wpu.nu

Uppslag:DGB15299-00-N

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
15299-00-N
Registrerat
1993-10-12
Ad acta
1994-04-14
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Lasse Lundberg Resan med Bror Perä
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-05-30 13:15
Avslutat


Protokoll

över förhör medtisdagen den 30 maj 1989 med börajn kl 13.15. Förhöret hålllet i (bostad, (av krinsp Alf Andersson. Förhörsvittnbe är krinsp Thomas Carlsson

Tel. 0152/ 41 143. (underrättas att han skall höras ytterligare beträffande ((Palme mördades samt att han skall tillfrågas om olika personer som förekommer som namngivna i förundersökningen.

(var att han just vid tiden då mordet skeddeIuppger att han första tanke var att någon somblivit påverkad av (och mördat Palme. (Det andra varunderliga beteende (hade vid ett tillfälle hittatbörjade då starkt misstänkafför mordet.har sedan senast hållna förhörét skaffat framtillfrågas varför han i (att han (uppger att han flera gånger tillfrågats om detta av journalistenifrågasätter starkt att haruppget att han (Anledningen tillvar attville

Pol-1989-05-30-DGB15299-00-N Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Pol-1989-05-30-DGB15299-00-N Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Protokoll

över förhör medtisdagen den 30 maj 1989 med börajn kl 13.15. Förhöret hålllet i (bostad, (av krinsp Alf Andersson. Förhörsvittnbe är krinsp Thomas Carlsson

Tel. 0152/ 41 143. (underrättas att han skall höras ytterligare beträffande ((Palme mördades samt att han skall tillfrågas om olika personer som förekommer som namngivna i förundersökningen.

(var att han just vid tiden då mordet skeddeIuppger att han första tanke var att någon somblivit påverkad av (och mördat Palme. (Det andra varunderliga beteende (hade vid ett tillfälle hittatbörjade då starkt misstänkafför mordet.har sedan senast hållna förhörét skaffat framtillfrågas varför han i (att han (uppger att han flera gånger tillfrågats om detta av journalistenifrågasätter starkt att haruppget att han (Anledningen tillvar attville

som han hade tips om,

hade före avresan talát dels med

och erbjudit dem att följa

dåvarande med.

Förhöret till att

underrättas om att han skall tillfrågas huruvida han känner till följande personer;KOTOY

Christer Pettersson,känner ingen av de uppräknade personerna. Namnet Christer Pettersson har nämnts av kjkk journalisten

uppger att han inte varit ute på i någon större utsträckning sedan -70-talet och därför inte haft några direkta

annat än per telefon från okända personer som snackat

De kontakter han hade via

tillfrågas om han på annat sätt kan lämna något tips om huruvida det möjligen förekommit någon konspiration i samband med mordet.

uppger att han under 1988 ringt till någon vid och berättat att han av okänd person som kallat sig för berättat om at than hört ett samtal på en tid före mordet som talat om ett attentat mot Palme. hade hört att samtalet avlyssnat genom en vägg. Det var en kvinna som talat så att det hördes genom väggen vad hon sade. Lundberg har genom egna efterforskningar fått fram att de som "talat" bodde på

i och för att två personer skulle

skulle vara bosatt på

i Stockholm. För

har två namn noterade vilka han tror än

han talt med,

och

Okänd.

var en tillfällig bekantskap som satt på en ölpub i Adteckningarna relaterade för

som godkänner dessa. Förhöret slut kl 14.15

ej om blanketten används som fortsättningsblad

Pol-1989-05-30-DGB15299-00-N Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Pol-1989-05-30-DGB15299-00-N Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

som han hade tips om,

hade före avresan talát dels med

och erbjudit dem att följa

dåvarande med.

Förhöret till att

underrättas om att han skall tillfrågas huruvida han känner till följande personer;KOTOY

Christer Pettersson,känner ingen av de uppräknade personerna. Namnet Christer Pettersson har nämnts av kjkk journalisten

uppger att han inte varit ute på i någon större utsträckning sedan -70-talet och därför inte haft några direkta

annat än per telefon från okända personer som snackat

De kontakter han hade via

tillfrågas om han på annat sätt kan lämna något tips om huruvida det möjligen förekommit någon konspiration i samband med mordet.

uppger att han under 1988 ringt till någon vid och berättat att han av okänd person som kallat sig för berättat om at than hört ett samtal på en tid före mordet som talat om ett attentat mot Palme. hade hört att samtalet avlyssnat genom en vägg. Det var en kvinna som talat så att det hördes genom väggen vad hon sade. Lundberg har genom egna efterforskningar fått fram att de som "talat" bodde på

i och för att två personer skulle

skulle vara bosatt på

i Stockholm. För

har två namn noterade vilka han tror än

han talt med,

och

Okänd.

var en tillfällig bekantskap som satt på en ölpub i Adteckningarna relaterade för

som godkänner dessa. Förhöret slut kl 14.15

ej om blanketten används som fortsättningsblad