wpu.nu

Uppslag:D2384-12-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
2384-12-A
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Att han under tiden januari-februari 1986 sammanträffat med vid endast ett par tillfällen
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
1988-05-26 00:00
Avslutat


Förhör med Kurt Inge MARTENSSON, f. 370319- Förhöret hållet i Mårtenssons bostadFörhörsledare: Krinsp Ola Ericson-Boja och Torsten Stålnacke. Förhöret är en uppföljning av D-2384.

Mårtensson berättade att han under tiden januari-februari 1986 sammanträffat medvid endast ett par tillfällen. Han tillfrågades om de två vid något tidigare tillfälle under åren samtalat om politik. Efter eftertanke erinrar sig Mårtensson ett tillfälle för cirka tio år sedan, då han och((strax bakomhade då varit intresserad och stått och tittat på deras arbete. Han hade under hela tiden pratat om socialdemokratiska regeringen och sagt att Palme och socialdemokraterna gjorde mycket bra för Sverige. Mårtensson och hans hustru hade inte svarat särskilt mycket påpåståenden. De hade varit upptagna av sitt arbete.hade då direkt sagt till Mårtensson "du måste väl vara glad åt sosseregeringen, som har så många barn och därför får så mycket barnbidrag". Mårtensson hade då kanske lite ilsket, då han var irriterad avpladder att man "skaffar väl inte barn för att få barnbidrag". Detta är det enda tillfälle Mårtensson kan minnas då de två pratat om nånting som kan likna politiska spörsmál.

Mårtensson minns vidare att han någon vecka efter Palme-mordet passeratoch därvid stannat till.hade då kommit fram och sagt, "jasså, där är du som sköt Palme". Mårtensson hade då svarat; "vad faan säger du för nåt" och genast åkt därifrån. Han har därefter inte haft några kontakter medoch han bedömdetillstånd som synnerligen märkligt. Mårtensson berättade om episoden för sin hustru och har därefter glömt bort

den.

Pol-1988-05-26 D2384-12-A Förhör med Kurt Mårtensson.pdf

Pol-1988-05-26 D2384-12-A Förhör med Kurt Mårtensson.pdf

Förhör med Kurt Inge MARTENSSON, f. 370319- Förhöret hållet i Mårtenssons bostadFörhörsledare: Krinsp Ola Ericson-Boja och Torsten Stålnacke. Förhöret är en uppföljning av D-2384.

Mårtensson berättade att han under tiden januari-februari 1986 sammanträffat medvid endast ett par tillfällen. Han tillfrågades om de två vid något tidigare tillfälle under åren samtalat om politik. Efter eftertanke erinrar sig Mårtensson ett tillfälle för cirka tio år sedan, då han och((strax bakomhade då varit intresserad och stått och tittat på deras arbete. Han hade under hela tiden pratat om socialdemokratiska regeringen och sagt att Palme och socialdemokraterna gjorde mycket bra för Sverige. Mårtensson och hans hustru hade inte svarat särskilt mycket påpåståenden. De hade varit upptagna av sitt arbete.hade då direkt sagt till Mårtensson "du måste väl vara glad åt sosseregeringen, som har så många barn och därför får så mycket barnbidrag". Mårtensson hade då kanske lite ilsket, då han var irriterad avpladder att man "skaffar väl inte barn för att få barnbidrag". Detta är det enda tillfälle Mårtensson kan minnas då de två pratat om nånting som kan likna politiska spörsmál.

Mårtensson minns vidare att han någon vecka efter Palme-mordet passeratoch därvid stannat till.hade då kommit fram och sagt, "jasså, där är du som sköt Palme". Mårtensson hade då svarat; "vad faan säger du för nåt" och genast åkt därifrån. Han har därefter inte haft några kontakter medoch han bedömdetillstånd som synnerligen märkligt. Mårtensson berättade om episoden för sin hustru och har därefter glömt bort

den.

vidhöll att han under den aktuella dagen, alltså den 25 februari 1986, hela kvällenoch att han inte något tillfället fällt yttranden som avskulle kunna uppfattas somåtergett i sin berättelse.

