wpu.nu

Uppslag:DGB15299-00-E

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
15299-00-E
Registrerat
1993-10-12
Ad acta
1994-04-14
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Lasse Lundberg Journalist om Bror Perä
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-12 00:00
Avslutat


RPS/Säk
Säkerhetssektionen
ÖREBRO
Krinsp Gösta Green/BS

PM 1986-03-12

Ex 1 (1)

Uppgifter som. lämnat omsamt omstandigheter före och efter mordet på statsminister Olof Palme

Onsdagen 86-03-12 kl 11.40 inkompå polisstationen i, för att lämna mycket "viktiga" tips ang mordet på statsminister Olof Palme. Vid tillfället varade sig ha fattat ett mycket viktigt beslut och nu bestämt sig för attvisste nu vem som mordat Olof Palme.berättade att han under flera dygn efter mordet på Olof Palme, varit tillsammans medfrån Stockholm, vid namn1 insikt först nu, at 4maste vara Olof Palmes mördare".

har hörts i detta ärende av polisen i Malmö, där han var under förhör tillsammans medI(Sid 81 protokollet.)

En ayom Olof Palme nämns på sid 42:a stycket i forhorsprotokollet samt bifogas som bilaga 1.


Ingemar Levinsson Krkom

Gösta Green

Pol-1986-03-12-DGB15299-00-E Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Pol-1986-03-12-DGB15299-00-E Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

RPS/Säk
Säkerhetssektionen
ÖREBRO
Krinsp Gösta Green/BS

PM 1986-03-12

Ex 1 (1)

Uppgifter som. lämnat omsamt omstandigheter före och efter mordet på statsminister Olof Palme

Onsdagen 86-03-12 kl 11.40 inkompå polisstationen i, för att lämna mycket "viktiga" tips ang mordet på statsminister Olof Palme. Vid tillfället varade sig ha fattat ett mycket viktigt beslut och nu bestämt sig för attvisste nu vem som mordat Olof Palme.berättade att han under flera dygn efter mordet på Olof Palme, varit tillsammans medfrån Stockholm, vid namn1 insikt först nu, at 4maste vara Olof Palmes mördare".

har hörts i detta ärende av polisen i Malmö, där han var under förhör tillsammans medI(Sid 81 protokollet.)

En ayom Olof Palme nämns på sid 42:a stycket i forhorsprotokollet samt bifogas som bilaga 1.


Ingemar Levinsson Krkom

Gösta Green