wpu.nu

Uppslag:DGB15299-00-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
15299-00-A
Registrerat
1993-10-12
Ad acta
1994-04-14
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Dag 27 febr 1986: ( uppger att han under dagen befann sig i Stockholm och då bla.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-07 00:00
Avslutat
1986-03-07 13:35


15 Arbetsplats (arbetsgivare, postadress och telefon more16 Uppslaget avsör

misstänkt

och plats) person

MUT

fordon

-


Dag 27 febr 1986: (uppger att han under dagen befann sig i Stockholm och då bla. hade kontakt med J. Framåt kvällen åker han medtill Ioch anländer dit

omiring 24.00. Han tar in påDag 28 febr 1986:

Han vaknade omkring 1 09.00 och begav sig ut på stan för att söka efterHan besökte bl.a.InnehavareHan kontaktade vidare (för att besökahosHan|Till sist fick han tag på, okänt namn.

Under kvällen var han ute på

tán på olika ställen.

Das 1 mars 1986:

På morgonen ber han attför att få kontakt medsom han träffat på samma ställe påsom är1skall heta


Ovanstende uppslag

anknyter till uppslag nr Registrerat: 23 Arendet tilldelat


datum1

feta linjer avgränsade avsnitt Ex 1: Till

Pol-1986-03-07-DGB15299-00-A Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Pol-1986-03-07-DGB15299-00-A Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

15 Arbetsplats (arbetsgivare, postadress och telefon more16 Uppslaget avsör

misstänkt

och plats) person

MUT

fordon

-


Dag 27 febr 1986: (uppger att han under dagen befann sig i Stockholm och då bla. hade kontakt med J. Framåt kvällen åker han medtill Ioch anländer dit

omiring 24.00. Han tar in påDag 28 febr 1986:

Han vaknade omkring 1 09.00 och begav sig ut på stan för att söka efterHan besökte bl.a.InnehavareHan kontaktade vidare (för att besökahosHan|Till sist fick han tag på, okänt namn.

Under kvällen var han ute på

tán på olika ställen.

Das 1 mars 1986:

På morgonen ber han attför att få kontakt medsom han träffat på samma ställe påsom är1skall heta


Ovanstende uppslag

anknyter till uppslag nr Registrerat: 23 Arendet tilldelat


datum1

feta linjer avgränsade avsnitt Ex 1: Till

ochDet bestämmes att de skall sammanträffa påomkring 24.00 samma natt. De skulle diskuterasom det satt:

thop då han träffat dem påUnder kvällen lämnar han (efter ha uträttat några ärenden och kör

motUnder färden blev han trött varför han körde in på en

ett tag körde han vidare och under denna färd hörde han påPelme var skjuten. Han fortsatte dock färden och anlände tillkl (och sammanträffade (De fikade tillsammans

samtalade om vad som hänt.

ville gärna komma i kontakt medvarför han ringde

bostaden,Orsaken till att han ville ha

1var att

Ihan inte fick tag 4föreslogatt han skulle

(så att dessa kunde köraattHan

Ifick emellertid kontakt medgenom att5

Ifylls oj om blanketten används som fortsättningsblad.

Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)

Pol-1986-03-07-DGB15299-00-A Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Pol-1986-03-07-DGB15299-00-A Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

ochDet bestämmes att de skall sammanträffa påomkring 24.00 samma natt. De skulle diskuterasom det satt:

thop då han träffat dem påUnder kvällen lämnar han (efter ha uträttat några ärenden och kör

motUnder färden blev han trött varför han körde in på en

ett tag körde han vidare och under denna färd hörde han påPelme var skjuten. Han fortsatte dock färden och anlände tillkl (och sammanträffade (De fikade tillsammans

samtalade om vad som hänt.

ville gärna komma i kontakt medvarför han ringde

bostaden,Orsaken till att han ville ha

1var att

Ihan inte fick tag 4föreslogatt han skulle

(så att dessa kunde köraattHan

Ifick emellertid kontakt medgenom att5

Ifylls oj om blanketten används som fortsättningsblad.

Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)

Lördag 1 mars 1986

Under morgonen anlände han till sin bostad. Bla, hade han kontakt med

(som besökte honom i bostaden och hörde honom om mordet på

Palme.

Söndag 2 mars 1986:

Under denna dag gör han (i bostaden och har kontakt

med olikeMåndagen den 3 mars 1986:

Befinner sig 1och Stockholm har bla kontakt med (per tfn vid kl 14.00-tiden,

Tisdagen den 4. mars 1986:Befinner sig ioch 1

Stockholm under dagen. Bla,a ringer han tillför

att han vill tala medHan kör tillbostad och träffar honom. Han föreslår attskall

följa med (. De anländer senare t111bostad 1

där.