Mårtensson tillfrågades om han känner till uppgifter attmed, Mårtensson uppgav att icke är fall

nmanbott med någon, men att under en kort tid i början på 1986 bott hos en person vid namnhade inget förhållande till mannen utan fick endast disponera rum där i väntan på att skulle få en annan bostadtill att bodde där var att var bekant med Kurt Mårtensson berättade vidare attpå senare tid tagit mycket vid sig av tidningsskriverier och radioprogram som berörtoch det förhållandet medoch att numera vårdas på mentalsjukhus i vart fall för stunden inte kan nås för förhör.

uppgav om sig själv att han inte är politisk engagerad och att han varit med i något parti eller organisation. Han har inga vapenlicenser vapen över huvud taget och lever i stort sett sitt liv på sin gård där följer års och skördetiderna.

samsina bilinnehav uppgav Mårtensson att han under 1985 och de första under 1986 hade en, dieselmotor, och att han den 12 13 februari 1986 bytt bilen mot en ny. Bilbytet hade skettoch gått till så att en försäljare kom hem till Kurt den 12 eller 13:de februari och då levererade den nyasom han hämtade den, vilken han tog med sig till bilfirman i . Enligt Mårtensson är det helt uteslutet följaktligen attskulle se honom i denså sent som den 25 februari 1986. Under förhöret Mårtensson kopior på fordonshandlingar till styrkande av sina upp. Han uppgav vidare att han inte vid något tillfälle efter denna affärs disponerat den

Pol-1988-05-26 D2384-12-A Förhör med Kurt Mårtensson.pdf

Pol-1988-05-26 D2384-12-A Förhör med Kurt Mårtensson.pdf

vidhöll att han under den aktuella dagen, alltså den 25 februari 1986, hela kvällenoch att han inte något tillfället fällt yttranden som avskulle kunna uppfattas somåtergett i sin berättelse.

Mårtensson tillfrågades om han känner till uppgifter attmed, Mårtensson uppgav att icke är fall

nmanbott med någon, men att under en kort tid i början på 1986 bott hos en person vid namnhade inget förhållande till mannen utan fick endast disponera rum där i väntan på att skulle få en annan bostadtill att bodde där var att var bekant med Kurt Mårtensson berättade vidare attpå senare tid tagit mycket vid sig av tidningsskriverier och radioprogram som berörtoch det förhållandet medoch att numera vårdas på mentalsjukhus i vart fall för stunden inte kan nås för förhör.

uppgav om sig själv att han inte är politisk engagerad och att han varit med i något parti eller organisation. Han har inga vapenlicenser vapen över huvud taget och lever i stort sett sitt liv på sin gård där följer års och skördetiderna.

samsina bilinnehav uppgav Mårtensson att han under 1985 och de första under 1986 hade en, dieselmotor, och att han den 12 13 februari 1986 bytt bilen mot en ny. Bilbytet hade skettoch gått till så att en försäljare kom hem till Kurt den 12 eller 13:de februari och då levererade den nyasom han hämtade den, vilken han tog med sig till bilfirman i . Enligt Mårtensson är det helt uteslutet följaktligen attskulle se honom i denså sent som den 25 februari 1986. Under förhöret Mårtensson kopior på fordonshandlingar till styrkande av sina upp. Han uppgav vidare att han inte vid något tillfälle efter denna affärs disponerat den

Upprattad av

telefon

04 Fortsatt

Uppgiftiamnare efternamn och tomamni

ningsblad

09 Brott med vilket uppgiften hör samman

05

06

Utskriftsdatum

10

sak

Forhorsprot

Promemoria

Kurt Mårtensson tillfrågas vidare om han vid något tillfälle sålt höns tillHan erinrar sig då att han sålt ett antal värphöns tillsamma dag som hansAffären hade tillgått som så atttelefonledes avtalade med om köp av ett antal höns.hade frågat om han kunde få komma omedelbart samma dag och hämta hönsen, men Mårtensson hade då sagt att det vore bättre omkom en senare dag dåhade födelsedagskalas i huset.hade dock varit påstridig och Mårtensson hade sagt till honom att han väl bara hämta hönsen i den byggnad där de fanns. Mårtensson hade inte settnär denne hämtade hönsen, men han hade av sin hustru hört att hon settpå gårdsplanen. Mårtensson tillfrågades omvarit nöjd med affären och han svarade då att han själv inte mottagit några klagomål men att han hört attvarit missnöjd med hönsen då de värpte dåligt, vilket Mårtensson sa att det kunde vara möjligt då det är normalt att höns i början efter en omplacering värper dåligt.

