wpu.nu

Uppslag:DGB15299-00-F

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
15299-00-F
Registrerat
1993-10-12
Ad acta
1994-04-14
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Lasse Lundberg om fylleresan med Bror Perä
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-12 16:30
Avslutat
1986-03-12 00:00


DG-Q

1 (9)

PM

RPS/Säk Säkerhetssektionen OREBRO Krinsp Gösta Green, AS

1986-03-12

TO-SA 440-26-86

Uppgifter somIblev bekant med SS

qusti manad 1984 i sambansStockholm. i auTOLITTOCKHO im och fick tala medDetta samt at utvecklades till ett bestående kamratskap dem emellan. Samma höst kom ned till:

ODDDDS

sammanträffade emellertid i bostad med en för nonom okänd mörk man (yngling).inte sett varken förr eller senare. Ynglingen var inte sarskilt lång.kan inte uttala sig om ynglingen var svensk eller utianasklämnade emellertid ett meddelande till ynglingen, dar det stod att skulle konkontaktaInnankom tillhade han knackat på hos,vilken sedan tol Jde med till

för att visa vagen. Ynglingen nämnde att

och skulle komma hem 86-02-26.

Omedelbart efter besöket åktetilloch talade medss trodde att skulle höra av sig till honom då_var bl a i telefonkontakt medIngen visste var fannsR ontakt medskulle höra av sig tillom deÄven_var angelägna om att få höra ifranI till Han frågade 'han vil le manga med 11

för där hade nämligen några

han ville haTorsdagen 86-02-27 reste

ensam till. Omkring kl 16.00-17.00.

Pol-1986-03-12-DGB15299-00-F Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Pol-1986-03-12-DGB15299-00-F Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

DG-Q

1 (9)

PM

RPS/Säk Säkerhetssektionen OREBRO Krinsp Gösta Green, AS

1986-03-12

TO-SA 440-26-86

Uppgifter somIblev bekant med SS

qusti manad 1984 i sambansStockholm. i auTOLITTOCKHO im och fick tala medDetta samt at utvecklades till ett bestående kamratskap dem emellan. Samma höst kom ned till:

ODDDDS

sammanträffade emellertid i bostad med en för nonom okänd mörk man (yngling).inte sett varken förr eller senare. Ynglingen var inte sarskilt lång.kan inte uttala sig om ynglingen var svensk eller utianasklämnade emellertid ett meddelande till ynglingen, dar det stod att skulle konkontaktaInnankom tillhade han knackat på hos,vilken sedan tol Jde med till

för att visa vagen. Ynglingen nämnde att

och skulle komma hem 86-02-26.

Omedelbart efter besöket åktetilloch talade medss trodde att skulle höra av sig till honom då_var bl a i telefonkontakt medIngen visste var fannsR ontakt medskulle höra av sig tillom deÄven_var angelägna om att få höra ifranI till Han frågade 'han vil le manga med 11

för där hade nämligen några

han ville haTorsdagen 86-02-27 reste

ensam till. Omkring kl 16.00-17.00.

Säk sekt OREBRO

2 (9)

1986-03-12accepterade. Under tiden de drack kafte samtalade de om alldagliga händelser samt upprättade bl a, som senare.fortsatte sedan resan mot. Han stannade

u vid ett annatefter vägen dar nan ringdehade bokat rumHan gick till' sangs efter att ha fortart en varm Kory.han ville

Fredagen 86-02-27 lämnadebyta till ett annatdär han sammantrartade med

Vid 10.30 tiden besökteett café i stadsdelen där han ringde telefonnumret tillsom han fått ave aven ett samtal till

På cafét träffadeen kille som jobbade påned honom hem, för han skulle forsoka hја тра

hitta et, men misslyckades. IAnledningen till att, åkte til Ivar att han kommitvobler aIEfter en del försök att skaffa åkerså småningom till ett café i närheten avkommer ihåg att telefonnummret dit är

åt lagad mat. Flickan vid disken heler

skojade med och sa att han vill

maten sa att honatt dricksglascafét. stod utanför fastigheten där cafét" var inrymt.satt på en plats vid ett bord strax nedanför serveringsaisken med ryggen mot denna. Vid detta bord satt dessförinnan en mystisk flicka längst till vänster. Vid samma sida av bordet satt dessutom en man. Mittför den mystiska flickan satt ytterligare en man och vid ett bord till höger omsatt troligen 6 mán. Efter en kort stund kom en flicka in i serveringslokalenkände flickan till namnet. Hon drack upp sprit samt åt med händerna avpytt i panna.on liknade 1ckan i filmenvar inte i kontakt med nagon person vid de andra borden.

