wpu.nu

Uppslag:DGB15299-00-M

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
15299-00-M
Registrerat
1993-10-12
Ad acta
1994-04-14
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Lasse Lundberg Resan med Bror Perä. PM över samtal med onsdagen den 12 april 1989 i dennes bostad, ( uppsöktes i bostaden i och för att få klarhet i vilket ( den närmaste tiden efter mordet på Olof Palme.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-04-12 00:00
Avslutat


PM

över samtal medonsdagen den 12 april 1989 i dennes bostad,(uppsöktes i bostaden i och för att få klarhet i vilket (den närmaste tiden efter mordet på Olof Palme. Vi som tog kontakt med (var krinsp Alf Andersson och Tuve Johansson, rotel A 2.

var

ensam hemma. Han bor

i februari/mars 1986.

underrättades om att vårt besök var föranlett av förundersökningen i mordet på Olof Palme och att vi var intresserade av att få

säger sig vara full av förståelse

och är villig

att förklara allt han kan.

uppger att han blev bekant med

genom att han ringde till

hade varit hjälpsam och tillmötesgående och synnerligen trevlig var för de inlett en bekantskap.

hade tillgång till jaktmark och inviterade

till älgjakt som deltog i med stort

och var glad

lärde

över att han fått en god vän som var även känna

Hylls ej om blanketten används som fortsättningsblad


/

Pol-1996-04-12-DGB15299-00-M Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Pol-1996-04-12-DGB15299-00-M Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

PM

över samtal medonsdagen den 12 april 1989 i dennes bostad,(uppsöktes i bostaden i och för att få klarhet i vilket (den närmaste tiden efter mordet på Olof Palme. Vi som tog kontakt med (var krinsp Alf Andersson och Tuve Johansson, rotel A 2.

var

ensam hemma. Han bor

i februari/mars 1986.

underrättades om att vårt besök var föranlett av förundersökningen i mordet på Olof Palme och att vi var intresserade av att få

säger sig vara full av förståelse

och är villig

att förklara allt han kan.

uppger att han blev bekant med

genom att han ringde till

hade varit hjälpsam och tillmötesgående och synnerligen trevlig var för de inlett en bekantskap.

hade tillgång till jaktmark och inviterade

till älgjakt som deltog i med stort

och var glad

lärde

över att han fått en god vän som var även känna

Hylls ej om blanketten används som fortsättningsblad


/

Isamma dag som Palme mördades (|vid tiden för mordet på Palme. hade påverkats av

och även hade funnitumgicks med

och allting var lyckligt.

Vid ett tillfälle besökte

för att

att varit med men väntatti

utanför

Vid ett tillfälle hade följt med till och bevistat

där. Det är allt säger Allting tog plöstligt slut säger

Det var 8-9 månader innan Palme mördades.

hade ringt týil bl a till

O

Pol-1996-04-12-DGB15299-00-M Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Pol-1996-04-12-DGB15299-00-M Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Isamma dag som Palme mördades (|vid tiden för mordet på Palme. hade påverkats av

och även hade funnitumgicks med

och allting var lyckligt.

Vid ett tillfälle besökte

för att

att varit med men väntatti

utanför

Vid ett tillfälle hade följt med till och bevistat

där. Det är allt säger Allting tog plöstligt slut säger

Det var 8-9 månader innan Palme mördades.

hade ringt týil bl a till

O

och sökt

fick aldrig något besked om |gaví honom rådet att söka fi bostaden. Det var två dagar före mordet på Palme som (uppsökte (i bostaden. (uppger att han möötes av någn man som

som knappt ville släppa in (. Det vas|tyckte (hade även kontaktatssom ville ha hjälp med att få kontakt medville ha

tillhade nu i samvaron mederfarit at Hvar (tyckte det hela var enär han upplevde som en duglig allmänt omtyckt och intelligent. Lundberg var i sin tur(Så komnden 28/2 1986 - Palme mördades. uppger att det varatt mördadeshade meddelat tillatt han erhâllit kontakt med och berättat

att de skulle någonstans där de kunde

hade även han velat åka

varför de beslutade att åka en sväng till för att komma ifrån det hela. De blev

under resan. Tillfrågad om

resa till

som är uppger att han skulle

och var på det caféet där de talade om att skjuta någon.