Mårtensson tillfrågades om han var helt säker på att hönsaffären genomfördes den 6 januari och inte den 9 februari, vilketmed bestämdhet hävdar. Mårtensson svarade att han endast vid ett enda tillfälle sålt höns tilloch att han särskilt minns att detta skedde på då det medförde olägenheter med leveransen av hönsen.

Mårtensson delgavs atti förhör sagt att Mårtensson den 25 februari 1986 varit ute med sin bil och att han, när han kom hem, på fråga från, sagt att han på vägen stött samman medsom bjudit hem på kaffe och att han hade varit hosnågon timme innan han återvände till hemmet. Mårtensson svarade att detta var helt fel och attmåste ha redogjort för en händelse vid något annat och tidigare tillfälle. Mårtensson uppgav vidare att han under vinterhalvåret aldrig brukade vistas ute så sent och finner det märkligt om han skulle ha besökt någon vid de senare tider det är frågan om. Förhöret slut kl 13.45.

Dla Ericson, krinsp

old

Pol-1988-05-26 D2384-12-A Förhör med Kurt Mårtensson.pdf

Pol-1988-05-26 D2384-12-A Förhör med Kurt Mårtensson.pdf

Upprattad av

telefon

04 Fortsatt

Uppgiftiamnare efternamn och tomamni

ningsblad

09 Brott med vilket uppgiften hör samman

05

06

Utskriftsdatum

10

sak

Forhorsprot

Promemoria

Kurt Mårtensson tillfrågas vidare om han vid något tillfälle sålt höns tillHan erinrar sig då att han sålt ett antal värphöns tillsamma dag som hansAffären hade tillgått som så atttelefonledes avtalade med om köp av ett antal höns.hade frågat om han kunde få komma omedelbart samma dag och hämta hönsen, men Mårtensson hade då sagt att det vore bättre omkom en senare dag dåhade födelsedagskalas i huset.hade dock varit påstridig och Mårtensson hade sagt till honom att han väl bara hämta hönsen i den byggnad där de fanns. Mårtensson hade inte settnär denne hämtade hönsen, men han hade av sin hustru hört att hon settpå gårdsplanen. Mårtensson tillfrågades omvarit nöjd med affären och han svarade då att han själv inte mottagit några klagomål men att han hört attvarit missnöjd med hönsen då de värpte dåligt, vilket Mårtensson sa att det kunde vara möjligt då det är normalt att höns i början efter en omplacering värper dåligt.

Mårtensson tillfrågades om han var helt säker på att hönsaffären genomfördes den 6 januari och inte den 9 februari, vilketmed bestämdhet hävdar. Mårtensson svarade att han endast vid ett enda tillfälle sålt höns tilloch att han särskilt minns att detta skedde på då det medförde olägenheter med leveransen av hönsen.

Mårtensson delgavs atti förhör sagt att Mårtensson den 25 februari 1986 varit ute med sin bil och att han, när han kom hem, på fråga från, sagt att han på vägen stött samman medsom bjudit hem på kaffe och att han hade varit hosnågon timme innan han återvände till hemmet. Mårtensson svarade att detta var helt fel och attmåste ha redogjort för en händelse vid något annat och tidigare tillfälle. Mårtensson uppgav vidare att han under vinterhalvåret aldrig brukade vistas ute så sent och finner det märkligt om han skulle ha besökt någon vid de senare tider det är frågan om. Förhöret slut kl 13.45.

Dla Ericson, krinsp

old