Pol-1986-03-12-DGB15299-00-F Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Pol-1986-03-12-DGB15299-00-F Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Säk sekt OREBRO

2 (9)

1986-03-12accepterade. Under tiden de drack kafte samtalade de om alldagliga händelser samt upprättade bl a, som senare.fortsatte sedan resan mot. Han stannade

u vid ett annatefter vägen dar nan ringdehade bokat rumHan gick till' sangs efter att ha fortart en varm Kory.han ville

Fredagen 86-02-27 lämnadebyta till ett annatdär han sammantrartade med

Vid 10.30 tiden besökteett café i stadsdelen där han ringde telefonnumret tillsom han fått ave aven ett samtal till

På cafét träffadeen kille som jobbade påned honom hem, för han skulle forsoka hја тра

hitta et, men misslyckades. IAnledningen till att, åkte til Ivar att han kommitvobler aIEfter en del försök att skaffa åkerså småningom till ett café i närheten avkommer ihåg att telefonnummret dit är

åt lagad mat. Flickan vid disken heler

skojade med och sa att han vill

maten sa att honatt dricksglascafét. stod utanför fastigheten där cafét" var inrymt.satt på en plats vid ett bord strax nedanför serveringsaisken med ryggen mot denna. Vid detta bord satt dessförinnan en mystisk flicka längst till vänster. Vid samma sida av bordet satt dessutom en man. Mittför den mystiska flickan satt ytterligare en man och vid ett bord till höger omsatt troligen 6 mán. Efter en kort stund kom en flicka in i serveringslokalenkände flickan till namnet. Hon drack upp sprit samt åt med händerna avpytt i panna.on liknade 1ckan i filmenvar inte i kontakt med nagon person vid de andra borden.

Säk sekt OREBRO

3 (9)

1986-03-12

frågadeom han var. Hur hon kunde kanna till att han hade det yrket kan

Iss

inte förklara.berättade att hon samma dag hadessHon hade varitoch flyttade till ett annat bord i serveringslokalen. Dit kom en man vid namnvilken påstod sig varabestallde in ytterligare portioner pytt i panna och sprit. Ytterligare en man vid namn

kom också till bordet.fick inte själv mycket av maten, som åts upp i största utsträckning av hans tillfälliga vänner vid bordet.

Från bordet som var placerat till höger om det bord som

satt vid då han först kom in i serveringslokalen, horde nan någon av männen yttra: "Hoppas de lyckas skjuta honom nu",var helt säker på att det gällde att skjuta någon

person. Dessförinnan hade det varit tal om politik. Någon avtillfälliga bekanta hade bl a yttrat att de var Så hade bl a

sagt.

nämnde bl a namnetet blev tal om Palme.skoiadeochSS-1 sambana med att han norde yttrandet om ale nagon skulle dodas. Klockan var då omkring 20.00.

నవవవవవవవవవవవవవవన్han korde

dit. 1 medtoljdehade tidigare under dagen köpt en inten flaska romi och uppkomna i rummet började trion förtära av den nämnda spritflaskan.var bl a och köpte coca cola. Iduet till en kinesrestaurang belägen strax intillDe kom inte in på kinesrestaurangen sa estattet skulle sallskapet bege sig till en restaurang vid.. Men JHvert

Klockan var dåringde ett samtal tillDe samtalade ca 3 min. Klockan var efter 22.30 nar samtalet mellan dem var slut.beslutade sig för att lämnaFlickan iringde till de nämnda'natt kontakt och "fikat" med under's Då var klockan ca 23.00. Han beräknade att anlända tillomkring kl 01.00. där han avsåg att dricka kaffe tillsammans med dessa, på

Pol-1986-03-12-DGB15299-00-F Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Pol-1986-03-12-DGB15299-00-F Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Säk sekt OREBRO

3 (9)

1986-03-12

frågadeom han var. Hur hon kunde kanna till att han hade det yrket kan

Iss

inte förklara.berättade att hon samma dag hadessHon hade varitoch flyttade till ett annat bord i serveringslokalen. Dit kom en man vid namnvilken påstod sig varabestallde in ytterligare portioner pytt i panna och sprit. Ytterligare en man vid namn

kom också till bordet.fick inte själv mycket av maten, som åts upp i största utsträckning av hans tillfälliga vänner vid bordet.

