chockad över beskedet om Palmes död och yttrade "det är inte sant".

S E

Förhöret slut klockan 20.05.

som

ovan

I hörbara delar

rätt

av skrivet intygas:

Bengt Ödmark krinsp

Cristina Lundin

Klar 860505Apu