wpu.nu

Uppslag:D2384-02-B

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
2384-02-B
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Förhöret gäller hennes iakttagelser av
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-05-26 00:00
Avslutat


Förhör med (Förhöret gäller hennes iakttagelser avFörhörsledare: Krinsp Ola Ericson-Boija

uppgav att hon vid den aktuella kvällen gått till sängs vid 21-tiden men att hon inte somnat då hon genom stängda dörrar hörde hur någon samtalade medkunde inte höra vem som talade eller om vad man talade. Senare samma kväll hadeberättat för att besökaren varit

hade också därvid sagt att

förutspått Palmes död inom

snar framtid.

Morgonen, lördagen den 1 mars 1986, hade befunnit sig på gårdsplanen dåhade då sagt

att statsminister Palme blivit mördad och hade blivit så chockad att hon (. Hon visade (därvid hade hon till sagt "herregud, det var ju precis så som han sa det". Ävenhade hört detta och sagt samna sak.

Förhöret slut kl 11.20.

Ola Ericson, krinsp

Pol-1988-05-26-D2384-02-B Ida (Elsa)-Östra Ingelstad.pdf

Pol-1988-05-26-D2384-02-B Ida (Elsa)-Östra Ingelstad.pdf

Förhör med (Förhöret gäller hennes iakttagelser avFörhörsledare: Krinsp Ola Ericson-Boija

uppgav att hon vid den aktuella kvällen gått till sängs vid 21-tiden men att hon inte somnat då hon genom stängda dörrar hörde hur någon samtalade medkunde inte höra vem som talade eller om vad man talade. Senare samma kväll hadeberättat för att besökaren varit

hade också därvid sagt att

förutspått Palmes död inom

snar framtid.

Morgonen, lördagen den 1 mars 1986, hade befunnit sig på gårdsplanen dåhade då sagt

att statsminister Palme blivit mördad och hade blivit så chockad att hon (. Hon visade (därvid hade hon till sagt "herregud, det var ju precis så som han sa det". Ävenhade hört detta och sagt samna sak.

Förhöret slut kl 11.20.

Ola Ericson, krinsp