Från bordet som var placerat till höger om det bord som

satt vid då han först kom in i serveringslokalen, horde nan någon av männen yttra: "Hoppas de lyckas skjuta honom nu",var helt säker på att det gällde att skjuta någon

person. Dessförinnan hade det varit tal om politik. Någon avtillfälliga bekanta hade bl a yttrat att de var Så hade bl a

sagt.

nämnde bl a namnetet blev tal om Palme.skoiadeochSS-1 sambana med att han norde yttrandet om ale nagon skulle dodas. Klockan var då omkring 20.00.

నవవవవవవవవవవవవవవన్han korde

dit. 1 medtoljdehade tidigare under dagen köpt en inten flaska romi och uppkomna i rummet började trion förtära av den nämnda spritflaskan.var bl a och köpte coca cola. Iduet till en kinesrestaurang belägen strax intillDe kom inte in på kinesrestaurangen sa estattet skulle sallskapet bege sig till en restaurang vid.. Men JHvert

Klockan var dåringde ett samtal tillDe samtalade ca 3 min. Klockan var efter 22.30 nar samtalet mellan dem var slut.beslutade sig för att lämnaFlickan iringde till de nämnda'natt kontakt och "fikat" med under's Då var klockan ca 23.00. Han beräknade att anlända tillomkring kl 01.00. där han avsåg att dricka kaffe tillsammans med dessa, på

Säk sek OREBRO

4 (9)

1986-03-12

blevSS tillstannade han klockanva nan vaknade norde han att musikradion sande en tyngre musik än vad de brukade göra vid denna

tidpunkt på dygnet.hördegenom radion

SSPalme var moroad.vagen Tram til

norde han ytterligare en utsändning i riksradion om statsministerns hastiga död.I:II

IInnanlämnaderingde han tillsåg att ': men 'TICK beskedet att denne hade rest till Stock no im.På morgonen 86-03-01 resteåter mot bostaden i Stockholm, han kom hem vid '11-tiden.ringde vid hemkomsten till. Han ville,IEnligt vadnu kan erinra sig försökte han komma i kontakt mŞ. Han ville få kontakt_med honom för att resonera om den situation. Han tänkte därvid fortfarande på de_yttranden nan hort på fiket ioch inte minst.Umringde eller försökte ta kontakt med kan hanemte erinra sig.

efter det att han fattat innebördens

nistern.MOTIVIS SOK te nanper teleI

Pol-1986-03-12-DGB15299-00-F Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Pol-1986-03-12-DGB15299-00-F Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Säk sek OREBRO

4 (9)

1986-03-12

blevSS tillstannade han klockanva nan vaknade norde han att musikradion sande en tyngre musik än vad de brukade göra vid denna

tidpunkt på dygnet.hördegenom radion

SSPalme var moroad.vagen Tram til

norde han ytterligare en utsändning i riksradion om statsministerns hastiga död.I:II

IInnanlämnaderingde han tillsåg att ': men 'TICK beskedet att denne hade rest till Stock no im.På morgonen 86-03-01 resteåter mot bostaden i Stockholm, han kom hem vid '11-tiden.ringde vid hemkomsten till. Han ville,IEnligt vadnu kan erinra sig försökte han komma i kontakt mŞ. Han ville få kontakt_med honom för att resonera om den situation. Han tänkte därvid fortfarande på de_yttranden nan hort på fiket ioch inte minst.Umringde eller försökte ta kontakt med kan hanemte erinra sig.

efter det att han fattat innebördens

nistern.MOTIVIS SOK te nanper teleI

Sak sekt OREBRO

5 (9)

1986-03-12

En krinsp vid namn Kent Svensson kontaktadeunder kvällen 86-03-02, de bestämde att tråttas dagen därpå kl 14.00. Troligen fördepå tal.

Tisdagen 86-03-04 kl 13.00-14.00 restei

till bostad och sammanträffade med denne.INar IKnackage pa entrédörren öppnades den av en man 1 30-års åldern. Han var ljushårig, något längreMöjligen skrevned man'nens namn på en handling han förvarar 1 bostaden. 1

bostad fanns ytterligare en man sa 65-70 år. Den mannen var ganska lång,inte mörkt hår, dessutom tystlåten. Dessa män satt vid ett bord i köket och förmodligenStrax efter kom

ut från ett annat rum.tores Tog att de Jvarförföreslog just den platsen var for att det bara flog. ur honom,accepterade att följa med till nämnda stad. de Skulle Iinnan de reste vie visa vileatt resan skulle görasIDen mörka killensammanträffade medbostad 86-02-24 fanns inte längre kvar.de var den mannen fanns, svarade endast att han flyttat och att han inte fangre fanns kvar där.Nagot narmare tal om som person var det inte.