betraktar detta och kan inte sätta in detta i något sammanhang.

mördat Palme. På frågor vad

om detta uppgeratt han inte vet detta. På omfrågningar säger

Pol-1996-04-12-DGB15299-00-M Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Pol-1996-04-12-DGB15299-00-M Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

och sökt

fick aldrig något besked om |gaví honom rådet att söka fi bostaden. Det var två dagar före mordet på Palme som (uppsökte (i bostaden. (uppger att han möötes av någn man som

som knappt ville släppa in (. Det vas|tyckte (hade även kontaktatssom ville ha hjälp med att få kontakt medville ha

tillhade nu i samvaron mederfarit at Hvar (tyckte det hela var enär han upplevde som en duglig allmänt omtyckt och intelligent. Lundberg var i sin tur(Så komnden 28/2 1986 - Palme mördades. uppger att det varatt mördadeshade meddelat tillatt han erhâllit kontakt med och berättat

att de skulle någonstans där de kunde

hade även han velat åka

varför de beslutade att åka en sväng till för att komma ifrån det hela. De blev

under resan. Tillfrågad om

resa till

som är uppger att han skulle

och var på det caféet där de talade om att skjuta någon.

betraktar detta och kan inte sätta in detta i något sammanhang.

mördat Palme. På frågor vad

om detta uppgeratt han inte vet detta. På omfrågningar säger

hade börjat ungås med personer kan ej precisera vadvänner bestod i men exemplifierar med att han varit tillsammans med

i stockholmstrakten då de mött en man som nyligenhar sagt saker och nämnt namn på olika personer somför dagen inte kan erinra sig namnen på. var tidigare som heter

Senare de han med

som heterfått höra äratt mördat Palme men sammanfattningsvis får man tro att fattat misstankar (hadeav att han funnit ett par gummihandskar

om mordet på Palme varför

inte genom kan få några klarlägganden för saker som han undrar

samtal med

över.

och och sov

dvs våren 1988.

var inbjudna att åka med på skulle med på resan. fanns hos till den dag

skulle äga rum. varit uppe tidigt på morgonen och sysslat med

Plöstligt kommer

ра

och åka

brådstörtat

kan endast ponera Ett par dagar innan

fått veta att

kom för att vara med

hade

som berättat

Pol-1996-04-12-DGB15299-00-M Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Pol-1996-04-12-DGB15299-00-M Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

hade börjat ungås med personer kan ej precisera vadvänner bestod i men exemplifierar med att han varit tillsammans med

i stockholmstrakten då de mött en man som nyligenhar sagt saker och nämnt namn på olika personer somför dagen inte kan erinra sig namnen på. var tidigare som heter

Senare de han med

som heterfått höra äratt mördat Palme men sammanfattningsvis får man tro att fattat misstankar (hadeav att han funnit ett par gummihandskar

om mordet på Palme varför

inte genom kan få några klarlägganden för saker som han undrar

samtal med

över.

och och sov

dvs våren 1988.

var inbjudna att åka med på skulle med på resan. fanns hos till den dag

skulle äga rum. varit uppe tidigt på morgonen och sysslat med

Plöstligt kommer

ра

och åka

brådstörtat

kan endast ponera Ett par dagar innan

fått veta att

kom för att vara med

hade

som berättat

om att han hört berättas om att det avlossats ett skott utanför biografen Grand ett par timmart innan Palme mördades. Kulan skulle ha träffat "rampen" eller något liknande. Efter detta (|uppger att det var hans (son (mordet på Olof Palme.uppger att han vill hjälpa polisen med allt vad han kan i utredningen av mordet på Olof Palme orh anser sig i övrigt (АА

Pol-1996-04-12-DGB15299-00-M Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Pol-1996-04-12-DGB15299-00-M Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

om att han hört berättas om att det avlossats ett skott utanför biografen Grand ett par timmart innan Palme mördades. Kulan skulle ha träffat "rampen" eller något liknande. Efter detta (|uppger att det var hans (son (mordet på Olof Palme.uppger att han vill hjälpa polisen med allt vad han kan i utredningen av mordet på Olof Palme orh anser sig i övrigt (АА