Under kvällen bestäramer de att de skall åka tillOnsdagen den 5 mars 1986:

Under dagen ändrar de beslutet att åka tili (utan bestämmer att de skall åka till (eller. De åker förstbostad för att• Ifylls aj om blanketten snvinds som fortaättningsbled.

Ex 1: Til originalpärm (I nr-följd)

Pol-1986-03-07-DGB15299-00-A Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Pol-1986-03-07-DGB15299-00-A Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Lördag 1 mars 1986

Under morgonen anlände han till sin bostad. Bla, hade han kontakt med

(som besökte honom i bostaden och hörde honom om mordet på

Palme.

Söndag 2 mars 1986:

Under denna dag gör han (i bostaden och har kontakt

med olikeMåndagen den 3 mars 1986:

Befinner sig 1och Stockholm har bla kontakt med (per tfn vid kl 14.00-tiden,

Tisdagen den 4. mars 1986:Befinner sig ioch 1

Stockholm under dagen. Bla,a ringer han tillför

att han vill tala medHan kör tillbostad och träffar honom. Han föreslår attskall

följa med (. De anländer senare t111bostad 1

där.

Under kvällen bestäramer de att de skall åka tillOnsdagen den 5 mars 1986:

Under dagen ändrar de beslutet att åka tili (utan bestämmer att de skall åka till (eller. De åker förstbostad för att• Ifylls aj om blanketten snvinds som fortaättningsbled.

Ex 1: Til originalpärm (I nr-följd)

lämnar Stockholm vid 15.00-tiden och fortsättertider se kopior.Torsdagen den 6 mars 1986:

morgontimmarna anländer de till Iochser dågår sedan tilloch de tar |vid middagstid.får de sällskap av två okända män. En av männen blirdeheterDå de anländer tillde til1och tarvsedanDe två andra

.

lämnar

ochefter ett tag.ochbesöker sedan olika restauranger och nattklubbar under

och natten.

den 7 mars 1986:

Under dagen åker de (till (för att återvända (&träffar de en annan man som4erbjuder honom att åka till sin bostad ide anlände t111Ex 1: Till originalpärm (i nr-töljd)

Pol-1986-03-07-DGB15299-00-A Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Pol-1986-03-07-DGB15299-00-A Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

lämnar Stockholm vid 15.00-tiden och fortsättertider se kopior.Torsdagen den 6 mars 1986:

morgontimmarna anländer de till Iochser dågår sedan tilloch de tar |vid middagstid.får de sällskap av två okända män. En av männen blirdeheterDå de anländer tillde til1och tarvsedanDe två andra

.

lämnar

ochefter ett tag.ochbesöker sedan olika restauranger och nattklubbar under

och natten.

den 7 mars 1986:

Under dagen åker de (till (för att återvända (&träffar de en annan man som4erbjuder honom att åka till sin bostad ide anlände t111Ex 1: Till originalpärm (i nr-töljd)

Fortsatt förhör medkl 17.25.

Perouppger att det han första gången kom 1 kontakt med

någon

gång under 1984.|ochhade precis satt upp (och hade därför

|Han ringde därförför att få hjälp.hade dock inte nöjt sig med detta utan ringde upp (1 Stockholm och den som svarade var (ringde sedan till (och hjälpte |.och har sedan ringt några gånger och

samtalat med (.

Isamband med något sådant samtal har han fåtttill

bostaden.

Någon gång under: höster 84 ringde (tili (för att vara med en älgjakt.

Någon das senare kom t114och då sammanträffadeförsta gången personligen med (hade med sig ett Jaktgevär och skulle provskjuta för att vara med

älgjakten.

Någon tid senare efter provsgutningen anlände pånytt t114Avsikten med detta besök var att han skulle vara med ett jaktlag.

1

Hylla aj om blanketten används som foruättningsblad.

Ex 1: Till originalpärm (i nr-löljd)

Pol-1986-03-07-DGB15299-00-A Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Pol-1986-03-07-DGB15299-00-A Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Fortsatt förhör medkl 17.25.

Perouppger att det han första gången kom 1 kontakt med

någon

gång under 1984.|ochhade precis satt upp (och hade därför

|Han ringde därförför att få hjälp.hade dock inte nöjt sig med detta utan ringde upp (1 Stockholm och den som svarade var (ringde sedan till (och hjälpte |.och har sedan ringt några gånger och

samtalat med (.

Isamband med något sådant samtal har han fåtttill

bostaden.

Någon gång under: höster 84 ringde (tili (för att vara med en älgjakt.

Någon das senare kom t114och då sammanträffadeförsta gången personligen med (hade med sig ett Jaktgevär och skulle provskjuta för att vara med

älgjakten.

Någon tid senare efter provsgutningen anlände pånytt t114Avsikten med detta besök var att han skulle vara med ett jaktlag.