Pol-1986-03-12-DGB15299-00-F Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Pol-1986-03-12-DGB15299-00-F Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Sak sekt OREBRO

5 (9)

1986-03-12

En krinsp vid namn Kent Svensson kontaktadeunder kvällen 86-03-02, de bestämde att tråttas dagen därpå kl 14.00. Troligen fördepå tal.

Tisdagen 86-03-04 kl 13.00-14.00 restei

till bostad och sammanträffade med denne.INar IKnackage pa entrédörren öppnades den av en man 1 30-års åldern. Han var ljushårig, något längreMöjligen skrevned man'nens namn på en handling han förvarar 1 bostaden. 1

bostad fanns ytterligare en man sa 65-70 år. Den mannen var ganska lång,inte mörkt hår, dessutom tystlåten. Dessa män satt vid ett bord i köket och förmodligenStrax efter kom

ut från ett annat rum.tores Tog att de Jvarförföreslog just den platsen var for att det bara flog. ur honom,accepterade att följa med till nämnda stad. de Skulle Iinnan de reste vie visa vileatt resan skulle görasIDen mörka killensammanträffade medbostad 86-02-24 fanns inte längre kvar.de var den mannen fanns, svarade endast att han flyttat och att han inte fangre fanns kvar där.Nagot narmare tal om som person var det inte.

Säk sekt OREBRO

6 (9)

1986-03-12

Ihem förtärdes mat, till maten drack de vin.medforde en flaska innehållande en mindre kvantitet sprit, somerbjöds att dricka ur.

ville inte ha sprit vid tillfället.

På kvällen 86-03-04 ringdean Skue toma mea

till dennesade nämligen

inSO86-03-05 på morgonen efter det attoch vit ihem begärde att få komma tillbaka till sin bostad il

SSJe båda åkte

till. baka tillbostad.viddit anläride

Iklockan 11.55.

Ifor ensam mitt sin bostad. Han skulle ordna en del 'saker för resan, han tog medDet var avtalat dem emellan att SKUTTe aterkomma om ca 30 min, men han kom åter tiltssef - ter ca 2 timmar eller omkring klockan 14.00. Under väntetiden ringde.

Närlämna till Efter en kontroll av funk

skulle inte besöResplanerna ändrades ånyo,kas,

blev istället res Södertane passerades kl 15.15.

Förandet avförsatt da. Utan.

I. Färden fortsatte pamot. Uppehåll gjordes. Från en piats langs vägen ringdeet teetonsamtal tillEtt uppeha TT.. Bl a var de båda nere vanskehamnen. för att torsok aPå planen framtör

Pol-1986-03-12-DGB15299-00-F Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Pol-1986-03-12-DGB15299-00-F Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Säk sekt OREBRO

6 (9)

1986-03-12

Ihem förtärdes mat, till maten drack de vin.medforde en flaska innehållande en mindre kvantitet sprit, somerbjöds att dricka ur.

ville inte ha sprit vid tillfället.

På kvällen 86-03-04 ringdean Skue toma mea

till dennesade nämligen

inSO86-03-05 på morgonen efter det attoch vit ihem begärde att få komma tillbaka till sin bostad il

SSJe båda åkte

till. baka tillbostad.viddit anläride

Iklockan 11.55.

Ifor ensam mitt sin bostad. Han skulle ordna en del 'saker för resan, han tog medDet var avtalat dem emellan att SKUTTe aterkomma om ca 30 min, men han kom åter tiltssef - ter ca 2 timmar eller omkring klockan 14.00. Under väntetiden ringde.

Närlämna till Efter en kontroll av funk

skulle inte besöResplanerna ändrades ånyo,kas,

blev istället res Södertane passerades kl 15.15.

Förandet avförsatt da. Utan.

I. Färden fortsatte pamot. Uppehåll gjordes. Från en piats langs vägen ringdeet teetonsamtal tillEtt uppeha TT.. Bl a var de båda nere vanskehamnen. för att torsok aPå planen framtör

Säk sekt OREBRO

7 (9)

1986-03-12

en mindre Ifortsatte färden till

5555 denna stad blev det:

Även i

Därefter fortsatte färden till san skulle gå tillMeningen var att reSlev

kunde inte

Lala si

Det hade bara namnts i forbiIIUnder kvällen den 6 mars besökteoch

enrestaurang, där de förtärde sprit. IIväl återkommen tilluppehöll sig i 'rummet. Han trodde att

somnat. Så var dock inte fallet.Ipå morgonen vaknadeförst. Han ordnade med Han packade väskorna och bar ner demDe medfölide en

