wpu.nu

Uppslag:DGB15299-00-G

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
15299-00-G
Registrerat
1993-10-12
Ad acta
1994-04-14
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Lasse Lundberg Resan med Bror Perä Telefonledes frontalkade övertecknad angiven dag kl. 08.30. befinna sig i constans samt att han varit i ss det senaste dygnet.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-13 00:00
Avslutat


Telefonledes frontalkadeövertecknad angiven dag kl. 08.30. befinna sig iconstans samt att han varit i ssdet senaste dygnet.uppgav att han varsom misstankes för Pelse-Bordet.

Han uppset

Inledningsvis uttaladeforva mordet på Palma AV mic_ställda förtydligandefrågor resulterade i atttill att han kan ha förövat mordet och slutligen till attbör veta som som mördat Palme.

less: vars förnamn var

villeInew videre, atVars namn är bellicet sanna gata och i omedelbar närhet avannoliktDeitt emot skolen ligter or kinesj läxomkrinz 22.00 lantaletade han telelorledesavvisa några manen

som där uppehöll sig och som soh dels sinulleläma viltig information tillnämligen några dagar dessförinnan ha avlyssnat samtal någonstans och av samtalet att döma planerade man att mörda Palme

31.414 ran unanalla kontaleatt ovannämda uppgifter har han islutligen även meddela, att han fr.0... m avbrutitanknyta uppslag 260319

Spaningschef Bitr spåningschef

ankryter uppslag

Pol-1986-03-13-DGB15299-00-G Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Pol-1986-03-13-DGB15299-00-G Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Telefonledes frontalkadeövertecknad angiven dag kl. 08.30. befinna sig iconstans samt att han varit i ssdet senaste dygnet.uppgav att han varsom misstankes för Pelse-Bordet.

Han uppset

Inledningsvis uttaladeforva mordet på Palma AV mic_ställda förtydligandefrågor resulterade i atttill att han kan ha förövat mordet och slutligen till attbör veta som som mördat Palme.

less: vars förnamn var

villeInew videre, atVars namn är bellicet sanna gata och i omedelbar närhet avannoliktDeitt emot skolen ligter or kinesj läxomkrinz 22.00 lantaletade han telelorledesavvisa några manen

som där uppehöll sig och som soh dels sinulleläma viltig information tillnämligen några dagar dessförinnan ha avlyssnat samtal någonstans och av samtalet att döma planerade man att mörda Palme

31.414 ran unanalla kontaleatt ovannämda uppgifter har han islutligen även meddela, att han fr.0... m avbrutitanknyta uppslag 260319

Spaningschef Bitr spåningschef

ankryter uppslag