wpu.nu

Uppslag:D2384-01-C

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
2384-01-C
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Sture Östra Ingelstad "Erik". Koppling till Bonden Mårtensson
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-05-18 15:00
Avslutat
1988-05-18 15:30


Protokoll fört vid fortsatt förhör medHemmahörandeFörhöret är hållet i bostaden den 18 maj 1988 med början kl. 15.00. Förhörsledare: Krinsp Torsten Stålnacke och Ola Ericson.kontaktas återigen i syfte att kontrollera hans uppgifter som lämnats vid tidigare förhör huruvida han t.ex kan förankra tidsuppgifterna till någon annan händelse.

berättar att allt han sagt tidigare är korrekt återgivet av honom. Till och med datumen som han angett vid tidigare förhör.

Den som

har redan för tio år sedan sagt attDetta sades när

var ute på sittvar troligen sysselsatt med (, då (sökte upp honom på (Beträffande

så uppger

att hon besökt honom endast vid ett tillfälle. Vid detta tillfälle köpte hon Vid detta besökstillfälle hos

berättade hon själv om förhållandet tillNär vi

vid förhör så

är således helt säker på att själv berättat om sitt förhållande och

Pol-1988-05-18-D2384-01-C Sture-Östra Ingelstad.pdf

Pol-1988-05-18-D2384-01-C Sture-Östra Ingelstad.pdf

Protokoll fört vid fortsatt förhör medHemmahörandeFörhöret är hållet i bostaden den 18 maj 1988 med början kl. 15.00. Förhörsledare: Krinsp Torsten Stålnacke och Ola Ericson.kontaktas återigen i syfte att kontrollera hans uppgifter som lämnats vid tidigare förhör huruvida han t.ex kan förankra tidsuppgifterna till någon annan händelse.

berättar att allt han sagt tidigare är korrekt återgivet av honom. Till och med datumen som han angett vid tidigare förhör.

Den som

har redan för tio år sedan sagt attDetta sades när

var ute på sittvar troligen sysselsatt med (, då (sökte upp honom på (Beträffande

så uppger

att hon besökt honom endast vid ett tillfälle. Vid detta tillfälle köpte hon Vid detta besökstillfälle hos

berättade hon själv om förhållandet tillNär vi

vid förhör så

är således helt säker på att själv berättat om sitt förhållande och

som varBeträffande bilen,som (1986, så uppgeroch säger att han är helt säker på attbesökte honom(1986 i (. Ingen tvekan råder om den saken. |är vidare helt säker och övertygad om at tanlände klockan 21.55 och lämnade (kl. 22.35. Det var då (yttrat att han skulle skjutas före lördag. Alltså inom tre dagar.

|Enligt handlingarna har tillkommentar är endast att han

och

antecknat i sina handlingar, utan det han sagt är korrekt, riktigt.

beträffande kan ankra fast

Vidare omtalas för

att han mellan honom och denna i tiden, eftersom deras Inför

hade skulle få idessutom inköpt

Vidare så står

fast vid uppgifterna, nämligen att han berättat för före mordet på Olof Palme, att inom tre dagar. Han berättade för

Pol-1988-05-18-D2384-01-C Sture-Östra Ingelstad.pdf

Pol-1988-05-18-D2384-01-C Sture-Östra Ingelstad.pdf

som varBeträffande bilen,som (1986, så uppgeroch säger att han är helt säker på attbesökte honom(1986 i (. Ingen tvekan råder om den saken. |är vidare helt säker och övertygad om at tanlände klockan 21.55 och lämnade (kl. 22.35. Det var då (yttrat att han skulle skjutas före lördag. Alltså inom tre dagar.

|Enligt handlingarna har tillkommentar är endast att han

och

antecknat i sina handlingar, utan det han sagt är korrekt, riktigt.

beträffande kan ankra fast

Vidare omtalas för

att han mellan honom och denna i tiden, eftersom deras Inför

hade skulle få idessutom inköpt

Vidare så står

fast vid uppgifterna, nämligen att han berättat för före mordet på Olof Palme, att inom tre dagar. Han berättade för

exakt vad

uppgivit hemma hos honom den (1986.

Iskjuta Palme inom tre dagar.förhördes den 26 mars 1986. tror och är övertygad om att

blivit hörd i dagarna, alltså mer än två år efter händelsen och därmed missat vad beträffar tidsuppgiften.övertygas återigen att förhöret med hölls den 26 ma 1986. Vid detta förhör hadeberättat om vad sagt den 22 eller 23:de mars 1986, alltså tre veckor efter mordet och inte som (sagt, att |fick uppgifterna före mordet.

Vidare berättaratt Hans Holmér ringt till honom vid två tillfällen efter klockan 21.00, sedan lagt sig. Holmér hade bl.a tillfrågat (om han fick skicka ner ett par poliser från Stockholm. Efter kontakten med Holmér så anlände två poliser i en svart combi-bil från (Förhöret avslutas kl. 15.30.

önskar inte taga del av förhörsanteckningarna utan säger att det han har sagt är korrekt riktigt.

Torsten Stålnacke,krinsp

Pol-1988-05-18-D2384-01-C Sture-Östra Ingelstad.pdf

Pol-1988-05-18-D2384-01-C Sture-Östra Ingelstad.pdf

exakt vad

uppgivit hemma hos honom den (1986.

Iskjuta Palme inom tre dagar.förhördes den 26 mars 1986. tror och är övertygad om att

blivit hörd i dagarna, alltså mer än två år efter händelsen och därmed missat vad beträffar tidsuppgiften.övertygas återigen att förhöret med hölls den 26 ma 1986. Vid detta förhör hadeberättat om vad sagt den 22 eller 23:de mars 1986, alltså tre veckor efter mordet och inte som (sagt, att |fick uppgifterna före mordet.

Vidare berättaratt Hans Holmér ringt till honom vid två tillfällen efter klockan 21.00, sedan lagt sig. Holmér hade bl.a tillfrågat (om han fick skicka ner ett par poliser från Stockholm. Efter kontakten med Holmér så anlände två poliser i en svart combi-bil från (Förhöret avslutas kl. 15.30.

önskar inte taga del av förhörsanteckningarna utan säger att det han har sagt är korrekt riktigt.

Torsten Stålnacke,krinsp