Slutligen fickmed sig.00.I

Pol-1986-03-12-DGB15299-00-F Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Pol-1986-03-12-DGB15299-00-F Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Säk sekt OREBRO

7 (9)

1986-03-12

en mindre Ifortsatte färden till

5555 denna stad blev det:

Även i

Därefter fortsatte färden till san skulle gå tillMeningen var att reSlev

kunde inte

Lala si

Det hade bara namnts i forbiIIUnder kvällen den 6 mars besökteoch

enrestaurang, där de förtärde sprit. IIväl återkommen tilluppehöll sig i 'rummet. Han trodde att

somnat. Så var dock inte fallet.Ipå morgonen vaknadeförst. Han ordnade med Han packade väskorna och bar ner demDe medfölide en

Slutligen fickmed sig.00.I

Säk sekt OREBRO

8 (9)

1986-03-12och färdades på mindre vägar.Han ville fort hem

Utanföroch hade förut tänkt sig till. Menbestände de sig for att resa direkt" mot nemorten.IIve Destamce $19 Tor att underv10 entren IIIskulle stäfordrade attplats vid-, bandspelare.kunde inte erinra sig att det via något tillfälle

lyssnades påUnder vistelsen i föreslogatt de skulle stanna ett par veckor.IRedan vid sextiden på morgonen fortsatte resan mot hemorten. Småvägar användes i fortsättnigen. Det var inrådan att välja småvägar för att komma undan de storre vägarna och

Pol-1986-03-12-DGB15299-00-F Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Pol-1986-03-12-DGB15299-00-F Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Säk sekt OREBRO

8 (9)

1986-03-12och färdades på mindre vägar.Han ville fort hem

Utanföroch hade förut tänkt sig till. Menbestände de sig for att resa direkt" mot nemorten.IIve Destamce $19 Tor att underv10 entren IIIskulle stäfordrade attplats vid-, bandspelare.kunde inte erinra sig att det via något tillfälle

lyssnades påUnder vistelsen i föreslogatt de skulle stanna ett par veckor.IRedan vid sextiden på morgonen fortsatte resan mot hemorten. Småvägar användes i fortsättnigen. Det var inrådan att välja småvägar för att komma undan de storre vägarna och

Säk sekt OREBRO

( و ) و

1986-03-12

Unders

mot hermet ringdeyao motSS

Efterresteoch till bostad iAterkomsten dit skedde omkring

ku 16.00Senare under Ten aktenem

taa Han skiutsades hem ay den person som hjälpte

att.

återkom tillbostad lördagen 86-0308 och tillbringade natten till patoliande dag hos dem. Dååter sammanträffade med berättade denne att det varit folk hemma hos under tiden han varit borta.. Det märktes inte så mycket av det hela. DOCK sade att de hade tagitSS: wayen 00-03-09.

Måndagen 86-03-10 åkteensam tillför att besökaÅterkommande till signalementet hos den person somsammanträffade med ibostad 86-02-24 sägeratt denne person var 'cm lang, morkt över öronen hängande hår. Isager att han i övrigt inte kan lämna ytterligare upp lysningar om mannens utseende.Samtaler avslutat kl 16.30.bereddes tillfälle att läsa i genom protokollet. Närvarande under hela samtalet var krinsp Lars Lind,

Gosta Green

Pol-1986-03-12-DGB15299-00-F Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Pol-1986-03-12-DGB15299-00-F Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Säk sekt OREBRO

( و ) و

1986-03-12

Unders

mot hermet ringdeyao motSS

Efterresteoch till bostad iAterkomsten dit skedde omkring

ku 16.00Senare under Ten aktenem

taa Han skiutsades hem ay den person som hjälpte

att.

återkom tillbostad lördagen 86-0308 och tillbringade natten till patoliande dag hos dem. Dååter sammanträffade med berättade denne att det varit folk hemma hos under tiden han varit borta.. Det märktes inte så mycket av det hela. DOCK sade att de hade tagitSS: wayen 00-03-09.

Måndagen 86-03-10 åkteensam tillför att besökaÅterkommande till signalementet hos den person somsammanträffade med ibostad 86-02-24 sägeratt denne person var 'cm lang, morkt över öronen hängande hår. Isager att han i övrigt inte kan lämna ytterligare upp lysningar om mannens utseende.Samtaler avslutat kl 16.30.bereddes tillfälle att läsa i genom protokollet. Närvarande under hela samtalet var krinsp Lars Lind,

Gosta Green