1

Hylla aj om blanketten används som foruättningsblad.

Ex 1: Till originalpärm (i nr-löljd)

Av någon anledning blev det ingen plats till

1 jaktlaget utan dan

fick åka hem utan att vara med på någon älgjakt.

har sedan ringt ganska ofta till (Senaste samtalet var i maj månad 1985 då

och (bestämde

om ett sammanträffande

|fick sedermera veta attFör ca 2 veckor sedan beslöt sig (för attHan besökte därföroch sammanträffade med. Från denne Pick han veta att.För ca 10 dagar sedan hade han fått reda påDå han kom fram till hans bostad befanns denna (. Det fanns

dock spår i snön varföratt

skulle ringa då han kom tillbaka.igen någon dag senare. Av samtalet med

framkom det.

Ifylls oj on blankatten anvinds som fortsättningsblad.Ex 1: Till originalpërm (I nrolöljd)

Pol-1986-03-07-DGB15299-00-A Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Pol-1986-03-07-DGB15299-00-A Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Av någon anledning blev det ingen plats till

1 jaktlaget utan dan

fick åka hem utan att vara med på någon älgjakt.

har sedan ringt ganska ofta till (Senaste samtalet var i maj månad 1985 då

och (bestämde

om ett sammanträffande

|fick sedermera veta attFör ca 2 veckor sedan beslöt sig (för attHan besökte därföroch sammanträffade med. Från denne Pick han veta att.För ca 10 dagar sedan hade han fått reda påDå han kom fram till hans bostad befanns denna (. Det fanns

dock spår i snön varföratt

skulle ringa då han kom tillbaka.igen någon dag senare. Av samtalet med

framkom det.

Ifylls oj on blankatten anvinds som fortsättningsblad.Ex 1: Till originalpërm (I nrolöljd)

Tisdagen den 4 mars söktevar

hemma och det fanns ytterliggare 2 manspersoner sominte kände.

Han vet ej heller vilket förhållande dessa personer stod tillUnder besöket fickHan kan inte förklara vad det var som fick honom

att känna detta,

Han föreslcg föratt denne skulle åka med honom till bostaden,

nappade på detta med en gång.|Under kvällen ibestad föreslogatt de skulle åka till

|vilket äventyckte verkade bra.

På morgonen onsdagen den 5 mars 1986 ändrade sig

och ville då att de

skulle åka till Ielleraccepterade

detta och framåt eftermiddagen villetvunget åka till bostaden för

att hämta några saker innan de ekte.

Under tiden

packade ringdeoch

talade om att han och |: Han gav vidare ett tips tillangående Palmemordet,

De körde sedanDet

uppstodoch fortsatte sedan färden.

hylla ej om blanketten unvänds som forsătraingsblad.

Ex 1; Till originalpärm ll nr-följd)

Pol-1986-03-07-DGB15299-00-A Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Pol-1986-03-07-DGB15299-00-A Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Tisdagen den 4 mars söktevar

hemma och det fanns ytterliggare 2 manspersoner sominte kände.

Han vet ej heller vilket förhållande dessa personer stod tillUnder besöket fickHan kan inte förklara vad det var som fick honom

att känna detta,

Han föreslcg föratt denne skulle åka med honom till bostaden,

nappade på detta med en gång.|Under kvällen ibestad föreslogatt de skulle åka till

|vilket äventyckte verkade bra.

På morgonen onsdagen den 5 mars 1986 ändrade sig

och ville då att de

skulle åka till Ielleraccepterade

detta och framåt eftermiddagen villetvunget åka till bostaden för

att hämta några saker innan de ekte.

Under tiden

packade ringdeoch

talade om att han och |: Han gav vidare ett tips tillangående Palmemordet,

De körde sedanDet

uppstodoch fortsatte sedan färden.

hylla ej om blanketten unvänds som forsătraingsblad.

Ex 1; Till originalpärm ll nr-följd)

På morgonen den 6 mars befann de sig 4och besökte där ettDå de kom ut tilefter avslutad måltid IIsom hade sett att Perö hade tagit med

I||ville enbart skoja medIIfick de fortsätta färden,

De åkte till Ioch togtill IUnder nattende och på fredagen den 7 mars återvände de

tilldär deavslutat kl 18.103

oj om blanketten används som fortsättningsblsd.

Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)

Pol-1986-03-07-DGB15299-00-A Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Pol-1986-03-07-DGB15299-00-A Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

På morgonen den 6 mars befann de sig 4och besökte där ettDå de kom ut tilefter avslutad måltid IIsom hade sett att Perö hade tagit med

I||ville enbart skoja medIIfick de fortsätta färden,

De åkte till Ioch togtill IUnder nattende och på fredagen den 7 mars återvände de

tilldär deavslutat kl 18.103

oj om blanketten används som fortsättningsblsd.

Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)